Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Intézményvezetői pályázat

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.24 10:25

Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Munkáltató: Gönyű Község Önkormányzata

Betöltendő munkakör, vezető beosztás megnevezése: nappali ellátás vezető, magasabb vezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. március 5. napjától 2023. március 4. napjáig szól

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában és szakmai programjában foglalt feladatok ellátásának biztosítása.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József u. 23.

Pályázati feltételek:

 • Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete értelmében: szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles egészségügyi szociális munkás, ápoló vagy gyógytornász-fizioterapeuta, okleveles rehabilitációs szakember, szociális menedzser; -
 • A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében: legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • a pályázó részéről egy nyilatkozat, melyben vállalja, hogy eleget tesz a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben foglaltaknak

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetése során szerzett tapasztalat,
 • Legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Helyismeret,
 • Innovatív szemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata,
 • nyilatkozat arra nézve, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat, hogy a kinevezését követő 30 napon belül teljesíti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

A pályázat benyújtásának formája és helye: A pályázatokat lezárt borítékban Major Gábor polgármesterhez intézve, egy eredeti példányban, Gönyűi Polgármesteri Hivatal 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. címre „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: A Belügyminisztérium internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap

A pályázat elbírálásnak határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás megadása, illetve az intézmény megismerésének lehetősége: Bővebb felvilágítást Major Gábor polgármester nyújt a 96/544-090, 20/932-2538-os telefonszámon.

A közzétételének helye, ideje:

Major Gábor
polgármester

Tovább

A gönyűi hulladékudvar - első nyitvatartási nap

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.18 08:00

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a gönyűi hulladékudvar 2018. évi első nyitvatartási napja január 25-e lesz. A hulladékudvar ettől a naptól a megszokott téli nyitvatartási rend szerint üzemel.:

Csütörtök: 8:00 – 16:00
Szombat: 12:30 – 16:00

Részletes információk a GYHG weboldalán:

Általános tájékoztató: http://www.gyhg.hu/hulladekudvarok-1
Nyitvatartási rend: http://www.gyhg.hu/downloadmanager/details/id/470/m/11

Tovább

Igazgatási szünet

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.02 14:05

Tisztelt Ügyfeleink!

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2017. (VI. 28.) határozatával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazgatási szünetet rendelt el a 2017. december 18-31. közötti időszakra, ezért

2017. 12. 18. (hétfő) és 2017. 12. 22. (péntek), valamint
2017. 12. 27. (szerda) és 2017. 12. 29. (péntek) között

a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgős, halaszthatatlan esetben a Gönyűi Polgármesteri Hivatal a 20/932-2538, 20/485-7900 mobil telefonszámokon, illetve a jegyzo###kukac###gonyu.hu email címen érhető el.

Minden kedves Ügyfelünknek Kellemes Ünnepeket, boldog új évet kívánunk!

dr. Kállai Erik
jegyző

Tovább

Meghívó - rendkívüli testületi ülés, 2017. XII. 14.

Kategória : Hírek módosítva: 2017.12.13 09:24

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülését 2017. december 14-én (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Az ivóvíz ellátás, illetve a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre vonatkozó megállapodások tervezetének elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 2. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 3. Az építményadóról szóló 22/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 4. Közcélú közvilágítási használati megállapodás jóváhagyása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 5. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 12. 11.

Tisztelettel: Major Gábor
polgármester

Tovább

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.31 14:39

Gönyű Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tesz közzé a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004 azonosítószámú, „A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkálatokra.

A felhívás részletei az alábbi mellékletekben érhetőek el:

Ajánlattételi felhívás (módosított) (pdf) Ajánlati dokumentáció útmutató az ajánlattevőknek (doc) Ajánlati dokumentáció útmutató az ajánlattevőknek (pdf, aláírt)
Közbeszerzési költségvetés (xls) Vállalkozási szerződés-tervezet (doc)  
Tovább

Néhány gondolat, javaslat tüzelőberendezések üzemeltetéséhez

Kategória : Hírek módosítva: 2017.12.12 08:47

Tisztelt Olvasó!

KépA Gönyű Hírek decemberi számában megjelent egy cikk a téli fűtési szezonnal kapcsolatos észrevételeimről. Említettem, hogy helyszűke miatt csak egy nagyon rövid, semmi konkrét dolgot nem tartalmazó írás jelenik meg a lapban, valamint azt is, hogy a hosszabb változatot Polgármester Úr jóváhagyásával közzétesszük a község honlapján is. Mindezeken túl talán jó ötletnek tűnik a község lakóinak egy részét magába foglaló Facebook csoportban (Gönyűi lakosok csoportja) is megosztani ezeket a gondolatokat. Ahogy a cikkben is kértem, ha valakinek van lehetősége akár nyomtatott formában megosztani azokkal, akiknek nincs internet hozzáférése, kérem tegye meg!

(Krenner Gábor cikkének részletei a "tovább" gombra, vagy a képre kattintva olvashatók...)

Tovább

Téli közlekedés az autópályán

Kategória : Hírek módosítva: 2017.12.11 08:50

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós tanácsai – a téli időszakban – az autópályán történő biztonságos közlekedés elősegítése érdekében.

Tovább

Hulladékudvar - utolsó nyitvatartási nap

Kategória : Hírek módosítva: 2017.12.04 09:25

Tisztelt Gönyűiek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gönyűi hulladékudvar 2017. december 16-át követően bezár.

