Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Nyári diákmunka lehetőség

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.26 13:54

Kedves Diákok!

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával 2017-ben is lehetőség nyílik az önkormányzatoknál és önkormányzati fenntartású intézményeknél - legfeljebb napi 6 órás időtartamban - diákok foglalkoztatására.

A programban azok a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt, akik:

 • a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik be a 25. életévüket,
 • közvetítést kérőként kérik nyilvántartásba vételüket az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán,

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó, - vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A program időtartama: legfeljebb 2 hónap (2017. július 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakban)

Munkabér: bruttó 95.625 Ft/hó, hat órás foglalkoztatás keretében

A jelentkezéssel kapcsolatban Böröcz Esztertől kérhető bővebb tájékoztatás, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében vagy telefonon: +3696/544-090/5.

Tovább

Közlemény - közmeghallgatás

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.28 11:43

K Ö Z L E M É N Y

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye villamosenergia ellátás biztonságának növelése, valamint a határkeresztező villamosenergia kapacitásnövelés céljából a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) kérelmére kétrendszerű 400  kV-os  Gönyű-Gabcikovo/Velky Dur távvezeték létesítése érdekében környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A győri nyomvonalfolyosó és a Győr 400/220/120 kV-os alállomás elhelyezkedésének adottságai miatt a nemzetközi és hazai hálózati kapcsolatok csomópontjában fekvő győri alállomás bővítése nem lehetséges, ezért a térségben új helyszínt kellett kijelölni a határkeresztező teljesítmény fogadására. A MAVIR Zrt. így a Gönyű 400 kV-os kapcsolóállomást jelölte ki a határkeresztező távvezeték hazai végpontjaként. A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Gönyű 098/2, 1155/1, 1155/5 hrsz-ú ingatlanok.

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)  fenti  ügyben 

közmeghallgatást tart

2017. július 5. napján (szerdán) 10.00 órakor
Gönyű Község Faluházában (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 71.)

A nyilvános tárgyalás alkalmával a tevékenység környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételek megtételére van lehetőség.

Az érintettek az eljárás során a kérelembe és mellékleteibe a Hatóságnál az ügyfélszolgálati irodában, ügyfélfogadási időben, valamint a működés helye szerinti Gönyű község jegyzőjénél tekinthetnek be, továbbá a kérelem elektronikus elérhetősége:
http://edktvf.zoldhatosag.hu/kozerdeku/2017/melleklet/6380-1.zip

Gönyű, 2017. június 9.

dr. Kállai Erik
jegyző

Tovább

Ivóvízminőség-javító program - Meghívó lakossági fórumra

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.06 11:04

MeghívóGönyű Község Polgármesterétől
Szám: 112-18/2017.

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 7. napján (szerdán) 16.00 órakor lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnoka (Gönyű, Kossuth L. u. 65.)

A lakossági fórum tárgya: Előzetes tájékoztató a KEHOP-2.1.2 kódszámú, „Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című felhívás keretén belül tervezett „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” tárgyú projekttel kapcsolatban

Előadók: Major Gábor polgármester, Kara Ákos országgyűlési képviselő, a Pannon-Víz Zrt. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselői

Kérem, hogy a lakossági fórumon részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 05. 22.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Filmvetítés és térátadó - meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2017.05.31 15:57

PlakátSzeretettel várjuk az érdeklődőket a polgármesteri hivatal udvarán kialakított közösségi tér átadójára és az ehhez kapcsolódó kulturális programra!

Szabadtéri filmvetítés és a fedett közösségi tér átadása - 2017. június 3. (szombat)
18.45 A tér ünnepélyes átadása

 • A Duna-parti Örökifjak Kórus műsora
 • Bokréta - Óvodások Néptánccsoportjának bemutatója
 • Vadrózsa Néptánccsoport
 • Komárom-Esztergom megyei játékfüzér
 • Major Gábor polgármester köszöntője, dr. Németh Andrea járási hivatalvezető ünnepi beszéde, a Gönyű Községért Díjak átadása
 • Daylight Vonósnégyes filmzenékből összeállított műsora

19.30 Beszélgetés „A Szent korona és koronázási kincseink nyomában” című film alkotóival

 • Czita Zsuzsanna kérdezi Bárány Krisztián rendezőt, Bárány Dániel vezető operatőrt és Katona Csaba történészt

20.00 Filmvetítés

Az alábbi linkről letölthető a film előzetese:
https://www.youtube.com/watch?v=MiqBGVxBth4
https://www.facebook.com/FilmLabStudio/

 

Tovább

Víziközmű tájékoztató (frissítve)

Kategória : Hírek módosítva: 2017.04.10 15:31

Tisztelt Gönyűiek! 

Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű Társulat (továbbiakban Társulat) Küldöttgyűlése az 1/2017. (03.03.) számú Küldöttgyűlési határozatban a szennyvíz beruházás érdekeltségi hozzájárulásának összegét egységesen 160.000 Ft-ra csökkentette.

Ennek az örömteli változásnak oka egyrészt a takarékos, felelős gazdálkodás, másrészt az, hogy a beruházás forrását biztosító Európai Uniós projekt támogatási intenzitását 92%-ra emelték. A Társulat az így kapott 158 Millió Ft-ot a Pannon Takarék Banktól felvett hitelbe előtörlesztette. Ezáltal csökkent a Bank követelése a Társulat felé, és mérsékelhetővé vált a lakosok hozzájárulása a beruházáshoz.

