Banner

Tájékoztató vízjogi engedélyezési eljárásáról

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról - 2020. szeptember


TájékoztatásA vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági felhasználási célú kutak döntő többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik.

Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása, amelyre a vízkészletek mennyiségével való fenntartható gazdálkodás (vagyis ne használjunk többet, mint amennyi víz utánpótlódik, mert az hosszútávon a vízadó rétegek és ezzel a kút kimerüléséhez is vezet) miatt van szükség. Másrészt felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak, esetleges szennyeződésének nyomon követése is kiemelt cél annak érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő minőségű vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés terjedését nagy mértékben elősegítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vizeink minőségének javítása, a szennyeződés terjedésének megállítása költséges, hosszú folyamat. A kutak olyan műszaki létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín alól, építésük hozzáértést igényel. Az engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mellett létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készítse, így az engedély egyfajta minőségi garanciát is jelent.

Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény kielégítésére használják, a kút saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a kitermelt víz minőségének meg kell felelnie az ivóvízminőségi követelményeknek. A meglévő ivóvízmű, ha a vezetékes ivóvízellátás közben kiépült, egyéb házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető és továbbhasznosítható. A települési önkormányzat jegyzője talajvizet és parti szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat engedélyt. Általánosságban elmondható, hogy a talajvíz minősége Magyarországon döntő többségében emberi fogyasztásra alkalmatlan, ezért ivóvízcélú hasznosítás esetén kiemelt fontosságú a vízminőség vizsgálata. A mélyebb, réteg-, vagy karsztvizet kitermelő kutak engedélyezése a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe
tartozik (https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg).

Arról, hogy egy kiépítendő, vagy már kiépített kút melyik hatóság hatáskörébe tartozik (melyiknél kell engedélyt kérni), a helyi település jegyzőjétől érdemes előzetesen érdeklődni. A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:

 • Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt víz használata során
  keletkező szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
 • Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó
  létesítménnyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az
  ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
 • A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a
  felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie, és
  kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását
  a víziközmű-szolgáltatótól.
 • A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor jogszabály
  szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember)
  közreműködése szükséges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak
  vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési
  eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott szakember
  közreműködése.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a vízjogi engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció benyújtása szükséges. A kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély nyújtja be, papír alapon. Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.


Vonatkozó hatályos jogszabályok:

 • 1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
 • 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

Hirdetmény - környezetvédelmi engedély felülvizsgálata

Hirdetmény

Honlapon történő közzététel kezdő időpontja: 2020. I. 27. 14:37h

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentése - tervek egyeztetése

Intézkedési terv

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2020.09.05. 08:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 460 4
NO2 15 14
NOx 21 10
O3 28 15
NO 4 -
Szélirány D
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!