Banner

Hírek

Menetrendi egyeztetés - 2024

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.19 11:11

Tisztelt Gönyűiek!

 

Ebben az évben is van lehetőség a vasúti és autóbusz menetrendeket érintő lakossági észrevételeket, javaslatokat az illetékesek számára továbbítani.

Kérjük Önöket, hogy a gönyűi buszközlekedéssel kapcsolatos észrevételeiket, menetrend-módosítási javaslataikat április 24-éig juttassák el hozzánk személyesen, vagy a muszaki###kukac###gonyu.hu címre küldött emailben, hogy azokat meg tudjuk majd osztani a szakemberekkel!

A menetrendet érintő módosítás-javaslatok esetén kérjük, hogy egyértelműen jelöljék meg, hogy mely járatot (járatszám) érinti és milyen indulási/érkezési időpontra vonatkozik a javaslat!

A KTI a javaslatokra megfogalmazott válaszokat önkormányzatunk számára megküldi, az elfogadott menetrendi módosítások a 2024. december 15-étől életbe lépő 2024/2025-ös menetrendekben kerülhetnek bevezetére.

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2024. április 25.

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.19 07:27

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

meghivo_rendes_nyilvanos_testuleti_ules_20240321_thumb.jpg

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2024. április 25-én (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirendi javaslat:

1.) Átfogó értékelés Gönyű Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról
Előadó: Ihászné Horváth Anita családsegítő, Tamás Istvánné igazgatási előadó

2.) A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beszámolója a 2023. évben végzett szakmai tevékenységről
Előadó: Pákozdi Ramóna intézményvezető

3.) Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés elfogadása
Előadó: Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető

4.) Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Major Gábor polgármester, Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető

5.) Döntést igénylő ügyek

a) Gönyű község településrendezési tervének módosítása (msz.: Rp.1.241-17)
Előadó: Major Gábor polgármester

b) Gönyű belterületi lakóutak és járdák felújítása megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Major Gábor polgármester

c) Gönyűi Remény Gyógyszertár bérleti szerződésének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

d) Gönyűi köztemetőben határőr emléktábla elhelyezése
Előadó: Major Gábor polgármester

e) Gönyű, 834 helyrajzi számú volt vámőrlaktanya hasznosítása
Előadó: Badar László képviselő

6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2024. április 18.

 

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Ovicsalogató séta - meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.12 10:54

ovicsalogato_seta_2024_thumb.jpgA Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde április 17-én és 18-án, 9 és 10 órai indulással, "ovicsalogató sétára" várja a leendő óvodás és bölcsődés gyermekeket, valamint szüleiket!

Tovább

Hirdetmény - óvodai/bölcsődei beiratkozás

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.16 11:12

Gönyű Község Önkormányzatának fenntartásában működő Kék Duna Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozásra

 

ovodai_beiratas_2024_thumb.jpgÉrtesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra, bölcsődei jelentkezésre az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 24-25-én (szerda-csütörtök) 8.00 órától - 16.00 óráig

Helye: Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 9071 Gönyű Bem J. u. 2.

2024. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. Az óvoda felvételi körzete Gönyű Község közigazgatási területe. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2024. szeptember 1. és 2025. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket az intézményben.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

 • a születési anyakönyvi kivonatot, vagy a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, valamint TAJ kártyát, a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt május 31. napjáig.

A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, érdeksérelemre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Gönyű Község Jegyzőjéhez. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, kérjük, értesítse az intézményt a beiratkozás határnapját követő 15 napon belül!

Letölthető jelentkezési lap
Tovább

Felhívás - főszerepben a hagyma és a szőlő

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.12 09:36

Főszerepben a hagyma és a szőlő! - Vajon kié lesz a legnehezebb?

versenyfelhivas_2024_small.jpgIdén is előre tervezünk: Keressük a falu legnehezebb hagymáját és a legnehezebb szőlőfürtjét! Keressük, hogy megmérettessenek és kiderüljön: Vajon kié a legnehezebb?

