Felsőoktatásban tanulók támogatása - tájékoztató (2022)

FIGYELEM, VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELKBEN!


Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról

Plakát9. § (1) Az önkormányzat – éves költségvetésének függvényében – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásaként az első diploma megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez meghatározott képzés idejének tartama alatt – támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, aki felsőoktatás keretében, felsőfokú végzettségi szintet biztosító nappali alapképzésen vagy osztatlan képzésen tanulmányokat folytat.

(2) A felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása esetében feltétel, hogy a kérelmező legalább két éve Gönyű község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Gönyű községben tartózkodjon.

(3) A bejelentett lakóhely alóli felmentés megadására a polgármester jogosult, amennyiben a rendeletben meghatározott időtartamot elérő életvitelszerű gönyűi lakhatás egyéb módon igazolható.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a felsőoktatási intézmény által az adott szemeszterre kiadott hallgatói jogviszony igazolást.

(5) A kérelem minden év október 1-től október 31-ig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a hallgató

a) 3 éves képzés esetén 21. életévét,

b) 4 éves képzés esetén 22. életévét,

c) 5 éves képzés esetén 23. életévét,

d) 6 éves képzés esetén 24. életévét

betölti.

A kérelmet benyújthatják:

képzési forma

születés ideje

2022/2023-es tanévben

3 éves

2000.09.01. napján vagy ezt követően

21. életévét betölti

4 éves

1999.09.01. napján vagy ezt követően

22. életévét betölti

5 éves

1998.09.01. napján vagy ezt követően

23. életévét betölti

6 éves

1997.09.01. napján vagy ezt követően

24. életévét betölti

(6) A kérelmező hallgató legfeljebb 30.000 forint összegű támogatásban részesülhet tanévenként.

(7) A felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásának keretösszegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

 

A kérelem a www.gonyu.hu oldalon, a szociális iratminták között megtalálható és letölthető.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!