Banner

Hírek

Közlemény az iskolai beiratkozásról a 2019/2020. tanévre

Kategória : Hírek módosítva: 2019.03.19 14:37

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL

KÖZLEMÉNY

az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2019/2020. tanévre

KépA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vll l.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között és
2019. április 12. (péntek) 8:00-19:00 óra között.

A szülő a 2019. évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a - a megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett - felvételi körzetében lakik.
A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt, amit az EMMI rendelet 83. § (1) és (4) bekezdése szerint köteles írásban - a tanuló felvételének megtagadása esetén határozati formában - közölni a szülővel. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő - az Nkt. 37. § (2) bekezdése szerint - a döntés ellen a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Győr, 2019. március 5.

dr. Németh Andrea
járási hivatalvezető

Tovább

Tájékoztató a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde nyári leállásáról

Kategória : Hírek módosítva: 2019.03.19 14:37

Ezúton értesítem Önöket, hogy intézményünk nyári leállása 2019. június 24 – július 19-ig (4 hét) tart.

Ezalatt az idő alatt a Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda várja azokat a gönyűi óvodásainkat, akiknek elhelyezését szüleik csak ezzel a lehetőséggel élve tudják megoldani.

Kérem Önöket, hogy ez irányú igényüket mielőbb jelezzék, hogy továbbítani tudjuk a Nagyszentjánosi óvodának!

Nyitás: 2019.07.22.

A nyári nyitva tartás ideje alatt összevont csoportba fogadjuk a gyerekeket, ennek pontos rendjéről később adunk tájékoztatást.

 

Tisztelettel:

Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

 

Tovább

Ingyenes hallásvizsgálat és ortopédiai szűrővizsgálat Gönyűn

Kategória : Hírek módosítva: 2019.03.04 14:05

Gönyűn az Idősek Klubjában március hónapban ingyenes hallásvizsgálatra, illetve ortopédiai szűrővizsgálatra is lesz lehetőség.

A hallásvizsgálat során a hallójáratok állapotát, valamint audiometriás méréssel a hallást vizsgálják, az eredményeket a szakember helyben kiértékeli és hallásprobléma, vagy eltömődött hallójárat esetén beutalót ad a legközelebbi halláscentrumba.

Az ortopédiai vizsgálatot követően az ortopéd szakorvos - ha szükséges - receptet ír gyógycipőre, vagy egyéb segédeszközre, amit akár helyben is meg lehet rendelni katalógusból, OEP-támogatással.

A vizsgálatokra (akár mindkettőre is) a 06-20-377-9987-es telefonszámon, vagy személyesen lehet jelentkezni az Idősek Klubjában (Bem J. u. 23.), március 8-ig. Kérjük, hogy részvételi szándékukat mindenképp jelezzék, mert a vizsgálatok csak megfelelő számú jelentkező esetén lesznek elérhetők.

Köszönettel:

Némethy Veronika
intézményvezető

Tovább

Hulladékudvar - tájékoztatás veszélyes hulladékok elhelyezéséről

Kategória : Hírek módosítva: 2019.02.13 10:12

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatása szerint 2019. február 1-től ismét elhelyezhetők a veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok a Társulás szolgáltatási területén működő hulladékudvarokban.

TájékoztatásA háztartásokban összegyűlő veszélyes hulladékok - pl.: veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes dobozok, elemek, akkumulátorok, fénycsövek, elektronikai hulladékok, fáradt olaj - elhelyezésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetéséről szóló számla és a lakcímkártya bemutatását követően a hulladékudvarokban van lehetőség.

A veszélyes hulladékok közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, az akkumulátor, az elektronikai hulladék, a festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50kg, de évente legfeljebb összesen 150 kg, illetve a fáradt olaj hulladékból havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben.

Az udvarra érkező beszállítót a hulladékudvari felügyelő fogadja és a hulladék szemrevételezése után tájékoztatja az ügyfelet a hulladékok elhelyezésének módjáról, azaz, hogy az adott típusú hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyeznie. A számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

  • a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja;
  • a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma
  • a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége

 

Tovább

Tudnivalók a téli rezsicsökkentésről

Kategória : Hírek módosítva: 2019.02.13 09:11

A téli rezsicsökkentés nevet viseli az a támogatás, amely 12 ezer forint formájában elsősorban a gázszámlából került jóváírásra, majd ezt követően hosszú egyeztetési folyamat és igényfelmérés eredményeképpen a Kormány határozata alapján 2019. december 15-ig kaphatnak meg természetbeni juttatásként, tehát tüzelő formájában azok a háztartások, ahol nincs vezetékes gáz, így jóváírást eddig nem kaptak, illetve erre vonatkozó igényüket a tüzelőanyag megjelölésével 2018. október 15-ig benyújtották.

A támogatást nem az önkormányzat nyújtja, ugyanakkor a folyamat során jelentős mennyiségű adminisztratív és egyéb pénzügyi elszámolási feladat elvégzésére vált kötelezetté. Ugyanakkor sem a támogatás összegét, sem a támogatás nyújtásának szabályait, sem annak határidejét nem az önkormányzat határozta meg, arra befolyással nem bírt, így az ezzel kapcsolatos panaszok kezelése sem áll módunkban.

A támogatás összegének folyósítása a 190 gönyűi háztartás tekintetében megtörtént, az önkormányzat így megkezdhette a beszerzési folyamatokat, a legkedvezőbb ajánlatok begyűjtését, a vállalkozásokkal történő egyeztetést, a szükséges koordinációt, amelynek eredményeképpen az alábbi tájékoztatást tudjuk adni az érintetteknek:

A kormányzati támogatás nem biztosít fedezetet a tüzelőanyag szállításával kapcsolatos kiadásokra, ennek ellenére az önkormányzat felvállalta, hogy a tüzelőanyagot a Polgármesteri Hivatal udvarára szállíttatja annak érdekében, hogy településünk lakosainak ne kelljen egyénileg Győrből megoldani a szállítást.

