Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Tombola és bringázás: átadták a gönyűi kerékpárutat

Kategória : Hírek módosítva: 2015.10.01 14:57

2015. szeptember 26-án, szombaton adták át a túlnyomó részt pályázati pénzből épült kerékpárutat Gönyűn, amellyel a helyiek újabb lépést tettek afelé, hogy bekapcsolódjanak a Dunamenti kerékpárút-hálózat több száz kilométeren át tartó folyamába. Az átadón Major Gábor polgármester, Kara Ákos parlamenti képviselő és Dózsa György, a Kerékpáros Magyarország Szövetség munkatársa köszöntötte a közel százötven egybegyűltet, akik között különböző kerékpáros ajándékokat is kisorsoltak.

Átadták a 200 millió forintból készült kerékpárutat Gönyűn. Az ünnepélyes megnyitón közel százötven ember vett részt, akik a nagyjából másfél órás rendezvényen különböző ajándékokban is részesültek.

A megnyitón Major Gábor polgármester, Kara Ákos parlamenti képviselő és Dózsa György, a Kerékpáros Magyarország Szövetség munkatársa mondott beszédet, ami után tombolán sorsolták ki a helyben regisztrálók között a KMSZ ajándékait, többek között biciklizárat, lámpát és prizmát, valamint bukósisakokat.

„Fontos számunkra ez a három kilométer, ami nem csupán a sportnak, a szórakozásnak, a turisztikának épült, hanem nagyon erőteljesen a munkába járásnak is” – mondta el Major Gábor, Gönyű polgármestere. – „Az a 200 millió forint, amit a kivitelezésre felhasználtunk, hasznára válik településünknek, a térségnek, de a Győr-Gönyű Kikötőbe települő vállalkozásoknak is, hiszen a munkahelyek biztonságos megközelítése közös érdekünk” – tette hozzá.

A győri oldalon jelenleg is készülő kerékpárút-szakasz elkészültével a település bekapcsolódhat abba a több száz kilométer hosszú kerékpárút-hálózatba, ami a Duna mentén épül és a sportolás, valamint a munkába járás mellett a térség számos vállalkozásának életébe pezsgést hozhat. A kerékpárutak átadásával párhuzamosan a Kerékpáros Magyarország Szövetség több magyarországi önkormányzat megbízásából jelenleg is folytat egy országos szintű szemléletformáló kampányt, melynek során kisiskolásokkal ismertetik meg a biztonságos kerékpározás szabályait, valamint Kun Ádám világbajnok BMX-es trükkjeinek bemutatójával hozzák közelebb a kerékpározás szeretetét számukra.

A KÖZOP-3.5.0-09-11 azonosító számú pályázat nyertesei között az olyan nagyvárosok mellett, mint Debrecen vagy Győr, kistelepülések is érvényesülnek, Gönyű mellett például Vasszécsenyben és Csárdaszálláson is átadnak majd kerékpárutat a következő hónapban.

Kerékpáros Magyarország Szövetség

Tovább

Felhívás - felsőoktatásban tanulók támogatása

Kategória : Hírek módosítva: 2015.10.29 10:21

Ismét igényelhető a Felsőoktatásban tanulók támogatása. Adatalapok letölthetők a honlapról (letöltési link), vagy igényelhetők a polgármesteri hivatalban. Fontos, hogy az igénylők ne feledkezzenek meg róla!

Az önkormányzat saját költségvetéséből nyújtott szociális támogatásokat azok a személyek vehetik igénybe, - kivéve a rendkívüli települési támogatást - akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Gönyű községben, és életvitelszerűen itt is élnek.

A támogatásra való jogosultság jövedelemhatára: A szociális támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, melyről a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania.

A támogatás összege: A felsőoktatásban részt vevő hallgatók támogatásának keretösszegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg. A hallgató legfeljebb 30.000.-Ft összegű támogatásban részesülhet tanévenként.

A támogatás további feltétele:
Az önkormányzat a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásaként az első diploma megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez meghatározott
képzés idejének tartama alatt – egyéb pénzbeli szociális támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, aki felsőoktatás keretében, felsőfokú végzettségi szintet biztosító alapképzésen vagy osztatlan képzésen tanulmányokat folytat.

Tovább

Felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2015.09.23 10:54

Kérjük azon házaspárok jelentkezését, akik 1950-ben, 1955-ben, 1960-ban, 1965-ben kötöttek házasságot, akkor is, ha ez nem Gönyűn történt (házassági anyakönyvi kivonattal).

Akinek családjában, ismerősei között van ilyen házaspár, úgy az is jelezheti a Polgármesteri Hivatalban Soltész Lászlóné szociális ügyintézőnél 2015. október 5-ig.

