Hírek

Útburkolat-felújítás az Irányi Dániel utcában

Kategória : Hírek módosítva: 2015.11.06 07:23

Megkezdődtek az útburkolat felújításához kapcsolódó előkészületi munkálatok az Irányi Dániel utcában.

A Dr. Kollárszky Miklós és a Vak Bottyán utcák közötti szakaszra új aszfaltréteg kerül az út jelenlegi szélességében. A kivitelezést a Langszolg Kft. végzi, amelynek során az útpadka rendezése és az út menti vízelvezető árkok helyreállítása/mélyítése is megtörténik.

A felújítás összköltsége bruttó 6 844 697 Ft, a munkálatok várhatóan november 15-éig fejeződnek be.

Útfelújítás Útfelújítás
Útfelújítás Útfelújítás
Tovább

Pályázati Hirdetmény

Kategória : Hírek módosítva: 2015.10.22 14:38

HirdetményGönyű Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékesítésére


Gönyű Község Önkormányzat versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2015. (X.21.) sz. határozata értelmében nyilvános pályázati eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.


(Részletek a "tovább" gombra vagy a képre kattintva olvashatók!)

Tovább

Hirdetmény - temetkezési helyek újraváltása

Kategória : Hírek módosítva: 2015.10.05 09:18

HirdetményHirdetmény a Gönyűi Önkormányzati Kft. üzemeltetésében lévő köztemető 2016. évi érvényességgel rendelkező temetkezési helyeinek (hagyományos sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, urnasírhelyek, urnasírboltok) újraváltására.

Tisztelettel kérjük azokat, akik 2016-ban lejáró megváltási idejű temetkezési helyekkel rendelkeznek, hogy újraváltási szándék esetén a lejárati idő utolsó napjáig jelentkezzenek a Gönyűi Polgármesteri Hivatal titkárságán!

Az újraváltásra a hivatal pénztári óráiban, az alábbi időpontok között van lehetőség:

Hétfő

8.00-10.00
és 14.00-16.00

Kedd  13.00-15.00
Csütörtök  8.00-10.00

Az újraváltás során a nyilvántartásban szereplő adatok áttekintésére, szükség szerint pontosítására is lehetőség lesz, így kérjük, hogy az elhunytakról rendelkezésre álló adatok az ügyintézés során legyenek elérhetők Önöknél!

A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló, 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet, illetve annak 1. sz. melléklete alapján a temetési helyek megváltási és újraváltási díjainak mértéke és a megváltás időtartama az alábbiak szerint alakul:

Temetkezési hely típusa Megváltási díj Használati idő
Egyes sírhely 10 000 Ft + ÁFA 25 év
Kettős sírhely 20 000 Ft + ÁFA 25 év
Sírbolt 25 000 Ft + ÁFA
/2 férőhely
60 év
Urnafülke
(elhelyezett urnánként)
5 000 Ft + ÁFA 2015. II. 16-áig: 10 év
ezt követően megváltott
urnafülkék esetén: 25 év
Urnasírhely 10 000 Ft + ÁFA  25 év
Urnasírbolt 25 000 Ft + ÁFA
/2 férőhely
 20 év
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a használati idő időtartama alatt a sírokba történő urna, illetve exhuma maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!
 • Sírhely újraváltásnál elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerinti közeli hozzátartozó.
 • Ha a rendelkezésre jogosult nem él újraváltási jogával, a lejárat után a sírhely bárki számára újraváltható.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy ha szándékukban áll újraváltani a helyeket, azt időben jelezzék, mert a sírhely használati idejének letelte után, a temető üzemeltetője – a türelmi idő lejártát követően – a megváltatlan temetési helyeket megszüntetheti, illetve további temetések céljára újra kiadhatja!

Gönyű, 2015. október 1.

Köszönettel: Major Gábor
polgármester

Tovább

Tombola és bringázás: átadták a gönyűi kerékpárutat

Kategória : Hírek módosítva: 2015.10.01 14:57

2015. szeptember 26-án, szombaton adták át a túlnyomó részt pályázati pénzből épült kerékpárutat Gönyűn, amellyel a helyiek újabb lépést tettek afelé, hogy bekapcsolódjanak a Dunamenti kerékpárút-hálózat több száz kilométeren át tartó folyamába. Az átadón Major Gábor polgármester, Kara Ákos parlamenti képviselő és Dózsa György, a Kerékpáros Magyarország Szövetség munkatársa köszöntötte a közel százötven egybegyűltet, akik között különböző kerékpáros ajándékokat is kisorsoltak.

Átadták a 200 millió forintból készült kerékpárutat Gönyűn. Az ünnepélyes megnyitón közel százötven ember vett részt, akik a nagyjából másfél órás rendezvényen különböző ajándékokban is részesültek.

A megnyitón Major Gábor polgármester, Kara Ákos parlamenti képviselő és Dózsa György, a Kerékpáros Magyarország Szövetség munkatársa mondott beszédet, ami után tombolán sorsolták ki a helyben regisztrálók között a KMSZ ajándékait, többek között biciklizárat, lámpát és prizmát, valamint bukósisakokat.

