Mészáros István 'Ityen' képei

Hírek

Előzzük meg a kerékpárlopásokat!

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.21 09:37

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai a kerékpárlopások megelőzése érdekében.

Tovább

Figyelem: telefonálnak és csalnak!

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.21 09:35

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a telefonos csalók módszereire hívja fel a lakosság figyelmét.

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2018. IV. 26.

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.21 09:19

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülését 2018. április 26-án (csütörtökön) 15.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

 

Napirendi javaslat:

1. Javaslat a következő tanítási, nevelési évben indítható osztályok, napközis csoportok, óvodai csoportok számának meghatározására, szükség esetén az előírt osztály, csoport létszámtól való eltérés engedélyezésére
Előadó: Tóthné Rosta Éva óvodavezető

2. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2017. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
Előadó: Némethy Veronika intézményvezető

3. A Dr. Kollárszky M. utcában közvilágítási hálózat létesítésére beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Major Gábor polgármester

4. Gönyű Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalása
Előadó: Major Gábor polgármester

5. Gönyű Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Major Gábor polgármester

6. Jutalomkeret megállapítása Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (XI. 30.) határozatában foglaltak szerint
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

7. Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018 elnevezésű pályázatban való részvételről (az Irányi Dániel utca burkolat egy részének felújítása)
Előadó: Major Gábor polgármester

8. A Gönyűi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

9. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: dr. Kállai Erik jegyző

10. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

11. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

12. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Major Gábor polgármester

13. Aktuális ügyek
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2018. 04. 20.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Munkaszüneti nap a Rendőrségen

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.18 11:04

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Szent György nap, a Rendőrség napja alkalmából 2018. április 24-e a Rendőrség állománya számára munkaszüneti nap. Erre való tekintettel a megyei rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

A bejelentések felvétele ezen a napon is biztosított a rendőrkapitányságokon.

 

Tovább

Meghívó - Gönyű Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.12 14:39

NAK meghívóA Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának IV. O) 10. pontja alapján a települési agrárgazdasági bizottság ülésének összehívására tisztújítás esetén a Kamara megyei elnöke is jogosult.

A fenti rendelkezés alapján tisztelettel meghívom Gönyű Települési Agrárgazdasági Bizottságának tagjait a Települési Agrárgazdasági Bizottság ülésére.

Érintett település(ek): Gönyű

A települési agrárgazdasági bizottság tagjának minősülnek a településen lakóhellyel, székhellyel, átjelentkezés esetén telephellyel rendelkező kamarai tagok (további információt a www.nak.hu oldalon talál).

Az ülés időpontja: 2018. IV. 24., 14:00 óra

Az ülés helyszíne: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság 9025 Győr, Csipkegyári út 2-4.

Az ülésen az alábbi NAPIRENDI PONTOK kerülnek megtárgyalásra:

1. Az ülés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.

2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi tagjainak megválasztásáról.

3. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztásáról.

Az Alapszabályban foglaltakra figyelemmel, amennyiben az ülés a fent rögzített időpontban a megjelentek számára tekintettel nem határozatképes, az ülés a fenti napirendi pontokkal a megjelölt időpontot követő 15 perc múlva megtartásra kerül, azzal, hogy a megismételt ülés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Az ülésre hozza magával személyi igazolványát, útlevelét vagy 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedélyét, illetve lakcímkártyáját, továbbá amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló dokumentumok másolati példányát (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat) is.

A regisztráció lefolytatása miatt kérem, hogy az ülés időpontja előtt 15 perccel szíveskedjen a helyszínen megjelenni!

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Győr, 2018. április 11.

Németh Gergely
megyei elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tovább

Otthon Melege Program - tájékoztatás

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.10 15:49

Tisztelt Érdeklődők!

Az NFSI (Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.) ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az Otthon Melege Program kapcsán az elmúlt napokban napvilágot látott megalapozatlan hírekkel szemben a 2018-as alprogramok elindításáról még nincs döntés. A pályázatkezelő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködésben, a rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével, a beérkezett lakossági igények és szakmai javaslatok alapján folyamatosan vizsgálja az új kiírások meghirdetésének lehetőségét. A friss pályázatokról azonnali és hiteles tájékoztatás minden esetben a kormany.hu oldalon és az NFSI honlapján található.

