Banner

Hírek

Legyél Te is szerződéses határvadász!

Kategória : Hírek

Válassz stabil munkahelyet!

Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2022. július 28.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2022. július 28-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

 

Napirendi javaslat:

1.) Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázata
Előadó: Major Gábor polgármester

2.) A vásárolt élelmezés és az intézményi térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető

3.) A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Házirendjének módosítása
Előadó: Pákozdi Ramóna intézményvezető

4.) Út- és járdafelújítás Gönyűn tárgyú közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztása
Előadó: Major Gábor polgármester

5.) Gönyű, 834 helyrajzi számú volt vámőrlaktanya értékesítése
Előadó: Major Gábor polgármester

6.) Lakásgazdálkodási önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Szigethy Balázs jegyző

7.) Gönyű, 637/1 helyrajzi számú ingatlan lakásbérleti szerződésének meghatározása
Előadó: Major Gábor polgármester

8.) Bányatelek fektetéssel kapcsolatos előzetes önkormányzati álláspont kialakítása
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. július 20.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Ebösszeírás - 2022

Kategória : Hírek

FELHÍVÁS

EbösszeírásAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel

Gönyű község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2022. augusztus 1-től október 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos / ebtartó kötelessége, ugyanakkor hivatalunk háztartásonként egy darab nyomtatvány kézbesítéséről gondoskodik. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

A korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni!

A formanyomtatvány beszerezhető 2022. július 25-től október 31-ig folyamatosan a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető a település honlapjáról.

ügyfélfogadási idő:

hétfő: 800 – 1200 és 1300 – 1600
kedd: 1300 – 1600
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 800 – 1200
péntek: 800 – 1200

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljeskörűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2022. október 31-ig a Gönyűi Polgármesteri Hivatalhoz az eredeti, aláírt példányt visszajuttatni. A bejelentőlapok leadásának elősegítése érdekében a közforgalmú helyeken további gyűjtődobozok kihelyezését tervezzük.

Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos / ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Hivatal ellenőrizheti.

Felhívom továbbá a figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Együttműködésüket köszönöm!

Letölthető dokumentumok:

Bejelentő adatlap letöltése (doc-formátum)

Teljes felhívás megtekintése/letöltése (pdf-formátum)

(Az űrlap elérhető a honlap Önkormányzat > Letölthető dokumentumok > Formanyomtatványok menüjében is, illetve az E-Önkormányzat Portálon is kitölthető (ügyindítás -> űrlap kereső -> "ebösszeíró adatlap" -> online kitöltés).

Gönyű, 2022. július 18.

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Értesítés

Kategória : Hírek

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régiója fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Győr-Gönyű DN500 gázvezetéken.Értesítő

A fáklyázás várható időpontjai:

2022. július 18. 7.00–22.00 óra
2022. július 19. 7.00–22.00 óra
2022. július 20. 7.00–22.00 óra

A fáklyázás a Gönyű szűrő-mérő állomás melletti fáklyán történik (hrsz.: 1182; GPS koordináta: N47º43'58,22'' E17º48'17,18''), ami erős fény- és hanghatással jár.

 

A tájékoztatás szerint a fenti tevékenység a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a munkálatokról a helyi médiában közleményt jelentetnek meg.

Tovább

Gáz a gaz

Kategória : Hírek

A nyár beköszöntével sajnos tömegesen jelennek meg a gyomnövények is, amelyek rengeteg bosszúságot okozhatnak az ingatlantulajdonosok számára.
Ahogy minden évben, idén is szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a telkek – legyen az beépített vagy beépítetlen – gyommentesítése, kaszálása, rendezettségének megtartása az ingatlantulajdonos felettébb fontos kötelezettsége. Ugyanígy igaz ez az ingatlanok előtti közterületekre is. A hiedelmekkel ellentétben nem újszerű ez a szabály, még csak nem is kizárólag helyi rendelkezés, legfeljebb a fiatalabb, esetleg városi környezetből költöző tulajdonosok eddig kevésbé találkoztak ezzel az egyébként teljesen természetes elvárással. A közterületek úttestig terjedő teljes területének (beleértendő tehát az árok, valamint az árok és az úttest közötti rész is) gondozása, tisztán tartása 1986 óta miniszteri rendeletben szabályozott.

Természetesen nem az az elvárás, hogy a területet tarra vágják, hiszen ahogy dr. Bohner Péter, településünk háziorvosa egy korábbi cikkében kifejtette, az már önmagában is káros lenne az élővilágra, mind a növényekre, mind pedig a rovarokra. Teljesen értelmetlen, de sajnos többször előforduló gyakorlat a fűnyírás elkerülése érdekében a terület (főleg az árok) teljes spektrumú vegyszeres kezelése. A szikkasztó árkok így jelentős mértékben veszítenek vízelszívó képességükből, aminek nagyobb esőzés során éppen az érintett ingatlan tulajdonosa látja majd kárát.

