Banner

Hírek

Hivatali ügyfélfogadás - változások

Kategória : Hírek módosítva: 2022.10.08 11:46

Tisztelt Ügyfeleink!

 

TájékoztatóA jelentős mértékben növekvő energiaárak miatt a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása tekintetében – átmeneti jelleggel – az alábbi változások lépnek életbe 2022. október 10. napjától 2023. február 24. napjáig.

Az érintett időszakban a péntek délelőtti személyes ügyfélfogadás helyett hivatalunk csütörtöki napokon 13:00 – 17:00 óra között biztosít emelt időtartamú ügyfélfogadást.

Pénteki napokon hivatalunk zárva tart, az ügyfelekkel való kapcsolattartás mobiltelefonon és elektronikus úton történik 8:00 – 12:00 óra közötti időtartamban.

Gönyű, 2022. október 8.

 

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Lakossági tájékoztató szociális célú tűzifa igényléssel kapcsolatban - 2022

Kategória : Hírek módosítva: 2022.10.04 10:00

Lakossági tájékoztató szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásról


TájékoztatóGönyű Község Önkormányzata az idei évben is eredményesen pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásra, amelynek eredményeképpen összesen 88 erdei m3 tűzifa természetbeni ellátásként, lakossági kérelemre történő odaítélésére nyílik lehetőség.

 

A támogatás azon szociálisan rászoruló, Gönyű község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő kérelmezőnek nyújtható, aki

 • öregségi nyugellátásban részesül, egyedül él, és akinek havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-át, azaz 142.500 forintot;
 • egyedül él, a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személy, és akinek havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-át, azaz 142.500 forintot;
 • a háztartásában a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személyt gondoz, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személy él, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, azaz 114.000 forintot;
 • háztartásában mindenki öregségi nyugellátásban részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, azaz 99.750 forintot.

Az igénylés részletes feltételeit a szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról szóló 24/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelet határozza meg, amely a település honlapján megtalálható. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány 2022. október 3-tól a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben elérhető, valamint a község honlapján is elérhetővé tesszük letölthető formátumban.

 

A kérelmek 2022. október 3. hétfőtől 2022. október 21. (péntek) 12:00 óráig beérkezőleg nyújthatók be személyesen ügyfélfogadási időben (H: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00; K: 13:00 – 16:00; CS: 8:00 – 12:00; P: 8:00 – 12:00) Árnits Adrienn igazgatási előadónál vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) történő megküldéssel.

Az igénybejelentés beérkezésére vonatkozó határidő jogvesztő, tehát a bármely módon ezt követően érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy a nyomtatvány elektronikus úton nem nyújtható be. (A kérelem űrlapja a honlapról az Önkormányzat -> Letölthető dokumentumok -> Szociális ügyekhez formanyomtatványok helyen letölthető.)

További kérdéseikkel hivatalunkhoz fordulhatnak, az ismert elérhetőségeinken.

 

Gönyű, 2022. szeptember 28.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Felsőoktatásban tanulók támogatása - tájékoztató (2022)

Kategória : Hírek módosítva: 2022.10.04 08:16

FIGYELEM, VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELKBEN!


Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról

Plakát9. § (1) Az önkormányzat – éves költségvetésének függvényében – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásaként az első diploma megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez meghatározott képzés idejének tartama alatt – támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, aki felsőoktatás keretében, felsőfokú végzettségi szintet biztosító nappali alapképzésen vagy osztatlan képzésen tanulmányokat folytat.

(2) A felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása esetében feltétel, hogy a kérelmező legalább két éve Gönyű község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Gönyű községben tartózkodjon.

(3) A bejelentett lakóhely alóli felmentés megadására a polgármester jogosult, amennyiben a rendeletben meghatározott időtartamot elérő életvitelszerű gönyűi lakhatás egyéb módon igazolható.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a felsőoktatási intézmény által az adott szemeszterre kiadott hallgatói jogviszony igazolást.

(5) A kérelem minden év október 1-től október 31-ig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a hallgató

a) 3 éves képzés esetén 21. életévét,

b) 4 éves képzés esetén 22. életévét,

c) 5 éves képzés esetén 23. életévét,

d) 6 éves képzés esetén 24. életévét

betölti.

A kérelmet benyújthatják:

képzési forma

születés ideje

2022/2023-es tanévben

3 éves

2000.09.01. napján vagy ezt követően

21. életévét betölti

4 éves

1999.09.01. napján vagy ezt követően

22. életévét betölti

5 éves

1998.09.01. napján vagy ezt követően

23. életévét betölti

6 éves

1997.09.01. napján vagy ezt követően

24. életévét betölti

(6) A kérelmező hallgató legfeljebb 30.000 forint összegű támogatásban részesülhet tanévenként.

(7) A felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásának keretösszegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

 

A kérelem a www.gonyu.hu oldalon, a szociális iratminták között megtalálható és letölthető.

Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2022. szeptember 27.

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.22 12:12

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2022. szeptember 27-én (kedd) 8:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1.) A nem közművel összegyűjtött szennyvízre vonatkozó közszolgáltatási szerződés és önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

2.) A köztemetőről szóló felülvizsgált önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

3.) Tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. szeptember 22.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Tűzifaprogram a magyar családok részére

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.20 22:32

Részletes információk a vásárlás helyszíneiről, feltételeiről és menetéről

Az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában. A Tűzifaprogram célja, hogy a tűzifával még nem rendelkező magyar családok számára az idei téli energiaszükségletet biztosítsa és kiszolgálja a lakossági igényeket. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben indította el a kormány, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben. Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája innen tölthető le.

