Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás

Az eljárás kérelemre indul, nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető Gönyű Község honlapjáról.

Szükséges mellékletek:

  • a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kártyája
  • az együtt élő családtagok utolsó havi jövedelméről szóló igazolás havi rendszeres jövedelmek esetében, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolás, nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító által a tárgyév januárjában kiadott igazolás
  • 16 éven felüli gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyának igazolása
  • álláskereső esetében a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás, vagy határozat, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat
  • gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírósági határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat
  • a rendszeresen vagy esetileg szedett – társadalombiztosításba befogadott – gyógyszerek összegéről szóló, a háziorvos/kezelőorvos által kiadott igazolás beárazva

A támogatás formája: Pénzbeli támogatás, rendszeres gyógyszerköltség esetén lakcímre, vagy bankszámlára utalással, eseti gyógyszerköltség esetén pénztári kifizetéssel

A támogatásra való jogosultság jövedelemhatára: Rendszeres gyógyszerköltségnél családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, egyedül élő esetében 250 %-a, amennyiben a havi gyógyszerköltség meghaladja a kérelmező havi jövedelmének 10 %-át. Eseti gyógyszerköltségnél családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-a, egyedül élő esetében a 250 %-a

Rendszeres gyógyszerköltség esetében a támogatás időtartama: Egy év

A támogatás összege: Rendszeres gyógyszerköltség esetén az igazolt gyógyszerköltség, de havonta nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-át. Eseti gyógyszerköltség esetében az igazolt gyógyszerköltség, de éves szinten nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét

A támogatás további feltétele: A kérelmező nem részesülhet közgyógyellátásban

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!