Álláslehetőség - családsegítő

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott családsegítői feladatok ellátása Gönyű község közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt családsegítő munkakör betöltéséhez szükséges képesítés valamelyike,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett tapasztalat
 • B-kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Empátia,
 • Kiváló szintű kommunikáció és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megigénylést alátámasztó dokumentum
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pákozdi Ramóna intézményvezető nyújt, a +3620/238-87-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény címére történő megküldésével (9071 Gönyű, Bem József utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2020. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • Elektronikus úton Pákozdi Ramóna intézményvezető részére a pakozdi.ramona@idosgondozasgonyu.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Pákozdi Ramóna intézményvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József utca 23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálását követően a pályázók az álláshirdetés eredményéről értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gonyu.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 7.

 

 

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!