Banner

Hírek

Óvodai beiratkozás

Kategória : Hírek módosítva: 2022.04.05 10:26

HIRDETMÉNY

HirdetményÉrtesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében, az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására 2022. április 27-28-án (szerda-csütörtök) 800 -1600 óra között kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni. Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31-e között születtek.
(A 2019. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2023. szeptember 1-től kezdődik, beíratásuk ennek megfelelően 2023-ban történik)

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) TAJ kártyát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát / 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés /.

Az óvoda vezetője a gyermekek felvételről – 2022. május 28-ig írásban értesíti a szülőket.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni gyermekét, akkor a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától, jelen esetben a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde vezetőjének.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

A 2022-2023 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva továbbra is megmaradt. A tavalyi évhez hasonlóan, a szülő a kérelmét a Járási Hivatalhoz nyújthatja be- tárgyév május 25-ig- és a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, a szülőnek nem kell beíratni gyermekét az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. Ebben az esetben azonban a szülőnek tájékoztatni kell az illetékes óvodavezetőt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet. A felvételi kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Gönyű, 2022.03.16.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

Tovább

Hogyan építkeztünk Gönyűn? Kitekintés az ókortól napjainkig

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.21 11:06

PlakátSzeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a „Hogyan építkeztünk Gönyűn? Kitekintés az ókortól napjainkig” című előadásra, mely első szegmense a Gönyű800 ünnepi év tiszteletére rendezett, két részből álló előadás-sorozatnak.

Időpont: 2022. március 29. kedd, 17:30h
Helyszín: Panoráma terem (az Egészségház emeletén)

Tovább

Ökológiai kutatás településünkön

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.21 11:25

Tisztelt Gönyűiek!


TájékoztatóTelepülésünkön az Ökológiai Kutatóközpont - a tervek szerint - 2022. márciustól-októberig tudományos felmérést végez az Irányi Dániel és a Jókai Mór utcák meghatározott zöldterületein. Az ősz folyamán a település frekventált helyein lakossági interjúkat is fognak készíteni.

A kutatás célja, hogy a településeket körülvevő táj használatának és szerkezetének függvényében a legfontosabb élőlénycsoportok sokféleségét (biodiverzitását) és ökoszisztéma-szolgáltatásait (pl. beporzás, biológiai védekezés, növényi produkció) felmérjék, valamint a ezekről a lakosság véleményét felderítsék.

Két helyszínen (a focipálya környéki és a Jókai Mór utcai zöldterületeken) növény, ízeltlábú, madártani felmérések lesznek. A kutatók madarakat fognak megfigyelni az utcákon két alkalommal, kora reggel (április végén-májusban).

Az utak zöld szegélyein növényzetet vizsgálnak, néhány hernyót imitáló gyurmacsalit helyeznek ki különböző fákra, ízeltlábú fajokat gyűjtenek rovarporszívóval, valamint a talaj felső rétegébe egy hétre leásott talajcsapdával. Ez utóbbi egy műanyag poharat jelent beásva a talajba, amelyben emberre és emlősállatra veszélytelen tartósító folyadékot fognak használni. A csapdák és csalik néhány hétre maradnak kint a helyszíneken, ezt követően begyűjtik őket.

Egyes villanyoszlopokra fészekcsapdákat is kihelyeznek, amelyek tavasztól-kora őszig lesznek kint - ezekkel apró, magányos méheket és darazsakat gyűjtenek majd.

A kutatás sikere érdekében fontos, hogy a kihelyezett csapdák, műcsalik a helyükön maradhassanak, és a funkciójukat betölthessék - kérünk mindenkit, hogy támogassák a kutatók munkáját!

Bővebb leírást a kutatásról a https://lace.ecolres.hu/elvonal címen olvashatnak!

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2022. III. 24.

