Álláspályázat - Gönyűi Kék Duna Óvoda

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: A megbízás 5 nevelési évre szól.

A vezetői megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja: Az állás betölthető: 2018. augusztus 16. napjától kezdődően 2023. augusztus 15. napjáig.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) szerint

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József u. 2.

A pályázat benyújtásának formája és helye: A pályázatokat ajánlott levélpostai küldeményként, lezárt borítékban Major Gábor polgármesterhez intézve, egy eredeti példányban, Gönyűi Polgármesteri Hivatal 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. címre „Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani úgy, hogy a pályázat részét képező dokumentumok egymással egybefűzve legyenek.

A pályázat benyújtási határideje: A Közszolgáltatási Állásportálon történő közzétételtől számított 30 nap

A pályázat elbírálásnak határideje: A véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül

A pályázatra irányadó jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak.

 

A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok:

Pályázati feltételek:

Képesítési követelmények:

  • Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség
  • Közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga megléte

Szakmai gyakorlat és kinevezés feltételei: Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • képesítést igazoló dokumentumok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program bemutatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Helyismeret

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás megadása, illetve az intézmény megismerésének lehetősége: Bővebb felvilágítást Major Gábor polgármester nyújt a 96/544-090, 20/932-2538-os telefonszámon.  

A közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Közszolgáltatási Állásportál

Gönyű község honlapja - www.gonyu.hu

Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

Felelős: Major Gábor polgármester

Határidő: a pályázat kiírására azonnal

 

Gönyű, 2018. 03. 23.

Major Gábor
polgármester

 

Hasznos információk: 

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!