Jegyzőkönyv Gönyű Község Helyi Választási Bizottságának üléséről

1594-1/2023.

JEGYZŐKÖNYV - Gönyű Község Helyi Választási Bizottságának üléséről

Az ülés helye: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.; Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Az ülés ideje: 2023. október 30. (hétfő) 9:10 óra
Az ülés tárgya: alakuló ülés

JegyzőkönyvJelen vannak:
Bokodi Lajos a Bizottság választott tagja
Szabó Gyuláné a Bizottság választott tagja
Zengő Klára a Bizottság választott tagja
dr. Szigethy Balázs a HVI vezetője, jegyzőkönyvvezető

Az alakuló ülésen dr. Szigethy Balázs, a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság vagy HVB) 3 választott tagja jelen van, a.Bizottság határozatképes.

Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy üléseikről a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a megválasztásra kerülő bizottsági elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:


Napirendi javaslat:

1. HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

A Bizottság az ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag jóváhagyta.

Dr. Szigethy Balázs HVI vezető megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását.

 

Napirendi pontok:

1.) napirendi pont

HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

Dr. Szigethy Balázs HVI vezető felkéri a Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény..(a..továbbiakban:.. Ve.) 39. § (1) bekezdése értelmében válasszák meg a Bizottság választott tagjai közül a Bizottság elnökét és elnökhelyettesét. A választást megelőzően az elnök és helyettesének személyére a tagok tehetnek javaslatot.

Zengő Klára elnöknek javasolja Szabó Gyuláné HVB tagot és elnökhelyettesnek javasolja Bokodi Lajos HVB tagot.

A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fö, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 1/2023. (X. 30.) határozata

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága a Bizottság elnökének Szabó Gyuláné HVB tagot, elnökhelyettesének Bokodi Lajos HVB tagot a Ve. 39. § (1) bekezdése alapján megválasztja.

 

A Helyi Választási Bizottság ülésén további kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Gyuláné elnök megköszönte a részvételt, majd a Bizottság ülését 9:16 órakor bezárta.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!