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.21 08:19

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2022. március 24-én (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirendi javaslat:

1. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde továbbképzési- és beiskolázási tervének jóváhagyása
Előadó: Tóthné Rosta Éva intézményvezető

2. A településen folyó közművelődési tevékenység áttekintése, valamint a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tájékoztatója a 2021. évben végzett tevékenységről
Előadó: Szász-Pungur Csenge közművelődési referens

3. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Major Gábor polgármester

4. Döntést igénylő ügyek
a) Településrendezési terv módosítás – véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Major Gábor polgármester

b) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának korrekciója
Előadó: Major Gábor polgármester

c) Gönyűi Honismereti Egylet támogatási kérelme
Előadó: Major Gábor polgármester

d) Gönyűi Horgász Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Major Gábor polgármester

e) Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozása rendjének egyeztetése
Előadó: Major Gábor polgármester

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. március 16.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Lakossági tájékoztató az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.13 12:35

Az ukrajnai háborús helyzet folytán bekövetkezett menekültválság történelmi kihívás elé állította hazánkat is, amelyből a nyugati országrész eddig viszonylag keveset észlelhetett, ugyanakkor a Magyarországra érkező menekültek száma meghaladta a kétszázezret, ezért felettébb fontos, hogy önkormányzatunk és a lakosság is kellő időben felkészülhessen a bajba jutottak – köztük kárpátaljai honfitársaink – megsegítésére, fogadására, ellátására.

TájékoztatóÖnkormányzatunk lehetőségeihez mérten folyamatosan nyomon követi a kialakult helyzetet és igyekszik megtenni az aktuálisan szükséges lépéseket, igyekszünk minden hozzánk forduló számára megadni a szükséges tájékoztatást. Ennek keretében került sor az elmúlt hetekben a régi gyógyszertár épületében az adománygyűjtésre, amelyben való segítő részvételt szívből köszönjük lakosainknak. Az adományok elszállításra kerültek Kisvárdára a Kárpátalja Házhoz, ahol majd azok szétosztása zajlik a segítségre szorulók részére. Tájékoztatjuk egyúttal Önöket, hogy a gyűjtés nem ért véget, azt március 16-tól a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény végzi, ahol továbbra is várják szíves felajánlásaikat. Az intézmény elérhetőségei: https://gszai.hu

Önkormányzatunk a várhatóan településünkre is megérkező menekülthullámra való felkészülésképpen a régi gyógyszertár (Kossuth Lajos utca 157.) épületében alakított ki átmeneti szálláshelyet, ahol az önkéntes civil szervezetekkel együtt gondoskodni tudunk 30-40 rászoruló befogadásáról, ellátásáról.

Kérjük ugyanakkor a segítő szándékú lakosainkat, továbbá a szálláshelyek üzemeltetőit is, hogy amennyiben ukrajnai menekülteket fogadnak be, egy rövid adategyeztetés érdekében szíveskedjenek személyesen vagy telefonon megkeresni önkormányzatunkat (elérhetőségeink: https://www.gonyu.hu/hivatali-ugyintezes). Célunk ezzel nem az egyébként is jelentős adminisztrációs terhek növelése, hanem az önkormányzat rálátásának biztosítása annak érdekében, hogy szükség esetén kellő időben tudjunk segítséget nyújtani a felmerülő legkülönfélébb problémákban, amelyek kezelésében a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai is rendelkezésre állnak.

Önkormányzatunk természetesen igyekszik majd az összes időközben felmerülő kérdésre (idegenrendészet, továbbutazás, anyakönyvezés, nevelés-oktatás, étkeztetés, munkavállalás, stb.) rövid időn belül megadni a pontos válaszokat, ugyanakkor sok probléma megoldása speciális szakági ismereteket igényel, ezért a lehető leggyorsabb információáramlás érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn különböző hivatalos és civil szervezetekkel is.

Az alapvető tájékoztatások az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján megtalálhatók.
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1751&Itemid=2123&lang=hu#

Speciális jogi és igazgatási kérdésekkel a Magyar Ügyvédi Kamara önkéntesei által létrehozott Hungarian lawyers for Ukraine - Magyar ügyvédség Ukrajnáért csoporthoz is fordulhatnak az alábbi elektronikus levelezési címen: ukraine###kukac###muknet.hu.

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Gönyű, 2022. március 11.


dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hétköznapi kereszténység - előadás

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.11 12:17

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők Vancsai József evangélikus lelkész "Hétköznapi kereszténység" című előadására!

A gönyűi evangélikus-református templomban, március 30-án, 17:00 órakor kezdődik az előadás, további részletek a rendezvény plakátján olvashatók!

Plakát

Tovább

Segítség a bajbajutottaknak (frissítve)

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.11 09:15

Tisztelt Gönyűiek!

