Hirdetmények

Lőgyakorlat

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2024.05.16 07:57

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2024. június 12., 19., 25., 26. és 29. napján

8.00 - 17.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Közlemény - MEDLOG átrakó állomás előzetes vizsgálati eljárás

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2023.10.30 17:52

Iktatószám: GY/40/04811-6/2023.
Ügyintéző: dr. Mozga Nikoletta, Szitterné Lengyel Judit
Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: MEDLOG Gönyű Terminál Zrt., a Gönyű külterület 098/2 hrsz. alatt létesülő intermodális átrakó állomásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás - Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy

 

KÖZLEMÉNY

KözleményA Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján közhírré teszi a MEDLOG Gönyű Terminál Zrt. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. statisztikai számjel: 32056550- 5210-114-01, a továbbiakban: Ügyfél) képviselője kérelmére indult – a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 90. pontja (Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény méretmegkötés feltétel nélkül) szerinti eljárásra vonatkozóan a következőket:

 1. Az ügy tárgya: MEDLOG Gönyű Terminál Zrt., a Gönyű külterület 098/2 hrsz. alatt létesülő intermodális átrakó állomásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
 2. Iktatási száma: GY/40/04811-4/2023.
 3. Az eljárás megindulásának napja: 2023. október 19. Az előterjesztett kérelem teljes eljárásban kerül elbírálásra.
 4. Az ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Mozga Nikoletta, email: kornyezetvedelem###kukac###gyor.gov.hu, tel.: (96) 896-137
 5. Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 45 nap
 6. Ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei: Ha a hatóság a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.
 7. A közleménynek a Kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap
  A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.
 8. A tevékenység hatásterülete: Gönyű község közigazgatási területe.
 9. Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció elérhetősége:
  https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58a09c6da018b6b57bf614ec5/2051/-7822299822298113994/04811-a.zip
 10. Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, valamint a környezeti hatásvizsgálat szükségességére közvetlenül a Kormányhivatalnál lehet észrevételt tenni a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.
 11. Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:
  a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.
  b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles-e vagy sem.
  c) Melyek a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei.
  d) A tevékenység mely egyéb engedély birtokában kezdhető meg.
 12. Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) és (1a) bekezdése és 1. számú mellékletének 4.1. pontja értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Tovább

Közlemény - Gönyű-Nagyszentjános kerékpárút

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2023.04.21 11:29

Iktatószám: GY/40/01682-3/2023.
Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia. Pulai Judit
Telefonszám: (96) 896-125

Tárgy: Gönyű-Nagyszentjános kerékpárút előzetes vizsgálati eljárása

 

KÖZLEMÉNY

KözleményA Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésének megfelelően – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján közhírré teszi a Nagyszentjános Község Önkormányzata (székhely: 9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.) meghatalmazásából eljáró UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület, statisztikai számjel: 10867156-7112-114-01) kérelmére indult, a Khvr. 3. számú mellékletének 87. c) pontja szerinti előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: A Nagyszentjános Község Önkormányzata meghatalmazásából eljáró UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelmére indult, Gönyű- Nagyszentjános kerékpárút létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás.

2. Ügyirat száma: GY/40/01682-1/2023.

3. Az eljárás megindításának napja: 2023. április 13. Az előterjesztett kérelem teljes eljárásban kerül elbírálásra.
4. Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 45 nap.
5. Ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei az Ákr.-ben foglaltak alapján: Ha a hatóság a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.
6. A közleménynek a Kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint honlapján való közzétételének napja: a tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap. A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.
 
7. A tevékenység hatásterülete: Nagyszentjános és Gönyű Község közigazgatási területe.
8. Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció elérhetősége:

https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58613bb5e01879467f38b3038/1822/-6890449848445846862/01682%20an.zip

9. Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, valamint   a környezeti hatásvizsgálat szükségességére közvetlenül a Kormányhivatalnál lehet észrevételt tenni a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.

10. Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:

a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.

b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles-e vagy sem.

c) Melyek a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei.

d) A tevékenység mely egyéb, a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában kezdhető meg.

11. Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  és  az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.8.133. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Tovább

Hirdetmény - vizes élőhely-rekonstrukció, határozat

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2023.04.17 11:20

Tárgy: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság - a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely-rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a fenti tárgyú és számú ügyben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. § (2) bekezdés  alapján  döntést hozott, és a Khvr. 5. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a GY/40/00806-53/2023. számú határozatot mellékelten megküldte.

A GY/40/00806-53/2023. számú határozat megtekintése/letöltése

A döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (http://edktvf.zoldhatosag.hu), valamint ügyfél­szolgálati irodájának hirdetőtábláján (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.).

Tovább

Közlemény

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2023.04.17 10:42

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a tárgyi ügyben arról tájékoztatja Gönyű, Nagyszentjános és Ács település lakosságát és az érintetteket, hogy a Fertő­ Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, Pf. 4.; KSH: 15325756-8412-312-08; KÜJ: 100137800; KTJ: 101009143; a továbbiakban: Ügyfél) 2023. március 1-én a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely-rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, mely alapján közigazgatási eljárás indult.

1.) Az ügy tárgya: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság - a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely-rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása.
2.) Iktatási száma: GY/40/00806-1/2023.
3.) Az eljárás megindításának napja: 2023. március 1.
4.) Ügyintézési határidő: 45 nap,
5.) Ügyintéző neve: dr. Jagadics Zoltán, telefon: 96/896-137.
6.) A közleménynek a Hatóság ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: 2023. március 8.
A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.

7.) A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2023. március 1-én a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely­ rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Az „Duna Erebe-szigeteki mellékág rekonstrukciója" projekt elsődleges célja a mellékágrendszer ökológiai állapotának javítása a vízpótlás mennyiségének és gyakoriságának növelésével, a feliszapolódott med­rek részbeni visszaállításával, a halak számára kedvezőbb ívó- és telelóhelyek kialakításával. Mindezek elősegítik a mellékágrendszer szárazföldi és vízi élőhelyeinek fenntarthatóságát, változatosságuk meg­őrzését. A projekt az Erebe-mellékágat 4,170 fkm hosszban érinti, felvízi oldalon 1789+475 fkm-től alvízi oldalon 1785+305 fkm-ig. A tervezett vízimunkákkal érintett települések a Duna jobb partján Gönyű, Nagyszentjános és Ács.
A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Khvr.)  3. sz. melléklet 127. pont b) és c) pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

8.) A tevékenység helye:
Nagyszentjános: 058/1, 049, 052 hrsz.-ú ingatlanok.
Gönyű: 02, 03/1 hrsz.-ú ingatlanok.
Ács: 082/26 hrsz. (kivett Duna folyam) kotrási anyag elhelyezéssel érintett 088 hrsz.-ú ingatlanok.

Hatásterület által érintett ingatlanok:
Gönyű : 03/1, 02, 04/6, 04/9, 04/8, 04/10, 04/12, 04/40, 05 hrsz.
Nagyszentjános: 049, 051/1, 055, 052, 053, 054, 056, 057, 058/1, 047/46, 047/24, 047/25, 047/26, 047/27, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, 047/14, 047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 047/19,  047/20,  047/21,  047/32,  047/33,  047/34,  047/35,  047/36,  047/37, 047/38, 047/39, 047/40, 047/41, 047/42, 060 hrsz.

9.) Az érintettek az eljárás során a kérelembe és mellékleteibe a Kormányhivatalnál az ügyfélszolgálati irodában, ügyfélfogadási időben, valamint a telepítés helye szerinti település jegyzőjénél tekint­hetnek be, továbbá a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton a Kormányhivatal honlapján tekinthetik meg:

https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58613bb5e0186bba3d4c455d8/1780/-7228367838774502314/00806-3-2023.zip

10.) Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, ill. a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan észrevételt lehet tenni a Kormányhivatalnál, a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.

11.) Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:
a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.
b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélykö­teles-e vagy nem.
c) Meghatározza a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit.
d) A tevékenység mely egyéb, a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában kezdhető meg.

