Banner

Hírek

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2022. IV. 13.

Kategória : Hírek módosítva: 2022.04.12 14:08

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2022. április 13-án (szerda) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása (Rp.I.241-16.)
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. április 12.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

A magyar költészet napja

Kategória : Hírek módosítva: 2022.04.07 09:29

A magyar költészet napjára hagyományos és új programelemmel is készülünk:

Plakát

 • II. Verselj, Gönyű! (Április 8-tól ismét ellepik a kék masnis versek Gönyű közterületeit)
 • „Mozdulatlan elkötelezettség” – Pilinszky-tablókiállítás a Hivatal kerítésén
Tovább

2022-ben is "Közlekedik a család"

Kategória : Hírek módosítva: 2022.04.07 09:25

Jelentkezzen a vetélkedőre, közlekedjen biztonságosan és nyerjen egy személyautót!

PlakátA közúti közlekedésben fontos, hogy a résztvevők körültekintő, megfontolt módon, egymást partnerként tekintve közlekedjenek. A közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érdemes minél korábban megismerkedniük, az idősebbeknek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük és példaként szolgálniuk a fiatalabb családtagok részére. Ez a gondolat hívta életre tizenegy esztendővel ezelőtt a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedősorozatot, amelyet azóta is a Rendőrség baleset-megelőzési szervezete, az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervez a fő támogatók (Autós Nagykoalíció, Škoda Magyarország) bevonásával. Az elmúlt évben a koronavírus-járvány két hulláma között sikerült biztonságosan megrendezni a területi versenyeket, amelyen több száz család vett részt.

A visszajelzések, a területi versenyeken szerzett tapasztalatok arra ösztönözték a szervezőket, hogy idén is május 21. és június 28. között megrendezzék a vetélkedősorozat területi versenyeit.

A versenyekre bármely magyarországi lakóhellyel rendelkező család nevezhet, ha legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá amennyiben hat és tizenhét év közötti gyereket/gyerekeket nevelnek.

Érdemes elindulni a versenyen, amelynek fődíja, egy Škoda FABIA személygépkocsi. Reméljük minél hamarabb kezdetét veszik az országos közlekedésbiztonsági vetélkedő területi fordulói, ahol nemcsak a családok, hanem a legeredményesebb oktatási intézmények is díjazásra kerülnek. A verseny szervezői az iskolák részére pályázatot hirdetnek meg. Azok az iskolák, amelyek a vetélkedősorozaton a legtöbb családdal vesznek részt, az alábbiak szerint kerülnek díjazásra:

1, helyezett iskola 500 000 Ft értékű tan- és sportszert,

2. helyezett iskola 300 000 Ft értékű tan- és sportszert,

3. helyezett iskola 100 000 Ft értékű tan- és sportszert kap az igények figyelembevételével.

A versenyről a www.kozlekedikacsalad.hu oldalon lehet bővebb információkat találni.

Tovább

Köszöntés Gönyű 800 éves évfordulója alkalmából

Kategória : Hírek módosítva: 2022.04.04 14:33

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Gábor!


LevélKözös büszkeségünk, Gönyű 800 éves évfordulója alkalmából ezúton kívánok a magam, a Kollégáim és az UNIPER minden dolgozója nevében önnek, mint a község Polgármesterének, valamint az Önkormányzat és a hivatalok, szervezetek minden dolgozójának és nem utolsó sorban a község lakosságának jó egészséget, sikeres fejlődést és további gyümölcsöző együttműködést cégcsoportunkkal.

Amikor 18 évvel ezelőtt először került szóba Gönyü mint az akkori E.ON erőművi befektetésének lehetséges helyszíne, még nem gondoltuk, hogy ilyen mértékű elfogadásra és befogadásra lelünk Önöknél. A gyönyörű természeti adottságokkal és értékes hagyományokkal, történelmi múlttal rendelkező község lakossága a kezdeti, természetes, - az ismeretlentől való - tartózkodását követően partnerünkké, társunkká és szomszédunkká vált, miközben mi is bevontuk a falu lakosságát a munkákba a tervezéstől, építkezéstől kezdve egészen az üzembe helyezésig, és mind a mai napig együtt gondolkodunk a jövőről is.
Minden tőlünk telhetőt megtettünk és megteszünk azért, hogy a környezetünkben élők a lehető legkisebb mértékben érezzék az építkezés és üzemelés zavaró hatását.

Óvtuk és megőriztük a történelmi múltat, az állat-és növényvilágot, fejlesztettünk,értékeket és munkahelyeket teremtettünk, támogattunk, ahol csak lehetett.
Mindaz, amit elértünk, nem valósulhatott volna meg az ön és a község támogatása nélkül.
Hálásak vagyunk ezért.

