Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Érkezik a hulladékszállítási díj számlája

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.22 07:44

LevélNapokon belül megkapják a hulladékszállítási díjról szóló számlájukat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz tartozó településeken élő fogyasztók.

A jogszabályi előírások változása miatt ez év április elsejétől kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) jogosult számla kibocsátásra. Ennek megfelelően a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) a közelmúltban megállapodást kötött a koordináló szervezettel bérszámlázási rendszer kialakításáról. Így a fogyasztókhoz már a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megbízásából juttatja el a GYHG Nonprofit Kft. az aktuális számlát.

(Részletek a tovább gombra, vagy a képre kattintva olvashatók!)

Tovább

Közvilágítási teszt a Dr. Kollárszky Miklós utcában

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.13 10:06

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

Kép 03Július 12-én a Dr. Kollárszky Miklós utca Bem József és Arany János utcák közötti szakaszán napelemes energiaellátású, LED-fényforrásokra épülő közvilágítási lámpák kerültek üzembe helyezésre egy néhány hónapos próba keretében.

A teszt elsődleges célja, hogy valós körülmények között szerezhessünk tapasztalatokat a különböző fénypontmagasságú, napelemes közvilágítási megoldásokkal kapcsolatban.

Összesen 6 db közvilágítási oszlop került felállításra, páronként 4, 5 és 6 méteres magassággal, 12W-os LED-fényforrásokkal. Kérjük Önöket, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat a muszaki###kukac###gonyu.hu email-címen, vagy településünk facebook-oldalán!

Az alábbi kérdésekkel kapcsolatban is várjuk visszajelzésüket:

  • megfelelőnek tartják-e a bevilágított terület nagyságát,
  • elegendő-e a kapott fényerősség,
  • melyik oszlopmagasságot találják ideálisnak,
  • mi a véleményük az oszlopok kiviteléről és elhelyezésükről?

A tesztidőszak tapasztalatait a Kollárszky és Árpád utcák jövőbeli közvilágításának tervezéséhez szeretnénk felhasználni, várjuk visszajelzéseiket!

Köszönettel: Major Gábor
polgármester

További fényképek:

Kép 01 Kép 02 Kép 04

.

Tovább

Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításáról

Kategória : Hírek módosítva: 2016.07.11 09:11

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a Társulási Tanács 2015. december 9-én megtartott ülésén megtárgyalta a "Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása közbeszerzés megindítására" előterjesztést és az alábbi 24/2015 (XII. 9.) TT számú határozatot hozta:

"Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a társulás új hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztását kezdje meg a zavartalan hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke"

A fentiek alapján megindult a közbeszerzési eljárás előkészítése és 2016. április 20-án megjelent az Európai Únió hivatalos közbeszerzési értesítőjében. A közszolgáltatást szabályozó rendeletek késedelmes megjelenése miatt az ajánlattételi határidőt két alkalommal módosítani kellett, így a pályázatok beadási időpontja 2016. szeptember 12. lett.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2016. június 30-án lejárt.

A közbeszerzési eljárás sikerességétől függetlenül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2016. június 30. napját követően is biztosított lesz, mivel a hulladékról szóló  2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 45. § (3) bekezdése értelmében a Társulás és a Közszolgáltató között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató 2016. július 1-től az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 2016. december 31-ig változatlanul ellátja a közszolgáltatást.

A fentiek miatt a Közszolgáltató közszolgáltatási feladat ellátási kötelezettsége a Ht. erejénél fogva meghosszabbodik, ezáltal az ingatlanhasználókkal jelenleg is fennáló jogviszonya változatlan marad.

Változás a közszolgáltatási díj számlázásában következett be, mivel a Ht. 32/A. § (1) bekezdés i) pontja értelmében az országos hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Koordináló Szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosultsága, hogy 2016. április 1-től a közszolgáltatási díjat beszedje az ingatlanhasználóktól.

A számlázás tehát már jelenleg sem a Közszolgáltató feladata.

 

(A fenti tájékoztatást Borsi Róbert - a Társulási Tanács elnökének - levele alapján tettük közzé.)

Tovább

Hulladékudvar - építési-bontási hulladék kezelése

Kategória : Hírek módosítva: 2016.06.22 21:03

Tisztelt Lakosság!

