Hirdetmények

Lőgyakorlat

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.10.19 08:27

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2021. november 2., 12., 26. napján

8.00-15.00 óráig és

2021. november 9., 22., 29. napján

8.00-22.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Személyes ügyfélfogadás a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.05.27 07:45

H I R D E T M É N Y
hivatali ügyfélfogadásról

HirdetményTájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járványhelyzet kedvező alakulására való tekintettel a személyes ügyfélfogadás felfüggesztéséről szóló döntésemet visszavonom, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal 2021. május 31-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint tart nyitva.

hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00

A hivatalt felkereső ügyfeleink számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Kollégáink és az Önök egészségének védelme érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint továbbra is az elektronikus ügyintézés (e-Önkormányzat Portál) lehetőségét válasszák.

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken (központi telefonszám: 96/544-090), valamint e-mailben is rendelkezésre állnak.

Gönyű, 2021. május 26.

Tisztelettel:
dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hirdetmény - büfé és terasz építési engedélyezési eljárása

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.04.22 15:58

hirdetmenyIktatószám: GY/ETDR-1/2540-20/2021.
ÉTDR azonosító: 202100023767
Iratazonosító: IR-000186896/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz / Lukács Eszter
Telefon: (96) 795-609
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Tárgy: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.) kérelmére a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása


Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. április 23.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/2540-19/2021
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása – eljárás megszüntető végzés
A kérelmező neve: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.)


Hirdetményi úton értesül: Környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezetek

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, annak fennállásáig személyes kapcsolattartás, személyesen benyújtott nyilatkozattétel, iratbetekintés kizárólag telefonon történő időpontfoglalással lehet. Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00


A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6., a továbbiakban: bíróság) címezve, a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) az e-kormanyablak.kh.gov.hu felületen benyújtani.

A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus úton köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt
a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

 

Győr, 2021. április 22.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Lukács Eszter
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - büfé és terasz építési engedélyezési eljárás

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.03.29 21:31

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/2540-6/2021.
ÉTDR azonosító: 202100023767
Iratazonosító: IR-000143074 /2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz / Kovácsné Horváth Bernadett
Telefon: (96) 795-609
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Tárgy: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.) kérelmére a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárás

Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. március 29.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/2540-2/2021
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása – értesítés helyszíni szemléről, áttérés teljes eljárásra
A kérelmező neve: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.)

Hirdetményi úton értesül: Környezetvédelmi civil szervezetek.

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, annak fennállásáig személyes kapcsolattartás, személyesen benyújtott nyilatkozattétel, iratbetekintés kizárólag telefonon történő időpontfoglalással lehet.
Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő: 8.00 - 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00

A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Győr, 2021. március 26.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Kovácsné Horváth Bernadett
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Hirdetmény - építésügyi hatósági ellenőrzés

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.03.29 21:32

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/2529-3/2021
ÉTDR azonosító: 202100023898
Iratazonosító: IR-000143147 /2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
Telefon: (96) 795-609
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Tárgy: Gönyű, Kossuth L. u. 30. szám és 1146 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építésügyi hatósági ellenőrzés

Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. március 29.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/2529-2/2021
Az ügy tárgya: Gönyű, Kossuth L. u. 30. szám és 1146 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építésügyi hatósági ellenőrzés – értesítés helyszíni szemléről végzés
A kérelmező neve: Gönyűi Polgármesteri Hivatal (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Hirdetményi úton értesül: A Gönyű, Kossuth L. u. 30. szám és 1146 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, annak fennállásáig személyes kapcsolattartás, személyesen benyújtott nyilatkozattétel, iratbetekintés kizárólag telefonon történő időpontfoglalással lehet.
Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő: 8.00 - 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00

A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Győr, 2021. március 26.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Kovácsné Horváth Bernadett
építésügyi hatósági szakügyintéző

Tovább

Lőgyakorlatok 2021-ben

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2021.03.10 08:23

Tájékoztatás a győrszentiváni helyőrségi lőtér 2021. évi tervezett használatáról

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai és más fegyveres testületek a kiképzési terveknek megfelelően a győrszentiváni helyőrségi lőtéren az alábbi időpontokban terveznek végrehajtani éleslövészetet 2021. március 1. és 2022. március 31. közötti időszakban. A lövészeti napokon a gyalogsági lőgyakorlatok 8:00-15:00-ig kerülnek levezetésre. A csillaggal (*) megjelölt időpontban éjszakai lőgyakorlatok is tervezettek 8:00-22:00-ig.

Március 9., 23., 24., 29., 30., 31.
Április 12., 13., 19., 20.
Május 17., 18., 19., 20., 21., 31.
Június 1., 2., 21., 22., 23., 24., 25., 28.
Július 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14.
Augusztus 9., 10., 11., 16., 17., 18., 30., 31.
Szeptember 1., 20., 21., 22.
Október 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13.
November 2., 8., 9., 22., 23., 30.
December 6., 7., 8., 9.*, 10.*
2022. január 24.*, 25.*, 26.*
2022. február 14.*, 15.*, 21.*, 22.*
2022. március 3., 4., 7., 8.

