Házasságkötés

Hazánkban  házasságkötés  akkor  jön  létre,  ha  az  együttesen  jelenlévő  házasulók  az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Házasságkötési  szándékukat  a  házasulók  az  ország  bármelyik  települési  önkormányzat hivatalának  anyakönyvvezetője  előtt  bejelenthetik.  A  házasulók  személyes  megjelenése kötelező,  melynek  során  igazolni  kell  személyazonosságukat  és  állampolgárságukat,  a tervezett  házasságkötés  törvényes  feltételeit  és  az  anyakönyvvezető  által  feltett  kérdésekre vonatkozóan nyilatkozatokat kell tenniük.

A  házasságkötés  legkorábban  a  bejelentéstől  számított  31.  napra  tűzhető  ki.

Illetékesség:

A   házasságot   megelőző   eljárás   lefolytatására   és   a   házasság   megkötésére   az   az anyakönyvvezető illetékes, ahol a házasságkötési szándékot bejelentették. 

Szükséges okiratok:

  • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa,
  • a házasulók lakcímét és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,
  • házasulók születési anyakönyvi kivonata,
  • a  házasulók családi  állapotát  igazoló  okirat  (özvegy  esetén  a  volt  házastárs  halotti anyakönyvi kivonata, vagy elvált esetében jogerős bírói ítélet).

 A  házasságkötési  eljárás  illetékmentes.

Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés:

Hivatali  helyiségen  kívüli  és  hivatali  munkaidőn  túli  házasságkötést  a  házasulók  külön kérelme alapján a jegyző engedélyezi. 

  • Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén az ügyfél által fizetendő díj: 50.000 Ft
  • Hivatali munkaidőn túl, házasságkötő teremben tartott szertartás esetén az ügyfél által fizetendő díj: 20.000 Ft
  • Munkaidő alatt, de ügyfélfogadási időn kívül, a házasságkötő teremben tartott szertartás: díjmentes.

A díjak befizetése a szándék bejelentésekor történik a polgármesteri hivatal pénztárába.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!