Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Nőgyógyászati rákszűrés - március 22-én

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.19 14:50

Felhívjuk figyelmüket, hogy március 22-én csütörtökön, 9 és 10 óra között nőgyógyászati rákszűrés lesz a gönyűi védőnői tanácsadáson!

A szűrésre előzetesen jelentkezni kell a 0620/4335274-es telefonszámon!

Köszönettel:


Steingartné Bódis Anna
védőnő

Tovább

Passió a gönyűi Evangélikus-Református templomban

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.19 10:12

PlakátPassió a gönyűi Evangélikus-Református templomban.

Szeretettel várjuk 2018. március 27-én kedden, 17.30 órakor tartandó zenés alkalmunkra:

Hallgrímur Pétursson Passió Énekek című műve alapján járjuk végig Jézus Urunk szenvedés történetét. Hívogassuk egymást!

Gönyűi evangélikus és református közösség

Tovább

Tájékoztatás gyógyszertári nyitvatartásról

Kategória : Hírek módosítva: 2018.03.02 09:23

A gönyűi "Remény" Gyógyszertár nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 7.45-13.55
Kedd: 12.05-18.00
Szerda: 7.45-13:55
Csütörtök: 7.45-13:55
Péntek: 8.00-16:00
Szombaton és vasárnap
pihenőnapokon és munkaszüneti napokon
zárva

Ügyeletet nem tartanak a gyógyszertárban, így mindig az aktuálisan kijelölt győri gyógyszertárat érdemes felkeresni.

A készenléti szolgálat a hétfő reggeli nyitástól a péntek délutáni zárásig a 30 perces várakozási időn belül a 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet szerint indokoltan, sürgős szükség esetén vehető igénybe.

A gyógyszertár címe, elérhetősége: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos út 143., Tel: 06/96-353-145

dr. Csanaki Vida gyógyszerész elérhetőségei:

 • Gönyű, Arany János u. 101.
 • Mobiltelefon: 06303858354
Tovább

Meghívó - rendkívüli testületi ülés, 2018. III. 1.

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.26 13:22

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülését 2018. március 1-én (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás értékelése
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2018. 02. 23.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Gyümölcsös ültetvények összeírása

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.22 15:58

A Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április 16-a között zajlanak.

Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

(OSAP 2419) Gyümölcsös ültetvények összeírása, 2017

Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsös ültetvény területe eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye , szilva, dió vagy bodza ültetvény után.

Az összeírási feladatot az állami tulajdonú STATEK Kft. megbízásában álló igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, Gönyű településen: Takács László.

A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik.

A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt tájékoztatást. A felvétel első összesített eredményei 2018 végén várhatóak.

Budapest, 2018. február 20.

Tisztelettel: Malakucziné Póka Mária
főosztályvezető
KSH

Tovább

Elmarad a tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.21 08:53

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy előre nem látható okok miatt a (mai napra a gönyűi faluházba meghirdetett) toborzási tájékoztatót a tervezettek szerint nem tudjuk megtartani.

Kérjük, szíveskedjen az alábbi lehetőségek valamelyikével élni:

 • amennyiben befárad a helyi postára és megadja az elérhetőségét, telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot,
 • vagy érdeklődhet az álláslehetőségekről, az alábbi telefonszámon:
  06/30 772 9769
  06/1 433 7425.

Köszönjük megértését, bízunk benne, hogy él a fenti lehetőségekkel!

Budapest, 2018. február 21.

Magyar Posta Zrt.
Humánerőforrás Főigazgatóság

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. II. 14.