A tagok jelentős részének ez által többletbefizetése keletkezett. Kérjük azokat a lakosokat, akiknek az áprilisban postázásra kerülő tájékoztató levél alapján nincs hátralékuk, hogy 2017. április 1-jétől ne fizessék tovább az érdekeltségi hozzájárulás havi díját a Társulat felé. Kérjük továbbá, hogy akik eddig rendszeres átutalási megbízással teljesítették a befizetést, azok számlavezető bankjuknál kezdeményezzék a megbízás visszavonását. Ehhez nem szükséges igazolást kérni a Társulattól...

(A teljes tájékoztató és a letölthető dokumentumok a "tovább" gombra kattintás után érhetők el!)

Tovább

Nemzetközi fitnesz és testépítő nyílt szabadidős verseny

Kategória : Hírek módosítva: 2017.05.30 15:15

KépA verseny időpontja: 2017. június 3. 14:00-18:00
Helyszín: Gönyűi Sportközpont

A versenyre négy országból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Magyarországról érkeznek versenyzők, összesen 40-en.

A belépés a látogatóknak díjtalan.

Tovább

TAK, lakossági fórum - Meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2017.06.02 08:51

Gönyű Község Polgármesterétől
Szám: 651-43/2017.


Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május. 31. napján (szerdán) 16.00 órakor lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Gönyű, Faluház (Gönyű, Kossuth L. u. 71.)

A lakossági fórum tárgya: Előzetes tájékoztatás a partnerek részére Gönyű településképi arculati kézikönyvének elkészítéséhez és a településképi rendelet megalkotásához

Előadók: Major Gábor polgármester, Kalmár Ágnes főépítész, Pekkerné Szabó Piroska, a Regioplan Kft. ügyvezetője

Kérem, hogy a lakossági fórumon részt venni szíveskedjen.

Meghívó Előzetes tájékoztató
Meghívó Tájékoztató

Gönyű, 2017. 05. 22.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó - testületi ülés, 2017. V. 25.

Kategória : Hírek módosítva: 2017.05.22 07:59

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését

2017. május 25-én (csütörtökön) 15.00 órára

összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)


Napirendi javaslat:

 1. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
  (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 1. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény alapító okiratának módosítása (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 1. 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztése (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet beterjesztése (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 1. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 1. Gönyűi Önkormányzati Kft. beszámolójának elfogadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Vigh Tiborné)
 1. Gönyűi Önkormányzati Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető)
 1. A Gönyűi Önkormányzati Kft. megbízása közérdekű védekezés elvégzésére (221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján) (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Köztisztviselői napról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 1. Helyi vállalkozások elismerésére javaslat kidolgozása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér beszámolójának elfogadása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Euro-Clear Kft-vel megkötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása, szándéknyilatkozat ismertetése (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. A Dr Kollárszky utca közvilágítása korszerűsítésének megtárgyalása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Az Egészségház megépítésére javaslatok megfogalmazása (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, szabadságának igénybevételéről (Előadó: Major Gábor polgármester)
 1. Aktuális ügyek (Előadó: Major Gábor polgármester)

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2017. 05. 19.

Tisztelettel:

                                                                                           Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó Gyereknapra

Kategória : Hírek módosítva: 2017.05.10 08:34

PlakátA gönyűi Vöröskereszt alapszervezet és Gönyű Község Önkormányzata Gyereknapot tart 2017. május 20-án, szombaton, délután 2-6 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarán.

A gyerekeket ingyenes játékok várják. Lesz Óriás csúszda, Ugrálóvár, Kosaras körhinta, elektromos kisautók, lufihajtogató, csillámtetováló és kreatív foglalkozások.
15 órától az óvodás és iskolás néptáncosok szórakoztatják a közönséget.
A vöröskeresztesek sültkrumplit és üdítőt, a nyugdíjasok pedig palacsintát kínálnak a gyerkőcöknek.

Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség!

Tovább

Rendőrségi felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2017.05.09 13:20

2017. április 9-én 5 óra 30 perckor egy Mitsubishi típusú gépkocsi vezetője közlekedett Gönyű belterületén, a Bajcsy- Zsilinszky úton. Az Arany János utca felől a Bem József utca irányába haladt, amikor - feltehetően - a jármű sebességét nem az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg és a menetiránya szerinti bal oldalon az úttestet elhagyva egy épület kerítésének ütközött, majd a jobb oldalára borulva állt meg. A baleset során személyi sérülés nem történt.

A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a rendőrség tanúk jelentkezését várja személyesen a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Győr, Zrínyi út 54. szám alatt) vagy a  96/520-092-es, illetve a 96/520-094-es telefonszámokon.

Kép 1. Kép 2.
Kép 3.  

 

Győr-Moson-Sopron MRFK

Tovább

Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet előkészítése

TAK - meghívó

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

 • Szúnyoggyérítés
  július 17. - földi és légi kémiai
  (pótnap: VII. 18. vagy 19.)
  Részletes tájékoztató
  Ütemtervek a katasztrófavédelem weboldalán
 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás:
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság:
  www.egyenlobanasmod.hu
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36702494765)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2017.06.30. 01:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 106 1
NO2 5 5
NOx 12 5
O3 47 26
NO 4 -
Szélirány DNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!