A bajbajutottaknak szánt adományok gyűjtését március 16-ától a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény végzi (Gönyű, Bem József utca 23.), hétfőtől-csütörtökig 8 és 16 óra; péntekenként 8 és 15 óra között - ezzel egyidejűleg a Civilházban már nem lesz gyűjtés.

Tartós élelmiszert, takarót, tisztálkodószereket, pelenkát, gyógyszert, láz- és fájdalomcsillapítót, sebfertőtlenítőt, kötszereket várunk elsősorban!

A ruhákból álló adományokat a Magyar Vöröskereszt Gönyűi Alapszervezete gyűjti hétfőnként, 14 és 15 óra között, a régi laktanya épületében.

Nagy szüksége van most a rengeteg bajbajutott embernek, családnak a segítségre, ezért akik tudunk, segítsünk nekik!


Major Gábor
polgármester

Tovább

A Napsugár Művészeti Iskola felhívása

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.09 10:17

Tisztelt Szülők!
Tisztelt Adózók!

FelhívásKöszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával az elmúlt évben is hozzájárultak a Napsugár Művészeti Iskola működésének költségeihez!

Terveink szerint, a számunkra felajánlott összeget a 2022-2023-as tanévben diákjaink versenyeken való részvételéhez szükséges nevezési díjak átvállalására, tanulóink munkájának év végi változatos formájú jutalmazására, a „napsugaras” versenyeink, tehetséggondozó programjaink finanszírozására szeretnénk fordítani.

Reméljük, hogy támogatásukat az idén is elnyerjük!


NAPSUGÁR Művészeti Iskola Alapítvány
Adószám
:18539886-1-08

Tovább

A "Gyermekeinkért, a Jövőért" Alapítvány felhívása

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.04 08:11

„El kell kezdeni valami jót tenni önzetlenül, szeretettel, és akkor akár az örvény a szeretet magával visz, beszippant!”
Böjte Csaba

FelhívásTisztelt Hölgyem/Uram!

Kérem, hogy rendelkezzen adója 1%-ról a gönyűi GYERMEKEINKÉRT A JÖVŐÉRT Alapítvány javára, ezzel segítve a gönyűi gyermekeket csecsemőkortól az egyetemistáig.

NE HAGYJA ELVESZNI EZT AZ ÖSSZEGET AZ ÁLLAM KASSZÁJÁBAN!

Ezúton is szeretném kérni a Tisztelt Lakosságot, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával segítsenek a rászoruló gönyűi gyermekeken!

Aki rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval az a számítógépén keresztül az eszja.nav.gov.hu oldalra kattintson! A Belépés után ügyfélkapus regisztráció következik, majd megjelenik a jobb oldalon az 1+1%-os nyilatkozat. Ezen az oldalon a személyes adatok kitöltése után „A civil szervezet adószáma” helyre írja be az adószámunkat: 18525113-1-08

Az alapítványunk nevét már kiadja a kereső: „Gyermekeinkért, a Jövőért” Alapítvány

Ha Ön munkáltatói adóbevallást kért, akkor ezt a szórólapot adja át a munkáltatójának, kérve alapítványunk támogatását!

Támogatásukat előre is köszönjük!

dr. Csanaki Vida
a kuratórium elnöke

Tovább

Március 15. - meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.03 08:20

Gönyű Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, hogy együtt emlékezzünk arra, mit tettek a fiatalok „A szent szabadság oltalmára...”, 174 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én.

Plakát

 

Az ünnepség időpontja és helyszíne: Március 15., 9:00; Gönyűi Polgármesteri Hivatal udvara


Az ünnepi műsor közreműködői: Hangraforgó együttes, Kelemen Kamilla, Kelemen Karolin, Kelemen Flórián, Németh Csaba, Méder-Böjthe Zsombor
Beszédet mond: Major Gábor polgármester

 

A műsort koszorúzás követi a Háry Dezső téren.

 

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Tovább

Családi nap plakát

Cities

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

Kamarai választás

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Hasznos információk

Banner

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

NMHH plakát

EuroVelo 6 - tajekoztato

Madárinfluenza

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2022.05.16. 16:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 202 2
NO2 5 5
NOx 9 4
O3 112 62
NO 2 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!