Mészáros István 'Ityen' képei

Intézményvezetői pályázat

Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Munkáltató: Gönyű Község Önkormányzata

Betöltendő munkakör, vezető beosztás megnevezése: nappali ellátás vezető, magasabb vezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. március 5. napjától 2023. március 4. napjáig szól

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában és szakmai programjában foglalt feladatok ellátásának biztosítása.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József u. 23.

Pályázati feltételek:

 • Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete értelmében: szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles egészségügyi szociális munkás, ápoló vagy gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles rehabilitációs szakember, szociális menedzser; -
 • A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében: legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 
 • a pályázó részéről egy nyilatkozat, melyben vállalja, hogy eleget tesz a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben foglaltaknak

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetése során szerzett tapasztalat,
 • Legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Helyismeret,
 • Innovatív szemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata,
 • nyilatkozat arra nézve, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat, hogy a kinevezését követő 30 napon belül teljesíti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

A pályázat benyújtásának formája és helye: A pályázatokat lezárt borítékban Major Gábor polgármesterhez intézve, egy eredeti példányban, Gönyűi Polgármesteri Hivatal 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. címre „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: A Belügyminisztérium internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap

A pályázat elbírálásnak határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás megadása, illetve az intézmény megismerésének lehetősége: Bővebb felvilágítást Major Gábor polgármester nyújt a 96/544-090, 20/932-2538-os telefonszámon.

A közzétételének helye, ideje:

Major Gábor
polgármester

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás:
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Páros héten, hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
  A tanácsadás 2018. február 19-én elmarad!
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság:
  www.egyenlobanasmod.hu
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36203180253)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.02.24. 17:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 184 1
NO2 8 7
NOx 10 5
O3 77 42
NO 2 -
Szélirány ÉK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!