Banner

Hírek

Húsvéti hulladékszállítás, hulladékudvarok, ügyfélszolgálat

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.25 10:34

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a cég működési területén a hulladékszállítás a húsvéti hosszú hétvégén (március 29-én, március 30-án, március 31-én és április 1-jén) változás nélkül történik. A szolgáltatással érintett címeken a megszokottak szerint reggel hat órára kérik kitenni ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket.

A cég üzemeltetésében lévő hulladékudvarok március 30-án a rendes nyitva tartás szerint vehetőek igénybe. A hulladékudvarok március 29-én, március 31-én és április 1-jén egységesen zárva lesznek.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Győr Bartók Béla úti ügyfélszolgálati irodája március 29-én, március 30-án, március 31-én és április 1-jén zárva lesz, ugyanezeken a napokon a telefonos ügyfélszolgálat nem működik.

Tovább

Hulladékudvar - nyári nyitvatartási rend

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.25 09:57

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az üzemeltetésükben lévő vidéki hulladékudvarok 2024. április 1-től nyári nyitvatartási rendre térnek át.

Nyári nyitvatartási rend

 

Nyári nyitvatartási napok IV. 1-től X. 31-ig:

Hulladékudvar Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Gönyű - - - 9:00-18:00 - - 10:00-14:00

 

Tovább

Ha tavasz, akkor kerékpározás

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.14 13:50

A kerékpárlopások elkerülése érdekében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya néhány apró teendőre hívja fel a tulajdonosok figyelmét.

Tovább

Közlemény az általános iskolai beiratkozás idejéről

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.14 10:36

KÖZLEMÉNY

Az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ illetékességi területén.

Kozlemeny_altalanos_iskolai_beiratkozas_2024_2025_tanevre_thumb.jpgA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint a tanköteles tanulókat az iskola első évfolyamára jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ a jelen közleményben tájékoztatja az érintetteket. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2024. április 18-19. 

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozással kapcsolatos döntés: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt, melyet szintén írásban közöl a szülővel.

A jogorvoslati eljárás: az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az iskola döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt naptári napon belül a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83. § (5) bekezdés alapján a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviseli.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdés a-b) pontjai alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében.

Győr, 2024. március 12.

 

dr. Nagy Adél
tankerületi igazgató

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2024. március 21.

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.14 13:05

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

meghivo_rendes_nyilvanos_testuleti_ules_20240321_thumb.jpgGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését március 21-én (csütörtök) 16:30 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

 

Napirendi javaslat:

 

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester, Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető

2. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde továbbképzési tervének felülvizsgálata és beiskolázási tervének jóváhagyása
Előadó: Cseszregi Zoltánné intézményvezető

3. A településen folyó közművelődési tevékenység áttekintése, valamint a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tájékoztatója a 2023. évben végzett tevékenységről
Előadó: Szász-Pungur Noémi Csenge közművelődési referens

4. Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Major Gábor polgármester

5. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Major Gábor polgármester, Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető

6. Döntést igénylő ügyek

a) Döntés gépjármű beszerzése tárgyában érkezett árajánlatokról
Előadó: Major Gábor polgármester

b) Döntés pályázat benyújtásáról szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
Előadó: Major Gábor polgármester

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2024. március 13.

 

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

"Edényes csalók" - megtévesztő ajánlatok

Kategória : Hírek módosítva: 2024.03.13 15:14

Tisztelt Gönyűiek!

 

Az elmúlt időszakban újra időseket célzó csalás történt településünkön.

A mostani esetben házacsalasok_hazalok.jpgló csalók tévesztettek meg egy idős embert: tisztességtelen áron egy konyhai edényt adtak el számára.

Ez az eset ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy tudatosabban, figyelmesebben kell az ilyen szituációkat kezelni, kérünk mindenkit, hogy házaló árusoktól, idegenektől ne fogadjanak el ajánlatokat, ne vásároljanak tőlük, illetve ne bízzák meg őket ház körüli munkák elvégzésével!

Az ilyen módon kínált termékek vagy szolgáltatások nem képviselnek valós értéket, gyakran csak ürügyként szolgálnak arra, hogy a csalók a megtévesztett személy udvarába, házába bejuthassanak, ott "terepszemlét" tarthassanak vagy értékeket tulajdoníthassanak el!

A témával kapcsolatban a Gönyűi Polgárőr Egyesület és a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény előadást szervez a közeljövőben, elsősorban az idősebb korosztály számára!

Érdemes az alábbi szabályokat követni:

 • Ne vásároljon házaló árustól! - Ezek a termékek bizonytalan eredetűek, többnyire gyenge minőségűek. Probléma esetén nincs lehetőség garancia érvényesítésére, a mégsem tetsző vagy használhatatlan termék esetén nincs lehetőség az elállásra és a vételár visszakérésére! Minden esetben csak a vevő járhat rosszul.
 • A nagyon kedvezőnek feltüntetett ajánlatok gyanakvásra adnak okot - a valóban jól használható termékeket és a hosszú távon is megbízható szolgáltatásokat nem adják ingyen és szemérmetlenül olcsón sem! Fordítva is igaz: a kiemelt minőségű termékeket nem az utcán, hanem a szaküzletekben lehet megvásárolni!
 • Szabályosan szervezett nyereményjátékok nyerteseit a szervező cég előre, írásban értesíti a nyeremény átvételéről, pontosan ismert az átadó cég neve, az adott nyereményjáték minden feltétele, a sorsolás lebonyolításának és a nyeremény átadásának-átvételének módja. Olyan legális nyereményjáték nincs, ahol a nyertes nem adta a hozzájárulását a játékban való részvételhez és ennek ellenére mégis nyertesként sorsolják ki, majd nyereményt szállítanak ki a lakcímére! - Ne engedjenek teret a személyes, és az interneten terjedő megtévesztéseknek!
 • Hivatalos ügyben érkező idegeneket csak akkor engedjenek be, ha azok tudják magukat igazolni, rendelkeznek arcképes igazolvánnyal, vagy megbízólevéllel.
 • Közüzemi szolgáltatók nem küldenek díjbeszedőket, közműszámlákat nem lehet díjbeszedőknél kifizetni!
 • Mérőóra-cseréket a szolgáltatók előre egyeztetett időpontban végeztetik, a mérőórák cseréje díjtalan, a munka elvégzéséről minden esetben igazolást/jegyzőkönyvet állítanak ki.
Tovább

