Álláspályázat - jegyző

A Gönyűi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Jegyző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal vezetése; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és az irányadó jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, valamint Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló 17/2017. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a Kttv. 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve)
 • legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális adattartalmú igazolás - „KTTV 18 év alatt+ fogl 2017 - büntetlen előéletű, vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”),
 • végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkozatot tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul
 • A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Major Gábor polgármester nyújt, a 06-20-932-2538-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gönyűi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1887/2018, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. Elektronikus úton: Major Gábor polgármester részére a polgarmester###kukac###gonyu.hu e-mail címen keresztül. Személyesen: Major Gábor polgármester, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Gönyű Község Polgármestere bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Gönyű Község Honlapja (www.gonyu.hu) - 2018. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gonyu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 9.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!