Banner

Hírek

Óvodafelújítás - tájékoztató

Kategória : Hírek

Tisztelt Szülők! Kedves Gönyűiek!

 

Szeretnék mindenkit tájékoztatni a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde építési munkálataival kapcsolatban, egyúttal az intézmény dolgozóinak nevében kérjük megértésüket és türelmüket ebben az átmeneti időszakban.

TájékoztatóAz intézmény felújítása 2023. április 3. napján megkezdődik. A zavartalan működés érdekében március 31-én, pénteken délután szeretnénk átköltöztetni a csoportokat. Ezért kérjük a kedves szülőket, hogy aki meg tudja oldani, gyermekét ebéd után szíveskedjen hazavinni. A gyermekek és a szülők biztonsága érdekében az óvodai nevelés és bölcsődei ellátás másik épületekben folytatódik tovább.

Maci csoport, Bölcsőde (Süni és Csiga): Civil Ház - 9071, Gönyű Kossuth L. u. 157.

Kékcinke, Halacska és Katica csoport: Egészségház – 9071, Gönyű Kossuth L. u. 97.

Március 31-én, pénteken kérünk mindenkit, hogy a váltóruhákat, cipőket vigyék magukkal, hétfőn (április 3-án) pedig az új helyen adják át a kollégáknak, a félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy jelet rajzoljanak a cipőkbe, ruhákba.

Szeretnénk az óvodai és bölcsődei nevelést zökkenőmentesen, biztonságos körülmények között tovább folytatni, illetve a tervezett programokat lehetőségeinkhez mérten megtartani. Bízunk benne, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, sikerül kellemes perceket szerezni nekik, újabb élményekkel gazdagítani őket.

A zsúfoltság elkerülése és gyermekek biztonsága érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket a bejárati ajtókban adják át a kolléganőknek, akik elkísérik őket a saját öltözőegységükhöz és segítenek az öltözködésben. A bejáratokhoz csengő kerül felszerelésre. Megértésüket köszönjük.

Mivel a törvényi előírás szerint azon gyermekeknek, akik harmadik életévüket betöltötték napi négy órában óvodai nevelésben kell részt venniük, ezért kérjük, hogy a gyermek hiányzásainak igazolását az eddig megszokottak szerint tegyék meg. Kérjük viszont azon szülőket, akik gyermekük délutáni felügyeletét meg tudják oldani, azzal segítsenek nekünk és a többi munkában lévő szülőtársnak, hogy a gyermeket ebéd után vigyék haza.

Gönyű, 2023.03.23.

 

Kéréseikkel, kérdéseikkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal:

Cseszregi Zoltánné
Intézményvezető

Tovább

Óvodai beiratkozás / bölcsődei jelentkezés

Kategória : Hírek

HIRDETMÉNY

Gönyű Község Önkormányzatának fenntartásában működő Kék Duna Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozásra

 

HirdetményÉrtesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásra, bölcsődei jelentkezésre az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 26-27-én (szerda-csütörtök) 8.00 órától - 16.00 óráig

Helye: Egészségház 9071, Gönyű Kossuth L. utca 97.

2023. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. Az óvoda felvételi körzete Gönyű Község közigazgatási területe. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2023. szeptember 1. és 2024. február 29. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket az intézményvezetőnek.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt május 31. napjáig.

A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, érdeksérelemre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Gönyű Község Jegyzőjéhez. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az intézményt, vagy Gönyű Község jegyzőjét.

Tovább

Április 2-ától indulóhely változás az autóbusz-állomáson

Kategória : Hírek

TájékoztatóA VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. tájékoztatása szerint, 2023. április 2-ától a győri autóbusz-állomás kocsiállás-kiosztása átalakul, a jövőben a helyközi autóbuszjáratok 29 induló kocsiállásról fognak indulni, ezért az indulási helyek és a számozás is változik. Az autóbusz-állomás kocsiállásait bemutató helyszínrajzot, valamint a központi, összevont indulási jegyzéket itt, vagy a képre kattintva érhetik el, illetve a Volánbusz Zrt. honlapján is olvashatják:

 

https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/40246

Tovább

"Ovi csalogató"

Kategória : Hírek

Tisztelt Szülők!


PlakátKedves leendő ovisok, bölcsisek!


Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy ovi csalogató sétára 2023.03.27-én és 28-án.
Indulás az óvoda épülete elől délelőtt 9 és 10 órai kezdettel.

Betekinthettek a csoportok életébe, az óvoda és bölcsőde mindennapjaiba, ismerkedhettek az intézmény dolgozóival. Szeretnénk ízelítőt adni nektek a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde vidám, sokszínű életéből.

 

Gyertek el anyával, apával, hogy megismerhessük egymást!

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2023. március 23.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Meghívó
Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2023. március 23-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirendi javaslat:

1.) A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Cseszregi Zoltánné intézményvezető

2.) A településen folyó közművelődési tevékenység áttekintése, valamint a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tájékoztatója a 2022. évben végzett tevékenységről
Előadó: Szász-Pungur Noémi Csenge közművelődési referens

3.) Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde konyha felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

4.) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Major Gábor polgármester

5.) Intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Major Gábor polgármester

6.) Döntést igénylő ügyek

a) Jegyző személyéről és tevékenységéről szóló bizalmi szavazás
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző


7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről; az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről; a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

 

Gönyű, 2023. március 16.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Lőgyakorlat

Kategória : Hírek

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2023. március 3., 17., 22., 23. és 31. napján

8.00-17.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

 A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Közlemény

Kategória : Hírek

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a tárgyi ügyben arról tájékoztatja Gönyű, Nagyszentjános és Ács település lakosságát és az érintetteket, hogy a Fertő­ Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, Pf. 4.; KSH: 15325756-8412-312-08; KÜJ: 100137800; KTJ: 101009143; a továbbiakban: Ügyfél) 2023. március 1-én a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely-rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, mely alapján közigazgatási eljárás indult.

