Óvodabővítés

Tájékoztató

Kategória : Óvodabővítés módosítva: 2023.12.12 09:24

Tájékoztató

A GÖNYŰI KÉK DUNA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FÉRŐHELYBŐVÍTÉSE A TOP_PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022-00011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN

ELNYERT TÁMOGATÁS: 221,12 MILLIÓ FT

 

Kedvezményezett neve: Gönyű Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése

A szerződött támogatás összege. 221.115.500 Ft

Gönyű Község Önkormányzata kiemelt célként kezeli a TOP Plusz célkitűzésekkel összhangban az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését

A szolgáltatási színvonal esetében az önkormányzat kiemelt célként tűzte ki, hogy az óvodai ellátás a fejlesztésnek köszönhetően minél magasabb színvonalú legyen, biztosítva a megfelelő környezetet az oktatási-nevelési munkához, a motiváló, gyermekbarát környezethez.

A projekt műszaki tartalmának meghatározásakor fontos szempont volt, hogy a felmerülő igényeket kielégítse, és egy megfelelő férőhelyszámmal bíró óvodabővítés valósulhasson meg. A létesítmény elhelyezkedése adott volt a műszaki tartalom meghatározása során. A leggazdaságosabb és észszerűbb megoldásnak az bizonyult, hogy a már egy épületrészen található ráemelés (emelet) folytatódjon a már meglévő földszinti épületre alapozva.

Az épület emeletén kialakításra került még két foglalkoztató, mely 50 további óvodáskorú gyermek elhelyezését biztosítja, valamint ehhez kapcsolódóan egy-egy wc-mosdó-zuhanyzó, egy-egy öltöztető került kialakítása. Az emeleten kapott helyet egy további nevelői szoba, teakonyha, előtér, közlekedő, mely a meglévő emeleti rész közlekedőjével kapcsolódik össze. Az új helyiségek berendezése a fejlesztés során beszerzett új eszközökkel történt. A megvalósult bővítés a meglévő óvodához szervesen kapcsolódóan tudja funkcióját ellátni.

A beruházás elérte a 100%-ot. Az épület műszaki átadása 2023. október 4-én történt meg. A használatbavételi engedélyt 2023. november 13-án megkapta az óvoda, ezt követően a gyerekek beköltözhettek az épületbe.

1. kép 2. kép
3. kép 4. kép

A projekt lezárult.

Tovább

Sajtóközlemény

Kategória : Óvodabővítés módosítva: 2023.11.16 09:53

Sajtóközlemény
A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése
2023.11.20.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának területfejlesztési keretéből (Terület - és Településfejlesztési Operatív Program Plusz), a vármegye közgyűlésének támogató szavazatával a TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű konstrukcióra benyújtott pályázat keretében, 221,12 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával Gönyű községben egy komplex fejlesztés valósult meg.

A projekt átfogó célja a meglévő Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményének férőhelybővítése volt. A szolgáltatási színvonal esetében az önkormányzat kiemelt célként tűzte ki, hogy az óvodai ellátás a fejlesztésnek köszönhetően minél magasabb színvonalú legyen, biztosítva a megfelelő környezetet az oktatási-nevelési munkához, a motiváló, gyermekbarát környezethez.
Az épület emeletén kialakításra került még két foglalkoztató, mely 50 további óvodáskorú gyermek elhelyezését biztosítja, valamint ehhez kapcsolódóan egy-egy wc-mosdó-zuhanyzó, egy-egy öltöztető került kialakítása. Az emeleten kapott helyet egy további nevelői szoba, teakonyha, előtér, közlekedő, mely a meglévő emeleti rész közlekedőjével kapcsolódik össze. Az új helyiségek berendezése a fejlesztés során beszerzett új eszközökkel történt. A megvalósult bővítés a meglévő óvodához szervesen kapcsolódóan tudja funkcióját ellátni.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósult meg. Konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal.

A beruházás teljes költsége: 221 115 500 Ft.

A projektről bővebb információt a www.gonyu.hu oldalon olvashatnak.


További információ kérhető:

Gönyű Község Önkormányzata, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.
96/544-090; palyazatok###kukac###gonyu.hu

Németh Zoltán, elnök - Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata
96/522-201; elnoki.titkarsag###kukac###gyms.hu

Tovább

Sajtóközlemény - óvodabővítés

Kategória : Óvodabővítés módosítva: 2023.04.03 13:15

Sajtóközlemény
„A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése”
2023.04.03.

Gönyű Község Önkormányzata az „A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése” című TOP_PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022-00011 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című és „TOP_PLUSZ-3.3.1-21” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Vármegye Közgyűlése elnökének támogató szavazatával a vármegyei területfejlesztési keretből (Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) Gönyű Község Önkormányzata támogatást kapott a „TOP_PLUSZ-3.3.1-21” kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati konstrukcióra.

Kedvezményezett neve: Gönyű Község Önkormányzata
Projekt fizikai befejezése: 2023.12.01.
Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatási összeg: 221,12 millió forint

Gönyű Község Önkormányzata kiemelt célként kezeli a TOP Plusz célkitűzésekkel összhangban az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését
A projekt műszaki tartalmának meghatározásakor fontos szempont volt, hogy a felmerülő igényeket kielégítse, és egy megfelelő férőhelyszámmal bíró óvodabővítés valósulhasson meg. A létesítmény elhelyezkedése adott volt a műszaki tartalom meghatározása során. A leggazdaságosabb és észszerűbb megoldásnak az bizonyult, hogy a már egy épületrészen található ráemelés (emelet) folytatódjon a már meglévő földszinti épületre alapozva.
A méretezés és kapacitás kérdésére a pályázati felehívás előírásai, valamint az oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló szabvány (MSZE 24203-1:2012, I. rész: Óvodák), valamint az OTÉK, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléséről szóló jegyzék adott választ.
A szolgáltatási színvonal esetében az önkormányzat kiemelt célként tűzte ki, hogy az óvodai ellátás a fejlesztésnek köszönhetően minél magasabb színvonalú legyen, biztosítva a megfelelő környezetet az oktatási-nevelési munkához, a motiváló, gyermekbarát környezethez.

