Iskolakezdési támogatás

Az eljárás kérelemre indul, nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető Gönyű Község honlapjáról.

Szükséges mellékletek: 

  • Kérelmező: Személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ kártyája, Folyószámla szám ahova utalhatunk
  • Gyermekek: Lakcímkártyája, TAJ kártyája, folyó év szeptemberében induló tanévről szóló iskolalátogatási igazolás
  • Továbbá: amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi, vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat

A támogatás formája: Készpénzben, folyószámlára történő utalással, családonként egy összegben.

A támogatásra való jogosultság jövedelemhatára: A családban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. Nyilatkozat benyújtásával igazolható.

A támogatás időtartama: tanévenként egyszeri.

A támogatás összege: Az iskolakezdési támogatás összegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

A támogatás további feltétele: Az önkormányzat saját költségvetéséből nyújtott szociális támogatást azok a személyek vehetik igénybe, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Gönyű községben, és életvitelszerűen itt is élnek. Az iskolakezdési támogatás esetében feltétel, hogy a tanuló is legalább két éve gönyűi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt is tartózkodjon.
Amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül: bontóperi, vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet másolata szükésges.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1. napjától november 30. napjáig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 19. életévét betölti.

Nem nyújtható iskolakezdési támogatás annak a kérelmezőnek:

a) aki, vagy akinek gyermeke az e rendelet szerinti felsőoktatásban részt vevő hallgatók támogatásában részesül,

b) akinek gyermeke az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vesz.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!