Mi a magunk részéről továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk a lakosság, az itt élők életkörülményeinek javításáért. Reméljük, még hosszú ideig lesz lehetőségünk együtt gondolkodni, együtt fejlődni a jelen és a jövő minden egyes gönyűi lakosának javára.

Önnek és családjának kedves Gábor, további sok sikert, jó egészséget kívánunk.

 

Üdvözlettel:
Katona Zoltán és a Gönyűi Erőmű csapata

2022. március 30.

Tovább

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Kategória : Hírek módosítva: 2022.04.05 10:26
Bölcsődei felvételei kérelem

HirdetményTájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti igényüket, a 2022-2023-as nevelési-gondozási évre a „Kérelem a bölcsődei ellátás igénybevételéhez” nevű formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány átvehető a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében 2022. április 4-től 800 és 1600óra között, valamint letölthetővé válik a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, valamint Gönyű község honlapjáról.

Bővebb felvilágosítás a 06 20 217 8111 telefonszámon vagy személyesen kérhető az intézmény vezetőjétől, Tóthné Rosta Évától.

A kitöltött nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó szülői nyilatkozat aláírva, dátummal ellátva, a lakcímkártyák másolatával (szülő, gyermek) együtt személyesen az intézménybe leadva, vagy a következő e-mail címre küldve, vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu nyújtható be.

Határidő: 2022. április 28. (csütörtök)


A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei felvételi szabályzata

Gönyű Község Önkormányzata a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében három éves kor alatti kisgyermekek ellátását biztosítja


A bölcsődei ellátásra jogosultak köre:

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni (1997 évi 31. tv. 43. §)

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.


A bölcsődei ellátás igénybevételének módja:

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi vagy gyermekorvos szakorvossal egyetértve
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

A bölcsődei beiratkozásokra minden év áprilisában kerül sor. A beiratkozási napokat a helyi sajtóban a fenntartó meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet.

Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről.

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolandók:

 • A lakcímkártya másolata
 • Munkáltatói igazolás
 • Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén
 • Szülő betegsége esetén orvosi igazolás
 • Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvételről
 • Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi és szakorvosi igazolás
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, mely megállapodásban kitér:

 • az ellátás várható időtartamára,
 • a fizetendő étkezési térítési díj mértékére, a fizetésre vonatkozó szabályokra,
 • a szolgáltatások formájára, módjára

A felvételről a szülők írásban kapnak tájékoztatást.


A bölcsődei ellátás megszűnése:

A bölcsődei ellátás megszűnik:

 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére (kivétel ez alól a védelembe vett, bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek )
 • a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén,
 • a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

A szülők, az intézmény vezetőjétől kérelmük elbírálásáról egy hónapon belül, írásbeli értesítést kapnak.

Gönyű, 2022. 03.16.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

Tovább

A besurranó tolvaj csak alkalomra vár – és talál

Kategória : Hírek módosítva: 2022.04.01 10:31

Talált sajnos azokban a győri ingatlanokban is, ahova késő éjszaka és a hajnali órákban jutott be a csukott, de nem zárt ajtón, miközben a lakók otthonukban aludtak, majd a bejárati ajtó mellett elhelyezett értékeket magához véve távozott. A tulajdonosok az értékeiktől (készpénz, bankkártyák, személyes iratok) megszabadított táskájukat később a lépcsőházban eldobva találták meg.

Hamarosan visszavonhatatlanul beköszönt a tavasz és mindenki egyre több időt tölt a szabadban. A kertben és a ház körül se lesz kevesebb a munka, előkerülnek a garázsokból a kerékpárok, motorkerékpárok, kerti kisgépek, szerszámok.

A kellemes időben sajnos a tolvajok is megjelenhetnek a családi házas övezetekben, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ajtóinál, ablakainál bízva abban, hogy oda beosonva értékeket tulajdoníthatnak el.

A „besurranásos” lopások jellemzője, hogy a tolvaj észrevétlenül a csukott, de nem zárt kapun, ajtón, nyitott ablakon jut be a lakásba miközben a lakók otthon tartózkodnak, vagy éppen az ott lakó engedi be jóhiszeműen az elkövetőt, aki kihasználva az alkalmat vagyontárgyakat tulajdonít el. E lopási módszernél nincs felfeszített zár, betört ablak.

A tulajdonos bár otthon van, nem tud a bűncselekmény elkövetéséről. Az elkövető az ő óvatlanságát, más irányú elfoglaltságát, vagy éppen a késő éjszakai-hajnali órákat használja ki, amikor már mindenki nyugovóra tért. Pillanatok alatt elveszi a táskát, pénztárcát, irattárcát, vagy a pénzt és az ékszereket, amelyek elrejtése nem okoz gondot és a menekülést sem akadályozza.

