Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Álláspályázat - közterület-felügyelő

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.05 21:12

A Gönyűi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az 1.számú melléklet 30. pontja szerint Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok: Közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának ellenőrzése, védelme. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. A közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Gönyű község közigazgatási határán belül a közterület-felügyelői munka teljes ellátása, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényekben meghatározott tevékenységek alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Gönyű Község Önkormányzatának önkormányzati rendeletei az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

Elvárt kompetenciák: Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kállai Erik jegyző nyújt, a 06-20/485-7900 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gönyűi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1898/2018., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

Személyesen: dr. Kállai Erik jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, Kossuth Lajos u. 67.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának határidejét követően a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázókat a munkáltató meghallgatja és a polgármesterrel egyeztetve dönt a közterület-felügyelő személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
 • www.gonyu.hu
 • Kisalföld c. napilap

Tovább

Gönyűi rendezvényterv

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.05 20:56

Egy csokorba gyűjtöttük a következő hónapokban várható, helyi rendezvényeket, hogy már most bekerülhessenek a családi naptárba. Találkozzunk!

2018. május 12. Kórustalálkozó: A találkozón Ikrény, Abda, Likócs, Nagyszentjános és Gönyű nyugdíjas kórusai mutatják be legfrissebb repertoárjukat az érdeklődőknek.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Gönyűi Nyugdíjas Klub

2018. május 26. Gyereknap: A rendezvényen, mint minden évben a gyerekek állnak középpontban, minden róluk szól. Idén még Kuka Berci is ellátogat Gönyűre, hogy játékosan tanítson a szelektív hulladékgyűjtés fortélyaira.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Magyar Vöröskereszt gönyűi alapszervezete

2018. május 27. Hősök napja:
Helyszín:
Római Katolikus Templom előtt
A rendezvény szervezője: Gönyűi Honismereti Egylet

2018. június 30. Duna nap:
Helyszín:
Gönyű, Kossuth L. u.
A rendezvény szervezője: Gönyűi Honismereti Egylet

2018. július 14-15. VB Terasz: Szurkoljunk együtt a futball világbajnokság elődöntőjének és a döntőjének meccsein!
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Gönyű Község Önkormányzata

2018. augusztus 20. Államalapítás ünnepe
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Gönyű Község Önkormányzata

2018. szeptember 16. 15 óra: Családi nap
Helyszín: Gönyű, Kossuth L. u. 137.
A rendezvény szervezője: Gönyűi Református Egyházközség

2018. szeptember 21. 17.30: „Gyerek, szülő, nagyszülő” Tari Annamária pszichoanalitikus előadása a mai kor kihívásairól
Helyszín: Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, Gönyű, Bem J. u. 2.
A rendezvény szervezője: Gönyű Község Önkormányzata

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják

Tovább

Értesítés közbeszerzési eljárás indulásáról

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.05 15:16

Közbeszerzési elj. összefoglaló tájék.Felhívjuk a helyi vállalkozók/cégek figyelmét, hogy a „DANUBE BIKE&BOAT-Discover the Small & Moson Danube by bike and boat” (SKHU/1601) projekt keretében "a kajak-kenu kiemelők és az úszóművek kivitelezése tekintetében" az Összefoglaló Tájékoztatóval induló közbeszerzési eljárás 2018. április 4-ével kezdetét vette. A felhívás a mellékelt képre kattintva, vagy az alábbi linkről elérhető:

osszefoglalo_taj_733_movar_B_and_B_1.0.pdf

(A projektben Gönyű település is érintett - 1db úszóműállás a Dunán)

A mellékelt dokumentum V.1.1 alpontja alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezést csak a megadott határidőig (2018.04.12. 17.00) lehet megtenni.

Kiemelten figyelmükbe ajánljuk a VI.1.2-ben szükséges adatok listáját.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Álláspályázat - jegyző

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.04 08:02

A Gönyűi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Jegyző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és az irányadó jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, valamint Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló 17/2017. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a Kttv. 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve)
 • legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális adattartalmú igazolás - „KTTV 18 év alatt+ fogl 2017 - büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”),
 • végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkozatot tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 • A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Major Gábor polgármester nyújt, a 06-20-932-2538-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gönyűi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1887/2018, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. Elektronikus úton: Major Gábor polgármester részére a polgarmester###kukac###gonyu.hu e-mail címen keresztül. Személyesen: Major Gábor polgármester, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Gönyű Község Polgármestere bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Gönyű Község Honlapja (www.gonyu.hu) - 2018. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gonyu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 9.

