Banner

Hírek

Szúnyoggyérítések (központi)

Kategória : Hírek

Tisztelt Gönyűiek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy településünk területén az alábbi időpontokban várható központilag szervezett szúnyoggyérítés:

tervezett időpont (pótnapok) földi kémiai légi kémiai
2023. május 25., csütörtök (V.26. és 27.) igen -
2023. május 31., szerda (VI.1 és VI.2.)  -  igen
2023. június 5., hétfő (VI.6. és VI.7.) igen -
2023. június 7., szerda (VI.8 és VI.9.) - igen
2023. június 12., hétfő (VI.13. és VI.14.) igen -

A földi kémiai gyérítések a napnyugta utáni időszakban történnek.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Bővebb információk:

Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről

Szúnyoggyérítés hírek - BM OKF

Heti programok

Tovább

Beszámoló - Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-70-9-21)

Kategória : Hírek

Beszámoló a Pannónia Kincse Leader Egyesület „A Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-70-9-21)” című helyi felhívása kapcsán

Gönyű Gyorsan fejlődő település a Duna partján, a Bakony-ér és a falut délről ölelő 3200 hektáros erdő szomszédságában. A község mai gazdasági versenyképeségét az ipar és a hozzá kapcsolódó vízi, vasúti és közúti szállítás adja. A község vezetése igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, amely segítségével élhetőbbé, komfortosabbá válhatnak a községben élők mindennapjai. A cél az, hogy Gönyű nyugodt, egészséges és korszerű otthona legyen lakosainak és vonzó célpontja vendégeinek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2022-ben is minden lehetséges alkalmat és pályázati lehetőséget próbált kihasználni a község. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület „Helyi fejlesztések támogatása-VP6-19.2.1.-70-9-21” felhívás is jó alkalomnak bizonyult arra, hogy támogatást nyerjenek olyan eszközök beszerzésére, amelyek jól használhatóak lennének önkormányzati rendezvényeken, ahol az időjárásnak való kitettség csökkentésével a lakosság nagyobb számban tudna részt venni. Másrészt a szociálisan rászoruló rétegek nagyobb támogathatósága is célként szerepelt.

A rendezvénytér fűtését 4 db HELIOS STH 3 Hordozható elektromos fűtőventilátorokkal szeretnénk a jövőben megoldani. Az egyenként 3 kW teljesítményű fűtőegység nem igényel telepítést, könnyen mobilizálható, szinte azonnal, rövid felfutási idővel hőt ad le. Hatósugarában jól érezhető a fűtésteljesítmény, de a tágabb környezetet is felmelegíti.

A fűtőventilátorok megvásárlásával az önkormányzat célja a lakosság szélesebb rétegeinek elérése a téli, kora tavaszi rendezvényeken.  Az időjárástól való kitettség csökkentése.

Az ágaprító gép beszerzésével az önkormányzat elsődleges célja a szociálisan rászorulók támogatása a község területén szükségszerűen kivágott fák lakossági célra történő felajánlásával. Másrészt a szociális tüzifára sikeresen pályázók körében sok az idős ember, aki nem, vagy csak nehezen tudja megoldani a támogatásként kapott fa konyhakészre aprítását, várhatóan ezzel a géppel megoldódik ez a probléma.

A Remet RP 150/6 késes ágaprító gép 12-18 mm hosszúra képes darabolni a maximálisan 10-13 cm átmérőjű fát nedvesség tartalomtól, keménységtől függően. Traktorral hajtott gép 300 cm-es futószalaggal ellátva, amely a fa feldolgozását és szállításra való előkészítését is lehetővé teszi.

A pótkocsi beszerzésének célja a régi, csaknem 15 éves eszköz cseréje korszerűbbre, csökkentve a karbantartási költségeket. Elsősorban szállításra szeretnénk használni, a községen belül megtakarítva a szállítási költségeket.

Az AGRO PV 4000 mechanikus ráfutófékes pótkocsi állítható magasságú vonó szerkezettel rendelkezik, a meglévő eszközparkkal kompatibilis. A három oldalra billenthető plató lehetővé teszi kis helyen is a rakomány megfelelő helyre navigálását. A rögzítő ékek, biztonsági reteszes ajtózárak, racsnis rakomány rögzítők pedig a biztonságos közúti közlekedést, illetve a kiszolgáló személyzet biztonságát szolgálják.

A projekttábla is kihelyezésre került, illetve a lakosságot folyamatosan tájékoztattuk a helyi újságban. Ezáltal a projekt kapcsán a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségének az önkormányzat eleget tett.

További információ:
www.gonyu.hu
palyazatok###kukac###gonyu.hu

Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2023. június 1.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2023. június 1-én (csütörtök) 17:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirendi javaslat:

1.) Településrendezési eszközök Rp.I.241-17 számú módosításával kapcsolatos munkaközi döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

A képviselő-testületi ülésre a képviselők a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően korábban telefonon meghívásra kerültek, a rendkívüli testületi ülés telefonon összehívásra került.

