Banner

Banner

Horváth Lajos fényképei

Hírek

Lakossági egyeztető fórum - meghívó

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.21 13:35

MeghívóGönyű Község Önkormányzata tisztelettel hívja és várja Önt az Rp.I.241-10 munkaszámú, "Gönyű, településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata" megnevezésű eljárás véleményezési szakasza során a település honlapján 2020. október 9-én nyilvánosságra hozott településrendezési dokumentumok lakossági egyeztető fórumára.

A fórum helyszíne és időpontja:

Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme, 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.;
2020. november 5. (csütörtök), 16:30 óra

A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv a lakossági fórumon a dokumentumok készítését végző Regioplan Kft. munkatársai által részletesen bemutatásra kerülnek. Szíves véleményeiket a lakossági fórumot követő 8. nap 12:00 óráig várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatalban, levélben a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. címen, vagy elektronikus levélben a jegyzo###kukac###gonyu.hu e-mail címen.

Gönyű, 2020. október 21.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2020. X. 29.

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.21 11:36

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2020. október 29-én (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről és nevelési munkájáról; az óvoda és bölcsőde munkatervének jóváhagyása
Előadó: Tóthné Rosta Éva intézményvezető

2. Tájékoztató a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai munkájáról
Előadó: Kiss Béla igazgató

3. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény alapdokumentumainak módosítása
Előadó: Pákozdi Ramóna intézményvezető

4. Az önkormányzat és költségvetési szervei Beszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

5. Döntés az 594/A/3 helyrajzi számú ingatlan vételáráról
Előadó: Major Gábor polgármester

6. Döntést igénylő ügyek
a) Önkormányzati követelés behajthatatlannak nyilvánítása
Előadó: Major Gábor polgármester

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester


Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2020. október 20.

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Lakossági tájékoztató - tüzelőanyag-támogatás

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.16 07:58

Lakossági tájékoztató szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásról


TájékoztatóGönyű Község Önkormányzata az idei évben is eredményesen pályázott a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálisan rászorulók részére nyújtandó tüzelőanyag támogatásra, amelynek eredményeképpen összesen 79 erdei m3 tűzifa természetbeni ellátásként, lakossági kérelemre történő odaítélésére nyílik lehetőség.


A támogatás azon szociálisan rászoruló, Gönyű község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő kérelmezőnek nyújtható, aki

 • öregségi nyugellátásban részesül, egyedül él, és akinek havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450 %-át, azaz 128.250 forintot;
 • egyedül él, a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személy, és akinek havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450 %-át, azaz 128.250 forintot;
 • a háztartásában a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személyt gondoz, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személy él, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 %-át, azaz 99.750 forintot;
 • háztartásában mindenki öregségi nyugellátásban részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, azaz 85.500 forintot.

 

Az igénylés részletes feltételeit a szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról szóló 16/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelet határozza meg, amely a település honlapján megtalálható. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány 2020. október 19-től a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben elérhető, valamint a község honlapján is elérhetővé tesszük letölthető formátumban.

A kérelmek 2020. október 19. hétfőtől 2020. november 13. (péntek) 12:00 óráig beérkezőleg nyújthatók be személyesen ügyfélfogadási időben (H: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00; K: 13:00 – 16:00; CS: 8:00 – 12:00; P: 8:00 – 12:00) Árnits Adrienn igazgatási előadónál vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) történő megküldéssel.
Az igénybejelentés beérkezésére vonatkozó határidő jogvesztő, tehát a bármely módon ezt követően érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.
Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy a nyomtatvány elektronikus úton nem nyújtható be.
További kérdéseikkel hivatalunkhoz fordulhatnak, az ismert elérhetőségeinken.

Gönyű, 2020. október 16.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Településrendezési terv átfogó felülvizsgálata - véleményezési szakasz

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.15 08:05

Tisztelt Lakosaink!

UtcaképGönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 8-án tartott rendkívüli ülésén döntött a gönyűi településrendezési terv átfogó felülvizsgálata során az előzetes tájékoztatási szakasz lezárásáról. Ezzel a hosszú ideje tartó munka egy újabb fázisba lépett, megindult a véleményezési szakasz, amely már a véglegesnek szánt anyagok hatósági, partnerségi, lakossági egyeztetésére szolgál. Ennek során természetesen újabb lakossági fórumra is sor kerül, azonban az összes anyag október 9-én addig is feltöltésre került a honlapra, az Önkormányzat fülön belül a Településrendezési terv menüponthoz ( https://www.gonyu.hu/gonyu-telepulesrendezesi-terv ), Rp.I.241-10 munkaszám alatt, Településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata munkacím alatt.

A munka elhúzódását az országos, majd pedig a megyei területrendezési tervek jelentős átdolgozása, ezáltal számos jogszabály megváltozása okozta, de reményeink szerint a folyamat az idei évben lezárható, az új településrendezési eszközök pedig a jövő évtől hatályba léptethetők.