TajekoztatoA GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a hulladékudvarokból összegyűjtött építési-bontási hulladék a legutóbbi, környezetvédelmi hatóság által végzett ellenőrzés során papír, fém, fa és műanyag hulladékokat is tartalmazott.

Mivel a GYHG Nonprofit Kft. által üzemeltetett Hulladékkezelő Központ engedélye nem teszi lehetővé a kevert építési hulladék kezelését, ezért a megfelelő hulladékgyűjtéshez a lakosság közreműködését kérik!

A mellékelt vezetői utasítás az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A hulladékudvarokban átvett építési-bontási hulladék csak betont, téglát, cserepet, kerámiát tartalmazhat, valamint összetört síküveget.

2. A lakosság által a hulladékudvarba bevitt építési-bontási hulladék esetében gondoskodni kell arról, hogy a betonon, téglán, cserépen és kerámián, valamint síküvegen kívüli, építés, bontás során keletkező egyéb hulladékok elkülönítésre kerüljenek a következők figyelembevételével:

2.1 a műanyag ablak, ajtó, vödör, csövek, műanyag kád, zuhanyzótálca, fólia stb. a műanyag hulladékok konténeréébe kerüljön,

2.2 a fém kád, zuhanytálca, csövek stb. a fém hulladékok konténerébe kerüljön,

2.3 az építés során keletkező nem szennyezett karton a papír hulladékok konténerébe kerüljön,

2.4 a nem összetörhető, vagy fémet tartalmazó üveg hulladék és az öblös üveg hulladék elkülönítéséről gondoskodni kell,

2.5 az építés-bontás során keletkezett egyéb, nagydarabos hulladék a lomot tartalmazó konténerbe kerüljön

3. A szélvédő üveg nem építési hulladék, azt a hulladékudvarban nem lehet átvenni!

4. Az azbesztet tartalmazó hullámpala veszélyes hulladék, azt építési hulladékként a hulladékudvarban leadni nem lehet!

5. Jelen utasítás 2016. július 1-én lép hatályba.

(GYHG - Műszaki vezetői utasítás, kelt.: Győr, 2016. június 20.)

Tovább

Otthon Melege Program - módosítások

Kategória : Hírek módosítva: 2016.06.03 09:08

2016. június 1-től az Otthon Melege Program családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására vonatkozó pályázatot módosították. Benyújtási határidő július 1-ről augusztus 15-re módosult, valamint bővítették a támogatások körét. Az erről szóló bővebb ismertető és az új pályázati felhívás az alábbi linkeken érhető el:

Részletes tájékoztató a változásokról Pályázati felhívás Pályázati útmutató
Tovább

Talált kulcscsomó

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.26 17:32

A mai napon hivatalunkban leadásra került egy kulcscsomó, amelyet a település belterületén, a kerékpárúton találtak meg. A kulcsokat a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, a titkárságon veheti át a tulajdonosa Árnits Adrienn-nél vagy Ladányi Imrénél.

Várjuk a kulcsok tulajdonosának jelentkezését!

Tovább

Éneklő óvodások fesztiválja

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.24 08:28

Április utolsó napján az enesei Tündérkastély Óvoda rendezésében tartották az éneklő óvodások fesztiválját, amelyhez a Gönyűi Kék Duna Óvoda is csatlakozott.

A gönyűi óvodásokat Kelemenné Rácz Tímea készítette fel, a rendezvényen gyermek- és népdalokat énekeltek egyénileg, illetve csoportosan. A rendezvény nem verseny volt, elsősorban a jókedv és a szórakozás volt a főszerepben.

Enesére hét kisgyermek utazott kísérő pedagógusokkal, valamint a szülők is csatlakozhattak. A gönyűi gyerekek felkészülten, ügyesen szerepeltek, amelyet a szervezők emléklappal is elismertek.

Kispacsirták - 1. Kispacsirták - 2. Emléklap
Tovább

Pályázati felhívás és dokumentáció

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.17 20:16

Gönyű Község Önkormányzata és a Gönyűi Sportegyesület által meghirdetett a Gönyű Sportpályán épülő öltöző épületében kialakított büfé, konditerem és szauna bérbeadásával kapcsolatos nyilvános pályázathoz

Gönyű, 2016. május 10.