 

A részletek olvasásához kattintson a "tovább" gombra!

Tovább

Tájékoztató - 2022. október 12.

Kategória : Óvodabővítés módosítva: 2022.10.12 23:20

Tájékoztató

A GÖNYŰI KÉK DUNA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FÉRŐHELYBŐVÍTÉSE A TOP_PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022-00011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERT TÁMOGATÁS: 221,12 MILLIÓ FT

Kedvezményezett neve: Gönyű Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése

A szerződött támogatás összege. 221.115.500 Ft

TájékoztatóGönyű Község Önkormányzata kiemelt célként kezeli a TOP Plusz célkitűzésekkel összhangban az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését

A projekt műszaki tartalmának meghatározásakor fontos szempont volt, hogy a felmerülő igényeket kielégítse, és egy megfelelő férőhelyszámmal bíró óvodabővítés valósulhasson meg. A létesítmény elhelyezkedése adott volt a műszaki tartalom meghatározása során. A leggazdaságosabb és észszerűbb megoldásnak az bizonyult, hogy a már egy épületrészen található ráemelés (emelet) folytatódjon a már meglévő földszinti épületre alapozva.

A méretezés és kapacitás kérdésére a pályázati felehívás előírásai, valamint az oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló szabvány (MSZE 24203-1:2012, I. rész: Óvodák), valamint az OTÉK, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléséről szóló jegyzék adott választ.

A szolgáltatási színvonal esetében az önkormányzat kiemelt célként tűzte ki, hogy az óvodai ellátás a fejlesztésnek köszönhetően minél magasabb színvonalú legyen, biztosítva a megfelelő környezetet az oktatási-nevelési munkához, a motiváló, gyermekbarát környezethez.

 

A fejlesztés által minőségi javulás eszközölhető az óvodás korú gyermekek számára az óvodai kapacitásnöveléssel, a szolgáltatások minőségének emelésével. Emellett a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása, segítése is magasabb színvonalon fog tudni működni.

További cél, hogy a tevékenységek megvalósításával egy, a XXI. századi követelményeknek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása, mely az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. Az óvodás korú gyermekek fejlődése érdekében specifikus cél továbbá, hogy biztosításra kerüljön egy egyészséges, motiváló hatású, gyermekbarát és biztonságos környezet, mely hozzájárul a kultúrhigiénés szokások kialakításához, az érzelmi fejlődés és szocializáció segítéséhez,

A megfelelő környezettel és szakmai háttérrel biztosítható a testi-lelki szükségletek magas színvonalú kielégítése, az optimális fejlődéshez szükséges feltételek teljesülése. A magas színvonalú ellátással olyan gyermekek fejlődése is kiegyensúlyozott lehet, akik számára a szülői, otthoni környezet nem tudja ezt megfelelően biztosítani.

További stratégiai célként definiálható, hogy a gyermekellátó kapacitások fejlesztésével, bővítésével javítható a gyermeket vállalók foglalkoztatottsága, elősegíthető a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérése, javíthatók a gyermekes szülők munkavállalási esélyei.

Az önkormányzat a Területfejlesztési Operatív Program PLUSZ Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívására 2022 januárjában pályázatot nyújtott be, melyet a 2022. június 7. napon kelt támogatási döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesítettek. A program a megvalósításhoz Európai Regionális Alap és hazai központi költségvetési előirányzat 221,12 millió forintot biztosít, 100 %-os támogatási intenzitással, vissza nem térítendő támogatás formájában, így a terv megvalósulhat.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A fejlesztés keretében önállóan támogatható tevékenységként a Kék Duna Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése és férőhelybővítés tervezett. Az épület emeletén kerül kialakításra még két foglalkoztató, mely biztosítja majd az 50 további óvodáskorú gyermek elhelyezését, valamint ehhez kapcsolódóan egy-egy wc-mosdó-zuhanyzó, egy-egy öltöztető került kialakítása. Az emeleten kap helyet egy további nevelői szoba, egy teakonyha, egy előtér, valamint egy közlekedő is, mely a meglévő emeleti rész közlekedőjével kapcsolódik össze.

A tervezett bővítés a meglévő óvodához szervesen kapcsolódóan tudja funkcióját ellátni. A tervezett két foglalkoztatóhoz betervezett külön-külön öltöztető és WC-mosdó helyiségbe kézmosó és beépített szekrények kerülnek elhelyezésre, mely a tárolást fogja szolgálni.

A meglévő épület akadálymentes, így a projekt szempontjából projektarányos akadálymentesítés került tervezésre.

A fejlesztéshez kapcsolódóan felmerül az eszközbeszerzés igénye is, mivel az új helyiségek berendezése is szükséges.

Energiahatékonysági intézkedések keretében a projektben sor kerül a meglévő fűtési rendszer korszerűsítésére, a meglévő kazánok cseréjére, helyette két új kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.

A fejlesztés további munkaviszony meglétét feltételezi, így mindösszesen 7 fő (4 óvónő, 2 dajka, 1 pedagógiai asszisztens) alkalmazására lesz szükség az óvodai ellátáshoz a hat csoportszobát tekintve. A béreket az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja.

 

A beruházás megvalósításához a közbeszerzői eljárás kiírása folyamatban van. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2022. december 31.

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!