Ezúton is kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjenek a dokumentumokat tanulmányozni, mivel ezek évtizednyi időszakra meghatározzák a település fejlesztési irányait, a beépítési lehetőségeket.

Tisztelettel:

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Ingyenesen elvihető könyvek

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.14 14:08

Kedves Gönyűiek!

A Gönyűi Könyvtárban selejtezést tartottak a megyei könyvtár dolgozói. Ennek keretében rengeteg könyv került selejtezésre mindenféle kategóriában (gyermek és ifjúsági könyvek, lexikonok, szépirodalmi művek, tudományos témájú könyvek, regények, stb.)

Ezeket a könyveket ingyen el lehet vinni lakosainknak a könyvtárból az alábbi időpontokban:

 • 2020. október 15. (csütörtök) 15:00-18:00-ig és
 • 2020. október 16. (péntek). 13:00-14:30.

Várok mindenkit szeretettel!

Baumgartner Fanni
könyvtáros

Tovább

Influenza elleni oltás Gönyűn - tájékoztató

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.14 13:29

Kedves Pácienseim!

 

Az influenza elleni oltóanyagot várhatóan október utolsó hetében kapjuk meg a Népegészségügyi Hivataltól. Az oltások beadását október 28-án (szerda) kezdjük meg.

Az influenza elleni oltásokat innentől kezdve szerda, csütörtök és pénteki napokon 10-12 óra között előjegyzés nélkül végezzük november végéig. Ezt követően már csak különösen indokolt esetben kérhető az ingyenes influenza elleni oltás.

Aki oltásra jön, időpontot egyeztetnie nem szükséges. Megfázásos tüneteket mutató betegeket nem oltunk.

A várakozásra vonatkozó szabályok betartása fontos, tehát a váróhelyiségben 2 embernél több egy időben ne legyen, a rendelőbejárat előtti folyosón várakozók is tartsák a távolságot és viselje mindenki a maszkot.
Az oltási könyvét mindenki hozza magával. (Első oltás esetén helyben állítjuk ki.).
Az oltás a váll tájékon történik, olyan ruházatot célszerű felvenni, hogy a váll szabaddá tétele minél egyszerűbb lehessen.

Az oltás a fenti szabályok betartása mellett, rövid várakozási idő mellett fog megtörténni.

2020-10-14.

Dr. Bohner Péter
háziorvos

Tovább

Álláslehetőség

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.14 13:29

Gönyű Község Önkormányzata és a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési referens állást hirdet

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9071, Gönyű Kossuth L. u. 93.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Gönyű község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, szakmai háttér biztosítása a helyi rekreációs, szabadidős programkínálat kialakításához
 • a község közművelődési igényeinek felmérése, értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
 • az önkormányzati rendezvények szervezése
 • az önkormányzati intézményekkel és a településen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás
 • a helyi újság szerkesztése, újságcikkek megírása, összegyűjtése
 • a Közösségi Színtér és a Gönyűi Könyvtár működtetése

Pályázati feltételek:

 • min. középfokú szakirányú képesítés vagy a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (OKJ II.) végzettség megszerzésének vállalása
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • valamely grafikai program ismerete vagy egy grafikai program elsajátításának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • releváns területen szerzett felsőfokú képesítés
 • hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriás vezetői engedély, saját gépjármű
 • angol és/vagy német nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség és kezdeményezőkészség
 • kiváló kommunikációs készség szóban és írásban
 • önálló munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • amennyiben a pályázó rendelkezik grafikai ismeretekkel, önállóan készített grafika (plakát, szórólap stb.) benyújtása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: döntés után azonnal

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Gábor polgármester nyújt, a 06 20 932 2538-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: 9071, Gönyű, Kossuth L. u. 93.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését!

 • elektronikus úton: a polgarmester###kukac###gonyu.hu címen
 • személyesen: Major Gábor polgármester részére ügyfélfogadási időben

A pályázatokat 2020. november 3-ig várjuk.

(A Gönyűi Hírek újságban megjelenő hirdetéshez képest módosított, végleges változat.)

Tovább

Szépkorúak köszöntése

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.02 13:35

Idősek napjaMinden évben sorjáznak a jeles napok, ünnepek és világnapok. Van Anyák napja, Gyermeknap és van Idősek napja is. Ez utóbbi október 1-jén. Ilyenkor különösen jár a kiemelt figyelem. De persze jól csak akkor cselekszünk, ha egész évben szeretettel, törődéssel fordulunk a szüleink, nagyszüleink vagy a egyedül élő idős szomszédunk felé. A napi rohanás közben persze nem könnyű időt szánni arra, hogy meglátogassuk őket, de jól esik egy kicsit leülni és megpihenni, előhúzni néhány emléket a családi legendáriumból. Mosolyt csal az arcunkra, ha labdáznak a gyerekünkkel, vagy együtt gyúrják a tésztát az ebédhez. Értékes pillanatok ezek, megőrzendők. A szépkorúak szépségét már nem a makulátlan bőr és a világmegváltó lendület adja, de a tekintetükben ott van a sokat megéltek bölcsessége, mozdulataikban a nyugalom. Őket már nem a hajtja a versengés a birtoklásért, a hatalomért, az elsőségért. Tanulhatunk tőlük.