Tovább

Iskolai telefonszám-változás

Kategória : Hírek módosítva: 2015.09.10 09:17

2015. szeptember 7-től az iskola központi telefonszámai (353-112, 544-058) megszűntek. Az iskola új telefonszáma:

06-20/250-9011

Megértésüket köszönöm!

Kiss Béla, igazgató

Tovább

A honismeret és kultúra népszerűsítése Gönyűn és térségében

Kategória : Hírek módosítva: 2015.08.25 10:22

Sajtóközlemény„A honismeret és kultúra népszerűsítése Gönyűn és térségében”
TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0032

A Gönyűi Honismereti Egylet 2013-ban benyújtott európai uniós (TÁMOP) pályázata pozitív elbírálásban részesült, így a környező települések köznevelési intézményeivel kötött együttműködési megállapodások alapján az óvodák és iskolák különböző programokat szervezhettek a 2014/15. tanév során, melyek finanszírozása az elnyert pályázati forrásból valósult meg. Az intézmények életében jelentős segítséget jelentett a támogatás, hogy önálló szakköreiket, tehetséggondozó foglalkozásaikat, témanapjaikat, témahetüket megszervezzék.

A Gönyűi Honismereti Egylet 24,36 millió forintos (100%-os) támogatást nyert el, amit a Gönyűn és a környező településeken működő köznevelési intézményekkel kötött együttműködési megállapodás szerinti, tanórán kívüli foglalkozások megszervezésére fordítanak. A projekt 2014. szeptember 1-én kezdődött, és a tanév szorgalmi időszakának befejeztével, 2015. június 30-án zárul.
A projekt keretében szervezett tanórán kívüli programokat Gönyű két köznevelési intézménye, a Kék Duna Óvoda és a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola. A szomszédos települések közül Nagyszentjános óvodája és iskolája, valamint a péri és a tápi iskola kapcsolódott a projekt megvalósításához.
A szeptemberben indult programok során megvalósításra került négy féle havi szakkör a gönyűi, nagyszentjánosi és a péri iskolákban. Ezeken a foglalkozásokon környezetünk történelmével, a kézművességgel, az egészség megőrzésével és az angol kultúra megismerésével foglalkoztak a tanulók. A gönyűi, nagyszentjánosi és tápi tanulók heti szakkörökön foglalkoztak a szorobán tudásuk továbbfejlesztésével, Gönyű természeti szépségeivel, az év jeles napjaival és a kézműves mesterséggel. A szakkörök némelyikéhez kirándulás is társult, így a gönyűi tanulók eljutottak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba, a Magyar Nemzeti Múzeumba, a Magyar Természettudományi Múzeumba valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítását is megtekintették. A tehetséggondozás során a péri iskolások az akvakultúra keretén belül sárkányhajóztak, a gönyűi diákok pedig a matematikai logikában mélyedtek el. Az óvodások mind Gönyűn, mind Nagyszentjánoson vetélkedőt, versenyt hirdettek, méghozzá Gönyűn a víz továbbá a madarak és a fák jegyében. A nagyszentjánosi gyerekek környezetvédelem és a hagyományőrzés témakörét dolgozták fel. A minden intézményben megrendezésre került, összesen 16 témanap során is nagyon sok új ismeretre tehettek szert a résztvevők.
A gönyűi és a nagyszentjánosi iskola diákjai (20-20 tanuló) júniusban, témahéten vettek részt Horpácson.

A projekt megvalósításában részt vevő köznevelési intézmények:

 • Gönyűi Kék Duna Óvoda
 • Gönyű, Széchenyi István Általános Iskola 
 • Nagyszentjános, Tarka Lepke Óvoda 
 • Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
 • Péri Öveges József Általános Iskola 
 • Tápi József Attila Általános Iskola
Tovább

Értesítés az ingyen étkezés igénybevételéről

Kategória : Hírek módosítva: 2015.08.19 09:48

A Gönyűi Kék Duna Óvoda tájékoztatója - www.kekdunaovoda.hu :

Kedves Szülők!

Ahhoz, hogy igénybe tudják venni a 1997. évi XXXI. tv. 2015. évi szept. 1-jétől hatályos 151 § (5) a) szerint, óvodás gyermekük ingyenes étkezését, kérem töltsék ki a mellékelt nyilatkozatot!

A nyilatkozat beszerezhető az óvodában nyitva tartási időben, de csatolt fájlban a honlapunkról is nyomtatható.  A nyilatkozatot kitöltve, aláírva Ferenczi Viktória, óvodatitkárnál lehet leadni a befizetési időpontokban:

2015. augusztus 25-én kedden és augusztus 26-án szerdán 7.30 – 16.00 között illetve a pótbefizetés alkalmával szeptember 1-jén 7.30 – 16.30 között.

