Banner

Hírek

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2023. november 23.

Kategória : Hírek módosítva: 2023.11.16 13:38

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2023. november 23-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

Meghívó1.) A közbiztonság helyzete településünkön
Előadó: Szabó Péter körzeti megbízott, GYRK; Újhelyi Jácint elnök, Gönyűi Polgárőr Egyesület

2.) A helyi adók mértékének felülvizsgálata, beszámoló az adóztatásról
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

3.) Bérleti díjak felülvizsgálata
Előadó: Major Gábor polgármester

4.) Döntés a Gönyűi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről és az illetményalap változásáról
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

5.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

6.) Az önkormányzat III. negyedéves tájékoztatójának és a 2024. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Major Gábor polgármester

7.) A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

8.) Döntés az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

9.) Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak munkájáról
Előadó: Lakatos Attila elnök, Ügyrendi Bizottság; Badar László elnök, Pénzügyi Bizottság; Járay Zoltán elnök, Szociális és Gyermekjóléti Bizottság; Ott-Szegő Henrietta elnök, Kulturális Bizottság

10.) Döntést igénylő ügyek

a) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

b) Gönyű-Nagyszentjános kerékpárút közvilágítása
Előadó: Major Gábor polgármester

c) Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény szakmai programjának módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

d) Döntés a Magyar Falu Program pályázatain való részvételről
Előadó: Major Gábor polgármester

11.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2023. november 14.

 

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó - közmeghallgatás; 2023. XI. 23.

Kategória : Hírek módosítva: 2023.11.15 09:56

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

 

MeghívóTisztelettel meghívom Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 23-án (csütörtök) 18:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) tartandó közmeghallgatására.


Napirend

 

 1. Beszámoló Gönyű Község Önkormányzata 2023. évben végzett munkájáról és a 2024. évi tervekről
 2. Közérdekű bejelentések, észrevételek

 

Számítok megtisztelő jelenlétére!

Gönyű, 2023. november 14.

 

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Fekvőrendőr a Kossuth Lajos utca Győr felőli bevezető szakaszán

Kategória : Hírek módosítva: 2023.11.06 15:40

Tisztelt Gönyűiek!

 

A Kossuth Lajos utca Győr felőli bevezető szakaszán sebességcsökkentő küszöb ("fekvőrendőr"), illetve 30 km/h-ás sebességkorlátozó tábla került kihelyezésre, kérjük az autósokat, hogy legyenek figyelmesek és a balesetek elkerülése érdekében az előírt sebességhatárt ne lépjék túl!

Ne megszokásból vezessenek a jelzett helyen! A korlátozó táblára és a fekvőrendőrre az Uniper erőmű/MAVIR kapcsolótér és a Kossuth Lajos utca első lakóházai közötti szakaszon számítsanak, a korlátozott sebesség az autósok és az itt lakók biztonságát egyaránt szolgálja!

Sebességkorlátozás Fekvőrendőr

 

Köszönettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Útmutató a háztartási és a mezőgazdasági kutak új szabályozásához

Kategória : Hírek módosítva: 2023.11.03 20:36

Az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb háztartási és mezőgazdasági öntöző kutak általánosan jogszerűnek minősülnek, azokat nem kell bejelenti, és üzemeltetésükhöz nem kell vízjogi engedélyt kérni. A kutak 2024. január 1. utáni létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges teendőkről útmutatót készített a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

TájékoztatóJövő évtől a kutakkal kapcsolatos esetleges bejelentési, engedélyezési feladatokat az határozza meg, hogy a kút vízkészletvédelmi szempontból milyen területen létesül. Az új szabályozás meghatároz kockázatmentes és kockázatos területeket, utóbbi kategóriába hazánk területének 12 %-a tartozik, ezek a védendő ivó- és/vagy karsztvízbázisok. A kockázatmentes és a kockázatos területeket a vízkészletvédelmi országtérkép mutatja meg. A térkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján érhető el:

http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

A háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó, és az első vízzáró réteget el nem érő kút esetében kockázatmentes területen 2024. január 1-jét követően sem lesz teendő, nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy megszüntetéséhez. Ivóvíz- vagy karsztbázis szempontjából kockázatos területen azonban a kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a kút helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Kockázatmentes területen a sekély mélységű (50 méter talpmélységet meg nem haladó) és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntöző kút esetében 2024. január 1-jét követően a létesítést, üzemeltetést és megszüntetést előzetesen be kell jelenteni a Nemzeti Földügyi Központ részére, és a kutakat digitális vízmérővel kell felszerelni. Kockázatos területen a sekély mélységű öntözőkút létesítése, üzemeltetése és megszüntetése is vízjogi engedélyhez kötött tevékenység lesz.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) útmutatót készített annak érdekében, hogy a lakosság és a mezőgazdasági vízhasználók el tudjanak igazodni a kutakkal kapcsolatos új, 2024. január 1-jén érvénybe lépő szabályozáshoz, a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges teendőkről. Az útmutató elérhető a NAK portálján.

