Banner

Banner

Hírek

Közlekedik a család - közlekedésbiztonsági vetélkedő

Kategória : Hírek módosítva: 2021.05.12 10:18

KépA körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük. A közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítani a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a szülői példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő erejére. Ez a gondolat hívta életre kilenc esztendővel ezelőtt a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedősorozatot, amelyet azóta is a Rendőrség baleset-megelőzési szervezete, az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervez az Autós Nagykoalíció és a Porsche Hungaria ŠKODA márkaképviselete támogatásával.

2020-ban már közel ötszáz család vett részt a megyei selejtezőkön, majd az országos döntőn a legjobb húsz család mérettette meg magát az értékes nyereményekért, köztük az első helyezettnek járó ŠKODA SCALA személyautóért.

A visszajelzések, az érdeklődők számának folyamatos növekedése arra ösztönözték a szervezőket, hogy idén is megrendezzék ezt a vetélkedősorozatot. A területi versenyek huszonegy helyszínen (általában megyeszékhelyen) kerülnek lebonyolításra, melyekre bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező család benevezhet, ha legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá amennyiben hat és tizenhét év közötti gyereket/gyerekeket nevelnek.

Érdemes lesz ismét elindulni a versenyen, amelynek fődíja egy ŠKODA KAMIQ modell lesz.

Részletes információk a vetélkedő honlapján érhetők el: https://www.kozlekedikacsalad.hu

A területi verseny helye és időpontja: Győr, Mécs László utca 3.; 2021. június 12. 9:00-15:00 h

Tovább

Zebra terv - balesetmegelőzési ellenőrzés

Kategória : Hírek módosítva: 2021.05.11 09:28

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2021. május 1113. közötti időszakra hirdette meg a „Zebra terv” elnevezésű balesetmegelőzési ellenőrzését a gyalogosok, mint védtelen közlekedők biztonságára fókuszálva. A balesetmegelőzési ellenőrzés során nagy hangsúlyt fektetnek mind a gyalogosok, mind a járművezetők szabálykövető magatartásának ellenőrzésére, amely történhet testkamera és civil járművek alkalmazásával is.

Évente átlagosan 2500 gyalogost ütnek el közútjainkon, közülük 150 ember életét veszti a balesetben. 2500 gyalogosból közel 1000 gyalogost a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ér baleset. Ezeknek, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken történő baleseteknek nagyságrendileg 2,5%-a halálos kimenetelű. A gyalogosok által okozott baleseteken belül vezető helyen áll a vigyázatlan, hirtelen lelépés az útestre. A második leggyakoribb ok a tilos jelzésen és a tiltott helyen való áthaladás

A gyalogosok által elkövetett jogsértés miatt a helyszínen az intézkedő rendőr figyelmeztetést alkalmazhat vagy helyszíni bírságot szabhat ki és feljelentést tehet.

A járművezetők által gyalogosok sérelmére elkövetett elsőbbség meg nem adása jogsértés esetén az intézkedő rendőr figyelmeztetést, helyszíni bírságot és feljelentést alkalmazhat. Tilos jelzésen történő áthaladás esetén a járművezető 50 000 Ft közigazgatási bírságra számíthat.

Az ellenőrzéseket a közlekedésbiztonsági szempontból indokolt helyeken hajtják végre az ellenőrzésbe bevont rendőrök, melynek konkrét helyszíneit előzetesen nem hozzuk nyilvánosságra.

Tovább

Újra elérhető a pszichológiai tanácsadás

Kategória : Hírek módosítva: 2021.05.03 13:57

PlakátÚjra elérhető a pszichológiai tanácsadás a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, előre egyeztetett időpontban.

2021. május 5-től, minden héten szerdán 13:00 és 17:00 között a Gönyűi Közösségi Tér és Könyvtár épületében (pszichológus: Dr. Somogyi Angéla).

 

Időpontot Ihászné Horváth Anita - családsegítőnél lehet egyeztetni telefonon, Viber-en keresztül: 0620/230-72-60
Email: horvath.anita###kukac###gszai.hu

SZOLGÁLTATÁS INGYENES!

Tovább

Tájékoztató veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok átvételéről

Kategória : Hírek módosítva: 2021.04.17 11:55

Tisztelt Gönyűiek!