1.) Az ügy tárgya: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság - a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely-rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása.
2.) Iktatási száma: GY/40/00806-1/2023.
3.) Az eljárás megindításának napja: 2023. március 1.
4.) Ügyintézési határidő: 45 nap,
5.) Ügyintéző neve: dr. Jagadics Zoltán, telefon: 96/896-137.
6.) A közleménynek a Hatóság ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: 2023. március 8.
A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.

7.) A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2023. március 1-én a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely­ rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Az „Duna Erebe-szigeteki mellékág rekonstrukciója" projekt elsődleges célja a mellékágrendszer ökológiai állapotának javítása a vízpótlás mennyiségének és gyakoriságának növelésével, a feliszapolódott med­rek részbeni visszaállításával, a halak számára kedvezőbb ívó- és telelóhelyek kialakításával. Mindezek elősegítik a mellékágrendszer szárazföldi és vízi élőhelyeinek fenntarthatóságát, változatosságuk meg­őrzését. A projekt az Erebe-mellékágat 4,170 fkm hosszban érinti, felvízi oldalon 1789+475 fkm-től alvízi oldalon 1785+305 fkm-ig. A tervezett vízimunkákkal érintett települések a Duna jobb partján Gönyű, Nagyszentjános és Ács.
A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Khvr.)  3. sz. melléklet 127. pont b) és c) pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

8.) A tevékenység helye:
Nagyszentjános: 058/1, 049, 052 hrsz.-ú ingatlanok.
Gönyű: 02, 03/1 hrsz.-ú ingatlanok.
Ács: 082/26 hrsz. (kivett Duna folyam) kotrási anyag elhelyezéssel érintett 088 hrsz.-ú ingatlanok.

Hatásterület által érintett ingatlanok:
Gönyű : 03/1, 02, 04/6, 04/9, 04/8, 04/10, 04/12, 04/40, 05 hrsz.
Nagyszentjános: 049, 051/1, 055, 052, 053, 054, 056, 057, 058/1, 047/46, 047/24, 047/25, 047/26, 047/27, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, 047/14, 047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 047/19,  047/20,  047/21,  047/32,  047/33,  047/34,  047/35,  047/36,  047/37, 047/38, 047/39, 047/40, 047/41, 047/42, 060 hrsz.

9.) Az érintettek az eljárás során a kérelembe és mellékleteibe a Kormányhivatalnál az ügyfélszolgálati irodában, ügyfélfogadási időben, valamint a telepítés helye szerinti település jegyzőjénél tekint­hetnek be, továbbá a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton a Kormányhivatal honlapján tekinthetik meg:

https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58613bb5e0186bba3d4c455d8/1780/-7228367838774502314/00806-3-2023.zip

10.) Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, ill. a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan észrevételt lehet tenni a Kormányhivatalnál, a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.

11.) Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:
a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.
b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélykö­teles-e vagy nem.
c) Meghatározza a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit.
d) A tevékenység mely egyéb, a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában kezdhető meg.

12.) A kérelmező ügyfél neve: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

13.) A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatásul közli, hogy a tárgyi ügyet teljes eljárásban bírálja el, így a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

14.) A határidő túllépésének jogkövetkezményei az általános közigazgatásirendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Tovább

Meghívó - rendkívüli testületi ülés; 2023. március 8.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

 

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülését 2023. március 8-án (szerda) 16:30 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1.) Gönyűi óvoda fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

 

A megismételt tárgyalásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.

A képviselő-testületi ülésen részt vesz a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

Az adategyeztetés mélységére és a közbeszerzési törvényben előírt titoktartási kötelezettségre tekintettel, az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés megtartását indítványozom.


Kérem, hogy az ülésen feltétlenül részt venni szíveskedjen!

 

Gönyű, 2023. március 7.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2023. március 6.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

 

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2023. március 6-án (hétfő) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1.) Gönyűi óvoda fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

2.) Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde konyha felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

3.) Közszolgálati Szabályzat módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

4.) Víziközmű Társulattól átvett egyes követelésekről történő lemondás
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

 

Gönyű, 2023. március 1.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Március 15-ei ünnepség

Kategória : Hírek

Március 15. plakátGönyű Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre, melyet 2023. március 15-én 9 órakor tartunk a Pajtában (a Hivatal udvara).

Ünnepi köszöntot mond: Major Gábor polgármester

Az ünnepi műsor közreműködői:

Kelemen Kamilla
Kelemen Karolin
Méder-Böjthe Zsombor

A műsort követően levetítésre kerül az „Amiről a kincsek mesélnek” c. rövid ismeretterjesztő film (rendezte Bárány Krisztián)

A rendezvényt koszorúzás zárja a Háry Dezső téren.

Tovább

Közlemény

Cities

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

Hasznos információk

Határvadász

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

Moziest kép

NMHH plakát

Kamarai választás

EuroVelo 6 - tajekoztato

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Rendőrségi hírek

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2023.03.24. 23:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 248 2
NO2 2 2
NOx 0 0
O3 61 34
NO -1 -
Szélirány DK
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!