A besurranásos lopás csak pár másodpercig tart, és szinte teljesen megelőzhető, ezért a Győri Rendőrkapitányság az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:

 • Ingatlana kapuját, bejárati ajtaját akkor is tartsa kulcsra zárva, ha otthon tartózkodik, hiszen nem biztos, hogy észreveszi a hívatlan látogatót!
 • A bejárati ajtóra célszerű nyitásérzékelőt szerelni, így azon nem tudnak észrevétlenül bejutni!
 • Ha a kertben dolgozik, vagy az udvaron pihen, minden esetben zárja be a bejárati ajtókat és az ablakokat!
 • Táskáját, kulcsait, egyéb értékeit ne a bejárati ajtó közelében, vagy jól látható helyen tárolja!
 • A kerékpárt, kerti szerszámokat, gépeket, kisgépeket használat után gondosan zárja el. A kerékpárt még a tárolóban is érdemes lezárni.
 • A szellőztetéssel is legyen óvatos! Ne hagyja kitárva földszinti lakása, kertes háza ablakait, ha nem tartózkodik a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál.
 • Amennyiben idegenek csengetnek be, szolgáltatást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, esetleg pénzváltás ürügyével keresik Önt, legyen óvatos, ne engedje be őket lakásába!

Ne teremtsen alkalmat a besurranó tolvajoknak!

Győri Rendőrkapitányság – bűnmegelőzési alosztály

Tovább

Lakossági tájékoztató az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.30 15:43

Lakossági tájékoztató az ukrajnai menekültválsággal kapcsolatban

 

TájékoztatóAz Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezényletével megkezdődött a hazánkba menekülő ukrán lakosok országos szintű elhelyezése. Ennek következtében március 28-án a késő esti órákban településünkre érkezett 31 regisztrált ukrán állampolgár, többségükben gyerekek.

Önkormányzatunk és a Gönyűi Önkormányzati Kft. megfeszített előkészítő munkát követően lakhatóvá tette a Kossuth Lajos utca 181-183. szám alatti régi egészségház épületét, gondoskodott az épületen szükséges munkálatok elvégzéséről, a közműszolgáltatás helyreállításáról, a takarításról és a nélkülözhetetlen eszközök beszerzéséről, amely utóbbi esetében több adományt is kaptunk, amelyeket ezúton is megköszönünk. Az előzetes tervekkel ellentétben tehát a menekültek nem a régi gyógyszertár Civilház céljára felújított épületében kerültek elhelyezésre, amelynek legfőbb oka, hogy ezen épületet mielőbb szeretnénk a civil szervezetek használatába adni, továbbá a régi egészségház épülete elszeparáltabb szálláslehetőséget biztosít a hozzánk érkezett nagyszámú családok részére.

A mai nap folyamán a Győri Járási Hivatal hivatalvezetője, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke iránymutatásai alapján, a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény családsegítője, a Védőnői Szolgálat védőnője, a Gönyűi Polgárőr Egyesület önkéntes polgárőrei és a Győri Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály körzeti megbízottja bevonásával megkezdődött a szükséges adategyeztetés, eligazítás, előzetes egészségügyi állapotfelmérés. A napi háromszori étkezést az önkormányzat utólagos elszámolású állami támogatással, valamint a rendelkezésre álló adományokból biztosítja.

Lényeges, hogy a központi kijelölés alapján településünkre érkező ukrán állampolgárok ideiglenes szálláshelye nem idegenrendészeti őrizet, így ők szabad mozgásukban – természetesen hazánk jogszabályainak betartása és betartatása mellett – nem korlátozhatók, ezáltal lakosaink várhatóan találkozni fognak majd velük az utcán, boltokban, vendéglátóhelyeken. A településünkön köztudomásúan kiváló közbiztonság fenntartása érdekében ugyanakkor mind a rendőrség, mind pedig a polgárőrség fokozott felügyeletét igénybe fogjuk venni.

A mindannyiunk számára új és kihívásokkal teli helyzettel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel, problémáikkal településünk polgármesteréhez és jegyzőjéhez fordulhatnak, továbbá bármilyen közbiztonságot érintő kérdésben elsősorban a rendőrség ügyeleti telefonszáma (112 vagy 107), másodsorban a körzeti megbízott telefonszáma (70/941-8105), illetve az önkéntes polgárőrök járőrének telefonszáma (30/886-4507) hívható.

Továbbra is kérjük és köszönjük segítő együttműködésüket!

