Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

  1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezői a Gönyűi látnivalók és programok facebook oldalt üzemeltető, gönyűi turisztikai szolgáltatók.
  2. A Játékos: A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.
  3. A játék mechanizmusa: A nyereményjáték 2021. február 12-től 2021. február 15. napjáig tart. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik fenti Facebook oldalon a henye boroszlánnal kapcsolatos kérdésre a poszt alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszolnak. Csak az eredeti poszt alá írt kommentek vehetők figyelembe. A nyeremény sorsolására 2021. február 15-én 13 órakor kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a fenti Facebook oldalon teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, a nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Leier Hotellel, akkor újrasorsolás során dől el a pótnyertes személye. A nyertes a nyereményt a gönyűi Leier Hotelben veheti igénybe, előzetes egyeztetés alapján.
  4. Nyeremény: A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki: 10 perc időtartamú szoláriumozás. A nyeremény pénzre át nem váltható. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja  a  jogot,  hogy  a  jelen  játékszabályzatban  foglalt  feltételeket  vagy  magát a nyereményjátékot a játék  időtartama  alatt  módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
  5. Moderálás: A szervező fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat. A Játékos saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.
  6. Adatkezelés: A Szervező az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.
  7. A Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő kizárólag a Játékosok nevét kezeli.
  8. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait (név) a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása során a játék lezárásáig kezelni.
  9. Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
  10. Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a facebook oldal részére megküldött üzenet útján.

A szabályzat letölthető pdf-formátumban is erre a linkre kattintva.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!