Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Partnerségi egyeztetés - előzetes tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2017.04.07 10:58

Eredeti dokumentumGönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési terveinek módosítását határozta el. A képviselő-testület tulajdonosi kezdeményezésre felülvizsgálja, és lehetőség szerint módosítja a 1075 hrsz-ú telekre tervezett út szabályozási szélességét, hogy az csak a 1075 hrsz-ú telket érintse, valamint lehetővé teszi, hogy a falusias lakóterület saroktelkein az épületek elhelyezésére az építési helyen belül kötöttség nélkül legyen lehetőség.

A szabályozási terv módosítása a teleülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdése szerinti állami főépítészi eljárás keretében történik.

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése értelmében az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;
c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház.

A polgármester a partnereket közterületen elhelyezett hirdetőfelületen és az önkormányzati honlapon tájékoztatja. A partneri egyeztetési dokumentáció megtekinthető Gönyűi Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.) ügyfélfogadási időben, illetve a honlapunkon.

A R. 3. § (1) bekezdése értelmében a közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül, vagyis 2017. 04. 15. napjáig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,
b) levélben az önkormányzat címére (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.) történő megküldéssel,
c) elektronikus levélben a jegyzo@gonyu.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Gönyű, 2017. 04. 07.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Talált szemüveg

Kategória : Hírek módosítva: 2017.04.04 10:25

Kedves Gönyűiek!

Ma reggel a polgármesteri hivatal előtti járdán egy elhagyott szemüveget találtunk.
A szemüveg átvehető a hivatal titkárságán, várjuk a tulajdonos jelentkezését!

Érdeklődni lehet: +3620/381-65-58 (ifj. Ladányi Imre)

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés

Kategória : Hírek módosítva: 2017.03.29 10:38

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2017. március 30-án (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

(A napirendi javaslat a tovább gombra kattintva olvasható!)

Tovább

Változások a Helyi Építési Szabályzatban

Kategória : Hírek módosítva: 2017.03.21 14:19

Gönyű településrendezési/településszerkezeti tervei felülvizsgálatra és egyes helyeken módosításra kerültek, a módosítások részletei a honlapunkon is elérhető dokumentációkban (http://www.gonyu.hu/gonyu-telepulesrendezesi-terv) olvashatók.

A módosítások közül néhány fontosabbra itt is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét!

(Részletek a "tovább" gombra kattintva olvashatók!)

Tovább

A gönyűi hulladékudvar nyári nyitvatartási rendje

Kategória : Hírek módosítva: 2017.03.20 08:08

KépA Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a gönyűi hulladékudvar 2017. március 27-től nyári nyitvatartási rend szerint működik, így az alábbi időpontok között lehet majd a Jókai utca végén lévő telephelyen hulladékot elhelyezni:

 • Csütörtök: 10.00 - 18.00 h
 • Szombat: 14.30 - 18.00 h
Tovább

Nyitott nap

Kategória : Hírek módosítva: 2017.03.13 19:57

A Gönyűi Kék Duna Óvoda nyitott napot szervez, melyre sok szeretettel várja a leendő óvodások szüleit!

Helye: Gönyűi Kék Duna Óvoda (9071 Gönyű, Bem József u.6-8.)Plakát

Időpontok:

2017.04.03. 8:30 – 11:30 – Nyuszi csoport
2017.04.04. 8:30 – 11:30 – Kékcinke csoport
2017.04.05. 8:30 – 11:30 – Halacska csoport
2017.04.06. 8:30 – 11:30 – Maci csoport
2017.04.07. 8:30 – 11:30 – Katica csoport

Sok szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődőket!

Beiratkozás: 2017. április 24. és április 25. 8:00 – 16:00
(Erre az alkalomra várjuk szeretettel a leendő óvodásokat is.)

Web: www.kekdunaovoda.hu
Tel.: 06-96/353-150

Kelemenné Rácz Tímea
óvodavezető

Tovább

Beiratkozás - Gönyűi Kék Duna Óvoda

Kategória : Hírek módosítva: 2017.03.13 19:51

Kedves Szülők!

