Hirdetmény - Raktárcsarnok épület bővítése

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/8362-4/2021
ÉTDR azonosító: 202100106470
Iratazonosító: IR-000580839/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: Timár Gábor kérelmére indult a 9071 Gönyű, Jókai  Mór  u.  54.  számú  330/53  hrsz.-ú ingatlanon raktárcsarnok    épület    bővítése    raktárcsarnokkal építési engedélyezési eljárása

 

Hirdetmény

A   Győr-Moson-Sopron   Megyei   Kormányhivatal   (a   továbbiakban:   Kormányhivatal)   az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon   érintetteket,   akiknél   a   kézbesítés   egyéb   elháríthatatlan akadályba   ütközik,   vagy   annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. november 25.
Eljáró   hatóság   neve:   Győr-Moson-Sopron   Megyei   Kormányhivatal   Építésügyi   és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/8362-3/2021.
Az  ügy  tárgya:  9071  Gönyű,  Jókai  Mór  u.  54.  számú  330/53  hrsz.-ú  ingatlanon raktárcsarnok  épület bővítése  raktárcsarnokkal  építési  engedélyezési  eljárása  –  értesítés helyszíni  szemléről,  áttérés  teljes eljárásra


Hirdetményi úton értesül: Civil és társadalmi szervezetek

Az  ügyfél,  illetve  a  törvényes  vagy  írásban  meghatalmazott  képviselője  a  határozatba  és az  ügyben keletkezett   iratokba   betekinthetnek    Győr-Moson-Sopron   Megyei   Kormányhivatal Építésügyi   és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi  Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő: 8.00 – 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00
A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek   hiányában   az   eljárást   megszüntető   végzés   ellen   igénybe   vehető jogorvoslat   keretében gyakorolható.

 

Győr, 2021. november 24.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!