Hirdetmény - büfé és terasz építési engedélyezési eljárása

hirdetmenyIktatószám: GY/ETDR-1/2540-20/2021.
ÉTDR azonosító: 202100023767
Iratazonosító: IR-000186896/2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz / Lukács Eszter
Telefon: (96) 795-609
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Tárgy: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.) kérelmére a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása


Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. április 23.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/2540-19/2021
Az ügy tárgya: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 03/1 hrsz-ú ingatlanon büfé és terasz építési engedélyezési eljárása – eljárás megszüntető végzés
A kérelmező neve: Pozsgai Ákos (9071 Gönyű, Kossuth u. 47.)


Hirdetményi úton értesül: Környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezetek

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, annak fennállásáig személyes kapcsolattartás, személyesen benyújtott nyilatkozattétel, iratbetekintés kizárólag telefonon történő időpontfoglalással lehet. Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00


A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6., a továbbiakban: bíróság) címezve, a közlést követő naptól számított 15 napon belül lehet a Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) az e-kormanyablak.kh.gov.hu felületen benyújtani.

A keresetlevelet az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus úton köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a jelen döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak viseléséről a bíróság dönt. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt
a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

 

Győr, 2021. április 22.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Lukács Eszter
építésügyi hatósági szakügyintéző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!