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. arról tájékoztatotta önkormányzatunkat, hogy a Győri Hulladékégető Kft. által Üzemeltetett létesítmény leállása miatt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Őnkormányzeti Társulás tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban a 2021. április 15-től 2021. június 30-ig terjedő időszakra felfüggesztik a 15 01 10* azonosító kódú, "veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék" elnevezésű hulladékok átvételét.

A GYHG a hulladék ismételt fogadásáról külön tájékoztatást küld majd, amelyet honlapunkon keresztül megosztunk Önökkel.

Tovább

Közterületek használata

Kategória : Hírek módosítva: 2021.04.16 13:11

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

KapubejáróRemélhetőleg lassan kitavaszodik, így elérkezik az ideje a kerti munkák mellett a lakókörnyezet megszépítésének is. Sok esetben ez nagyobb léptékű munkákkal is együtt jár, ezek közül most a kapubejárókra és az árkok helyzetére térnék ki részletesebben.

Sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy a közterületeinken hozzájárulás nélkül zajlanak beavatkozások. Teljesen logikus és alapvető ugyanakkor, hogy minden ilyen jellegű munkához, tehát például a kapubejárók átalakításához, térkövezéséhez, járdaszakasz burkolásához, árkok befedéséhez minden esetben szükséges a tulajdonos engedélye. A közterületeink tulajdonosa az önkormányzat, a tulajdonosi jogokat a jogszabályaink alapján a polgármester gyakorolja.

Közterület a közhasználatra szolgáló olyan, az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá az országos közút részét képező járda és zöldterület. A közterületek tehát a közösség használatában állnak, ugyanakkor azokkal kapcsolatos rendelkezési joga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosnak, tehát kizárólag az önkormányzatnak van. Nem meglepő ez, hiszen a szomszéd kertjében sem építünk járdát vagy akár épületet…

A közterületek használatának szabályait az alábbi rendelet határozza meg:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/183268

Kapubejáró, járda, parkoló létesítése, vagy a közterületet végleges jelleggel megváltoztató egyéb beavatkozás esetén a polgármesterhez benyújtandó kérelemhez műszaki leírást és fotót vagy látványtervet kell benyújtani a megváltoztatni kívánt közterületről, különös tekintettel a műszaki megoldás, az anyag- és színhasználat részletezésére vonatkozóan.

További lényeges rendelkezés, hogy közterület végleges jelleggel történő megváltoztatására irányuló kérelem esetén hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy a közterületi szakaszt érintő közérdekű beruházás (például közműrendszer kialakítás, járdaépítés, növénytelepítési program) esetén a beavatkozással érintett terület átalakítása esetében mindennemű kártérítési vagy kártalanítási igényről lemond.

Hasonló a helyzet az ingatlanok előtti közterületi árkokkal kapcsolatban is. Gyakorta fel-fellángoló tendencia, hogy a kényelmesebb ingatlantulajdonosok a nagyszámú gépjárműveikkel nem kívánnak a saját udvarukba bejárni, ezért inkább az árkok betemetésével alakítanak ki parkolót maguknak a házuk előtt. Mindez természetesen teljesen szabálytalan, emellett hátrányosan érinti a belvízvédelmi intézkedéseket is. Településünk jelentős részén a közterületi csapadékvíz elvezetését nem gravitációs rendszerű csatornák, hanem szikkasztó árkok biztosítják. Ezek bármely okból, bármilyen módon történő betemetése az árok funkcióját lehetetleníti el, hiszen az esővíznek vagy eleve nincs hová távoznia, vagy a valamilyen anyaggal (kő, levél, lenyírt fű stb.) betemetett, esetleg teljes spektrumú gyomirtóval kipusztított árkok nem tudják az esővíz elszikkasztását biztosítani. Ezen felgyűlő csapadékvíz egy nagyobb esőzés során súlyos problémákat tud okozni az ingatlanok (beleértve a szabályos árokkal rendelkező szomszédos ingatlanok) tulajdonosainak.

Az árkok önkényes átalakítása, betemetése jogszabálysértésnek minősül, amely akár 200 ezer forint közigazgatási bírság kiszabásával is járhat.

A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban kiemelendő továbbá, hogy az adott ingatlanon keletkező csapadékvizet az érintett ingatlanon belül kell elszikkasztani, tehát a lakó- és egyéb épületek csapadékcsatornái, csapadékvize nem vezethető ki a közterületre.