PlakátAz óvodai beiratkozás 2017. ápr. 24-én, 25-én 8.00-tól - 16.00 óráig lesz a Gönyűi Kék Duna Óvoda (Gönyű, Bem J. u. 6-8.) épületében.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek TAJ kártyája, valamint
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Egyéb felvilágosítás kérhető 96/353-150, 0620-2178111, info###kukac###kekdunaovoda.hu, illetve személyesen az óvodában.

Szeretettel várjuk!

Kelemenné Rácz Tímea
Óvodavezető

Tovább

Meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2017.03.08 17:10

PlakátA Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű Társulat meghívja a falu lakosságát a csatorna elszámoláshoz kapcsolódó tájékoztatóra.

Időpont: 2017. március 28. 16 óra

Helyszín: Iskola tornacsarnoka (Gönyű, Kossuth L. u. 65.)

Tovább

Meghívó - rendkívüli testületi ülés

Kategória : Hírek módosítva: 2017.02.24 10:10

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülését 2017. március 2-án (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Trnka András kérelme a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására a gönyűi 1074 hrsz-ú ingatlant terhelő korlátozásokat érintően
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző, Pekkerné Szabó Piroska ügyvezető (Regioplan Kft.)
 1. PÖYRY ERŐTERV Zrt. tájékoztatása a gönyűi 400 kV-os távvezeték áthelyezése miatt
  Előadó: Major Gábor polgármester, Szendi Csaba főmérnök (PÖYRY ERŐTERV Zrt.), Pekkerné Szabó Piroska ügyvezető (Regioplan Kft.)
 1. A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetének megtárgyalása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző, Pekkerné Szabó Piroska ügyvezető (Regioplan Kft.)
 1. KEHOP-2.1.2 kódszámú, „Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására” című felhívás keretén belül tervezett „Gönyű, Nagyszentjános települések Ivóvízminőség-javító Programja” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Major Gábor polgármester 
 1. Az Önkormányzat 2017. évi rendezvényei költségvetésének meghatározása, támogatás nyújtása az FVL fesztivál megszervezéséhez
  Előadó: Major Gábor polgármester 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2017. 02. 24.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Főállatorvosi határozat baromfi állományok zárt tartásáról

Kategória : Hírek módosítva: 2017.02.08 10:44

Tisztelt Lakosság!

HatározatAz Országos Főállatorvos az 1/2017. sz. határozatával az egész ország területére vonatkozóan elrendelte a baromfi állományok zárt tartását.

Az intézkedésre a madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése érdekében került sor, részleteit a határozat bélyegképére kattintva olvashatják!

Tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Hasznos információk:

 • E.ON hibabejelentő telefonszám
  (pl. közvilágítás): 06-80-533-533
 • Defibrillátor:
  Egészségház
  (Kossuth Lajos út 161.) Tel.: 06/96-544-095, 06/30-904-63-67;
  Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola (Kossuth Lajos utca 65.);
  Gönyűi Sportpálya;
 • Győri Járási Hivatal
  Települési ügysegéd
  ügyfélfogadás:
  Hétfőnként, 8.00-9.00 között
  (részletes információk)
 • Győri Járási Hivatal
  Kormányablak Osztály
 • Falugazdász: Pap Gábor
  Hétfőnként, 8.00-10.00 között (a hivatal tanácskozótermében)
  Tel.: +36704893836
 • Ingyenes jogi tanácsadás:
  Dr. Lászlófi Gabriella
  Hétfőnként, 13.00-15.30 között (a hivatal tanácskozótermében)
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság:
  www.egyenlobanasmod.hu
 • Független Rendészeti Panasztestület - www.repate.hu
 • Gönyűi temetőgondnok: Horváth Tibor (+36702494765)

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2017.05.28. 10:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 680 6
NO2 5 5
NOx 6 3
O3 85 46
NO 1 -
Szélirány DK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

Regionálna Rozvojová Agentúra

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!