Banner

Banner

Hírek

Hivatali ügyintézés lehetőségei

Kategória : Hírek módosítva: 2021.04.02 12:57

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

A járványgörbe felfutása miatti szigorításokra való tekintettel a Gönyűi Polgármesteri Hivatal tekintetében 2021. március 8-a és április 7-e közötti időszakra polgármester úrral egyetértésben otthoni munkavégzést rendeltem el. Kollégáink felkészültek a feladataik távmunkában történő ellátására, ahogy a szükséges technikai háttér kialakításáról is időben gondoskodtunk.

Ügyfeleink számára az elektronikus ügyintézés (ügyfélkapun keresztül) továbbra is biztosított. Kollégáink elektronikus levelezési címeiken továbbra is fogadják megkereséseiket, valamint mobiltelefonon is rendelkezésre állnak munkaidőben.

Major Gábor polgármester 20/932-25-38 polgarmester###kukac###gonyu.hu
dr. Szigethy Balázs jegyző 20/259-67-37 jegyzo###kukac###gonyu.hu
Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető 20/381-68-88 gazdalkodas###kukac###gonyu.hu
Kerekes Anita gazdálkodás 20/381-68-88 gazdalkodas###kukac###gonyu.hu
Böröcz Eszter gazdálkodás 20/381-68-88 gazdalkodas###kukac###gonyu.hu
Marton Krisztina adóügyek 20/381-66-56 adougy###kukac###gonyu.hu
Tamás Istvánné gyámügyek, hagyatéki ügyek, szociális ügyek,
anyakönyvi ügyek
20/381-73-53 hagyatek###kukac###gonyu.hu
Árnits Adrienn kereskedelmi ügyek, címnyilvántartás, hatósági ügyek 20/381-65-58 titkarsag###kukac###gonyu.hu
ifj. Ladányi Imre műszaki ügyek, temetőnyilvántartás 20/381-65-58 muszaki###kukac###gonyu.hu
Tóth-Lencse Andrea pályázati és turisztikai ügyek 20/407-17-21 palyazatok###kukac###gonyu.hu
Szász-Pungur Csenge közművelődés, rendezvények, könyvtár 20/387-08-99 kultura###kukac###gonyu.hu

Ügyeleti telefonszámaink

anyakönyvi ügyekben: 20/381-7353 (Tamás Istvánné igazgatási előadó)
hatósági és önkormányzati ügyekben: 20/259-6737 (Szigethy Balázs jegyző) – ez a telefonszám a veszélyhelyzet alatt halaszthatatlan ügyekben 0-24 órában hívható

Kérem, hogy folyamatosan kövessék nyomon tájékoztatóinkat elektronikus felületeinken, minden lényeges információról értesíteni fogjuk Önöket.

https://www.gonyu.hu/kezdolap

https://www.facebook.com/gonyuface

Vigyázzanak egymásra és segítsék egymást!

 

Önökkel, Önökért dolgozunk.

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

400 kV-os távvezeték feszültség alá helyezése

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.23 10:37

Tájékoztató levélTisztelt Gönyűiek!

Az MVM XPert Zrt. levélben tájékoztatott bennünket, hogy az Uniper erőműhöz kapcsolódó meglévő és az újonnan kiépített (Győr-Gönyű, Bicske-Dél-Gönyű, és a Gönyű-OH (Gabcikovo, Velky Dur)) 400kV-os távvezeték 2021. március 29-én feszültség alá kerül.

Az oszlopszerkezetekre felmászni és a vezetékeket megközelíteni továbbra is tilos és életveszélyes!

A részletes tájékoztató levél a képre kattintva olvasható el.

Tovább

Röviden a zöldhulladék égetésről

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.23 10:11

KépAmint bizonyára többekhez eljutottak a sajtóhírek, a kerti hulladék égetésére vonatkozó önkormányzati rendeleti szintű engedményt a tavaly év végén kiadott jogszabály megszüntette. Fontos tudni, hogy a zöldhulladék égetése általánosságban eddig is tilos volt, ettől a tiltástól lehetett önkormányzati szinten eltérni, amelyet önkormányzatunk meg is tett, és a szabályokat a levegő védelméről szóló 10/2018. (VI. 12.) rendeletébe foglalta. A kormányzat azonban időközben olyan döntést hozott, hogy a veszélyhelyzet idejére felfüggeszti az önkormányzati rendelet visszavonásának kényszerét, azaz a helyi szabályozások továbbra is érvényben maradhattak.

Ennek megfelelően községünkben a száraz kerti hulladék (fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, kaszálék) égetéssel történő megsemmisítésére március és április hónapokban, keddi napokon, 8 és 18 óra között van lehetőség, az önkormányzati rendeletben meghatározott előírások pontos betartása mellett.