 

Ezúton kívánok jó egészséget és sok örömteli pillanatot minden gönyűi szépkorúnak!

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Fókuszban a nyugdíjasok és szépkorúak – Idősek világnapja

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.01 13:13
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei az Idősek világnapja alkalmából fogalmaztak meg prevenciós ajánlásokat.
 

Az ENSZ-közgyűlés 1991-ben október elsejét az idősek világnapjává nyilvánította, amikor is a figyelem a hatvan éven felüli korosztály felé fordul. Célja a méltósággal megélt öregkor középpontba állítása.

Megyénk rendőrsége egész évben kiemelt figyelmet fordít az idősek védelmére. A bűnmegelőzési szakterület a propaganda tevékenység fokozása mellett, a megelőzés minden lehetséges eszközével igyekszik fellépni a nyugdíjasokat és a szépkorúakat érintő bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása érdekében. Kollégáink számos nyugdíjas klub, valamint idősek ellátásával, gondozásával foglalkozó intézmény felkérésére tartanak előadásokat a vagyon- és személyvédelem, illetve az áldozattá válás megelőzésének témakörében. A szakemberek személyes tanácsadással, szituációk és prevenciós kisfilmek bemutatásával, bűnmegelőzési kiadványok átadásával hívják fel az idősek figyelmét, a célcsoportot leginkább érintő bűncselekmények megelőzési lehetőségeire.

A nyugdíjas korosztály áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez azonban nem elegendőek a rendőrség megelőző intézkedései, elengedhetetlen az idősekre való fokozott odafigyelés, törődés és társadalmi összefogás!

Kérjük fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait:

 • Ne nyisson ajtót, kaput idegeneknek, ismeretlen személyeknek! Bejárati ajtajára szereltessen biztonsági zárakat, láncot, amit minden esetben használjon is!
 • Családi házának, lakásának ajtajait, ablakait gondosan zárja, rövid időre se hagyja nyitva, még akkor sem, ha otthon tartózkodik!
 • Soha ne adjon, utaljon pénzt olyan idegennek, aki bajba jutott rokonának „megbízásából” kéri azt Öntől!
 • Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt, tegye inkább bankba vagy a takarékba!
 • Legyen jó viszonyba szomszédaival, kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház/lakás és a környék biztonságára!
 • A házaló árusokat ne engedje be lakásába, és lehetőleg ne vásároljon tőlük semmit!
 • Amennyiben nem a megszokott - látásból már ismert - mérőóra-leolvasó, díjbeszedő, postás, rendőr, önkormányzati, szociális, egészségügyi intézményi dolgozó keresi fel, akkor minden esetben kérje el az igazolványát és az azon lévő azonosító alapján, telefonon ellenőrizze a látogató hitelességét!
 • Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül él, és ne áruljon el magáról semmit idegeneknek (telefonon sem)!
 • Figyeljen arra, hogy kézitáskája mindig zárva legyen, és főleg tömegben szorítsa a karja alá! Érintetlenségét többször ellenőrizze! Soha ne tegyen pénztárcát, vagy kézitáskát, autóstáskát a bevásárló kocsiba!
 • Idegenek kérésére ne váltson pénzt! Ha nagyobb összeget vesz fel, lehetőleg ne menjen egyedül! Sötétedés után kerülje az elhagyatott, kivilágítatlan helyeket!
Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2020. X. 8.

Kategória : Hírek módosítva: 2020.10.01 08:17

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2020. október 8-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1. Településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata - előzetes tájékoztatási szakasz lezárása
Előadó: Major Gábor polgármester

2. A szociálisan rászorulók részére nyújtott tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

3. Csatlakozási javaslat a Szigetköz Natúrpark Egyesülethez
Előadó: Major Gábor polgármester

4. Döntés a Gönyű, 415/10 helyrajzi számú ingatlan vételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

5. Döntés az 594/A/3 helyrajzi számú ingatlan vételáráról
Előadó: Major Gábor polgármester

6. Egyéb ügyek, tájékoztatók
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű , 2020. szeptember 30.

Tisztelettel:


Major Gábor
polgármester

Tovább

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2021.03.03. 19:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 2048 20
NO2 63 62
NOx 75 37
O3 32 17
NO 8 -
Szélirány NY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!