12.) A kérelmező ügyfél neve: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

13.) A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatásul közli, hogy a tárgyi ügyet teljes eljárásban bírálja el, így a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

14.) A határidő túllépésének jogkövetkezményei az általános közigazgatásirendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Tovább

Értesítés

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2022.07.15 15:01

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régiója fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Győr-Gönyű DN500 gázvezetéken.Értesítő

A fáklyázás várható időpontjai:

2022. július 18. 7.00–22.00 óra
2022. július 19. 7.00–22.00 óra
2022. július 20. 7.00–22.00 óra

A fáklyázás a Gönyű szűrő-mérő állomás melletti fáklyán történik (hrsz.: 1182; GPS koordináta: N47º43'58,22'' E17º48'17,18''), ami erős fény- és hanghatással jár.

 

A tájékoztatás szerint a fenti tevékenység a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a munkálatokról a helyi médiában közleményt jelentetnek meg.

Tovább

Hirdetmény hivatali ügyfélfogadásról

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2022.02.17 11:56

HirdetményTájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járványhelyzet kedvező alakulására való tekintettel a személyes ügyfélfogadás felfüggesztéséről szóló döntésemet visszavonom, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal 2022. február 21-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint tart nyitva.

hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00

A hivatalt felkereső ügyfeleink számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Kollégáink és az Önök egészségének védelme érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint továbbra is az elektronikus ügyintézés (e-Önkormányzat Portál) lehetőségét válasszák.

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken (központi telefonszám: 96/544-090), valamint e-mailben is rendelkezésre állnak.

Gönyű, 2022. február 17.

Tisztelettel:
dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hirdetmény - Autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet ép. engedélyezés (2)

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.12.30 11:33

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/9090-15/2021
ÉTDR azonosító: 202100114582
Iratazonosító: IR-000645536/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: Géringer Autó-Motor Kft. kérelmére indult a 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása


Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.


A kifüggesztés napja: 2021. december 30.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/9090-14/2021.
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása – eljárás megszüntető végzés
A kérelmező: Géringer Autó-Motor Kft. (2900 Komárom, Báthory u. 1.)

Hirdetményi úton értesül:

Környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek.
A Gönyű 451 hrsz.-ú ingatlan néhai tulajdonosának örökösei.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00

A döntés a közléssel végleges.
A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható.
A Győri Törvényszékhez címzett keresetlevelet a döntés közlését követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz benyújtani. A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus formában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszeren keresztül elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – ügyfél a keresetlevelet választása szerint papíralapon, illetve elektronikus úton is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Győr, 2021. december 29.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - raktárcsarnok épület bővítése ép. eng

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.12.17 10:13

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/8362-21/2021
ÉTDR azonosító: 202100106470
Iratazonosító: IR-000627548/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: 9071 Gönyű, Jókai Mór u. 54. szám alatti, 330/53 hrsz.-ú ingatlanon álló raktárcsarnok épület bővítése raktárcsarnokkal építési engedélyezési eljárása

Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. december 20.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/8362-20/2021
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Jókai Mór u. 54. szám alatti, 330/53 hrsz.-ú ingatlanon álló raktárcsarnok épület bővítése raktárcsarnokkal építési engedélyezési eljárása – építési engedély határozat

Hirdetményi úton értesül:
Természetvédelmi és környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 - 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00

A döntés a közléssel végleges.
A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható. A Győri Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlését követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz benyújtani. A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus formában a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszeren keresztül elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – ügyfél a keresetlevelet választása szerint papíralapon, illetve elektronikus úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Győr, 2021. december 17.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet ép. engedélyezés

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.12.17 10:00

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/9090-4/2021
ÉTDR azonosító: 202100114582
Iratazonosító: IR-000626605/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-609
Tárgy: Géringer Autó-Motor Kft. kérelmére indult a 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása


Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. december 17.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/9090-3/2021.
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Zrínyi Miklós u. 13. szám, 453 hrsz.-ú ingatlanon autómosó, virágbolt és zöldséges üzlet építési engedélyezési eljárása – értesítés helyszíni szemléről, áttérés teljes eljárásra

Kérelmező: Géringer Autó-Motor Kft. (2900 Komárom, Báthory u. 1.)
Hirdetményi úton értesül: Természetvédelmi és környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

Győr, 2021. december 16.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Molnárné Millei Alíz
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!