Anyakönyvi okiratok kiállítása

2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltotta az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer üres adat bázissal kezdte meg működését, ami annyit jelent, hogy bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető anyakönyvi kivonat, de az anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal csak az anyakönyvi esemény helyén teljesíthető.

Nem az anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset) helyén igényelt anyakönyvi kivonat esetén az anyakönyvvezető megkeresi az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt, aki a papíralapú anyakönyv alapján rögzíti az elektronikus anyakönyvbe az anyakönyvi eseményt, melynek határideje 120 nap.

Az anyakönyv alapján az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat adható ki.

Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.

Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat.

Szükséges okiratok:

(Átvevő személyazonosítására szolgáló okmányok)

  • személyazonosító igazolvány,
  • lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
  • a mennyiben az átvevő meghatalmazott , úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján az elveszett okiratok pótlása illetékköteles , amelynek összege: 2.000.-Ft (illetékbélyeg)

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!