A lövészetek ideje alatt a biztonsági terület határán belül személyek vagy háziállatok nem tartózkodhatnak, illetve nem léphetnek be!

A fenti terv időpontjainak esetleges változásait a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred a tárgyhónapot megelőző hó 25-éig pontosíthatja, illetve a tervtől való esetleges eltérésről értesítőt küld az önkormányzat számára, amelyeket honlapunkon is közzéteszünk majd.

Tovább

Hirdetmény ügyfélfogadás felfüggesztéséről

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2020.10.21 13:42

HirdetményA Magyarország Kormánya által elrendelt egészségügyi válsághelyzet miatti járványügyi készültségre, valamint a fertőzöttek kritikus mértékben növekvő számára tekintettel
a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadást 2020. október 26. (hétfő) napjától határozatlan időre felfüggesztem.


Az elektronikus úton (e-Önkormányzat Portál) történő ügyintézés továbbra is biztosított.

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken, valamint e-mailben továbbra is szíves rendelkezésükre állnak. Halaszthatatlan és indokolt esetben a személyes ügyfélfogadás külön jegyzői engedély alapján biztosított.

Gönyű, 2020. október 21.

 

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

NIF Zrt. - EuroVelo 6 kerékpárút Győrzámoly-Gönyű szakasz előzetes vizsgálati eljárása

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2020.09.04 10:46

KÖZLEMÉNY

Közlemény előképA környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (atovábbiakban: Hatóság) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr. 89. § (1) bekezdésének megfelelően a - környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján közhírré teszi a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében a Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) kérelmére indult - a Khvr. 3. sz. mellékletének 87. c) pontja (Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak [amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe] - védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén rnéretmegkötés nélkül) szerinti előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozóan a következőket...
(A további részletek a csatolt fájlban, vagy a képre kattintva teljes terjedelemben olvashatók)


Teljes terjedelmű közlemény: EuroVelo_6_Gyorzamoly-Gonyu_1161-2-2020.pdf

Tovább

Hirdetmény hivatali ügyfélfogadásról

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2020.05.20 15:52

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás felfüggesztéséről szóló döntésemet visszavonom, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal 2020. május 25-től a megszokott ügyfélfogadási rend szerint tart nyitva.
Hirdetmény
hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00

A hivatalt felkereső ügyfeleink számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Kollégáink és az Önök egészségének védelme érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint továbbra is az elektronikus ügyintézés (e-Önkormányzat Portál) lehetőségét válasszák.

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken (központi telefonszám: 96/544-090), valamint e-mailben is rendelkezésre állnak.

Gönyű, 2020. május 20.

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hirdetmény

Kategória : Hirdetmények módosítva: 2020.03.19 08:04

H I R D E T M É N Y

kereskedelmi egységek ellenőrzéséről, rendezvények tartásáról

Ezúton tájékoztatom a kereskedelmi és a vendéglátó egységek üzemeltetőit, valamint a lakosságot, hogy Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban meghatározott előírásokra való tekintettel

rendkívüli hatósági ellenőrzéseket vezetek be.

HirdetményFelhívom a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályokat hivatalunk a jogalkotó céljának megfelelően értelmezi, tehát az árusított széles termékkör (pl. tartós élelmiszer) nem mentesít a veszélyhelyzeti szabályok betartása (pl. alkoholtartalmú italok kiszolgálása és helyben történő elfogyasztása) alól.

Ellenőrzéseinket szükség szerint a rendőrség, a népegészségügyi hatóság és az adóhatóság munkatársainak részvételével folytatjuk le.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy amellett, hogy a veszélyhelyzeti szabályok megsértése felveti az embertársaink iránti súlyos felelőtlenség kérdéskörét, szabálysértési eljárás keretében 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Tájékoztatom a meleg étel árusítására jogosult vendéglátó egységeket és a lakosságot, hogy étel kiszállítására 15 óra után is van jelenleg lehetőség. Felhívom a vendéglátó egységek figyelmét a higiéniai szabályok maximális betartására, és lehetőség szerint az érintés (személyes találkozás) nélküli kiszállítás lehetőségének megteremtésére.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy rendezvények tartása szigorúan tilos, amely körben a családi rendezvények megtartása sem lehetséges a továbbiakban. A jogszabály alapján kivételt képez jelenleg az esküvő és a temetés, azonban az esküvői polgári szertartás tekintetében a közeljövőben szigorú korlátozó intézkedések bevezetését tervezzük.

 

Gönyű, 2020. március 18.

 

Tisztelettel:
dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!