A program keretében vásárolható tűzifa mennyisége és fajtái

Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is.

A Tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint.

A programban hengeres tűzifa vásárolható.

A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

A Tűzifaprogramban történő részvételre jogosultak

A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.

Egy háztartásra vonatkozóan összesen legfeljebb 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható.

A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.

A Tűzifaprogramban vásárolt tűzifa árának befizetése, a fa átadása a vásárlóknak

A befizető helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.

A működési területi lista mutatja meg azt, hogy mely település lakói melyik állami erdőgazdasághoz fordulhatnak, amennyiben élni szeretnének a Tűzifaprogram adta lehetőségekkel.

Letölthető listák

Az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listája

Értékesítési (megrendelési, befizetési) helyek országos listája

Átvételi pontok országos listája

 

(forrás: https://kormany.hu/agrarminiszterium/tuzifaprogram2)

Tovább

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igényekkel kapcsolatos állami felmérésről

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.20 13:04

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Fentiekre tekintettel a Kormány az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

TájékoztatóEzúton tájékoztatom Önöket, hogy a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartások számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentse az önkormányzaton keresztül az állam felé.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

 • Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
 • Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;
 • Egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást. Az önkormányzat nem rendelkezik információval arról, hogy mi lesz az igényfelmérés további sorsa.

A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban – az önkormányzati adatszolgáltatási kötelezettség határidejére tekintettel – 2022. szeptember 29-ig ügyfélfogadási időben kitölthető.

 

Gönyű, 2022. szeptember 20.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Gázártámogatási tájékoztató - több lakásos ingatlanok

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.13 08:18

TISZTELT ÜGYFELEINK!

 

TájékoztatóAz egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos szövegezése alapján a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vehessen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

 1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,
 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt a közüzemi szolgáltatóval földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

Gönyű, 2022. szeptember 12.

Tovább

Adó- és adóelőleg befizetési határidő

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.13 08:09

Tisztelt Adózóink!

 

Közeleg a második félévre vonatkozó adók befizetési határideje.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a második félévben esedékes adók/adóelőlegek fizetési határideje 2022. szeptember 15.

Eddig az időpontig fizetendő:

 • az építményadó és a telekadó második félévi része,
 • a 2022. évi iparűzési adóelőleg második részlete,
 • a kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adójának második részlete.

 

Az aktuális adószámláját minden ügyfélkapuval rendelkező magánszemély/egyéni vállalkozó/vállalkozás megtekintheti az Elektronikus Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap).

Az adófizetés teljesíthető csekkes befizetéssel (a magánszemélyek részére az első félévben esedékes csekkel együtt kiküldésre került), banki utalással, valamint az Elektronikus Önkormányzati Portálon bankkártyás fizetéssel is.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak (vállalkozók, vállalkozások) belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak (magánszemélyeknek) postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie.

További kérdésük esetén a 06-96/544-090/ 4-es mellék vagy a 06-20/381-6656 telefonszámon, illetve ügyfélfogadási időben személyesen szívesen állunk a rendelkezésükre.

Előre is köszönjük együttműködésüket.

 

Gönyűi Polgármesteri Hivatal

Tovább

Meghívó - lakossági egyeztető fórum

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.11 09:37

MEGHÍVÓ

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET

LAKOSSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM


MeghívóGönyű Község Önkormányzata tisztelettel hívja és várja Önt Gönyű község Településképi Arculati Kézikönyvének és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének Rp.I.241-14 munkaszámú módosítása véleményezési dokumentációjának lakossági egyeztető fórumára.

A fórum helyszíne és időpontja:

Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.

2022. szeptember 20. (kedd) 16:30 óra


A dokumentáció megtekinthető Gönyű község honlapján (www.gonyu.hu => Önkormányzat menü => Településképi arculat almenü), továbbá a Polgármesteri Hivatalban.

Szíves véleményeiket a lakossági fórumot követő 8. napig várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatalban, levélben a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. címen, vagy elektronikus levélben a jegyzo###kukac###gonyu.hu e-mail címen.

 

Gönyű, 2022. szeptember 8.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Megyei Polgárőr Nap Gönyűn - felhívás

Kategória : Hírek módosítva: 2022.09.02 09:10

2022. szeptember 10-én Gönyűn kerül megrendezésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Nap.
Felhívom a kedves helyi Lakosok és a Látogatók figyelmét, hogy 2022. szeptember 10-én a rendezvény ideje alatt az alábbi korlátozásokra kell számítani:

 • A Postakocsi Fogadó előtti murvás parkoló lezárásra kerül 2022. 09. 10-én 7:00-tól 16:00-ig.
 • Lezárásra kell számítani a Kossuth Lajos utca Bem József és Irányi Dániel utca közötti szakaszán is 2022. 09. 10-én 7:00-tól 16:00-ig.
 • A Háry Dezső tér alatti sólyánál a csónakok vízre engedésére nem lesz lehetőség. Alternatív vízrebocsátó helyként, kérjük, a Postával szembeni és a Völgyi lerakót használják!
 

Megértésüket köszönöm!

Major Gábor
polgármester

Tovább

Plakát

Cities

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

Hasznos információk

Határvadász

Banner

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

Moziest kép

NMHH plakát

Kamarai választás

EuroVelo 6 - tajekoztato

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2022.09.01. 22:45
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 165 1
NO2 6 5
NOx 7 3
O3 66 36
NO 0 -
Szélirány K
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!