A Kormány elkötelezett amellett, hogy csökkentse mind a társasházi, mind a családi házakban elő lakosok kiadásait, vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokkal segítve a lakóépületek energetikai korszerűsítését.

A 2014 őszén hazai költségvetési forrásból útjára indított Otthon Melege Program keretében meghirdetett pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású, vissza nem térítendő támogatáshoz juttassa a lakosságot az ország egész területén.

Az Otthon Melege Program a mai napig több mint 180 ezer háztartás energetikai korszerűsítéséhez járult hozzá több mint 29 milliárd forint összértékben. A legutóbbi fűtéskorszerűsítési és háztartási gépcsere alprogramok keretében is több mint 70 ezer sikeres pályázó kapott összesen 7 milliárd forintot meghaladó támogatást.

Tovább

A kormány tovább támogatja a kistelepüléseket

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.06 08:09

LevélTisztelt Gönyűiek!

 

Orbán Viktor miniszterelnök úr levele bizakodásra adhat okot, 2018-tól a kistelepüléseken - így Gönyűn is - a fejlesztések évei következnek.

 

Major Gábor
polgármester

Tovább

Gönyűi rendezvényterv

Kategória : Hírek módosítva: 2018.05.03 07:37

Egy csokorba gyűjtöttük a következő hónapokban várható, helyi rendezvényeket, hogy már most bekerülhessenek a családi naptárba. Találkozzunk!

2018. május 12. Kórustalálkozó: A találkozón Ikrény, Abda, Likócs, Nagyszentjános és Gönyű nyugdíjas kórusai mutatják be legfrissebb repertoárjukat az érdeklődőknek.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Gönyűi Nyugdíjas Klub

2018. május 19. Gyereknap: A rendezvényen, mint minden évben a gyerekek állnak középpontban, minden róluk szól. Idén még Kuka Berci is ellátogat Gönyűre, hogy játékosan tanítson a szelektív hulladékgyűjtés fortélyaira.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Magyar Vöröskereszt gönyűi alapszervezete

2018. május 27. Hősök napja:
Helyszín:
Római Katolikus Templom előtt
A rendezvény szervezője: Gönyűi Honismereti Egylet

2018. június 30. Duna nap:
Helyszín:
Gönyű, Kossuth L. u.
A rendezvény szervezője: Gönyűi Honismereti Egylet

2018. július 14-15. VB Terasz: Szurkoljunk együtt a futball világbajnokság elődöntőjének és a döntőjének meccsein!
Helyszín: Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Gönyű Község Önkormányzata

2018. augusztus 20. Államalapítás ünnepe
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal udvara
A rendezvény szervezője: Gönyű Község Önkormányzata

2018. szeptember 16. 15 óra: Családi nap
Helyszín: Gönyű, Kossuth L. u. 137.
A rendezvény szervezője: Gönyűi Református Egyházközség

2018. szeptember 21. 17.30: „Gyerek, szülő, nagyszülő” Tari Annamária pszichoanalitikus előadása a mai kor kihívásairól
Helyszín: Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, Gönyű, Bem J. u. 2.
A rendezvény szervezője: Gönyű Község Önkormányzata

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják

Tovább

Értesítés közbeszerzési eljárás indulásáról

Kategória : Hírek módosítva: 2018.04.05 15:16

Közbeszerzési elj. összefoglaló tájék.Felhívjuk a helyi vállalkozók/cégek figyelmét, hogy a „DANUBE BIKE&BOAT-Discover the Small & Moson Danube by bike and boat” (SKHU/1601) projekt keretében "a kajak-kenu kiemelők és az úszóművek kivitelezése tekintetében" az Összefoglaló Tájékoztatóval induló közbeszerzési eljárás 2018. április 4-ével kezdetét vette. A felhívás a mellékelt képre kattintva, vagy az alábbi linkről elérhető:

osszefoglalo_taj_733_movar_B_and_B_1.0.pdf

(A projektben Gönyű település is érintett - 1db úszóműállás a Dunán)

A mellékelt dokumentum V.1.1 alpontja alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezést csak a megadott határidőig (2018.04.12. 17.00) lehet megtenni.

Kiemelten figyelmükbe ajánljuk a VI.1.2-ben szükséges adatok listáját.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

Hasznos információk:

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2018.06.22. 03:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 480 4
NO2 10 10
NOx 15 7
O3 65 36
NO 3 -
Szélirány ÉK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!