Tovább

Lajta mozgásban

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.04 15:48

Lajta monitor - plakátA Magyar Honvédség 170 éves fennállásának alkalmából, valamint a Nagy Háború befejezésének 100. évfordulója tiszteletére, az év egyik legérdekesebb programsorozata veszi kezdetét 2018. április 03-án. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Lajta Monitor Múzeumhajója útra kel a Dunán, és a mintegy 417 kilométeres magyarországi folyószakaszon, 11 város kikötőjében köt ki és várja látogatóit.

A Lajta Monitor Múzeumhajó 2018. április 03. és május 21. között az alábbi helyszíneken állomásozik:

A Duna északi szakaszán: (6 állomás)

 • április 3-6. (kedd-péntek) Gönyű
 • április 8-10. (vasárnap-kedd) Komárom
 • április 12-14. (csütörtök-szombat) Esztergom
 • április 15-18. (vasárnap-szerda) Visegrád
 • április 20-22. (péntek-vasárnap) Vác
 • április 24-25. (kedd-szerda) Szentendre

A Duna déli szakaszán: (5 állomás)

 • április 27-30. (péntek-hétfő) Százhalombatta
 • május 1-5. (kedd-szombat) Dunaújváros
 • május 7-9. (hétfő-szerda) Paks
 • május 11-14. (péntek-hétfő) Baja
 • május 16-21. (szerda-hétfő) Mohács

Az egyedülálló múzeumhajón az érdeklődők találkozhatnak korabeli fegyverekkel, felszerelésekkel, egyenruhákkal, megtekinthetnek egy első világháborús kiállítást, valamint a gyerekek részt vehetnek egy, a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson és fegyverbemutatón. A másfél hónapos út alatt a hajón kihelyezett tanórák, első világháborús megemlékezések és hagyományőrző rendezvények helyszíne is lesz egyben.

A múzeumhajó minden nap 9.00 – 17.00 óra között látogatható. A programban tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás szerepel, melyre iskolai csoportok, osztályok a következő elérhetőségeken regisztrálhatnak: 06/1-3251618, hm.hadtortenetim###kukac###gmail.com A látogatás mindenki számára ingyenes. Természetesen a szülők gyermekeikkel, egyénileg is kisétálhatnak a hajóhoz, ott azonban egy csoporthoz kell csatlakozniuk. A parton az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred rakéta indítóállványát is megismerhetik az érdeklődők, ahogy a győri toborzó és érdekvédelmi iroda katonáival, illetve toborzó pontjával is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a négy nap alatt a hajóhoz.

A honvedelem.hu által készített kisfilmmel bepillanthatnak a hajó belsejébe és további érdekességeket tudhatnak meg a Lajta Monitorról és a további útjáról: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fp1wpfLzaRY

Jöjjenek, és nézzék meg élőben is a Lajta Monitor Múzeumhajót!

Lajta megnyitó

 

Tovább

Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.27 14:21

Álljunk ki a kisebbségben élő magyar közösségekért, támogassa Ön is aláírásával a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést!

Az erdélyi magyarság kedvezőtlen helyzete mindannyiunk számára ismert, közösségeiket gyakori támadások érik, veszélyben vannak jogaik, iskoláik.

Nemzeti Kisebbségvédelmi KezdeményezésA Romániai Magyar Demokrata Szövetség az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN) közösen indította el a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack), amely európai szintű kisebbségvédelmi rendszer létrehozását szorgalmazza, egységesítené a jogvédelmet és javítaná a nemzeti kisebbségek helyzetét. Cél, hogy a kisebbségi nyelvek megőrzése, illetve védelme nagyobb hangsúlyt kapjon, a szabad anyanyelvhasználat biztosított legyen a médiában is, és egyenlő bánásmód legyen a kisebbség és a többség között.

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés hatalmas lehetőség a nemzeti kisebbségek számára, mert általa a kisebbségek jogainak védelme a jelenleginél nagyobb szerepet kaphat az Európai Unióban.

Testvértelepülésünk, az erdélyi Mezőpanit polgármestere levélben kérte a gönyűiek segítségét a kezdeményezésük támogatásához. A szükséges mennyiségű (1 millió) aláírás összegyűlése esetén az Európai Bizottság naprendre tűzi a kezdeményezés beterjesztői javaslatainak megvitatását.

A kezdeményezés sikeréhez még 300 ezer támogatóra van szükség, kérünk mindenkit, hogy támogassa a kitűzött célokat aláírásával!

