Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások

Bakony-ér Többcélú Társulás, Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások

Családsegítés

Gönyű Közigazgatási területén élő személyek, családok számára biztosít alapszolgáltatás keretén belül családsegítést, valamint gyermekjóléti szolgáltatást (segítő tevékenység a gyermekek védelme érdekében). A család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

  • családsegítést biztosít a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64.§-a alapján, melynek keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
  • gyermekjóléti szolgáltatást nyújt a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40/a §-ai szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családjában történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Általános szolgáltatások:

  • információnyújtás: általános vagy célzott (személyre, helyzetre szabott) tájékoztatás ellátásokról, szolgáltatásról, azok tartalmáról, hozzáférés módjáról
  • ügyintézésben segítségnyújtás (kérvények, beadványok), érdekképviselet
  • szociális segítő munka: tervezett segítő folyamat, a mindennapi életvezetési segítségnyújtásra összpontosuló szolgáltatásokkal, tanácsadásokkal, segítő beszélgetésekkel, valamint családlátogatásokkal
  • szociális integrációs szolgáltatások
  • adomány közvetítés

Minden szolgáltatás térítésmentes!

Kapcsolatfelvétel:

  • önkéntes: felkereshet minket bárki, aki úgy érzi, hogy saját élethelyzetében olyan nehézséggel küzd, amivel egyedül nem tud megbirkózni
  • jelzés: környezetében, munkája során problémát tapasztaló személy általi, jelzés alapú kapcsolatfelvétel személyekkel, családokkal

 

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!