A vízkészlet fenntartása és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése nem csak az állam, hanem mindenki kötelessége. Tekintettel arra, hogy az édesvízkészletek egyre korlátozottabban állnak rendelkezésre, a gazdálkodóknak fontos szem előtt tartani a felelős, fenntartható mezőgazdasági vízgazdálkodással összhangban lévő termelés szabályait, annak érdekében, hogy hazai vízkészleteinket meg tudjuk őrizni a következő generáció számára.

Tovább

Közlemény - MEDLOG átrakó állomás előzetes vizsgálati eljárás

Kategória : Hírek módosítva: 2023.10.30 17:52

Iktatószám: GY/40/04811-6/2023.
Ügyintéző: dr. Mozga Nikoletta, Szitterné Lengyel Judit
Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: MEDLOG Gönyű Terminál Zrt., a Gönyű külterület 098/2 hrsz. alatt létesülő intermodális átrakó állomásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás - Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy

 

KÖZLEMÉNY

KözleményA Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján közhírré teszi a MEDLOG Gönyű Terminál Zrt. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. statisztikai számjel: 32056550- 5210-114-01, a továbbiakban: Ügyfél) képviselője kérelmére indult – a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 90. pontja (Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény méretmegkötés feltétel nélkül) szerinti eljárásra vonatkozóan a következőket:

 1. Az ügy tárgya: MEDLOG Gönyű Terminál Zrt., a Gönyű külterület 098/2 hrsz. alatt létesülő intermodális átrakó állomásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
 2. Iktatási száma: GY/40/04811-4/2023.
 3. Az eljárás megindulásának napja: 2023. október 19. Az előterjesztett kérelem teljes eljárásban kerül elbírálásra.
 4. Az ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Mozga Nikoletta, email: kornyezetvedelem###kukac###gyor.gov.hu, tel.: (96) 896-137
 5. Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 45 nap
 6. Ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei: Ha a hatóság a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.
 7. A közleménynek a Kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap
  A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.
 8. A tevékenység hatásterülete: Gönyű község közigazgatási területe.
 9. Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció elérhetősége:
  https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58a09c6da018b6b57bf614ec5/2051/-7822299822298113994/04811-a.zip
 10. Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, valamint a környezeti hatásvizsgálat szükségességére közvetlenül a Kormányhivatalnál lehet észrevételt tenni a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.
 11. Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:
  a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.
  b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles-e vagy sem.
  c) Melyek a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei.
  d) A tevékenység mely egyéb engedély birtokában kezdhető meg.
 12. Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) és (1a) bekezdése és 1. számú mellékletének 4.1. pontja értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2023. október 26.

Kategória : Hírek módosítva: 2023.10.18 08:59

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2023. október 26-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

 

Napirendi javaslat:

 

Meghívó1.) Beszámoló a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről és nevelési munkájáról; az óvoda és bölcsőde munkatervének jóváhagyása
Előadó: Cseszregi Zoltánné intézményvezető

2.) Tájékoztató a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai munkájáról
Előadó: Kiss Béla igazgató

3.) Döntést igénylő ügyek

a) Gönyűi főzőkonyha közétkeztetési szerződésének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

b) Gyermekétkeztetési szabályzat módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

c) A köztemetőről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

d) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

e) Bem József utca felújítása – tervváltozatok egyeztetése
Előadó: Major Gábor polgármester

f) Utcafelújítási program elfogadása – felújítási prioritás meghatározása
Előadó: Major Gábor polgármester

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2023. október 17.

 

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Új italcsomagolás-visszaváltási rendszer

Kategória : Hírek módosítva: 2023.10.16 13:54

2024. január 1-től új italcsomagolás visszaváltási rendszer lesz Magyarországon

Cél a műanyag, az üveg palackok és a fém italos dobozok 90%-os újrahasznosítása 3 éven belül.