A képviselő-testületi ülésen részt vesz a megbízott települési főépítész.

Kérem, hogy az ülésen feltétlenül részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2023. május 31.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Kisgyermeknevelési támogatás - tájékoztató

Kategória : Hírek

KISGYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS
A kérelem benyújtható 2023.  június 1-jétől - 2023. július 15-ig.

 

TájékoztatóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat és támogatási formákat, amelyek szerint Gönyű Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek és a fiatal felnőttek jogszabályokban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

7/A. § (1) Az önkormányzat kisgyermeknevelési támogatásként – éves költségvetésének függvényében – pénzbeli támogatást nyújt a gyermek tankötelezettsége időpontjáig keletkező kiadások fedezetére.

(2) A kisgyermeknevelési támogatás nyújtásának feltétele, hogy a gyermek és a kérelmező szülő (törvényes képviselő) legalább egy éve Gönyű község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Gönyű községben tartózkodjon.

(3) A bejelentett lakóhely alóli felmentés megadására a polgármester jogosult, amennyiben a rendeletben meghatározott időtartamot elérő életvitelszerű gönyűi lakhatás egyéb módon igazolható.

(4) A kisgyermeknevelési támogatás iránti kérelem minden év május 1. napjától június 15. napjáig nyújtható be, a gyermek tankötelezettségét megelőző évig. A támogatás a bevezetését követő első alkalommal június 1. napjától július 15. napjáig igényelhető.

(5) A kisgyermeknevelési támogatás összege nevelési évenként

a) személyes gondoskodást nyújtó intézménybe (bölcsőde) vagy köznevelési intézménybe (óvoda) felvételt nyert kisgyermek esetében 10.000 forint;

b) személyes gondoskodást nyújtó intézménybe (bölcsőde) felvételt nem nyert kisgyermek esetében 30.000 forint.

(6) A kérelmező a kisgyermek intézményi ellátásáról nyilatkozni köteles.

 

2023-ban kisgyermek-nevelési támogatásra jogosultak azok a szülők, akiknek a gyermeke

2017. 09. 01. - 2022. 07. 15.  között született

 

A kitöltött kérelem benyújtásakor kérelmező és gyermeke(i) lakcímkártyájának bemutatásától nem tekinthetünk el.

Kérelmek átvehetők: Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsődében, Gönyűi Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthetők a község honlapjáról.

Tovább

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!

Kategória : Hírek

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!

PlakátMiért?

A csípőszúnyogok lárvái vízben fejlődnek. Tévedés azt gondolni, hogy csak a tavak, folyók árterében szaporodnak a szúnyogok.
Több gyakori szúnyogfaj lárvája a ház körüli kisebb-nagyobb vízgyülemekben, vizesedényekben fejlődik.
Akár egy pohárnyi vízben is több száz szúnyog fejlődhet.

A nyári hőmérséklet mellett akár egy hét alatt végbemegy a szúnyoglárvák fejlődése. A gépkocsiról vagy repülőgépről levegőbe porlasztott szúnyogirtószer a kifejlett szúnyogokat pusztítja el.
Amennyiben a vízben a szúnyoglárvák fejlődése zavartalan, folyamatosan kelnek ki az új szúnyogok, így a szúnyogártalom napok alatt ismét kialakul.

Hogyan?

  • Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. Hívja fel családtagjai, ismerősei figyelmét is a szúnyogok elleni védekezés fontosságára. Kérjük, ossza meg felhívásunkat.
  • Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot, stb. fordítsa fel, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni.
  • Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre. Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót, stb. fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.
  • Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok fagytól védett helyekre húzódnak be ősszel. A garázs, pince, akna, stb. nyílászáróit tartsa zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.
  • Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
  • A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje elfogyasztja a szúnyoglárvákat. A rendszeresen kezelt, tisztított vizű medencében nem maradnak életben a szúnyoglárvák.
  • A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát, stb. olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta.
  • Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot, stb. melyben a víz összegyűlhet.
  • Ne hagyja, hogy a virágcserepekben, cserépalátétben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltse fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntse a vizet.

A felhívást készítette: Nemzeti Népegészségügyi Központ

További információért látogasson el a https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok

Tovább

Ideiglenes határellenőrzést vezet be Szlovákia

Kategória : Hírek

Ebben az időszakban kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken lehet majd a határon átlépni.

Szlovákia – a Magyarországgal, Ausztriával, Lengyelországgal és Csehországgal közös határszakaszain, valamint a nemzetközi repülőtereken - 2023. május 24. és június 8. között biztonsági okokból ideiglenes határellenőrzést vezet be.

Az említett időszakban kizárólag a kijelölt határátkelőhelyeken lehet majd a határon átlépni. A szlovák hatóságok törekszenek arra, hogy az átkelőhelyeken a várakozási idő minimális legyen.

