Közlemény a polgármesteri és az egyéni listás képviselői ajánlások számának megállapításáról

Iktatószám: 155-12/2024.                                               Tárgy:   2024. évi önkormányzati választás

Ügyintéző: dr. Szigethy Balázs                                                      ajánlások számának megállapítása

Telefon: 96/544-090                                                        Melléklet: -

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye a polgármesteri és az egyéni listás képviselői ajánlások számának megállapításáról

 

ajanlasok_szamanak_megallapitasa_kozlemeny_thumb.jpgAz Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi közleményt adom ki:

A Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben rendelkezésre bocsátott adatok alapján Gönyű község választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 2692 fő, így a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma 81 darab, az egyéni listás képviselői jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 27 darab.

Jelen közlemény az önkormányzat hivatalos honlapján (www.gonyu.hu), valamint a Gönyűi Polgármesteri Hivatal (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.) hirdetőtábláján közzétételre kerül.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Gönyűi Helyi Választási Bizottsághoz (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.) bejelenteni.

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI a polgármesterválasztás és a települési önkormányzati képviselőválasztás tekintetében megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát. A Rendelet 3. § c) pontja szerint a választási informatikai rendszert kell használni a jelölt, illetve lista állításához szükséges ajánlások számának megállapításához.

A központi névjegyzéknek a Nemzeti Választási Rendszer (NVR informatikai alkalmazás) útján közzétett adatai szerint Gönyű település választópolgárainak száma 2024. április 3. napján 2692 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 27, míg 3 %-a felfelé kerekítve 81.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni, amelyet a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki. Nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.gonyu.hu internetes oldalon történő megjelenés útján gondoskodtam.

 

Gönyű, 2024. április 4.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!