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy égetéssel kizárólag a száraz kerti hulladéktól van lehetőségünk megszabadulni, semminemű más anyag elégetése nem megengedett, és jelentős mértékű bírság kiszabásával jár együtt a környezetvédelmi hatóság részéről. Önkormányzatunk továbbra is a házi komposztálást részesíti előnyben, ezzel kapcsolatban több tájékoztató anyagot tettünk közzé, de továbbra is szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Önökkel, Önökért dolgozunk.

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Óvodai beíratás – 2021

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.19 14:21
Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelete alapján, valamint a beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10) EMMI határozata értelmében a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Ennek ismeretében, az idei évben az óvodaköteles gyermekek óvodai beíratása a 2021/2022 nevelési évre – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – a szülő/gondviselő személyes megjelenése nélkül történik meg. A felvételről az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. (2021.09.01.)

Ezek a dokumentumok a következők:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.
Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1 – e és 2018. augusztus 31-e között születtek.
Az ezen határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2018.szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-től kezdődik)

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné íratni gyermekét, akkor a határozatban leírtaknak megfelelően kell eljárnia. Erről bővebb felvilágosítást a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjétől vagy Gönyű község jegyzőjétől kérhet.

A 2021-2022 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A tavalyi évhez hasonlóan, a szülő a kérelmét a Járási Hivatalhoz nyújthatja be- tárgyév május 25-ig- és a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, a szülőnek nem kell beíratni gyermekét az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. Ebben az esetben azonban a szülőnek tájékoztatni kell az illetékes óvodavezetőt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet. A felvételi kérelmet az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

A leírtakban foglaltakról bővebb felvilágosítást Tóthné Rosta Évától, a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjétől kaphatnak a +36 20 217 8111 – es telefonszámon, vagy e-mail-ben a vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu címre küldve.

Emellett szeretném kérni azokat a szülőket, akiknek gyermeke eddig nem részesült intézményünk keretein belül nevelés – gondozásba, (bölcsődei ellátásban) hogy a fent jelzett elérhetőségek (telefon, e-mail cím) egyikén feltétlenül keressenek meg! Köszönöm.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

ovodai_beiratas_tajekoztato_2021.pdf - letöltés

Tovább

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről – 2021

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.19 14:20

Bölcsődei felvételi kérelem

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti igényüket, a 2021-2022-esnevelési-gondozási évre a „Kérelem a bölcsődei ellátás igénybevételéhez” formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány személyes átvételére a rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel nincs lehetőség, viszont hamarosan letölthetővé válik a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, valamint Gönyű község honlapján.

A kitöltött nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó szülői nyilatkozat aláírva, dátummal ellátva, a lakcímkártyák másolatával (igénylő szülő, gyermek) együtt a következő e-mail címre küldve, vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu illetve az intézmény kerítésén elhelyezett postaládába helyezveadható be.

Határidő: 2021. április 27. (kedd)

Bővebb felvilágosítás a +36 20/217 8111 telefonszámon kérhető az intézmény vezetőjétől, Tóthné Rosta Évától.

A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei felvételi szabályzata (kivonat)

Gönyű Község Önkormányzata a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében három éves kor alatti kisgyermekek ellátását biztosítja.

A bölcsődei ellátásra jogosultak köre

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos sem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni (1997 évi 31. tv. 43. §)

a) ha, a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.

A bölcsődei ellátás igénybevételének módja

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos (szakorvos)
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

A bölcsődei beiratkozásokra – kérelem benyújtására – minden év áprilisában kerül sor. A nyomtatvány átvételét, annak leadásának idejét a helyi sajtóban az intézmény meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet.

Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről.

A felvételről a szülők 30 napon belül értesítést kapnak.

Felvétel esetén – a megállapodás megkötése előtt legalább két héttel – az alábbi dokumentumok egyikét kell még benyújtani:

Munkáltatói igazolás (alapesetben, ha a szülő munkába áll)

 • Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén (szülő)
 • Szülő (tartós) betegsége esetén orvosi igazolás
 • Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvételről
 • Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi (szakorvosi) igazolás
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • A háziorvos, vagy házi gyermekorvos (szakorvos) igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

A bölcsődei ellátás megkezdése előtt az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, mely megállapodásban kitér:

 • az ellátás várható időtartamára,
 • a fizetendő étkezési térítési díj mértékére, a fizetésre vonatkozó szabályokra,
 • a szolgáltatások formájára, módjára

A felvételről a szülők írásban kapnak tájékoztatást. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen 8 napon belül fellebbezéssel élhet a fenntartónál. A fenntartó határozattal dönt az ügyben.