Javasoljuk, hogy a Szlovákia területére belépők a határellenőrzési folyamat gyorsítása érdekében készítsék elő személyazonosító okmányaikat.

(Részletek a "tovább" gombra kattintva olvashatók)

Tovább

Új napelemes rendszert kapott a Gönyűi Egészségház és Közösségi Épület

Kategória : Hírek

Új napelemes rendszert kapott a Gönyűi Egészségház és Közösségi Épület

 

Gönyű Község Önkormányzata az „Gönyűi Egészségház és Közösségi Épület napelemes korszerűsítése” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00005 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című és „TOP Plusz 2.1.1-21” kódszámú felhívás alapján valósította meg a projektet.

A fejlesztés során az Egészségház és Közösségi Ház tető szerkezetére 51 db 400 Wp-s napelem panel került felhelyezésre. A napelemes rendszer része egy 20 kWp-s inverter is. Így az éves villamos-energia fogyasztás a hálózatra csatlakozó napelemes rendszer használata következtében minimálisra csökken.

A projekt 8,48 CO2/t csökkenéssel járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

 

A megvalósítandó projekt helyszíne: Gönyűi Egészségház és Közösségi Épület, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 97., Hrsz: 635/4

A beruházás kivitelezője a SOLAR HERO Zrt volt.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg; a konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal. A beruházás 10 389 823 Ft támogatás összegből valósult meg.

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. A projekt 2023. május 15-én lezárult.

Tovább

Lőgyakorlat

Kategória : Hírek

ÉRTESÍTÉS LŐGYAKORLAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrszentiváni katonai lőtéren

2023. június 1., 2., 5., 6., 7., 8. és 23. napján 8.00-17.00 óráig

2023. június 22. napján 8.00 - 24.00 óráig

éleslövészet kerül végrehajtásra.

A lövészet idején a biztonsági területre belépni és ott tartózkodni

SZIGORÚAN TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2023. május 24.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Meghívó

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2023. május 24-én (szerda) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirendi javaslat:

1.) A Gönyűi Önkormányzati Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójának és a 2023. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető

2.) Tájékoztató a közterület-fenntartási feladatok ellátásáról
Előadó: Major Gábor polgármester

3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

4.) Döntést igénylő ügyek

a) Az önkormányzat és költségvetési szervei Beszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

b) A gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Major Gábor polgármester

c) A Gönyű, 698/2 helyrajzi számú ingatlan rendeltetésmód változásának jóváhagyása
Előadó: Major Gábor polgármester

d) Döntés a Pannon-Víz Zrt. részére a fennálló költségnövekmény utólagos megfizetéséről
Előadó: Major Gábor polgármester

e) Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde konyha felújítás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, valamint a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

 

A 4/e) napirendi pont tekintetében az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés megtartását indítványozom.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

 

Gönyű, 2023. május 10.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Közlemény - Gönyű-Nagyszentjános kerékpárút

Kategória : Hírek

Iktatószám: GY/40/01682-3/2023.
Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia. Pulai Judit
Telefonszám: (96) 896-125

Tárgy: Gönyű-Nagyszentjános kerékpárút előzetes vizsgálati eljárása

 

KÖZLEMÉNY

KözleményA Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésének megfelelően – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján közhírré teszi a Nagyszentjános Község Önkormányzata (székhely: 9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1.) meghatalmazásából eljáró UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület, statisztikai számjel: 10867156-7112-114-01) kérelmére indult, a Khvr. 3. számú mellékletének 87. c) pontja szerinti előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: A Nagyszentjános Község Önkormányzata meghatalmazásából eljáró UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelmére indult, Gönyű- Nagyszentjános kerékpárút létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás.

2. Ügyirat száma: GY/40/01682-1/2023.

3. Az eljárás megindításának napja: 2023. április 13. Az előterjesztett kérelem teljes eljárásban kerül elbírálásra.
4. Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 45 nap.
5. Ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei az Ákr.-ben foglaltak alapján: Ha a hatóság a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.
6. A közleménynek a Kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint honlapján való közzétételének napja: a tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap. A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.
 
7. A tevékenység hatásterülete: Nagyszentjános és Gönyű Község közigazgatási területe.
8. Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció elérhetősége:

https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58613bb5e01879467f38b3038/1822/-6890449848445846862/01682%20an.zip

9. Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, valamint   a környezeti hatásvizsgálat szükségességére közvetlenül a Kormányhivatalnál lehet észrevételt tenni a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.

10. Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:

a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.

b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles-e vagy sem.

c) Melyek a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei.

d) A tevékenység mely egyéb, a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában kezdhető meg.

11. Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  és  az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.8.133. pontja alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Tovább

Infoblokk

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

Leader-palyazat

Pajtamozi

Plakát

Cities

Szúnyogposzter

Tájékoztató

Közlemény

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

MFP

Hasznos információk

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

NMHH plakát

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2023.06.09. 07:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 309 3
NO2 8 8
NOx 19 9
O3 23 12
NO 7 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!