Amennyiben az adatok megfelelnek a jogszabályban rögzített feltételeknek, szeptember 1-jétől gyermekük ingyen étkezhet az óvodában. A jogszabály csak a nyilatkozást követően biztosítja a kedvezményt, ezért saját érdekükben kérjük a határidő betartását! 

Gönyű, 2015. augusztus 17.; Tisztelettel: Kelemenné Rácz Tímea - óvodavezető

Letölthető dokumentumok: Gyakran Ismételt Kérdések (tájékoztató) Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
Tovább

Kormányablak Osztály - tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2015.08.12 15:42

dr. Németh Andrea hivatalvezető tájékoztatása szerint a Győri Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 2015. augusztus 6. napjával visszaköltözött a korábbi telephelyére, a Győr, Czuczor u 36-40. szám alá.

Ezt követően a Kormányablak Osztály két telephelyen fog működni:

 • Győr, Nagysándor J. utca 31 (ETO Park)
 • Győr, Czuczor u. 36-40.

A Győr, Nagysándor J. u. 31. szám alatt az ügyintézők elérhetősége változatlan.

További részletek (ügyfélfogadási idő, telefonszámok) a "tovább" gombra kattintva olvashatók!

Tovább

Trükkös tolvajok - a rendőrség felhívása

Kategória : Hírek módosítva: 2015.08.10 09:53

Trükkös tolvajok csaptak be és károsítottak meg idős embereket az elmúlt napokban Győrben és Sopronban.

Az elkövetők módszere mind a három alkalommal ugyanaz volt. A szépkorúakat telefonon hívták fel és a sértettek unokájának kiadva magukat készpénzt kértek tőlük. A pénz átadásának helyszínén egy ismeretlen férfi vagy nő jelent meg, aki arra hivatkozva, hogy az unoka nem tudott eljönni, átvette a készpénzt és távozott.

A Győri és Soproni Rendőrkapitányság a tudomására jutott ügyekben nyomozást rendelt el csalás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tevékenysége során, kiemelt figyelmet fordít a lakosság felvilágosítására a trükkös tolvajok, házalók kapcsán. Különböző fórumokon, konferenciákon, idősek otthonában tartott előadásokon, a körzeti megbízottakon keresztül, illetve szórólapok osztásával is felhívják az állampolgárok figyelmét, hogy mit tehetnek, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozataivá.

A trükkös tolvajok jelenlétével azonban számolni kell. Az elkövető gyakran az időskorú sértettet megtévesztéssel károsítja meg. A tettesek a végsőkig kihasználják a sértett hiszékenységét, jóindulatát. Az alkalmazott trükkök fegyvertára óriási, az elkövetők rendkívül gyorsan alkalmazkodnak egy adott szituációhoz. Minden esetben egy cél vezérli őket: a sértett értékeinek, pénzének megszerzése.

Kérjük, fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság által időseknek összeállított jó tanácsait! (A tájékoztató anyagok a cikk végén pdf-formátumban letölthetők és olvshatók).

A rendőrség ezúton is megköszöni a jelzéseket és kéri is a lakosokat, hogy amennyiben lakókörnyezetükben gyanús jelenséget, személyeket észlelnek, tegyenek bejelentést a rendőrségre.

Házalók, csalók  Trükkös lopások megelőzése Telefonos csalás
Tovább

Közlekedési ismeretekből jeles

Kategória : Hírek módosítva: 2015.07.14 10:41

Ifjú polgárőröknek tartottak bemutatót a győri rendőrök. A Gönyűi Polgárőr Egyesület 14 fiatal „polgárőrnek” szervezett és biztosított táborozást Vének településen.

Tovább

Köszönetnyilvánítás

Kategória : Hírek módosítva: 2015.07.06 11:46

FotóKöszönjük mindazok segítségét, akik 2015. július 4-én részt vettek és szorgos munkájukkal hozzájárultak a sétánykorlát felújításához!

Külön öröm számunkra, hogy fiatalok is szép számmal voltak jelen.

Reméljük, hogy a következő faluszépítési munkálatoknál is ilyen lelkes csapattal dolgozhatunk újra!

(További fényképek a munkáról honlapunk galériájában találhatók.)

Major Gábor
polgármester

Tovább

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Induló képzések

Plakát

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet előkészítése

TAK - meghívó

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás:
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
  A tanácsadás 2017. október 30-án elmarad!
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság:
  www.egyenlobanasmod.hu
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36203180253)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2017.11.24. 13:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 521 5
NO2 19 18
NOx 24 12
O3 14 7
NO 4 -
Szélirány D
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!