Hirdetmények

Lőgyakorlat

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2023.01.17 10:37

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2023. február 1., 9., 10., 13., 14., 15. és 22. napján

8.00 - 22.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Értesítés

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2022.07.15 15:01

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régiója fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Győr-Gönyű DN500 gázvezetéken.Értesítő

A fáklyázás várható időpontjai:

2022. július 18. 7.00–22.00 óra
2022. július 19. 7.00–22.00 óra
2022. július 20. 7.00–22.00 óra

A fáklyázás a Gönyű szűrő-mérő állomás melletti fáklyán történik (hrsz.: 1182; GPS koordináta: N47º43'58,22'' E17º48'17,18''), ami erős fény- és hanghatással jár.

 

A tájékoztatás szerint a fenti tevékenység a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a munkálatokról a helyi médiában közleményt jelentetnek meg.

Tovább

Hirdetmény hivatali ügyfélfogadásról

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2022.02.17 11:56

HirdetményTájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járványhelyzet kedvező alakulására való tekintettel a személyes ügyfélfogadás felfüggesztéséről szóló döntésemet visszavonom, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal 2022. február 21-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint tart nyitva.

hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00

A hivatalt felkereső ügyfeleink számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Kollégáink és az Önök egészségének védelme érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint továbbra is az elektronikus ügyintézés (e-Önkormányzat Portál) lehetőségét válasszák.

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken (központi telefonszám: 96/544-090), valamint e-mailben is rendelkezésre állnak.

Gönyű, 2022. február 17.

Tisztelettel:
dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hirdetmény - Autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet ép. engedélyezés (2)

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.12.30 11:33

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/9090-15/2021
ÉTDR azonosító: 202100114582
Iratazonosító: IR-000645536/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: Géringer Autó-Motor Kft. kérelmére indult a 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása


Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.


A kifüggesztés napja: 2021. december 30.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/9090-14/2021.
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása – eljárás megszüntető végzés
A kérelmező: Géringer Autó-Motor Kft. (2900 Komárom, Báthory u. 1.)

Hirdetményi úton értesül:

Környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek.
A Gönyű 451 hrsz.-ú ingatlan néhai tulajdonosának örökösei.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00

A döntés a közléssel végleges.
A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható.
A Győri Törvényszékhez címzett keresetlevelet a döntés közlését követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz benyújtani. A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus formában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszeren keresztül elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – ügyfél a keresetlevelet választása szerint papíralapon, illetve elektronikus úton is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Győr, 2021. december 29.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - raktárcsarnok épület bővítése ép. eng

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.12.17 10:13

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/8362-21/2021
ÉTDR azonosító: 202100106470
Iratazonosító: IR-000627548/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: 9071 Gönyű, Jókai Mór u. 54. szám alatti, 330/53 hrsz.-ú ingatlanon álló raktárcsarnok épület bővítése raktárcsarnokkal építési engedélyezési eljárása

Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. december 20.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/8362-20/2021
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Jókai Mór u. 54. szám alatti, 330/53 hrsz.-ú ingatlanon álló raktárcsarnok épület bővítése raktárcsarnokkal építési engedélyezési eljárása – építési engedély határozat

Hirdetményi úton értesül:
Természetvédelmi és környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 - 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00

A döntés a közléssel végleges.
A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható. A Győri Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlését követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz benyújtani. A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus formában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszeren keresztül elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – ügyfél a keresetlevelet választása szerint papíralapon, illetve elektronikus úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Győr, 2021. december 17.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet ép. engedélyezés

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.12.17 10:00

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/9090-4/2021
ÉTDR azonosító: 202100114582
Iratazonosító: IR-000626605/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: Géringer Autó-Motor Kft. kérelmére indult a 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása


Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. december 17.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/9090-3/2021.
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása – értesítés helyszíni szemléről, áttérés teljes eljárásra

Kérelmező: Géringer Autó-Motor Kft. (2900 Komárom, Báthory u. 1.)
Hirdetményi úton értesül: Természetvédelmi és környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

Győr, 2021. december 16.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - Raktárcsarnok épület bővítése

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.11.24 15:56

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/8362-4/2021
ÉTDR azonosító: 202100106470
Iratazonosító: IR-000580839/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: Timár Gábor kérelmére indult a 9071 Gönyű, Jókai Mór u. 54. számú 330/53 hrsz.-ú ingatlanon raktárcsarnok épület bővítése raktárcsarnokkal építési engedélyezési eljárása

 

Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. november 25.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/8362-3/2021.
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Jókai Mór u. 54. számú 330/53 hrsz.-ú ingatlanon raktárcsarnok épület bővítése raktárcsarnokkal építési engedélyezési eljárása – értesítés helyszíni szemléről, áttérés teljes eljárásra


Hirdetményi úton értesül: Civil és társadalmi szervezetek

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő: 8.00 – 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00
A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

Győr, 2021. november 24.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Személyes ügyfélfogadás a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.05.27 07:45

H I R D E T M É N Y
hivatali ügyfélfogadásról

HirdetményTájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járványhelyzet kedvező alakulására való tekintettel a személyes ügyfélfogadás felfüggesztéséről szóló döntésemet visszavonom, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal 2021. május 31-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint tart nyitva.

hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00

A hivatalt felkereső ügyfeleink számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Kollégáink és az Önök egészségének védelme érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint továbbra is az elektronikus ügyintézés (e-Önkormányzat Portál) lehetőségét válasszák.

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken (központi telefonszám: 96/544-090), valamint e-mailben is rendelkezésre állnak.

Gönyű, 2021. május 26.

Tisztelettel:
dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hirdetmény - büfé és terasz építési engedélyezési eljárása

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.04.22 15:58

hirdetmenyIktatószám: GY/ETDR-1/2540-20/2021.
ÉTDR azonosító: 202100023767
Iratazonosító: IR-000186896/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz / Lukács Eszter
Telefon: (96) 795-609
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Tárgy: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.) kérelmére a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása


Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. április 23.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/2540-19/2021
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása – eljárás megszüntető végzés
A kérelmező neve: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.)


Hirdetményi úton értesül: Környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezetek

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, annak fennállásáig személyes kapcsolattartás, személyesen benyújtott nyilatkozattétel, iratbetekintés kizárólag telefonon történő időpontfoglalással lehet. Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00


A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6., a továbbiakban: bíróság) címezve, a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) az e-kormanyablak.kh.gov.hu felületen benyújtani.

A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus úton köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt
a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

 

Győr, 2021. április 22.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Lukács Eszter
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - büfé és terasz építési engedélyezési eljárás

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.03.29 21:31

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/2540-6/2021.
ÉTDR azonosító: 202100023767
Iratazonosító: IR-000143074 /2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz / Kovácsné Horváth Bernadett
Telefon: (96) 795-609
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Tárgy: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.) kérelmére a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárás

Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. március 29.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/2540-2/2021
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása – értesítés helyszíni szemléről, áttérés teljes eljárásra
A kérelmező neve: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.)

Hirdetményi úton értesül: Környezetvédelmi civil szervezetek.

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, annak fennállásáig személyes kapcsolattartás, személyesen benyújtott nyilatkozattétel, iratbetekintés kizárólag telefonon történő időpontfoglalással lehet.
Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő: 8.00 - 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00

A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Győr, 2021. március 26.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Kovácsné Horváth Bernadett
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!