Az utolsó nyitvatartás napja és ideje: 2017. december 16., szombat, 12:30 – 16:00h

A 2018-as első nyitási időpontról később várható információ, erről szintén a honlapunkon teszünk majd közzé tájékoztatást.

Tovább

Bölcsőde várja a gönyűi apróságokat

Kategória : Hírek módosítva: 2017.11.27 14:26

Községünk valamennyi lakója számára nagy öröm és büszkeség, hogy nálunk is megnyithatta kapuját a bölcsőde, a sok kis gönyűi apróság és szüleik örömére. A szülők részéről, már korábban is volt igény erre, hisz többen is szerettek volna, még gyermekük óvodás kora előtt visszatérni a munka világába. Ennek az igénynek próbált eleget tenni önkormányzatunk azzal, hogy még jóval a törvényben előírt (2018. december 31.) határidő előtt, úttörőként vállalta fel ezt a nemes, de – mint, menet közben kiderült – egyáltalán nem egyszerű feladatot.

Bölcsőde - 1. képA bölcsődei ellátás típusai közül annak a létrehozását célozta meg, amellyel majd leginkább segíteni tudja a kisgyermekes családokat. Így döntött a klasszikus bölcsőde mellett, ami a többi ellátási típussal szemben, a legtöbb állami támogatást nyújtja az azt igénybevevő családoknak. Amely, akár ingyenes is lehet, ugyanúgy, ahogy az óvoda, hisz az étkezéssel kapcsolatos feltételek - teljesen megegyeznek. A gondozásért pedig, külön díjat nem számol fel az önkormányzat. A működési engedély megszerzéséhez nagyon sokrétű és szerteágazó törvényi, hatósági előírásnak kellett megfelelni. Szerencsére még a törvényileg meghatározott időn belül sikerült minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy engedélyt kapjunk a működéshez, így bölcsődénk november 22-én megnyithatta kapuját a kis apróságok előtt...

(A bejegyzés folytatása a tovább gombra kattintva olvasható!)

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2017. XI. 30.

Kategória : Hírek módosítva: 2017.12.13 09:16

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2017. november 30-án (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló Gönyű község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadók: Szabó Péter körzeti megbízott
 2. Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetéről
  Előadó: Dr. Sík Sándor állatorvos
 3. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény szervezeti- és működési szabályzatának, szakmai programjának módosítása
  Előadó: Némethy Veronika intézményvezető
 4. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény kérelmének megtárgyalása a demens személyek nappali ellátásának 2018. évi beindításával kapcsolatban
  Előadó. Némethy Veronika intézményvezető
 5. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője kérelmének megtárgyalása védőszemüveg megvásárlására
  Előadó: Némethy Veronika intézményvezető
 6. Beszámoló a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény Gönyűi Területi Irodájának 2016-os szakmai tevékenységéről
  Előadók: Nagy Bernadett és Konczné Ternyei Beatrix családsegítők
 7. Javaslat a Bakony-ér Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítására a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 8. A gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról szóló 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet szükségszerű felülvizsgálata
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 9. Beszámoló a Gönyűi Kék Duna Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről
  Előadó: Tóthné Rosta Éva megbízott óvodavezető
 10. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési éve munkatervének elfogadása
  Előadó: Tóthné Rosta Éva megbízott óvodavezető
 11. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 12. Az egyes helyi adónemekre, díjakra vonatkozó önkormányzati rendeletek szükség szerinti módosítása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása
  Előadók: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 14. Temetőre vonatkozó díjmértékek, a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, lakossági kérelem megvitatása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 15. Gönyű Község Önkormányzatának 2017. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 16. 2018. évi költségvetési koncepció elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 17. Az Önkormányzat 2018-2020 évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása és a 2013-2027 évekre vonatkozó hosszútávú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata
  Előadó: Major Gábor polgármester
 18. A Gönyűi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 19. Dr. Kollárszky Miklós utca közvilágításának korszerűsítése
  Előadó: Major Gábor polgármester
 20. A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) beruházás önerejének vállalása, a közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 21. Kiss Levente gönyűi lakossal megkötendő megállapodás jóváhagyása a telekhatárrendezéssel kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 22. Gönyű Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 23. Nagyszentjános Község Önkormányzata kártérítési igényének, tulajdonjog megosztásról szóló kérelmének megvitatása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 24. Az ivóvíz ellátás, illetve a szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre vonatkozó megállapodások tervezetének elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 25. Bangha Róbert lakossági beadványának megtárgyalása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 26. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról
  Előadók: bizottságok elnökei
 27. Beszámoló a Gönyűi Polgármesteri Hivatal munkájáról
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 28. Tájékoztatás az infobiztonsági szabályzat jóváhagyásáról
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 29. Reklámrendelet megalkotása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 30. A Gönyűi Horgászegyesület által benyújtott pályázat lebonyolításához szükséges döntések meghozatala
  Előadó: Major Gábor polgármester
 31. A Xantus János Közhasznú Nonprofit Kft-val megkötött gyepmesteri szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 32. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
  Előadó: Ott-Szegő Henrietta, az Ügyrendi Bizottság elnöke
 33. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 34. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 35. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2017. 11. 23.

Tisztelettel: Major Gábor
polgármester

Tovább

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás:
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Páros héten, hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
  A tanácsadás 2018. február 19-én elmarad!
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság:
  www.egyenlobanasmod.hu
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36203180253)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.02.24. 16:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 182 1
NO2 8 7
NOx 10 5
O3 84 46
NO 2 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!