Banner

Banner

Hírek

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.19 16:20

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Tovább

Hirdetmény

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.19 08:04

H I R D E T M É N Y

kereskedelmi egységek ellenőrzéséről, rendezvények tartásáról

Ezúton tájékoztatom a kereskedelmi és a vendéglátó egységek üzemeltetőit, valamint a lakosságot, hogy Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban meghatározott előírásokra való tekintettel

rendkívüli hatósági ellenőrzéseket vezetek be.

HirdetményFelhívom a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályokat hivatalunk a jogalkotó céljának megfelelően értelmezi, tehát az árusított széles termékkör (pl. tartós élelmiszer) nem mentesít a veszélyhelyzeti szabályok betartása (pl. alkoholtartalmú italok kiszolgálása és helyben történő elfogyasztása) alól.

Ellenőrzéseinket szükség szerint a rendőrség, a népegészségügyi hatóság és az adóhatóság munkatársainak részvételével folytatjuk le.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy amellett, hogy a veszélyhelyzeti szabályok megsértése felveti az embertársaink iránti súlyos felelőtlenség kérdéskörét, szabálysértési eljárás keretében 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Tájékoztatom a meleg étel árusítására jogosult vendéglátó egységeket és a lakosságot, hogy étel kiszállítására 15 óra után is van jelenleg lehetőség. Felhívom a vendéglátó egységek figyelmét a higiéniai szabályok maximális betartására, és lehetőség szerint az érintés (személyes találkozás) nélküli kiszállítás lehetőségének megteremtésére.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy rendezvények tartása szigorúan tilos, amely körben a családi rendezvények megtartása sem lehetséges a továbbiakban. A jogszabály alapján kivételt képez jelenleg az esküvő és a temetés, azonban az esküvői polgári szertartás tekintetében a közeljövőben szigorú korlátozó intézkedések bevezetését tervezzük.

 

Gönyű, 2020. március 18.

 

Tisztelettel:
dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Tajékoztatás piaci árusítás felfüggesztéséről

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.19 00:46

Tisztelt Gönyűiek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy településünkön a piaci árusítás határozatlan időre felfüggesztésre kerül, jelen időponttól számítva (március 22-ét is beleértve) nincs lehetőség a piac megtartására!

 

Köszönettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Körzeti megbízotti tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban – Gönyű, 2020. 03. 17.

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.19 00:46

Rendőrségi ajánlások, jó tanácsok, valamint a koronavírussal kapcsolatos bűncselekmények, előforduló jogsértések, Gönyű község tekintetében

A vírus elterjedésével kapcsolatban nem kívánok olyan információt megosztani, amelyeket a község lakói már úgy is tudnak. Viszont azokkal a jó tanácsokkal, ajánlásokkal mindenképpen szolgálni tudok, amelyek elősegíthetik a vírus terjedésének lefékezését.

A községben található közösségi tereket, mint pl. játszóterek, parkok, futballpálya stb., érdemes elkerülni, legalábbis csoportosan. Én személy szerint egyáltalán nem mennék most ezekre a helyekre. A községben való közlekedés minden formája eziádig megengedett, tiltás még nincs, de érdemesebb inkább otthon maradni, az udvarunkon tartózkodni, ha friss levegőre vágyunk. A csoportos összejöveteleket is kerülni kell, és itt a családi programokra gondolok. A rendezvények amúgy is be vannak már tiltva, illetve el vannak halasztva.

A vendéglátóhelyek - ideértve a kocsmákat is - 15 óráig lehetnek nyitva, minden nap. Ezt én ellenőrizni fogom. Kerüljük a felesleges utazásokat, még a szomszédos falvakba is. Telefonon tartsuk a kapcsolatot. Csak a legfontosabb dolgokat intézzük, de azt is lehetőleg egyedül gondolok itt a bevásárlásra, gyógyszertárra, drogériára.

Számolni kell sajnos ebben a helyzetben a csalókkal is, akik magukat kiadva valamilyen egészségügyi, vagy járványügyi szakembernek, majd próbálnak bejutni az idősekhez. Ha valaki ilyesmit tapasztal, azonnal hívjon fel engem, vagy a polgárőrséget. Ha valaki hatósági karanténba kerül, az a házát nem hagyhatja el két hétig. Az illetőről a rendőrség jelzést helyez el a körözési rendszerben, arra kéthetes időtartamra. A karanténban lévő személyt minden nap ellenőrizni fogja a rendőrség. Ha a járványügyi szabályokat valaki nem tartja be, bűncselekményt követ el.

Az effajta kellemetlenség elkerülése végett mindenképpen érdemes megfogadni a tanácsokat, ajánlásokat.