Habár valamennyien szívesen feledkeznénk meg erről, ám a jogosultságokhoz gyakorta kötelezettségek is párosulnak. Nincs ez máshogy a közterületek esetében sem, a közterületek használatának jogosultsága együtt jár a gondozásukkal való kötelezettséggel is. Sokan meglepődéssel fogadják mindezt, ám ez sem újszerű rendelkezés, a telkek előtti fűnyírás, lombsöprés, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, a növények és fák gondozása hosszú évtizedek (vagy inkább évszázadok) óta a lakóingatlanok tulajdonosának feladata.

Az ezzel kapcsolatos szabályokat az alábbi rendelet határozza meg:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/183412

Ezúton is köszönjük és továbbra is kérjük szíves együttműködésüket. A részletszabályokkal, esetleges kérdéseikkel kapcsolatban keressék bátran hivatalunkat!

Önökkel, Önökért dolgozunk.

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Oltás: túl a hárommillió beoltott magyaron

Kategória : Hírek módosítva: 2021.04.15 09:15

Orbán Viktor az újabb eredményt megköszönte a kormány nevében mindenkinek, aki részt vesz az oltások lebonyolításában, az orvosoknak, ápolónőknek, a háziorvosoknak, a kórházi dolgozóknak, a vakcinákat beszerző külkereskedőknek, a raktárosoknak, rakodóknak és a sofőröknek egyaránt. Talán egész Európában mi haladunk a legjobban és a leggyorsabban az oltással, nyomatékosította a miniszterelnök.

TajekoztatoHa a tervek szerint a jövő hét közepén elérjük a három és fél millió oltást, akkor az újraindítás újabb lépcsőjeként kinyithatnak a teraszok és a vendéglátósok teraszdíjait eltöröljük – közölte a kormányfő.

Az oktatási intézmények csak fokozatosan, óvatosan nyithatnak újra. Az óvodák és az általános iskolák az alsó tagozatig április 19-étől térnek vissza a jelenléti oktatáshoz, az általános iskolák felső tagozatai és a középiskolák pedig május 10-től – jelentette be Orbán Viktor.

Mind a nemzetközi térben, mind itthon felerősödtek a vakcinák elleni politikai támadások. Ezeknek az a célja, hogy zavart keltsenek, elbizonytalanítsák az embereket. Ezért mindenkit arra kérek, hogy ne hallgasson az oltásellenes hangokra, mert az oltás életet menthet. A felkínált vakcinát fogadják el, és oltassák be magukat – rögzítette végül a kormányfő.

(kormany.hu)

Tovább

Védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása

Kategória : Hírek módosítva: 2021.04.07 08:25

Pintér Sándor belügyminiszter határozatában megállapította, hogy április 6-án, kedden beadták a 2,5 milliomodik koronavírus elleni védőoltást, amely a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele volt, így a feloldásokról szóló szabályok április 7-én, szerdán hatályba lépnek.

Feloldó intézkedésekEzt követően a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak az irányadóak:

  • A kijárási tilalom 22 óra és 5 óra közötti időszakra módosul.
  • Az üzletek 5 óra és 21.30 óra között lehetnek nyitva.
  • Az üzletek, köztük a március 8-a óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.
  • A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.
  • A vendéglátóhelyiségek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek.
  • A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.
  • A pedagógusok oltását követően, az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra - tették hozzá a közleményben.

A részletszabályok a hatályos jogszabályokban olvashatók.

 

A belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata az alábbi linken érhető el: https://magyarkozlony.hu/.../3a89aabdec3d8b31.../megtekintes
Az újabb szabályokat megállapító 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el: https://www.njt.hu/jogszabaly/2021-144-20-22.3

Tovább

Tájékoztatás a Covid elleni oltások alakulásáról

Kategória : Hírek módosítva: 2021.04.02 13:05

Gönyűn a mai napig 459 olyan személy van, aki a háziorvosi szolgálaton keresztül kapta meg Covid elleni védőoltását. Ezen felül olyanok is vannak, akik oltás szervezése másutt történt (pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, egészségügyi dolgozók…). Durva becslés szerint mintegy 20% az átoltottság településünkön.

A 60 év feletti korosztályban a húsvét utáni héten gyakorlatilag mindenki túl lesz legalább az első oltásán, aki regisztrált és elfogadta az aktuálisan érkező vakcinát és nem állt fenn ellenjavallata az oltásnak.