„Fontos számunkra ez a három kilométer, ami nem csupán a sportnak, a szórakozásnak, a turisztikának épült, hanem nagyon erőteljesen a munkába járásnak is” – mondta el Major Gábor, Gönyű polgármestere. – „Az a 200 millió forint, amit a kivitelezésre felhasználtunk, hasznára válik településünknek, a térségnek, de a Győr-Gönyű Kikötőbe települő vállalkozásoknak is, hiszen a munkahelyek biztonságos megközelítése közös érdekünk” – tette hozzá.

A győri oldalon jelenleg is készülő kerékpárút-szakasz elkészültével a település bekapcsolódhat abba a több száz kilométer hosszú kerékpárút-hálózatba, ami a Duna mentén épül és a sportolás, valamint a munkába járás mellett a térség számos vállalkozásának életébe pezsgést hozhat. A kerékpárutak átadásával párhuzamosan a Kerékpáros Magyarország Szövetség több magyarországi önkormányzat megbízásából jelenleg is folytat egy országos szintű szemléletformáló kampányt, melynek során kisiskolásokkal ismertetik meg a biztonságos kerékpározás szabályait, valamint Kun Ádám világbajnok BMX-es trükkjeinek bemutatójával hozzák közelebb a kerékpározás szeretetét számukra.

A KÖZOP-3.5.0-09-11 azonosító számú pályázat nyertesei között az olyan nagyvárosok mellett, mint Debrecen vagy Győr, kistelepülések is érvényesülnek, Gönyű mellett például Vasszécsenyben és Csárdaszálláson is átadnak majd kerékpárutat a következő hónapban.

Kerékpáros Magyarország Szövetség

Tovább

Felhívás - felsőoktatásban tanulók támogatása

Kategória : Hírek módosítva: 2015.10.29 10:21

Ismét igényelhető a Felsőoktatásban tanulók támogatása. Adatalapok letölthetők a honlapról (letöltési link), vagy igényelhetők a polgármesteri hivatalban. Fontos, hogy az igénylők ne feledkezzenek meg róla!

Az önkormányzat saját költségvetéséből nyújtott szociális támogatásokat azok a személyek vehetik igénybe, - kivéve a rendkívüli települési támogatást - akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Gönyű községben, és életvitelszerűen itt is élnek.

A támogatásra való jogosultság jövedelemhatára: A szociális támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, melyről a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania.

A támogatás összege: A felsőoktatásban részt vevő hallgatók támogatásának keretösszegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg. A hallgató legfeljebb 30.000.-Ft összegű támogatásban részesülhet tanévenként.

A támogatás további feltétele:
Az önkormányzat a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásaként az első diploma megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez meghatározott
képzés idejének tartama alatt – egyéb pénzbeli szociális támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, aki felsőoktatás keretében, felsőfokú végzettségi szintet biztosító alapképzésen vagy osztatlan képzésen tanulmányokat folytat.

Tovább

Felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2015.09.23 10:54

Kérjük azon házaspárok jelentkezését, akik 1950-ben, 1955-ben, 1960-ban, 1965-ben kötöttek házasságot, akkor is, ha ez nem Gönyűn történt (házassági anyakönyvi kivonattal).

Akinek családjában, ismerősei között van ilyen házaspár, úgy az is jelezheti a Polgármesteri Hivatalban Soltész Lászlóné szociális ügyintézőnél 2015. október 5-ig.

Tovább

Iskolai telefonszám-változás

Kategória : Hírek módosítva: 2015.09.10 09:17

2015. szeptember 7-től az iskola központi telefonszámai (353-112, 544-058) megszűntek. Az iskola új telefonszáma:

06-20/250-9011

Megértésüket köszönöm!

Kiss Béla, igazgató

Tovább

A honismeret és kultúra népszerűsítése Gönyűn és térségében

Kategória : Hírek módosítva: 2015.08.25 10:22

Sajtóközlemény„A honismeret és kultúra népszerűsítése Gönyűn és térségében”
TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0032

A Gönyűi Honismereti Egylet 2013-ban benyújtott európai uniós (TÁMOP) pályázata pozitív elbírálásban részesült, így a környező települések köznevelési intézményeivel kötött együttműködési megállapodások alapján az óvodák és iskolák különböző programokat szervezhettek a 2014/15. tanév során, melyek finanszírozása az elnyert pályázati forrásból valósult meg. Az intézmények életében jelentős segítséget jelentett a támogatás, hogy önálló szakköreiket, tehetséggondozó foglalkozásaikat, témanapjaikat, témahetüket megszervezzék.

