Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. Az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerez.

Illetékesség: a haláleset helye szerinti anyakönyvvezető.

A haláleset anyakönyvezéséhez szükséges okmányok:

  • · halottvizsgálati bizonyítvány
  • · az elhunyt személyazonosító igazolványa
  • · lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
  • · az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • · a z elhunyt családi állapotát igazoló okirat a (házassági anyakönyvi kivonat, a korábban

elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy elvált esetében jogerős bírói ítélet)

  • · az ÁNTSZ engedélye a halottvizsgálati bizonyítványon amennyiben a haláleset

intézményen kívül történt, és kérik az elhunyt hamvasztását

  • · nyilatkozat a temetés helyéről, módjáról
  • · a bejelentő személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája

 Az eljárás illetékmentes.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!