A 60 év alatti korosztályban még elég sokan várakoznak, kb 450 fős a lista. A hírek szerint a következő időszakban egyre nagyobb mennyiségű vakcina érkezik az országba, s mivel ez határozza meg a beadható oltások számát, bízom abban, hogy hamarosan leapad a várakozók száma. Reális még így is hetekben, hónapokban számolni…

Megjegyzem, hogy az oltással kapcsolatban súlyos mellékhatást nem tapasztaltunk. Enyhe tünetek, mint múlékony fájdalom az oltás helyén, vagy láz sem gyakori, nem több mint ahogyan azt az alkalmazási előirat alapján várni lehet.

Gönyű 2021.04.02.

 

Dr. Bohner Péter
Háziorvos

Tovább

Hivatali ügyintézés lehetőségei

Kategória : Hírek módosítva: 2021.04.02 12:57

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

A járványgörbe felfutása miatti szigorításokra való tekintettel a Gönyűi Polgármesteri Hivatal tekintetében 2021. március 8-a és április 7-e közötti időszakra polgármester úrral egyetértésben otthoni munkavégzést rendeltem el. Kollégáink felkészültek a feladataik távmunkában történő ellátására, ahogy a szükséges technikai háttér kialakításáról is időben gondoskodtunk.

Ügyfeleink számára az elektronikus ügyintézés (ügyfélkapun keresztül) továbbra is biztosított. Kollégáink elektronikus levelezési címeiken továbbra is fogadják megkereséseiket, valamint mobiltelefonon is rendelkezésre állnak munkaidőben.

Major Gábor polgármester 20/932-25-38 polgarmester###kukac###gonyu.hu
dr. Szigethy Balázs jegyző 20/259-67-37 jegyzo###kukac###gonyu.hu
Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető 20/381-68-88 gazdalkodas###kukac###gonyu.hu
Kerekes Anita gazdálkodás 20/381-68-88 gazdalkodas###kukac###gonyu.hu
Böröcz Eszter gazdálkodás 20/381-68-88 gazdalkodas###kukac###gonyu.hu
Marton Krisztina adóügyek 20/381-66-56 adougy###kukac###gonyu.hu
Tamás Istvánné gyámügyek, hagyatéki ügyek, szociális ügyek,
anyakönyvi ügyek
20/381-73-53 hagyatek###kukac###gonyu.hu
Árnits Adrienn kereskedelmi ügyek, címnyilvántartás, hatósági ügyek 20/381-65-58 titkarsag###kukac###gonyu.hu
ifj. Ladányi Imre műszaki ügyek, temetőnyilvántartás 20/381-65-58 muszaki###kukac###gonyu.hu
Tóth-Lencse Andrea pályázati és turisztikai ügyek 20/407-17-21 palyazatok###kukac###gonyu.hu
Szász-Pungur Csenge közművelődés, rendezvények, könyvtár 20/387-08-99 kultura###kukac###gonyu.hu

Ügyeleti telefonszámaink

anyakönyvi ügyekben: 20/381-7353 (Tamás Istvánné igazgatási előadó)
hatósági és önkormányzati ügyekben: 20/259-6737 (Szigethy Balázs jegyző) – ez a telefonszám a veszélyhelyzet alatt halaszthatatlan ügyekben 0-24 órában hívható

Kérem, hogy folyamatosan kövessék nyomon tájékoztatóinkat elektronikus felületeinken, minden lényeges információról értesíteni fogjuk Önöket.

https://www.gonyu.hu/kezdolap

https://www.facebook.com/gonyuface

Vigyázzanak egymásra és segítsék egymást!

 

Önökkel, Önökért dolgozunk.

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

400 kV-os távvezeték feszültség alá helyezése

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.23 10:37

Tájékoztató levélTisztelt Gönyűiek!

Az MVM XPert Zrt. levélben tájékoztatott bennünket, hogy az Uniper erőműhöz kapcsolódó meglévő és az újonnan kiépített (Győr-Gönyű, Bicske-Dél-Gönyű, és a Gönyű-OH (Gabcikovo, Velky Dur)) 400kV-os távvezeték 2021. március 29-én feszültség alá kerül.

Az oszlopszerkezetekre felmászni és a vezetékeket megközelíteni továbbra is tilos és életveszélyes!

A részletes tájékoztató levél a képre kattintva olvasható el.

Tovább

EuroVelo 6 - tajekoztato

Babakötvény

Állampapír

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2021.07.30. 06:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 441 4
NO2 21 21
NOx 34 17
O3 10 5
NO 8 -
Szélirány D
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!