A bölcsődei ellátás megszűnése:

A bölcsődei ellátás megszűnik:

 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére (kivétel ez alól a védelembe vett, bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek)
 • a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén,
 • a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható
 • a gyermek óvodakötelessé válik és érett az óvodai nevelésre

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

 

tajekoztato_bolcsodei_jelentkezesrol_2021-2022.pdf - letöltés

bolcsodei_kerelem-szuloi_nyilatkozattal_2021.pdf (PDF-formátum) - letöltés

 

Tovább

Koronavírus elleni védőoltás - segítség a regisztrációhoz

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.18 08:32

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

PlakátSzeretne regisztrálni a Covid-19 elleni védőoltásra?
Nem igazodik ki az inernetes felületen?
Nincs lehetősége online regisztrálni?
Kik tudnak ebben segíteni?

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai készségesen állnak rendelkezésére a segítségnyújtásban.


Elérhetőségeink:

Telefonszám: 0620/377-99-87
Email: info###kukac###gszai.hu
9071 Gönyű, Bem József u. 23.

Tovább

Tájékoztatás - ügyintézés a szociális intézményben

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.18 08:25

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója az ügyintézéssel kapcsolatos intézkedésekről a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt:
Plakát

 • Kérjük kedves ügyfeleinket, ha lehetséges elsősorban telefonon, vagy infokommunikációs csatornákon keressék fel családsegítő kollégánkat!
 • Csak halaszthatatlan okból keressék fel személyesen a szolgálatot és lehetőség szerint egyeztessenek időpontot telefonon, vagy egyéb infokommunikációs eszközön keresztül!
 • Belépéskor az orrot, szájat eltakaró maszk viselése és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező!
 • 1,5-2 méteres távolságot kell tartani egymás között!
 • Amennyiben lehetőségük van, egy családból, csak egy fő jelenjen meg.


Az alábbi elérhetoségeken tudják családsegítő kollégánkkal felvenni a kapcsolatot:
Telefonszám, Viber elérhetősége: 0620 /230-72-60
Email: horvath.anita###kukac###gszai.hu

Facebook: Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény

 

Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Gönyű, 2021. március 17.

Pákozdi Ramóna
intézményvezető

Tovább

Általános iskolai beiratkozás

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.17 10:05

A Győri Tankerületi Központ közleményben tájékoztatja az érintett szülőket a tanköteles gyerekek iskolai beiratkoztatásának idejéről, és a felvételi eljárás során hozott döntéssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségéről.

Közlemény

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2021. április 15-16.

A felvételi eljárás során az iskola igazgatója hoz döntést, amelynek eredményéről írásban tájékoztatja a szülőt.

A döntés ellen annak közlésétől, vagy tudomásra jutásától számított tizenöt naptári napon belül kezdeményezhet jogorvoslati eljárást a szülő - ekkor az iskola fenntartója jár el és hoz döntést az ügyben.

 

A közlemény teljes terjedelemben a képre, vagy az alábbi linkre kattintva olvasható el honlapunkon.:

 

Közlemény megnyitása/letöltése
Tovább

Legszebb konyhakertek - 2021

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.16 14:27

PlakátGönyű idén is csatlakozott az országos „Legszebb konyhakertek” programhoz. Célunk ezzel, hogy minél többen kezdjenek, akár csak egy magaságyásban vagy ládában zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, minél többen kapjanak rá a frissen szedett, permetezés nélkül nevelt zöldségek ízére, és minél többen találjanak kikapcsolódást és örömet, akár a gyerekekkel együtt, az otthoni kertészkedésben, ezzel is védve egészségüket és a környezetünket. A jelentkezési lapot letölthetik innen, ill. igényelhetik a 0620 407 1721-es telefonszámon vagy a palyazatok###kukac###gonyu.hu címen!

Major Gábor
polgármester

Jelentkezési lap A program plakátja
Tovább

Tájékoztatás hulladékudvar zárva tartásáról

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.13 10:21

Tisztelt Gönyűiek!

 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója alapján felhívjuk figyelmüket, hogy a GYHG üzemeltetésében lévő győri és vidéki hulladékudvarok 2021. IV. 2-tól 5-éig - a húsvéti ünnepek idején -, zárva lesznek, így ebben az időszakban a gönyűi hulladékudvarban sem lehet majd hulladékokat leadni!

Kérjük, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt a fentieket vegyék figyelembe!

Tovább

Babakötvény

Állampapír

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2021.05.13. 11:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 428 4
NO2 7 6
NOx 11 5
O3 47 26
NO 3 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!