Banner

Hírek

Védőnői tanácsadás - tájékoztatás

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.28 14:34

Kedves Kismamák, Édesanyák és Édesapák!

Steingartné Bódis Anna védőnő tájékoztatása alapján felhívjuk figyelmüket, hogy szabadság miatt nem lesz védőnői tanácsadás a 2022. szeptember 29. (csütörtök) és szeptember 30. (péntek) közötti időszakban.
Sürgős esetben Bothné Asztalos Szilvia nagyszentjánosi védőnő elérhető a gönyűiek számára is!

A jelzett időtartamot követően a tanácsadás a megszokott rend szerint történik!

Tovább

Tájékoztatás - kerékpárverseny

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.27 08:25

Tisztelt Lakosok!


Tájékoztatás2022. október 2-án, vasárnap 10:00 – 14:00 között a Brigetio Kerékpáros Sportegyesület országúti időfutam kerékpárversenyt rendez. A verseny az új Duna-híd hídfő melletti kerékpárútról indul, végighalad Koppánymonostor Koppányvezér, ill. Fenyves utcáján, és a Gönyű felé épített új, Eurovelo6 kerékpárúton tovább haladva, Gönyű települést elérve lesz a célterület. A verseny időtartalmára egyesületünk engedélyt kapott az egyébként még munkaterületnek számító, és a forgalom elől lezárt, épülő kerékpárút használatára.

Versenyünkkel kapcsolatban az Önök, lakosok segítségét leginkább a következőkben kérnénk: bár a kerékpárút még elméletileg nem használható, tudjuk, hogy hetek óta megindult a pálya felfedezése, és szép számmal kerékpároznak az elkészült szakaszokon. Kérjük, a fentebb nevezett időpontban ne szervezzenek a kerékpárútra kirándulást, mert azt a versenyünk miatt teljes hosszban lezárjuk a verseny biztonságos megrendezése érdekében. A pálya zárását rendőrök, polgárőrök, önkéntesek biztosítják, a kerékpárúton rajtszám nélküli kerékpáros nem tartózkodhat. A kerékpárút vegyes használatú, ill. Koppánymonostoron áthaladó szakaszán a megadott időszakban, gépjárműveikkel, kerékpárral vagy akár gyalogosan körültekintően, nagyobb elsőbbséget biztosítva közlekedjenek, segítsék a versenyben résztvevők akadálymentes áthaladását! Rendezvényünk célja egyrészt a sport révén az egészséges életmód népszerűsítése, másrészt Komárom város és környékének minél szélesebb körű megismertetése. A verseny jó alkalom erre, mivel a rendezvény a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság egyik fordulójának helyszíne, így Magyarország egész területéről, sőt a határon túlról is neveztek, érkeznek versenyünkre.

Az időfutam verseny rajtja délelőtt 10 órakor lesz, a versenyzőket percenként rajtoltatjuk, az utolsó versenyző célba érkezése 10-14 óra között várható, előreláthatóan ezután a kerékpárúton a forgalomkorlátozás megszűnik. Jó alkalomnak tarjuk a versenyünket arra is, hogy ezt a szép, de kevésbé ismert sportágat „testközelből” lehessen megtekinteni.

Köszönjük megértő segítségüket, mellyel nagyban hozzájárul a rendezvény sikeres és biztonságos lebonyolításához!

 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNIK A SZERVEZŐK!

Tisztelettel:
Gregor Zoltán
elnök

Szervezőbizottság elérhetőségei: brigetiosport###kukac###brigetiosport.hu, +36 30/355-4436

Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2022. szeptember 27.

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.22 12:12

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2022. szeptember 27-én (kedd) 8:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1.) A nem közművel összegyűjtött szennyvízre vonatkozó közszolgáltatási szerződés és önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

2.) A köztemetőről szóló felülvizsgált önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

3.) Tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. szeptember 22.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Tűzifaprogram a magyar családok részére

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.20 22:32

Részletes információk a vásárlás helyszíneiről, feltételeiről és menetéről

Az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában. A Tűzifaprogram célja, hogy a tűzifával még nem rendelkező magyar családok számára az idei téli energiaszükségletet biztosítsa és kiszolgálja a lakossági igényeket. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben indította el a kormány, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben. Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája innen tölthető le.

A program keretében vásárolható tűzifa mennyisége és fajtái

Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is.

A Tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint.

A programban hengeres tűzifa vásárolható.

A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

A Tűzifaprogramban történő részvételre jogosultak

A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.

Egy háztartásra vonatkozóan összesen legfeljebb 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható.

A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.

A Tűzifaprogramban vásárolt tűzifa árának befizetése, a fa átadása a vásárlóknak

A befizető helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.

A működési területi lista mutatja meg azt, hogy mely település lakói melyik állami erdőgazdasághoz fordulhatnak, amennyiben élni szeretnének a Tűzifaprogram adta lehetőségekkel.

