Hirdetmény - építésügyi hatósági ellenőrzés

HirdetményIktatószám: GY/ETDR-1/2529-3/2021
ÉTDR azonosító: 202100023898
Iratazonosító: IR-000143147 /2021
Ügyintéző: Molnárné Millei Alíz
Telefon: (96) 795-609
E-mail: molnarne.aliz###kukac###gyor.gov.hu
Tárgy: Gönyű, Kossuth L. u. 30. szám és 1146 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építésügyi hatósági ellenőrzés

 

Hirdetmény

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatja azon érintetteket, akiknél a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2021. március 29.
Eljáró hatóság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyiratszáma: GY/ETDR-1/2529-2/2021
Az ügy tárgya: Gönyű, Kossuth L. u. 30. szám és 1146 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építésügyi hatósági ellenőrzés – értesítés helyszíni szemléről végzés
A kérelmező neve: Gönyűi Polgármesteri Hivatal (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Hirdetményi úton értesül: A Gönyű, Kossuth L. u. 30. szám és 1146 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai

Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, annak fennállásáig személyes kapcsolattartás, személyesen benyújtott nyilatkozattétel, iratbetekintés kizárólag telefonon történő időpontfoglalással lehet.
Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Győr, Árpád út 32. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő: 8.00 - 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00

A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a jogorvoslati jog az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

Győr, 2021. március 26.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Kovácsné Horváth Bernadett
építésügyi hatósági szakügyintéző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!