Hétköznap a diákoknak ugyanúgy tanítás folyik, mintha iskolában lennének. Az utcán lézengő fiatalokat haza fogom küldeni, erről már egyeztettem az Iskola Igazgatójával.

A fentiek figyelembevételével kérek mindenkit tartsák, be a szabályokat, fogadják meg az ajánlásokat, így talán elkerülhetjük, hogy községünkben is megjelenjen a vírus.

Köszönöm és tisztelettel:

Szabó Péter r. tzls.
Körzeti Megbízott
Elérhetőségeim: 06-70/941-81-05

Tovább

Határozat óvodai rendkívűli szünetről

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.19 00:47

H A T Á R O Z A T

A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde (9071 Gönyű, Bem József u. 2.) intézményben az óvodai és a bölcsődei ellátás tekintetében 2020. március 18. (szerda) napjától határozatlan időre, jelen döntésem visszavonásáig

rendkívüli szünetet rendelek el.

KépHatározatom azonnali végrehajtását elrendelem.

Elrendelem jelen döntésem közhírré tétel útján történő közzétételét, amelynek során jelen határozatot a település honlapján, Facebook oldalán, továbbá az önkormányzat hivatala és az érintett intézmény hirdetőtábláján közzé kell tenni.

Jelen döntésemről elektronikus úton tájékoztatom az emberi erőforrások miniszterét.

Felkérem a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy döntésemről az intézményt látogató gyermekek törvényes képviselőit, valamint az intézmény munkatársait késlekedés nélkül tájékoztassa.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető. A közigazgatási per elbírálására a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István út 6.) illetékes. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogorvoslati eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

I N D O K O L Á S

Magyarország Alaptörvényének 53. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány a 40/2020.(III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a alapján „A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere (…) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét."

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 47. § (2) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat.

A Kat. 19. § (1) bekezdése alapján a polgármester, a főpolgármester, a helyi védelmi bizottság elnöke, a fővárosi megyei védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.

Tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a település lakossága egészségének és életének megóvása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint a Gönyű községben működő bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmény tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 84. § b) pontja alapján a hatóság a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy közbiztonsági érdekből, illetve a közérdek védelme miatt szükséges.

Az Ákr. 89. § (3) bekezdés c) pontja alapján a hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

Hatásköröm és illetékességem a Korm. rendelet 2. §-a és a Kat. 15. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslattal kapcsolatban a Kat. 19. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a polgármester elsőfokú államigazgatási hatósági eljárásban hozott határozata ellen fellebbezésnek van helye. Ugyanakkor a Korm. rendelet a másodfokú hatóságot nem határozta meg.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 83/A. § (1) bekezdése alapján a polgármester döntései esetén a másodfokú hatósági jogkört a helyi védelmi bizottság elnöke gyakorolja, azonban ez a rendelkezés kizárólag a katasztrófavédelmi célú személyes polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos fellebbezési eljárásokra vonatkoztatható.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester döntése esetén a másodfokú hatáskört kizárólag átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági ügyben gyakorolja, továbbá a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét a polgármester (…) gyakorolja, ezáltal a képviselő-testület nem rendelkezik sem elsőfokú, sem másodfokú hatáskörrel.

Az Ákr. 116. § (2) bekezdése értelmében fellebbezésnek van helye, ha a határozatot a – képviselő testület kivételével – helyi önkormányzat szerve hozta, ugyanakkor a (4) bekezdés d) pontja értelmében ettől eltérően nincs helye fellebbezésnek, amennyiben nincs kijelölt másodfokú hatóság.

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése értelmében a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye, valamint a 114. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél (…) a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A jogorvoslat illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 10. pontja biztosítja.

Gönyű, 2020. március 17.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Adóügyi tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.11 22:18

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

Befejeződött a helyi adók, valamint a gépjárműadó csekkjeinek és – a korábbiaktól való eltérés esetén – határozatainak kézbesítése.

adóA gépjárműadót két egyenlő részletben, 2020. március 16-ig, valamint 2020. szeptember 15-ig, a polgármesteri hivatal által kiküldött csekken, illetve átutalással a 63200126-11058801-00000000 számú gépjárműadó beszedési számla javára kell teljesíteni.

A telekadót szintén két részletben, a kiküldött csekken szereplő összegekben és határidőre, csekken, illetve átutalással a 63200126-11058818-00000000 számú telekadó beszedési számla javára kell befizetni.

