Közlemény - Gönyű-Nagyszentjános kerékpárút

Iktatószám: GY/40/01682-3/2023.
Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia. Pulai Judit
Telefonszám: (96) 896-125

Tárgy: Gönyű-Nagyszentjános kerékpárút előzetes vizsgálati eljárása

 

KÖZLEMÉNY

KözleményA Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésének megfelelően – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján közhírré teszi a Nagyszentjános Község Önkormányzata (székhely: 9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.) meghatalmazásából eljáró UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület, statisztikai számjel: 10867156-7112-114-01) kérelmére indult, a Khvr. 3. számú mellékletének 87. c) pontja szerinti előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: A Nagyszentjános Község Önkormányzata meghatalmazásából eljáró UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelmére indult, Gönyű- Nagyszentjános kerékpárút létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás.

2. Ügyirat száma: GY/40/01682-1/2023.

3. Az eljárás megindításának napja: 2023. április 13. Az előterjesztett kérelem teljes eljárásban kerül elbírálásra.
4. Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 45 nap.
5. Ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei az Ákr.-ben foglaltak alapján: Ha a hatóság a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.
6. A közleménynek a Kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint honlapján való közzétételének napja: a tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap. A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.
 
7. A tevékenység hatásterülete: Nagyszentjános és Gönyű Község közigazgatási területe.
8. Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció elérhetősége:

https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58613bb5e01879467f38b3038/1822/-6890449848445846862/01682%20an.zip

9. Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, valamint   a környezeti hatásvizsgálat szükségességére közvetlenül a Kormányhivatalnál lehet észrevételt tenni a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.

10. Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:

a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.

b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles-e vagy sem.

c) Melyek a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei.

d) A tevékenység mely egyéb, a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában kezdhető meg.

11. Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  és  az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.8.133. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!