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.09 15:02

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. február 14-én (szerdán) 15.30 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. A Gönyűi Önkormányzati Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződések módosítása
  Előadó: Major Gábor polgármester, Fehér Zsolt ügyvezető
 2. A Gönyűi Önkormányzati Kft. ügyvezetője munkabérének megállapítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 3. Döntés meghozatala a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának energetikai korszerűsítése tárgyú (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004) beruházás közbeszerzési eljárásában
  Előadó: Major Gábor polgármester
 4. Közterület felügyelet felállítása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 5. Jutalomkeret megállapítása Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak szerint
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 6. Döntés a “Gönyű Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek elkészítése” tárgyú beruházás előkészítéséről
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 7. Döntés a VP6-19.2.1.-70-3-17 azonosító számú „Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése” elnevezésű Leader-pályázatban való részvételről (a Kossuth Lajos utca járdájának felújítása)
  Előadó: Major Gábor polgármester
 8. Az SKHU/1601/1.1/258 pályázati azonosítójú Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban szükséges döntések meghozatala (EUR folyószámla nyitása, döntés a külső, belső menedzsmentről)
  Előadó: Major Gábor polgármester
 9. Az Egészségvédelmi Szűrőprogram ismertetése, döntés a költségek viseléséről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 10. Tájékoztató a településen működő társadalmi szervezetek, sportegyesületek munkájáról, részükre az önkormányzat által 2017. évre adott pénzügyi támogatás felhasználásáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 11. A saját bevételeknek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegének, az önkormányzat középtávú tervének határozatban történő elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 12. Tájékoztató a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetnek a költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetésről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 13. Tájékoztató a rendelet-tervezet bizottsági megtárgyalásáról, a bizottságoknak a tervezetről kialakított véleményéről
  Előadók: bizottságok elnökei
 14. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 15. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  Előadók: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
 16. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde érdekképviseleti fóruma működési szabályzatának jóváhagyása
  Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető
 17. Állásfoglalás kialakítása a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsődét megillető térítési díj követelések behajtására
  Előadó: Major Gábor polgármester
 18. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 19. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója a 2017. évben elvégzett feladatokról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 20. A köztéri kamerarendszer használatára vonatkozó szerződés tervezetének jóváhagyása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 21. A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása a 3. számú kút műszaki felülvizsgálatához
  Előadó: Major Gábor polgármester
 22. Nagyszentjános képviselő-testületi határozatainak ismertetése az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban
  Előadó: Major Gábor polgármester
 23. Szórádi Csaba kérelme a tulajdonában lévő Gönyű, Irányi Dániel utca 14. szám alatti telek beépítésével kapcsolatban
  Előadó: dr. Kállai Erik jegyző
 24. Döntés a szociális bérlakások helyzetéről
  Előadó: Major Gábor polgármester
 25. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
  Előadó: Ott-Szegő Henrietta, az Ügyrendi Bizottság elnöke
 26. Beszámoló a polgármester 2017. évi szabadságának felhasználásáról, a 2018. évi szabadságterv elfogadása
  Előadó: Major Gábor polgármester
 27. Javaslat a civil élettel kapcsolatos véleményalkotásra
  Előadó: Major Gábor polgármester
 28. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  Előadó: Major Gábor polgármester
 29. Aktuális ügyek
  Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. 02. 08.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Szétosztásra került a tűzifa

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.08 15:48

A Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatán Gönyű Község Önkormányzata 114 erdei köbméter tűzifa vásárlására nyert támogatást.

A tűzifára december közepéig lehetett a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban igényléseket leadni, a jogosultak a 60 év feletti egyedül élők, az egyedül élő tartósan betegek illetve a háztartásukban tartós beteggel együtt élő igénylők köréből került ki.

A tűzifa kiszállítását a Gönyűi Önkormányzati Kft. térítésmentesen biztosította az igénylők számára.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Talált mobiltelefon

Kategória : Hírek módosítva: 2018.01.31 14:37

Talált mobiltelefon várja gazdáját!

A Leier előtt egy elhagyott mobiltelefont találtak a mai napon, a tulajdonos a Gönyűi Polgármesteri Hivatal titkárságán veheti át a készülékét, várjuk jelentkezését!

Tovább

Magyar Posta Zrt. álláslehetőségek - ELMARAD A TÁJÉKOZTATÓ!

Kategória : Hírek módosítva: 2018.02.21 08:54

FIGYELEM, A MEGHIRDETETT TÁJÉKOZTATÓ NAP ELMARAD, RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT ITT OLVASHATNAK!

A Magyar Posta Zrt. február 21-én, 11:30-tól kihelyezett tájékoztató napot tart a gönyűi faluházban (Kossuth Lajos utca 71.). A tájékoztatón a posta aktuális álláslehetőségeit ismerhetik meg az érdeklődők.Posta plakát

A Magyar Posta Zrt. jelenleg az alábbi munkakörökben várja a jelentkezéseket:

 • Győri Logisztikai Üzem logisztikai küldemény feldolgozó munkakörben (fizikai munkára)
 • Csomagkézbesítő (jogosítvánnyal rendelkező) munkakörben
 • Gépjárművezető munkakörben

További álláslehetőségek, információk: https://posta.hu/karrier

Tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

Hasznos információk:

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Dunapart, keleti irány

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.05.25. 06:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 151 1
NO2 6 6
NOx 7 3
O3 28 15
NO 0 -
Szélirány K
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!