Jogszabályi előírás alapján a helyi adóhatóságnak egy évben egyszer kell folyószámla kivonatot küldeni az adózó részére. A gönyűi adóhatóság 2020. augusztus hónap folyamán küldi ki a folyószámla kivonatokat, melyből láthatóak lesznek az idei évre előírt és a befizetett adók összegei.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adózó adataiban, körülményeiben történt változást az adózónak (elhunyt adózó esetében hozzátartozójának) kell bejelentenie, amely alól a gépjárműadó kivételt képez, tekintettel arra, hogy az adókivetés alapjául szolgáló adatbázist a kormányhivatal bocsátja a rendelkezésünkre.

A telekadó esetében fontos, hogy a tulajdonos személyében, vagy a telek állapotában (pl. megkezdett építkezés) bekövetkezett változást is be kell jelenteni a telek régi és új tulajdonosának is.

Az adóprogram adatbázisa – jelenleg még – nem került összehangolásra sem a lakcímnyilvántartó, sem az anyakönyvi adatbázisokkal, ezért ennek megtörténtéig – a problémát okozó helyzetek elkerülése érdekében – továbbra is számítunk szíves együttműködésükre.

Egyeztetés, kérdés, bővebb tájékoztatás ügyében ügyfélfogadási időben állunk szíves rendelkezésükre telefonon, e-mailben, illetve személyesen is.

Gönyű, 2020. március 11.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

adóügyi előadó:

Marton Krisztina
96/544-090 / 4
20/381-6656
adougy###kukac###gonyu.hu

Tovább

Március 15. - információk az ünnepségekről (frissítve)

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.11 10:28

Kedves Gönyűiek!


Tájékoztatom Önöket, hogy idén a március 15-ei eseményekre emlékező, iskolai ünnepség is elmarad.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Tudnivalók kéménysepréssel kapcsolatban

Kategória : Hírek módosítva: 2020.03.10 08:19

Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Cégvezetők!

 

KepTelepülésünkön az utóbbi időben sorra jelennek meg a kéményseprő-ipari szolgáltatásukat népszerűsítő vállalkozások, amelyek a tájékoztatójukban több esetben az önkormányzattal való egyeztetésre vagy valamiféle megegyezésre utalnak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az önkormányzat semmilyen módon nem vesz részt a kémények ellenőrzésében, nem engedélyezi és nem felügyeli a kéményseprő-ipari szolgáltatást végző vállalkozások tevékenységét.

A lakossági kéményseprő-ipari szolgáltatást a katasztrófavédelmi igazgatóságok végzik, kizárólag erre vonatkozó igénybejelentés alapján, ingyenesen.

A cégek, vállalkozások a kémények ellenőrzését bármely engedéllyel rendelkező szolgáltatóval elvégeztethetik, azonban célszerű kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy megrendelés előtt az árakról részletesen tájékozódjanak.

 

A témában az alábbi linkeken találhatnak segítséget, információt:

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa

 

Tisztelettel:

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Ismét unokázós csalók próbálkoznak Győr-Moson-Sopron megyében

Kategória : Hírek módosítva: 2020.02.26 15:55

A rendőrség tanácsai a szépkorúak védelme érdekében.

Tovább

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási időpontjai

Kategória : Hírek módosítva: 2020.02.26 08:50

PlakátForduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, életkora, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, bőrszíne vagy nemzetisége, politikai vagy más véleménye, vagyoni helyzete, anyanyelve, egészségi állapota, fogyatékossága, szexuális irányultsága, nemi identitása, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Erdélyi Edina Győr-Moson-Sopron megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 70/363-8868, edina.erdelyi###kukac###egyenlobanasmod.huMagyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
9023 Győr, Szigethy A. u. 109.; Tel.: 06-70-363-8868
2020. március hó 2., 10.00-14.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9022 Győr, Türr István u. 1.; Tel.: 06-96-795-911
2020. március hó 16., 9.30-13.30
2020. március hó 23., 9.30-13.30

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye, Kistérségi Irodaház
9100 Tét, Fő u. 94.; Tel.: 06-70-363-8868
2020. március hó 9., 9.00-13.00

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
www.egyenlobanasmod.huebh###kukac###egyenlobanasmod.hu
https://www.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag

Tovább

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Hirdetmény - környezetvédelmi engedély felülvizsgálata

Hirdetmény

Honlapon történő közzététel kezdő időpontja: 2020. I. 27. 14:37h

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentése - tervek egyeztetése

Intézkedési terv

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Webkamera 2 - Duna-part

Kedves Látogatóink! Az első webkamera képe szerelési munkák (villanyoszlop-csere utáni átszerelések) miatt határozatlan ideig nem lesz elérhető, az ismételt üzembehelyezéséig türelmüket kérjük!

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2020.02.06. 08:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 315 3
NO2 8 8
NOx 11 5
O3 61 33
NO 2 -
Szélirány Nincs adat
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!