A Gönyűi Honismereti Egylet 24,36 millió forintos (100%-os) támogatást nyert el, amit a Gönyűn és a környező településeken működő köznevelési intézményekkel kötött együttműködési megállapodás szerinti, tanórán kívüli foglalkozások megszervezésére fordítanak. A projekt 2014. szeptember 1-én kezdődött, és a tanév szorgalmi időszakának befejeztével, 2015. június 30-án zárul.
A projekt keretében szervezett tanórán kívüli programokat Gönyű két köznevelési intézménye, a Kék Duna Óvoda és a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola. A szomszédos települések közül Nagyszentjános óvodája és iskolája, valamint a péri és a tápi iskola kapcsolódott a projekt megvalósításához.
A szeptemberben indult programok során megvalósításra került négy féle havi szakkör a gönyűi, nagyszentjánosi és a péri iskolákban. Ezeken a foglalkozásokon környezetünk történelmével, a kézművességgel, az egészség megőrzésével és az angol kultúra megismerésével foglalkoztak a tanulók. A gönyűi, nagyszentjánosi és tápi tanulók heti szakkörökön foglalkoztak a szorobán tudásuk továbbfejlesztésével, Gönyű természeti szépségeivel, az év jeles napjaival és a kézműves mesterséggel. A szakkörök némelyikéhez kirándulás is társult, így a gönyűi tanulók eljutottak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba, a Magyar Nemzeti Múzeumba, a Magyar Természettudományi Múzeumba valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítását is megtekintették. A tehetséggondozás során a péri iskolások az akvakultúra keretén belül sárkányhajóztak, a gönyűi diákok pedig a matematikai logikában mélyedtek el. Az óvodások mind Gönyűn, mind Nagyszentjánoson vetélkedőt, versenyt hirdettek, méghozzá Gönyűn a víz továbbá a madarak és a fák jegyében. A nagyszentjánosi gyerekek környezetvédelem és a hagyományőrzés témakörét dolgozták fel. A minden intézményben megrendezésre került, összesen 16 témanap során is nagyon sok új ismeretre tehettek szert a résztvevők.
A gönyűi és a nagyszentjánosi iskola diákjai (20-20 tanuló) júniusban, témahéten vettek részt Horpácson.

A projekt megvalósításában részt vevő köznevelési intézmények:

 • Gönyűi Kék Duna Óvoda
 • Gönyű, Széchenyi István Általános Iskola 
 • Nagyszentjános, Tarka Lepke Óvoda 
 • Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
 • Péri Öveges József Általános Iskola 
 • Tápi József Attila Általános Iskola
Tovább

Értesítés az ingyen étkezés igénybevételéről

Kategória : Hírek módosítva: 2015.08.19 09:48

A Gönyűi Kék Duna Óvoda tájékoztatója - www.kekdunaovoda.hu :

Kedves Szülők!

Ahhoz, hogy igénybe tudják venni a 1997. évi XXXI. tv. 2015. évi szept. 1-jétől hatályos 151 § (5) a) szerint, óvodás gyermekük ingyenes étkezését, kérem töltsék ki a mellékelt nyilatkozatot!

A nyilatkozat beszerezhető az óvodában nyitva tartási időben, de csatolt fájlban a honlapunkról is nyomtatható.  A nyilatkozatot kitöltve, aláírva Ferenczi Viktória, óvodatitkárnál lehet leadni a befizetési időpontokban:

2015. augusztus 25-én kedden és augusztus 26-án szerdán 7.30 – 16.00 között illetve a pótbefizetés alkalmával szeptember 1-jén 7.30 – 16.30 között.

Amennyiben az adatok megfelelnek a jogszabályban rögzített feltételeknek, szeptember 1-jétől gyermekük ingyen étkezhet az óvodában. A jogszabály csak a nyilatkozást követően biztosítja a kedvezményt, ezért saját érdekükben kérjük a határidő betartását! 

Gönyű, 2015. augusztus 17.; Tisztelettel: Kelemenné Rácz Tímea - óvodavezető

Letölthető dokumentumok: Gyakran Ismételt Kérdések (tájékoztató) Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
Tovább

Kormányablak Osztály - tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2015.08.12 15:42

dr. Németh Andrea hivatalvezető tájékoztatása szerint a Győri Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 2015. augusztus 6. napjával visszaköltözött a korábbi telephelyére, a Győr, Czuczor u 36-40. szám alá.

Ezt követően a Kormányablak Osztály két telephelyen fog működni:

 • Győr, Nagysándor J. utca 31 (ETO Park)
 • Győr, Czuczor u. 36-40.

A Győr, Nagysándor J. u. 31. szám alatt az ügyintézők elérhetősége változatlan.

További részletek (ügyfélfogadási idő, telefonszámok) a "tovább" gombra kattintva olvashatók!

Tovább

Elügy
Tájékoztató a portál használatáról
Kitöltési útmutatók ELÜGY-űrlapokhoz

Plakát

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Tisztelt Látogatóink!

A Duna-parti "2. webkamera" a területen zajló felújítási munkák miatt ideiglenesen nem üzemel, a munkálatok befejezéséig türelmüket kérjük! Bővebb információk a fejlesztésekről: Dunamenti természet ízei projekt | Kisalfold.hu

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2019.03.19. 18:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 556 5
NO2 13 12
NOx 17 8
O3 73 40
NO 3 -
Szélirány ÉK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!