Letölthető anyagok: Pályázati felhívás Pályázati dokumentáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gönyű Község Önkormányzata (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 67.) és a Gönyűi Sportegyesület (9071 Gönyű, Irányi Dániel u. 6-8.) – továbbiakban kiíró- nyilvános pályázat keretében, üzemeltetési kötelezettséggel 2016. augusztus 1-től határozott időre, 3 vagy 5 éves időtartamra bérbe adja a Gönyűi Sportpályán – 9071 Gönyű, Irányi Dániel utca 6-8. - épülő öltöző épületében kialakított, összesen 282,08 m2 alapterületű helyiségcsoportot, valamint annak felszerelését és berendezését megtekintéskori állapotban.

A helységcsoport egy büféből illetve klubhelyiségből, egy konditeremből és egy szauna blokkból és az ezekhez tartozó öltözőkből, zuhanyzókból áll. Az üzemeltetési szerződés létrejöhet mindhárom helyiségre együtt illetve külön-külön is.

1. Helyszínbejárás időpontja: 2016. május 30. 17.00 óra

2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. június 15. 16.00 óráig

3. A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) magyar nyelven a Gönyűi Sportegyesület elnökének címére- 9071 Gönyű, Ady E. u. 32. - kell benyújtani postai úton vagy személyesen illetve meghatalmazott útján.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Vigh Tibor, a Gönyűi Sportegyesület elnöke a 06-30/76-70-437 telefonszámon.

4. A pályázati ajánlatok felbontása: a benyújtási határidőt követő 8 napon belül

5. A pályázatok elbírálásánál alkalmazott főbb értékelési szempontok:

- A bérleti díjra vonatkozó legkedvezőbb árajánlat - Referenciák - Az üzemeltetéshez szükséges, a pályázó által rendelkezésre bocsátott műszaki berendezések

6. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A kiíró a pályázatok eredményeit az elbírálást követő 8 napon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

7. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő nevét, székhelyét, - aláírási címpéldányt, - 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy igazolást az egyéni vállalkozói nyilvántartásból, - 30 napnál nem régebbi bővített nemleges adóigazolást, - 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot a számlavezető pénzintézettől a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszámra, - nyilatkozatot arról, hogy a szerződés megkötését kizáró okok nem állnak fenn, - a pályázati dokumentációban előírt minden egyéb nyilatkozatot, tájékoztatást.

8. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:

- az a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, - olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, - az nem felel meg a pályázati felhívásban illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, - a kiíró a pályázó titoktartási kötelezettségének megszegése miatt az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította.

9. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

- nem érkezett pályázati ajánlat, - kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, - az eljárásban olyan szabályszegés történt, amely jogszabály alapján az egész eljárás eredménytelenségét eredményezi.

10. A kiíró fenntartja jogát, hogy ha a szerződéskötés a pályázat nyertesével nem lehetséges bármely okból, a soron következő helyezést elért pályázóval kössön szerződést.

Letölthető anyagok: Pályázati felhívás Pályázati dokumentáció
Tovább

Ötpróba Rióba - meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2016.05.06 12:34

PlakátGyőr MJV Önkormányzata, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság közös szervezésében 2016. május 21-én a győri Aranyparton kerül megrendezésre az „Ötpróba Rióba” elnevezésű rendezvény.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a nagyszabású, sportolást és egészséges életmódot népszerűsítő eseményre!

Bővebb információkat az alábbi linkeken és a képre kattintva olvashatnak:

http://www.otprobarioba.hu/elindult-a-nevezes-a-gyori-kiemelt-esemenyre

http://www.otprobarioba.hu/gyor-aranypart

https://www.facebook.com/events/1722964407960954/

Tovább

Felhívás - talált mobiltelefon

Kategória : Hírek módosítva: 2016.04.29 11:20

Tisztelt Gönyűiek!

Ma délelőtt egy talált mobiltelefont adtak le hivatalunkban.
A készüléket annak tulajdonosa hivatal titkárságán veheti át!

Várjuk a tulajdonos jelentkezését!

Tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

Hasznos információk:

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.04.27. 04:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 72 0
NO2 9 9
NOx 12 5
O3 27 15
NO 2 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!