Gönyű, 2022. március 29.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Lakossági tájékoztató a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bővítéséről

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.30 15:46

Lakossági tájékoztató a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bővítéséről

 

TájékoztatóGönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi döntése alapján megtervezésre került a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése, egyúttal önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) keretében a beruházás finanszírozására. A pályázat eredménye egyelőre nem ismert, azonban a szoros ütemterv tarthatóságának biztosítása érdekében az önkormányzat a szükséges engedélyeztetési eljárásokat lefolytatta, a tervezett beruházás építési engedéllyel és jóváhagyott kiviteli tervvel rendelkezik.

A munkálatoknak a tervezett nyári leállás, valamint az alternatív napközbeni ellátás ideje alatt történő megvalósításának biztosítása érdekében az önkormányzat, mint az intézmény fenntartója nyilvános közbeszerzési eljárást hirdetett, amelynek ajánlattételi határideje március 25-én lejárt, a felhívásra kivitelezői ajánlat nem érkezett. Ennek alapvető indoka, hogy az időközben bekövetkezett orosz-ukrán konfliktus hatására az építőanyagok beszállítási láncolata olyan mértékben sérült, hogy az egyébként is szűk határidőkkel egyetlen kivitelező sem merte felvállalni a beruházás megkezdését. Önkormányzatunk álláspontja szerint jelen helyzetben ez a kisebbik rossz, hiszen az engedélyezett tervdokumentáció rendelkezésre áll, a már benyújtott pályázat nyertessége esetén pedig információink szerint kellő idő áll majd rendelkezésre annak megvalósítására. Mindannyiunk számára vállalhatatlan lett volna ugyanis, ha úgy indul meg a kivitelezés, hogy a részleges bontásra sor kerül, ugyanakkor a beruházás befejezése az építőanyagok hiánya miatt beláthatatlan időpontra húzódott volna. Ebben a helyzetben egyetlen felelős döntés hozható, a tervezett beruházást el kell halasztani.

Az önkormányzat intézményvezető asszonnyal azonnal megkezdte a szükséges egyeztetéseket, amelynek keretében bekértük a védőnőtől a várható gyereklétszámokat is, amelynek alapján az óvodai és bölcsődei működés az elkövetkező nevelési év során, ha szűkösen is, de biztosítható. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházás a 2023. évi nyári időszakban megvalósulhasson, azonban amennyiben a háborús helyzet elhúzódása miatt az építőipari beszállítók továbbra sem tudják a felmerülő igényeket kellő mértékben kielégíteni, abban az esetben alternatív megoldást kell találni az óvoda és bölcsőde további szakszerű, a szülők által megszokott színvonalon történő működtetése érdekében. Ezen lehetőségek kidolgozása folyamatban van, amelyről a település képviselő-testülete fog megfelelő időben döntést hozni az intézmény vezetésének bevonásával.

Fentiek értelmében az óvoda és bölcsőde nyári leállása az idei évben az előre tervezetthez képest a megszokott négy hétre rövidül, továbbá fenntartói szünet elrendelésére az idei nevelési évben nem kerül sor. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót az intézmény fogja közzétenni.

Ezúton is köszönjük a szülők türelmét és az eddig tanúsított nagyfokú együttműködését.

Gönyű, 2022. március 29.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Tájékoztatás hulladékudvarok nyitva tartásának változásáról (nyári nyitvatartás)

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.30 16:00

Tisztelt Gönyűiek!


A GYHG Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarok 2022. április 1-től nyári nyitvatartási rendre állnak át.
Gönyűn a nyitvatartás időpontjai (várhatóan 2022. október 31-éig) az alábbiak szerint módosulnak:

település további település hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
Gönyű Nagyszentjános - - - 9:00-18:00 - 11:00-15:00 -
Tovább

Közlemény az általános iskolai beiratkozás idejéről

Kategória : Hírek módosítva: 2022.03.23 11:17

KÖZLEMÉNY


KözleményAz általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ illetékességi területén.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-nak megfelelően az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ a jelen közleményben tájékoztatja az érintetteket.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2022. április 21-22.

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozással kapcsolatos döntés: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt, melyet szintén írásban közöl a szülővel.

A jogorvoslati eljárás: az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az iskola döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt naptári napon belül a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83. § (5) bekezdés alapján a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviseli.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdés a-b) pontjai alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében.

Győr, 2022. március 22.

Dr. Nagy Adél
tankerületi igazgató

Tovább

Cities

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

Hasznos információk

Határvadász

Banner

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

Moziest kép

NMHH plakát

Kamarai választás

EuroVelo 6 - tajekoztato

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2022.09.01. 22:45
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 165 1
NO2 6 5
NOx 7 3
O3 66 36
NO 0 -
Szélirány K
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!