Tájékoztatás nem lakossági víziközmű-szolgáltatás díjának módosításáról (Pannon-Víz Zrt.)

Kategória : Hírek módosítva: 2024.02.29 10:07

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy az Energiaügyi Miniszter nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló, 25/2023. (XII.13.) rendelete szerint 2024. január 1-től módosulnak a nem lakossági felhasználók víz- és csatornaszolgáltatási alapdíjai és fogyasztással arányos díjai. Ennek megfelelően a szolgáltatásokért fizetendő díjak 2024 évtől Magyarország egész területén minden nem lakossági felhasználási hely tekintetében egységesen az alábbiak:

 • közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja:      576 Ft/m3 + ÁFA
 • közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja:            881 Ft/m3 + ÁFA

A rendeletben a miniszter a havonta fizetendő víz- és csatorna alapdíjakat minden felhasználási hely tekintetében az átfolyási átmérő szerint állapította meg. Az alapdíjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! Alapdíjak átfolyási átmérő szerint:

Átfolyási átmérő

Víz alapdíj

 

Átfolyási átmérő

Csatorna alapdíj

[mm]

[Ft/bekötés/hó]

 

[mm]

[Ft/bekötés/hó]

13

841

 

13

1 661

20

1 991

 

20

3 932

25

3 110

 

25

6 144

30

4 479

 

30

8 848

40

7 963

 

40

15 729

50

12 442

 

50

24 576

65

21 027

 

65

41 534

80

31 851

 

80

62 916

100

49 768

 

100

98 306

125

77 762

 

125

153 603

150

111 977

 

150

221 188

200

199 071

 

200

393 224

250

311 048

 

250

614 412

300

447 909

 

300

884 753

300 <

609 654

 

300 <

1 204 247

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a Szolgáltató jogosult a vízterhelési díj érvényesítésére, melynek mértéke:

4,60 Ft/m3 +ÁFA

Kérjük, hogy a pontos elszámolás érdekében a felhasználási helyre beszerelt vízmérő állását szíveskedjenek leolvasni és Társaságunk részére megküldeni.

A leolvasott mérőállásokat az alábbi elérhetőségünk valamelyikén jelenthetik be:

 • applikáción keresztül (Google Play Áruházban vagy App Store-ban letölthető „Pannon-Víz” applikációval), a „Mérőállás” menüpontban, a „Mérőállás bejelentés” űrlap kitöltésével
 • honlapunkon (www.pannon-viz.hu) a „Mérőállás bejelentés” vagy „Online ügyfélszolgálat” „Mérőállás” menüpontjában, a „Mérőállás bejelentés” űrlap kitöltésével
 • telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, a 96/522-630-as telefonszámon.

A mérőállás bejelentéskor kérjük a felhasználási hely azonosítószámát és vízmérője gyári számát is szíveskedjenek megadni.

 

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Tovább

Tájékoztatás igazgatási szünetekről

Kategória : Hírek módosítva: 2024.02.22 13:42

Tisztelt Ügyfeleink!

 

gonyu_ph_igazgatasi_szunetek_2024_thumb.jpgTájékoztatjuk Önöket, hogy Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata szerint két alkalommal lesz igazgatási szünet hivatalunkban, a 2024-es évben:

I. 2024. június 22. - július 1.

II. 2024. december 21. - 2025. január 5.

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a személyes, telefonos és elektronikus ügyintézés egyaránt teljes egészében szünetel, a polgármesteri hivatal zárva tart.

Az aktuális információkat, a halaszthatatlan ügyek intézéséhez szükséges elérhetőségeket minden esetben az igazgatási szünetek előtt, honlapunkon és a hivatal épületénél kihelyezett értesítőkön tesszük közzé.

Tovább

Tájékoztató – KSH lakossági adatfelvétel

Kategória : Hírek módosítva: 2024.02.13 08:54

Tisztelt Gönyűiek!

 

Plakát - KSHTájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Gönyű településen a hivatal elnöke által 2024-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Gönyű
2546 Életkörülmény Adatfelvétel - havi rendszerességű

Az összeírói munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (STATEK Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Adatszolgáltatóinknak lehetőségük van telefonon keresztüli válaszadásra, illetve egyes adatgyűjtések esetében arra kérjük a válaszadókat, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon (3-as mellék), illetve a lakinfo###kukac###ksh.hu e-mail-címen adunk további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Tovább

Infoblokk

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

gkp_kerdoiv_small.jpg

uefa_2024_fociterasz_2024.jpg

Defibrillátor az egészségháznál
Defibrillátor
(Kossuth Lajos u. 97. - orvosi rendelő mellett, falra függesztett dobozban)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.

Leader-palyazat

Projekt

Cities

Ifjúsági lelkisegély

Iskolaőr plakát

Közlemény

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

MFP

Hasznos információk

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2020.08.30. 23:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 358 3
NO2 3 3
NOx 7 3
O3 68 37
NO 2 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!