Feladat:

 • A már elültetett hagymák öntözgetése, a szőlőtőkén nyáron növő fürtök nevelgetése,
 • A szép nagy hagymát vagy szőlőt megmérettetni szeptember 28-án az Őszi Terményfesztiválon,
 • A hagymát tekintve: lehet vörös és lila is (külön mérettetnek meg),
 • Nevezni lehet külön a hagymával, külön a szőlőfürttel is,
 • Nevezni szeptemberben lehet, az Őszi Terményfesztivál előtt (részletekkel szeptember elején jelentkezünk majd!).

Ha valaki most kapott kedvet hozzá, még nem késő eltenni a dughagymát!
Igény szerint tudunk hagymát biztosítani, átvehető a községi könyvtárban, nyitvatartási időben.

Tovább

Komposztálni hasznos és környezetkímélő

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.09 07:49

Gönyű Község Önkormányzata kedvezményes áron biztosít komposztáló ládákat azonak a gönyűi lakosoknak, akik a felhívásunk kapcsán regisztráltak erre a lehetőségre. Az igénylők e héttől kezdődően (április 8. és 18-a között, hétfőn, kedden és csütörtökön) vehetik át a ládákat a Gönyűi Polgármesteri Hivatal udvarán.

komposztalo_ladak_2024_thumb.jpgA komposztálás egy hasznos eljárás a háztartási hulladék mennyiségének csökkentésére, a kerti és konyhai hulladék természetes újrahasznosítására. Azzal, hogy a kerti hulladékot és avart nem égetjük el, tisztább maradhat településünk levegője, az érett komposzttal pedig javítható a talaj minősége.

Akik szeretnék kipróbálni ezt a környezetbarát, természetes hulladékhasznosítási módot, azoknak az alábbikat ajánlom figyelmébe:

A komposztáló elhelyezésénél árnyékos, szellős helyet válasszunk, lehetőleg ne érje közvetlen napfény, mert kiszáradhat a komposztálandó keverék. A legjobb választás a félárnyékos, jó vízelvezetésű helyszín.

A sikeres komposztáláshoz a levegőben lévő oxigénre is szükség van, emiatt szellősen kell hagyni a komposztunkat, hogy tudjon "lélegezni". Ügyelni kell a komposzt nedvességtartalmára: ne legyen túl vizes (rothadás), de túl száraz sem (megállnak a folyamatok). A komposztálót mindig közvetlenül a földön kell elhelyezni, nem szabad elszigetelni a földfelülettől, hogy szabadon tudjanak áramlani a mikroorganizmusok és hogy biztosított legyen a szellőzés.
A komposztálási folyamat hőfejlődéssel jár, de ez nem egységesen zajlik a komposztban, így időnként át kell forgatni a komposztáló láda tartalmát. Figyelni kell a szagokra is: ha rothad, penészedik a komposzt, akkor nem kap elég oxigént, lazítani kell a rétegeket, át kell keverni.
A rothadást előidézheti a túlzott nedvesség is, figyeljünk arra, hogy a háztartási szerves hulladék ne álljon sokat a konyhai tárolóban, hanem minél hamarabb keverjük össze a komposszttal.
Ha a készülő komposzt kiszáradt, meg kell öntözni, ha túl nedves, akkor száraz hulladékot kell hozzáadni!
A komposzt három-tizenkét hónap alatt érik meg, a hosszabb ideig érlelt változat a legalkalmasabb a talaj minőségének javításához, érdemes kivárni ezt az időt!

Komposztálható anyagok esetében a zöld és barna növényi maradványok 3:1 aránya fontos, komposztálható hulladékok:

 • Gyümölcsök maradékai: csutkák, héjak, levelek.
 • Zöldségek maradékai: konyhai zöldhulladék egy az egyben mehet a komposztba.
 • Kávézacc, őrölt kávé: egy az egyben mehet a komposztba.
 • Tea filter, teafű, fűszer – és gyógynövények: sokan nem tudják, hogy a teafilterek egy jelentős része műanyagból készül. Emiatt külön meg kell nézni, hogy a komposztba kizárólag NEM műanyagból készült teafilterek és a tea maradványok kerülhetnek.
 • Tojáshéj: kiváló kalcium forrás a talajnak, apróra összezúzva helyezhető a komposztba a gyorsabb lebomlás miatt.
 • Vegyszermentes faforgács, fűrészpor: ez alatt a festékkel vagy más bevonattal szennyezett bontási faaprólékot kell érteni.
 • Fertőzésmentes kerti zöldhulladék: minden esetben kerüljük el a gombás és más egyéb fertőzött zöldhulladékok komposztba helyezését.
 • Virágzás előtt álló, vagy virág test nélküli gyomok: a gyomok is növények és emiatt egyértelműen komposztálhatóak.
 • Avar: az ősszel lehulló falevelek is mehetnek a hagyományos komposztba, de lehetőleg a diólevél és az olajos örökzöldek tűlevelei ne kerüljenek bele, azok kissé más eljárással komposztálhatók.