Letölthető listák

Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája

Értékesítési (megrendelési, befizetési) helyek országos listája

Átvételi pontok országos listája

 

(forrás: https://kormany.hu/agrarminiszterium/tuzifaprogram2)

Tovább

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igényekkel kapcsolatos állami felmérésről

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.20 13:04

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Fentiekre tekintettel a Kormány az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

TájékoztatóEzúton tájékoztatom Önöket, hogy a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentse az önkormányzaton keresztül az állam felé.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

 • Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
 • Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;
 • Egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást. Az önkormányzat nem rendelkezik információval arról, hogy mi lesz az igényfelmérés további sorsa.

A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban – az önkormányzati adatszolgáltatási kötelezettség határidejére tekintettel – 2022. szeptember 29-ig ügyfélfogadási időben kitölthető.

 

Gönyű, 2022. szeptember 20.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Gázártámogatási tájékoztató - több lakásos ingatlanok

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.13 08:18

TISZTELT ÜGYFELEINK!

 

TájékoztatóAz egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos szövegezése alapján a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vehessen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

 1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,
 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt a közüzemi szolgáltatóval földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

Gönyű, 2022. szeptember 12.

Tovább

Adó- és adóelőleg befizetési határidő

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.13 08:09

Tisztelt Adózóink!

 

Közeleg a második félévre vonatkozó adók befizetési határideje.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a második félévben esedékes adók/adóelőlegek fizetési határideje 2022. szeptember 15.

Eddig az időpontig fizetendő:

 • az építményadó és a telekadó második félévi része,
 • a 2022. évi iparűzési adóelőleg második részlete,
 • a kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adójának második részlete.

 

Az aktuális adószámláját minden ügyfélkapuval rendelkező magánszemély/egyéni vállalkozó/vállalkozás megtekintheti az Elektronikus Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap).

Az adófizetés teljesíthető csekkes befizetéssel (a magánszemélyek részére az első félévben esedékes csekkel együtt kiküldésre került), banki utalással, valamint az Elektronikus Önkormányzati Portálon bankkártyás fizetéssel is.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak (vállalkozók, vállalkozások) belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak (magánszemélyeknek) postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.

További kérdésük esetén a 06-96/544-090/ 4-es mellék vagy a 06-20/381-6656 telefonszámon, illetve ügyfélfogadási időben személyesen szívesen állunk a rendelkezésükre.

Előre is köszönjük együttműködésüket.

 

Gönyűi Polgármesteri Hivatal

Tovább

Meghívó - lakossági egyeztető fórum

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.11 09:37

MEGHÍVÓ

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET

LAKOSSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM


MeghívóGönyű Község Önkormányzata tisztelettel hívja és várja Önt Gönyű község Településképi Arculati Kézikönyvének és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének Rp.I.241-14 munkaszámú módosítása véleményezési dokumentációjának lakossági egyeztető fórumára.

A fórum helyszíne és időpontja:

Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.

2022. szeptember 20. (kedd) 16:30 óra


A dokumentáció megtekinthető Gönyű község honlapján (www.gonyu.hu => Önkormányzat menü => Településképi arculat almenü), továbbá a Polgármesteri Hivatalban.

Szíves véleményeiket a lakossági fórumot követő 8. napig várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatalban, levélben a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. címen, vagy elektronikus levélben a jegyzo###kukac###gonyu.hu e-mail címen.

 

Gönyű, 2022. szeptember 8.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Megyei Polgárőr Nap Gönyűn - felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.02 09:10

2022. szeptember 10-én Gönyűn kerül megrendezésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Nap.
Felhívom a kedves helyi Lakosok és a Látogatók figyelmét, hogy 2022. szeptember 10-én a rendezvény ideje alatt az alábbi korlátozásokra kell számítani:

 • A Postakocsi Fogadó előtti murvás parkoló lezárásra kerül 2022. 09. 10-én 7:00-tól 16:00-ig.
 • Lezárásra kell számítani a Kossuth Lajos utca Bem József és Irányi Dániel utca közötti szakaszán is 2022. 09. 10-én 7:00-tól 16:00-ig.
 • A Háry Dezső tér alatti sólyánál a csónakok vízre engedésére nem lesz lehetőség. Alternatív vízrebocsátó helyként, kérjük, a Postával szembeni és a Völgyi lerakót használják!
 

Megértésüket köszönöm!

Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2022. szeptember 6.

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.01 08:04

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

KépGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2022. szeptember 6-án (kedd) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirendi iavaslat:

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

2.) Döntést igénylő ügyek
a) Temetőrendelet felülvizsgálata
Előadó: Major Gábor polgármester

3.) Beszámoló a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről.
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. augusztus 31.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Diavetítés

Cities

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

Hasznos információk

Határvadász

Banner

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

Moziest kép

NMHH plakát

Kamarai választás

EuroVelo 6 - tajekoztato

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2022.09.01. 22:45
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 165 1
NO2 6 5
NOx 7 3
O3 66 36
NO 0 -
Szélirány K
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!