A tüzelőanyag úgy érkezik meg a vállalkozástól az önkormányzathoz, hogy a háztartások részére azok már előzetesen kimérésre kerülnek.

A tüzelőanyag 2019. február 18-tól 2019. február 22-ig vehető át 7:30-tól 17:00 óráig, pénteken 13:00 óráig a Polgármesteri Hivatal (Gönyű, Kossuth L. u. 67.) udvarán.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a Magyar Államkincstár által megkövetelt szigorú elszámolási rend miatt a tüzelőanyag átvételére kizárólag az jogosult, aki az igénybejelentést benyújtotta. Ezen tényt pedig minden átvevő a személyi igazolványának és lakcímkártyájának bemutatásával igazolni köteles.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Gordon az internet fogságában!

Kategória : Hírek módosítva: 2019.02.12 09:20

Megyeszerte tartottak előadásokat, interkatív foglalkozásokat az elmúlt héten a prevenciós szakemberek a Biztonságos Internet Napja alkalmából.

Tovább

Változás a falugazdászi ügyfélfogadásban

Kategória : Hírek módosítva: 2019.01.31 11:11

Az alábbiakban a NAK körzeti irodájának tájékoztatását tesszük közzé, a falugazdászi teendőket KOVÁCS DÉNES látja el, aki a +36705048545-ös telefonszámon is elérhető.

Plakát

TISZTELT KAMARAI TAGOK!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatékonyabb működésünk érdekében 2019. februártól változik a Kamara ügyfélfogadási rendje. Gönyű település ügyfélfogadását Győr településre helyeztük át.

2019. február 4-től a győri irodában hosszabb nyitvatartással,

Hétfő 7:30-16:30
Kedd 7:30-16:30
Szerda 7:30-16:30
Csütörtök 7:30-16:30
Péntek 7:30-11:30

várjuk tisztelt tagjainkat!

Győri Kamarai Ügyfélszolgálati irodánk címe:
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA GYMS MEGYEI IGAZGATÓSÁGA GYŐRI KÖRZETI IRODA
9025 GYŐR, CSIPKEGYÁRI ÚT 2-4.

 

Tovább

Meghívó - rendes testületi ülés, 2019. II. 7.

Kategória : Hírek módosítva: 2019.01.29 08:25

Gönyű Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Meghívó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes testületi ülését 2019. február 7-én (csütörtök) 16.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztató a civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról
Előadó: Major Gábor polgármester

2. A civil szervezetek tájékoztatója 2018. évi tevékenységükről és a 2019. évi terveikről
Előadó: civil szervezetek vezetői

3. Tájékoztató a Gönyűi Sportegyesület működéséről
Előadó: az egyesület vezetője

4. A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde nyári leállásának jóváhagyása
Előadó: Tóthné Rosta Éva intézményvezető

5. A 2019-2020. nevelési évre tervezett óvodai és bölcsődei beíratás időpontjának jóváhagyása
Előadó: Tóthné Rosta Éva intézményvezető

6. A Gönyűi Önkormányzati Kft-vel kötött üzemeltetési szerződések felülvizsgálata
Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető

7. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

8. Beszámoló a Gönyűi Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

9. A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

10. Döntést igénylő ügyek:

a) Döntés a 2019-2023. évi környezetvédelmi program jóváhagyásáról
Előadó: Major Gábor polgármester

b) Döntés utcák és közterületek elnevezéséről
Előadó: Major Gábor polgármester

c) Döntés települési patkány- és rágcsálómentesítés elvégeztetéséről
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

d) Döntés igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2019. január 28.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Téli madarásztúra a gönyűi Duna-szakaszon

Kategória : Hírek módosítva: 2019.01.24 13:57

Madarásztúra 2019Téli Madarásztúra a Duna-parton / Vizes élőhelyek Világnapja

  • Időpont: 2019. február 2.
  • Helyszín: Gönyű, Duna-part
  • Találkozó: 9 órakor a Polgármesteri Hivatalnál
  • Program: MME bemutatása, vezetett túra a folyóparton, telelő vízimadarak megfigyelése

Bővebb információ: Bodor Ádám, Tel.: 06/20-210-2156

Rossz idő esetén a program elmarad! Ajánlott a meleg öltözék!

MME logo

Tovább

Az E.ON nevével visszaélve kérnek csalók átutalást

Kategória : Hírek módosítva: 2019.01.18 09:51

Az E.on nevében küldenek ismeretlenek az energiavállalat elektronikus értesítőihez nagyon hasonló formátumú e-maileket, ezzel próbálják elérni, hogy különböző, általában alacsony összegeket átutaljanak nekik.

A vállalat csütörtök délutáni közleményében felhívta a figyelmet: az elmúlt órákban több bejelentést kaptak ezekről a veszélyes visszaélési kísérletekről. Az E.on arra kéri ügyfeleit, hogy kiemelt óvatossággal járjanak el átutalási megbízásaik teljesítése során.

(A "tovább" gombra kattintva a szolgáltató által közzétett tájékoztató anyagot olvashatják)

Tovább

Településrendezés - kérdőív

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Tisztelt Látogatóink!

A Duna-parti "2. webkamera" a területen zajló felújítási munkák miatt ideiglenesen nem üzemel, a munkálatok befejezéséig türelmüket kérjük! Bővebb információk a fejlesztésekről: Dunamenti természet ízei projekt | Kisalfold.hu

Rendőrségi hírek

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2019.06.25. 03:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 508 5
NO2 12 11
NOx 14 6
O3 19 10
NO 1 -
Szélirány ÉK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!