Nem tehetünk a komposztba a komposztálás szabályai szerint:

 • Vegyszeres vagy vegyszerrel szennyezett zöldhulladék, szennyvíz, állatok széklete, nagyobb ágak, fatörzsek (nagyon lassan bomlanak el, készítsünk belőlük inkább mulcsot).
 • Virágzó gyom (a gyomok magjai így bekerülhetnek a komposztba, amivel így terjeszthetjük a gyomféléket a kertünkben.
 • Műanyag, Fém, Olajos ágú növények. Utóbbivala komposzt PH-értékét tehetjük vele tönkre. Ezért érdemes őket külön komposztálni. (A fenyő komposztálási ideje 7 év is lehet).

Soha ne kerüljön a komposztunkra hús, kenyér, csont, záptojás, sütés után maradt olaj, vagy vegyszer, gyógyszer!

 

Major Gábor
polgármester

Tovább

Közlemény a polgármesteri és az egyéni listás képviselői ajánlások számának megállapításáról

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.11 10:50

Iktatószám: 155-12/2024.                                               Tárgy:   2024. évi önkormányzati választás

Ügyintéző: dr. Szigethy Balázs                                                      ajánlások számának megállapítása

Telefon: 96/544-090                                                        Melléklet: -

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye a polgármesteri és az egyéni listás képviselői ajánlások számának megállapításáról

 

ajanlasok_szamanak_megallapitasa_kozlemeny_thumb.jpgAz Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása során a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi közleményt adom ki:

A Nemzeti Választási Iroda által biztosított informatikai rendszerben rendelkezésre bocsátott adatok alapján Gönyű község választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon 2692 fő, így a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma 81 darab, az egyéni listás képviselői jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 27 darab.

Jelen közlemény az önkormányzat hivatalos honlapján (www.gonyu.hu), valamint a Gönyűi Polgármesteri Hivatal (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.) hirdetőtábláján közzétételre kerül.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Gönyűi Helyi Választási Bizottsághoz (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.) bejelenteni.

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI a polgármesterválasztás és a települési önkormányzati képviselőválasztás tekintetében megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát. A Rendelet 3. § c) pontja szerint a választási informatikai rendszert kell használni a jelölt, illetve lista állításához szükséges ajánlások számának megállapításához.

A központi névjegyzéknek a Nemzeti Választási Rendszer (NVR informatikai alkalmazás) útján közzétett adatai szerint Gönyű település választópolgárainak száma 2024. április 3. napján 2692 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 27, míg 3 %-a felfelé kerekítve 81.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni, amelyet a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki. Nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.gonyu.hu internetes oldalon történő megjelenés útján gondoskodtam.

 

Gönyű, 2024. április 4.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Tovább

Szerszámok sírgondozáshoz

Kategória : Hírek módosítva: 2024.04.04 15:00

Tisztelt Gönyűiek!

 

temetoi_szerszamok_2024_thumb.jpgA mai naptól a síremlékek és környezetük tisztán tartásához helyben is elérhetők szerszámok a temető területén. Az eszközök a temető bejáratánál és a sportpálya felőli kút közelében, a kerítésen találhatók meg, onnan bárki számára elvihetők virágültetéshez, gyomláláshoz, gereblyézéshez és sírtisztításhoz.

Kérek mindenkit, hogy a szerszámok jó állapotát tartsák meg, használat után azokat megtisztítva a helyükre vigyék vissza, ezzel is segítve, hogy sokáig szolgálhassák a sírhelyeket gondozó látogatókat, hozzátartozókat!

 

Köszönettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Mondja el véleményét - Gönyű Környezetvédelmi Programja

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.28 08:07

Tisztelt Polgártársaim!