Az aláírásra 2018. április 3-áig van lehetőség online, illetve papíralapú aláírással.

Az online aláírást a www.jogaink.hu oldalon tudják rögzíteni, a papíralapú aláíráshoz a kitöltendő ív az alábbi címen érhető el:

http://www.minority-safepack.eu/assets/downloads/forms/MSPI_Hungary_HU_v2.pdf

A kezdeményezés hivatalos dokumentuma itt érhető el:

http://www.jogaink.hu/Uploads/9_pont_HU_spreads_qr.pdf

Köszönettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. III. 29.

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.24 10:32

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. március 29-én (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

 

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény Gönyűi Területi Irodájának 2017-es szakmai tevékenységéről
Előadó: Major Gábor polgármester

2. Nagy Bernadett családsegítő kérelme önkormányzati lakás igénybevételéhez
Előadó: Major Gábor polgármester

3. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beiskolázási tervének, illetve továbbképzési programjának jóváhagyása
Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető

4. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde javaslatának megtárgyalása a bölcsődei csoport beindításával kapcsolatban
Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető

5. Pályázati kiírás óvodavezetői megbízatás betöltésére
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

6. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Major Gábor polgármester

7. A RÁBAKÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel közétkeztetésre megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

8. Jutalomkeret megállapítása Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak szerint
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

9. Pályázati kiírás közterület felügyelői állás betöltésére
Előadó: Major Gábor polgármester

10. Gönyű Község településrendezési eszközeinek Rp.I.241-9 tervszámú módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

11. Döntés a “Gönyű Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek elkészítése” tárgyú beruházás kivitelezőjéről
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

12. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló járdafelújításra beérkezett kivitelezői ajánlatok értékelése
Előadó: Major Gábor polgármester

13. Az SKHU/1601/1.1/258 pályázati azonosítójú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban szükséges döntések meghozatala
Előadó: Major Gábor polgármester

14. A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) beruházás közbeszerzési eljárásában megkötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

15. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

16. Az Önkormányzat 2018. évi rendezvénytervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

17. Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

18. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér beszámolója a 2017. évben elvégzett feladatokról
Előadó: Major Gábor polgármester

19. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

20. Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

21. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Major Gábor polgármester

23. Aktuális ügyek
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. 03. 23.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Sajtóközlemény

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.26 11:40

Sajtóközlemény a „Taste of Danubian Nature / A Dunamente természeti értékei“ c. pályázathoz

Pályázati azonosító: SKHU/1601/1.1/258

Közzététel 2018. március 8. / azonnali közzétételre
Sajtókapcsolat: Tóth-Lencse Andrea / palyazatok###kukac###gonyu.hu


Gönyű Község Önkormányzata nyolc partnerrel együttműködésben pályázatot nyújtott be az Interreg program felhívására. A pályázatot támogatásra érdemesnek minősítették, így 2018. január 1-jén megkezdődött a megvalósítás, mely 2019. december 31-ig tart. A projekt célja a helyi természeti és kulturális értékek megőrzése és turisztikai hasznosítása, a vendégforgalom és a helyi bevételek növelése, illetve a határ menti társadalmi és gazdasági kapcsolatok erősítése. A célok elérése érdekében az önkormányzat tanösvényt és tematikus játszóteret alakít ki a Duna-parton, valamint felújításra kerül a Duna kiállítás épülete is. ...

(Folytatás a tovább gombra kattintva olvasható.)

Tovább

Óvodai beiratkozás

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.23 08:08

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében, az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására 2018. április 24-25-én (kedd-szerda) 800-1600 között kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek. Az ezen határnapig született gyermekek 2018. szeptember 1-től óvodakötelesek. (A 2015. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2019. szeptember 1-től kezdődik.)

(Részletek a tovább gombra kattintva olvashatók!)

Tovább

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.23 07:34

Bölcsődei felvételei kérelem

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti igényüket, a 2018-2019-es nevelési-gondozási évre a „Kérelem a bölcsődei ellátás igénybevételéhez” nevű formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány átvehető a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde titkárságán, 2018. április 9-től 8 és 16 óra között.

Bővebb felvilágosítás a 06 20 217 8111 telefonszámon vagy személyesen kérhető az intézmény megbízott vezetőjétől, Tóthné Rosta Évától.

A kérelem benyújtásának határideje: 2018. április 25. (szerda)

(A tovább gombra kattintva a felvételi szabályzat is olvasható!)

Tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

Hasznos információk:

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.04.26. 05:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 77 0
NO2 13 12
NOx 15 7
O3 66 36
NO 1 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!