Ebtartók figyelmébe!

Tisztelt Állattartók!

MeghivoA közelmúltban egyre több bejelentés érkezett hivatalunkhoz az utcán kóborló, elszökött, felügyelet nélkül hagyott ebekről. A nagyobb testű, illetve az agresszívebb kutyák félelmet kelthetnek a járókelőkben, sajnos kutya által okozott sérülésről is van tudomásunk.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a felügyelet nélkül hagyott kutyák tulajdonosát felelősség terheli, a jogkövetkezményeket az alábbi előírások tartalmazzák:

Szabálysértés

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) az alábbiakról rendelkezik:

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

A Szabs. tv. 38. § (1) bekezdése és 40. § (1) bekezdése értelmében a Gönyű területén elkövetett szabálysértések miatt a szabálysértési eljárás lefolytatására a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala illetékes, a szabálysértés elkövetése miatt a sértett feljelentést tehet a szabálysértési hatóságnál (cím: 9023 Győr, Buda u. 5., email: hatosag.gyor@jaras.gyorkozig.hu, tel.: 96/795-050).

Állatvédelmi bírság

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Az Állatvédelmi tv. 43. § (1) bekezdése értelmében aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 2. § értelmében a bírság alapösszege tizenötezer forint.


Állategészségügyi intézkedés

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/C. § (1)-(2) bekezdései értelmében amennyiben a települési, fővárosban a kerület önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző arról értesül, hogy eb a 4. számú melléklet szerinti sérülést okozott, arról köteles írásban értesíteni a sérülés keletkezésének helye szerint illetékes járási állat-egészségügyi hatóságot. Eb okozta sérülés esetén a járási állat-egészségügyi hatóság (Győri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.) a Korm. rendeletben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.


Gyepmesteri szolgálat

Gönyű Község Önkormányzata a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft-vel (9027 Győr, Kiskút liget) áll szerződésben gyepmesteri tevékenység ellátására. A gyepmester havonta két előre ütemezett és egy, a polgármesteri hivatal által megjelölt időpontban a település belterületén összegyűjti és elszállítja a szabadon kóborló kutyákat és a befogott ebeket a győri Gyepszél utcai telephelyére szállítja. A beszállított állatokról a mindenkor érvényben lévő állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 14 napig gondoskodik. Az eb tulajdonosa ez idő alatt a kutyát elszállíthatja, azonban a gyepmesteri szolgálat felmerült költségeit meg kell téríteni (oltások, élelmezés, transzponderrel való megjelölés költségei stb.) Amennyiben a befogott kutya gazdája a megbízottnál 14 napon belül nem jelentkezik, úgy a gyepmester az állatvédő egyesületeken keresztül az ebet megpróbálja új gazdájánál elhelyezni. 14 nap elteltével a gyepmester saját hatáskörében dönt az eb további tartásáról vagy kiirtásáról.

A fentebb ismertetett szabályozás alapján kérek minden Tisztelt Ebtartót, hogy szíveskedjen gondoskodni az állatainak megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról!


dr. Kállai Erik
jegyző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!