Banner

Banner

Horváth Lajos fényképei

Hírek

Január 15-én helyettes háziorvos látja el a betegeket

Kategória : Hírek módosítva: 2021.01.14 13:31

Tisztelt Gönyűiek!


Dr. Bohner Péter tájékoztatása szerint 2021. I. 15-én a háziorvosi rendelés - szabadság miatt - helyettesítéssel történik.

A helyettesítést Dr. Menyhárt Miklós látja el (Bőny, Ady E. u. 17.), akit sürgős esetben a 0696351060 vagy a 06303303372 telefonszámokon is elérhetnek.

Tovább

Osztály- és csoportkirándulás Gönyűre

Kategória : Hírek módosítva: 2021.01.13 15:17

KépElsőre furcsának tűnhet a gondolat, hogy Gönyű alkalmas lehet gyerekcsoportok fogadására. Reményeink szerint az önkormányzat és a helyi szolgáltatók együttműködése nyomán elkészült programajánló rácáfol erre, és bizonyítja, hogy Gönyűn sok színvonalas természetközeli és élménydús program várják a kiránduló csoportokat. A tavaszi időszakban remélhetőleg már szervezhetőek lesznek az ilyen típusú kirándulások is. Várjuk a hozzánk látogató csoportokat, és ne feledjék, a szolgáltatók köre nyitott, keressenek bennünket és csatlakozzanak az együttműködéshez!

 

Major Gábor
polgármester

Tovább

Adóváltozás - HIPA mértéke

Kategória : Hírek módosítva: 2021.01.05 21:48

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben bevallott és bevallandó helyi iparűzési adó (HIPA) előlegének csökkentési lehetőségéről.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló törvény (Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetési határidőre tekintettel) legkésőbb 2021. február 25-ig nyilatkozatot kell tenniük a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezésének lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

A nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét. Amennyiben a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

További részletekről a későbbiekben a NAV honlapján /https://www.nav.gov.hu/ tájékozódhatnak.

 

Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Gönyű, 2021. január 5.

Tovább

Adóváltozás - HIPA

Kategória : Hírek módosítva: 2021.01.05 21:49

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021-től megváltozik a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásának szabályozása.

A helyi iparűzési adó bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket az év elejétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati adóhatósághoz, hanem az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani. A bevallással kapcsolatos nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján /https://www.nav.gov.hu/ lesznek elérhetők.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik majd, és az adófizetést is az önkormányzat beszedési számlájára kell változatlanul megtenni.

/Gönyű Község Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla száma: 63200126-11058777/

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

 

Köszönjük a Tisztelt Adózóknak, hogy az elmúlt években adófizetési kötelezettségeik betartásával segítették munkánkat és hozzájárultak településünk fejlődéséhez.

Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Gönyű, 2021. január 5.

Tovább

Adóváltozás - gépjárműadó

Kategória : Hírek módosítva: 2021.01.05 21:46

Tisztelt Gönyűi Lakosok, Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021-től megváltozik a gépjárművek adóztatása.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érintette a gépjárműadóztatás kérdését. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-től már az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el az önkormányzati hivatalok helyett.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal, ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést szintén nem kell tenniük. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján, a https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html címen megtekinthetők.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is az önkormányzati adóhatóság az illetékes, tehát a 2020 végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében továbbra is hozzánk tudnak fordulni, illetve a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

/Gönyű Község Önkormányzata gépjárműadó beszedési számla száma: 63200126-11058801/

 

Köszönjük a Tisztelt Adózóknak, hogy az elmúlt években a gépjárműadó kötelezettségek betartásával segítették munkánkat.

Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Gönyű, 2021. január 5.

Tovább

Szociális Intézmény - új weboldal

Kategória : Hírek módosítva: 2021.01.05 13:09

Tisztelt Gönyűiek!

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény honlapja megújulva, hasznos információkkal tűzdelve már elérhető az alábbi linken:

https://gszai.hu

 

Köszönettel:

Pákozdi Ramóna
Intézményvezető

Tovább

Gönyűi gyógyszertár - év végi leltár

Kategória : Hírek módosítva: 2020.12.21 09:05

Tisztelt Gönyűiek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a “Remény” Gyógyszertár az év utolsó napján, december 31-én leltározás miatt zárva lesz.


A gyógyszertár dolgozói nevében is kellemes ünnepeket kíván:

dr. Csanaki Vida
gyógyszertárvezető

Tovább

Rendhagyó közmeghallgatás

Kategória : Hírek módosítva: 2020.12.19 18:54

Tisztelt Gönyűiek!


A veszélyhelyzeti intézkedésekre való tekintettel az idei közmeghallgatás személyes jelenléttel nem volt megtartható.

KözmeghallgatásA korlátozott lehetőségek mellett is szeretnénk lehetőséget biztosítani a helyi közügyeket érintő lakossági javaslatok, vélemények megtételére, így a közmeghallgatáshoz kapcsolódó beszámolót (a képre kattintva) pdf-formátumban itt tesszük közzé.

Kérjük Önöket, hogy észrevételeiket az év végéig a jegyzo###kukac###gonyu.hu e-mail címre juttassák el!

Köszönettel:

Major Gábor
polgármester

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Igazgatási szünet

Kategória : Hírek módosítva: 2020.12.15 22:41

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztató plakátTájékoztatom Önöket, hogy Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (II. 6.) számú, igazgatási szünetet elrendelő határozata szerint a Polgármesteri Hivatal 2020. december 19-e és 2021. január 3-a között zárva tart.

Halaszthatatlan igazgatási ügyekben a 20/259-6737 telefonszám hívható.
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben a 20/381-7353 telefonszám hívható.

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

A gönyűi hulladékudvar 2020. évi utolsó nyitvatartási napja

Kategória : Hírek módosítva: 2020.12.02 10:58

Tisztelt Gönyűiek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gönyűi hulladékudvar 2020. december 12-ét követően bezár.

Az utolsó nyitvatartás napja és ideje: 2020. december 12.; szombat, 11:00-15:00h

A 2021-as év első nyitvatartási napja: 2021. január 7.; csütörtök, 9:00-18:00h


(A hulladékudvarok nyitva tartása ide kattintva letölthető.)

Tovább

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2021.01.18. 18:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 588 5
NO2 15 15
NOx 17 8
O3 35 19
NO 1 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!