Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Kategória : Anyakönyvi ügyek módosítva: 2016.08.19 11:31

2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltotta az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer üres adat bázissal kezdte meg működését, ami annyit jelent, hogy bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető anyakönyvi kivonat, de az anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal csak az anyakönyvi esemény helyén teljesíthető.

Tovább

Házasságkötés

Kategória : Anyakönyvi ügyek módosítva: 2016.08.19 11:31

Hazánkban  házasságkötés  akkor  jön  létre,  ha  az  együttesen  jelenlévő  házasulók  az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Házasságkötési  szándékukat  a  házasulók  az  ország  bármelyik  települési  önkormányzat hivatalának  anyakönyvvezetője  előtt  bejelenthetik.  A  házasulók  személyes  megjelenése kötelező,  melynek  során  igazolni  kell  személyazonosságukat  és  állampolgárságukat,  a tervezett  házasságkötés  törvényes  feltételeit  és  az  anyakönyvvezető  által  feltett  kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.

Tovább

Házassági névmódosítás

Kategória : Anyakönyvi ügyek módosítva: 2016.08.19 11:31

A házassági névviselés szabályait a család jogi törvény tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt. 

A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Csjtv. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Tovább

Haláleset anyakönyvezése

Kategória : Anyakönyvi ügyek módosítva: 2016.08.19 11:31

A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. Az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerez...

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!