Hirdetmény - temetkezési helyek újraváltása

HirdetményHirdetmény a Gönyűi Önkormányzati Kft. üzemeltetésében lévő köztemető 2016. évi érvényességgel rendelkező temetkezési helyeinek (hagyományos sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, urnasírhelyek, urnasírboltok) újraváltására.

Tisztelettel kérjük azokat, akik 2016-ban lejáró megváltási idejű temetkezési helyekkel rendelkeznek, hogy újraváltási szándék esetén a lejárati idő utolsó napjáig jelentkezzenek a Gönyűi Polgármesteri Hivatal titkárságán!

Az újraváltásra a hivatal pénztári óráiban, az alábbi időpontok között van lehetőség:

Hétfő

8.00-10.00
és 14.00-16.00

Kedd  13.00-15.00
Csütörtök  8.00-10.00

Az újraváltás során a nyilvántartásban szereplő adatok áttekintésére, szükség szerint pontosítására is lehetőség lesz, így kérjük, hogy az elhunytakról rendelkezésre álló adatok az ügyintézés során legyenek elérhetők Önöknél!

A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló, 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet, illetve annak 1. sz. melléklete alapján a temetési helyek megváltási és újraváltási díjainak mértéke és a megváltás időtartama az alábbiak szerint alakul:

Temetkezési hely típusa Megváltási díj Használati idő
Egyes sírhely 10 000 Ft + ÁFA 25 év
Kettős sírhely 20 000 Ft + ÁFA 25 év
Sírbolt 25 000 Ft + ÁFA
/2 férőhely
60 év
Urnafülke
(elhelyezett urnánként)
5 000 Ft + ÁFA 2015. II. 16-áig: 10 év
ezt követően megváltott
urnafülkék esetén: 25 év
Urnasírhely 10 000 Ft + ÁFA  25 év
Urnasírbolt 25 000 Ft + ÁFA
/2 férőhely
 20 év
  • Felhívjuk figyelmüket, hogy a használati idő időtartama alatt a sírokba történő urna, illetve exhuma maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg!
  • Sírhely újraváltásnál elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerinti közeli hozzátartozó.
  • Ha a rendelkezésre jogosult nem él újraváltási jogával, a lejárat után a sírhely bárki számára újraváltható.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy ha szándékukban áll újraváltani a helyeket, azt időben jelezzék, mert a sírhely használati idejének letelte után, a temető üzemeltetője – a türelmi idő lejártát követően – a megváltatlan temetési helyeket megszüntetheti, illetve további temetések céljára újra kiadhatja!

Gönyű, 2015. október 1.

Köszönettel: Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!