 • 2024-től mintegy 2000 visszaváltási pontra, REpontra lehet majd visszavinni a palackokat, a hálózat az új csatlakozókkal folyamatosan bővül
 • Az EU-s szabályoknak megfelelő rendszert fog működtetni a MOHU
 • A MOHU továbbra is várja a rendszerhez önkéntesen csatlakozni kívánó boltok jelentkezését.
 • Az EU előírása szerint 2029-ig a PET palackok 90%-át vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani. Jelenleg ezeknek a műanyag és üveg italos palackoknak, valamint fém dobozoknak csak a töredékét hasznosítjuk újra, ami hatalmas terhelés a környezetnek.
 • Ez az egyik leghatékonyabb rendszer a körforgásos gazdaság szempontjából, mert az egyutas termékek esetében bevezetendő, egységes, 50 forintos visszaváltási díj motiválja a vásárlót arra, hogy visszavigye a palackot, ezzel értékes újrahasznosítható alapanyagot juttat vissza a gazdaságba.

(Részletek a "Tovább" gombra kattintva olvashatók!)

Tovább

Ünnepi megemlékezés

Kategória : Hírek módosítva: 2023.10.16 10:51

Gönyű Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre!

Plakát - meghívó

 • Beszédet mond Major Gábor polgármester,
 • Ünnepi műsor a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak közreműködésével,
 • Díszpolgári cím átadása.

Helyszín: Panoráma terem (Egészségház emeletén)
Időpont: október 23., hétfő, 9 óra

A megemlékezést koszorúzás zárja a Háry Dezső téren.

Minden kedves Megemlékezőt szeretettel várunk!

Tovább

Vízkészletvédelmi országtérkép

Kategória : Hírek módosítva: 2023.10.13 12:20
Vízkészletvédelmi országtérkép

Elkészült a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával járó, lakossági és mezőgazdasági kutak engedélyezéséhez előírt vízkészletvédelmi országtérkép, amely elérhető az OVF honlap oldalsávjában található „Vízkészletvédelmi országtérkép” gombra kattintva.

http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

A kutak létesítésének és vízkészletvédelmi országos térkép előállításával kapcsolatos szabályozás részleteit a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  és a 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

Tovább

Tegyünk közösen a csalások megelőzéséért!

Kategória : Hírek módosítva: 2023.10.02 13:11

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeire hívja fel a figyelmet.

Sajnálatos módon – ahogy országszerte – vármegyénkben is megnövekedett az úgynevezett banki csalások száma. Egyes esetekben a sértetthez érkező telefonhívás során a csalók a számlavezető bank munkatársának, vagy bankbiztonsági szakembernek adják ki magukat.

KépAz ilyen jellegű eseteknél az egyik fajta visszaélési módszer, amikor egy jogosulatlan utalás miatti károk helyreállítására kínálnak az elkövetők a bank nevében segítséget, amely során több személyes-, bankszámla-, valamint netbanki adatok megadását kérik.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében a rendőrség kérése, hogy az ilyen telefonhívásoknál legyenek szkeptikusak, lehetőleg telefonon azonnal vegyék fel a kapcsolatot a számlavezető bankjukkal az információk tisztázása érdekében, illetve személyes ügyintézés keretében beszéljenek az esetről a bank munkatársával.

Amennyiben mégis megtörtént a baj, úgy a szükséges biztonsági intézkedések megtétele céljából minél előbb lépjenek kapcsolatba a számlavezető bankjukkal, illetve tegyenek bejelentést a rendőrségen.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a csalások megelőzése érdekében az alábbi prevenciós ajánlásokat nyújtja:

 • Bankkártyája-, netbankja adatait ne adja meg idegeneknek se telefonon, se e-mailben!
 • Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen fel vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt Önnek!
 • Legyen gyanús, ha a telefonáló személy tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó e-mailben ajánl kedvező üzleti lehetőséget!
 • Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!
 • Legyenek óvatosak az ismeretlen telefonálókkal!  
 • Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája adatait, netbankja belépési adatait! A bankok az ügyintézés során soha nem kérik az ügyféltől ezeket az információkat, mivel az ügyfél-azonosítás során a valódi banki dolgozó ezen adatokat látja.
 • A bank telefonon soha nem ad utasítást az ügyfélnek semmilyen átutalásra.

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokkal kapcsolatban: https://kiberpajzs.hu/

Tovább

Infoblokk

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

gkp_kerdoiv_small.jpg

tekerj_gonyu_2024_small.jpg

Defibrillátor az egészségháznál
Defibrillátor
(Kossuth Lajos u. 97. - orvosi rendelő mellett, falra függesztett dobozban)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.

Leader-palyazat

Projekt

Cities

Ifjúsági lelkisegély

Iskolaőr plakát

Közlemény

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

MFP

Hasznos információk

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2020.08.30. 23:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 358 3
NO2 3 3
NOx 7 3
O3 68 37
NO 2 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!