 

gkp_kerdoiv_thumb.jpgElérkezett az ideje, hogy Gönyű Önkormányzata megújítsa Gönyű Környezetvédelmi Programját, melyhez szeretnénk megtudni az Önök véleményét is.

Kérem, hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! Mivel az adatgyűjtés online módon történik, így kérjük, hogy az Ön közelében élő és internetet nem használó polgártársainkat segítse a kérdőív kitöltésében.

Ez a kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és a kitöltése önkéntes. A válaszokat kizárólag a települési környezetvédelmi program megalapozásához használjuk fel.

A kérdőív itt nyitható meg: https://forms.office.com/e/VZmMSxUwb5

 

Köszönettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Húsvétkor is biztonságban az utakon

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.25 11:11

A Húsvét a családi összejövetelek és a vendéglátások időszaka. Ezekben a napokban valósággal útra kel az ország, s néhány napra a közúti forgalom megszokott sűrűsége hirtelen a többszörösére nő.

A húsvéti közlekedés az átlagosnál jóval nagyobb veszélyt jelent a közlekedőkre nézve. A közúti forgalom jelentős megnövekedése már alapvetően fokozott odafigyelést igényel, melyhez hozzájárul a húsvéti ünnepek sajnálatos velejárója, az ittas járművezetések magas száma.

A tradicionális locsolkodás mellett a rokoni és baráti találkozók is gyakran együtt járnak szeszesital-fogyasztással. Ennek hatása tapasztalataink szerint a közúti közlekedésre is kiterjed, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is több azoknak a gépjárművezetőknek, kerékpárosoknak a száma, akik felelőtlenségből, vagy tévhitből szeszesital fogyasztást követően ülnek a kormány mögé, illetve a kerékpárra. Kérjük, hogy a járművel érkezőket ne kínálják alkohollal!

Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági problémája, melyet az uniós terminológia úgy említ, mint "a közutak második legfőbb gyilkosa".

A kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár szeszesital-fogyasztás is számít, ugyanis az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki (észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása stb.), melyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze.

Kérjük a gépjárművezetőket, hogy a húsvéti ünnepek során még inkább tanúsítsanak önmérsékletet, és szeszesital fogyasztását követően soha ne vegyenek részt a közúti forgalomban! Egy józan gondolattal sok kellemetlen pillanattól és jelentős kiadástól kímélheti meg magát az, aki betartja a szabályokat, és vezetés előtt nem fogyaszt alkoholt. Amennyiben többen utaznak, javasoljuk, hogy jelöljenek ki maguk közül egy olyan személyt, aki nem fogyaszt alkoholt, és épségben szállítja az adott helyszínekre, majd azt követően haza a társaság tagjait.

 

Egyéb jótanács a húsvéti ünnepre:

A nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások, torlódások esetén legyenek türelmesek, s már előre számítsanak hosszabb utazási időre! A gépjárműforgalom mellett, nagyobb számban és csoportokban is közlekednek a közutakon kerékpárosok és gyalogosok. Kiemelt figyelemmel és kellő oldaltávolságot tartva, a sebességet csökkentve kerüljük el a közutakon esti szürkületben és az éjszakai órákban közlekedő gyalogosokat, egy nyomon haladó járműveket!

A láthatósági mellény lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező a kerékpárral és gyalogosan közlekedők számára. Csodálatos húsvéti ajándék a kerékpár, de a kötelező felszerelések beszerzéséről se feledkezzünk meg! Hasznos a kerékpáros védő- és láthatóságot szolgáló felszerelések mellett a fejvédő sisak is.

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván a Vármegyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság!

Tovább

Infoblokk

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

gkp_kerdoiv_small.jpg

uefa_2024_fociterasz_2024.jpg

Defibrillátor az egészségháznál
Defibrillátor
(Kossuth Lajos u. 97. - orvosi rendelő mellett, falra függesztett dobozban)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.

Leader-palyazat

Projekt

Cities

Ifjúsági lelkisegély

Iskolaőr plakát

Közlemény

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

MFP

Hasznos információk

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2020.08.30. 23:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 358 3
NO2 3 3
NOx 7 3
O3 68 37
NO 2 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!