Sorozatosan láthatunk olyan ingatlanokat is, ahol akár hosszabb idő óta, módszeresen nem történik meg a gyommentesítés, fűnyírás. Sajnos településünkön rengeteg még mindig a külföldi tulajdonban lévő, a végrehajtás alatt vagy hagyatéki eljárás alatt álló ingatlan, amelyek esetében az intézkedés meglehetősen bonyolult, sokszor csaknem lehetetlen feladat. Ugyanakkor a vissza-visszatérő probléma nem csak ezeknél áll fenn. A gazos területeket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk folyamatosan felderíteni, de bejelenthetők a településünkön is működő Cities lakossági alkalmazáson keresztül is.

Igyekezzünk környezetünket a lehető legnagyobb rendben tartani! Ez nemcsak az igényes ember ismérve, hanem a jó szomszédi viszony egyik alapja is. A gaz ugyanis elég gáz…

 

Gönyű, 2022. június 13.

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2022. június 23.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2022. június 23-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

Napirendi javaslat:

1.) Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről
Előadó: dr. Bohner Péter háziorvos, dr. Varga Beatrix fogorvos, Steingartné Bódis Anna Amália védőnő, dr. Csanaki Vida gyógyszerész

2.) Tájékoztató a település állategészségügyi helyzetéről
Előadó: dr. Sík Sándor állatorvos

3.) Tájékoztató a helyi társadalmi alapítványok munkájáról
Előadó: Burjánné Szigethy Mónika elnök, dr. Csanaki Vida István elnök

4.) Tájékoztató a közétkeztetés helyzetéről
Előadó: Tóthné Rosta Éva intézményvezető, Pákozdi Ramóna intézményvezető, Kiss Béla igazgató, Jankó Ernő ügyvezető

5.) Beszámoló az önkormányzati társulások és egyéb szervezetek munkájáról
Előadó: Major Gábor polgármester

6.) Döntést igénylő ügyek

a) Új közforgalmú csomópont és feltáróút kialakítása – előzetes állásfoglalás
Előadó: Major Gábor polgármester

b) Címadományozási rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Major Gábor polgármester

7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. június 13.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Hajósok kincse - süteményrecept

Kategória : Hírek

Kész a süteményCsaládi napunk keretén belül megválasztásra került településünk ünnepi süteménye, mely elnyerte a Gönyű 800 süteménye címet is!

Ezúton is gratulálunk Varsics Péternének a győztes édességért!

Továbbá gratulálunk Ambrus Szabó Viktóriának a második, míg Hetzmann Kittinek a harmadik helyezésért, illetve minden kedves résztvevőnek!

 

Az első helyezett sütemény receptjét a Gönyűi Hírfolyam 2022. augusztusi számának Recept Lelke rovatában is megjelentetjük.
Így készül hát a „HAJÓSOK KINCSE”:

HAJÓSOK KINCSE

Tészta: Krém: Díszítés:
 • 5db tojás
 • 12.5 dkg liszt
 • 12.5 dkg cukor
 • csipet sütőpor
 • 400 gramm epres joghurt
 • 5 evőkanál kristálycukor
 • 1 csomag étkezési zselatin
 • pici piros étel színezék
 • 4 dl tej
 • 1 Dr. Oetker tejszín ízű pudingpor
 • 7 dkg kristálycukor
 • 4 dl habtejszín
 • 0.5 kg eper (friss eper hiányában bármilyen friss gyümölccsel helyettesíthető, fagyasztott nem ajánlott)
 • 2 csomag színtelen tortazselé
 • 0.5 l víz

Elkészítés:

Piskóta: a behűtött tojásokat kettéválasztjuk, sárgáját az 1/3-ad cukorral habosra keverjük, a fehérjéből a maradék 2/3-ad cukorral kemény habot készítünk. A két anyagot óvatosan egyneműsítjük, majd a legvégén az átszitált sütőporos lisztet is belekeverjük óvatos mozdulatokkal. Kivajazott, lisztezett formában vagy tepsiben 185 fokra előmelegített sütőben, 25 percig készre sütjük, hűlés után kettőbe vágjuk fel.

 

Joghurtos krém:

Az epres joghurtot (más gyümölcsnél más ízű joghurttal is helyettesíthető), a cukrot és zselatint addig melegítjük, amíg még nem kellemetlen belenyúlni (még elbírja a kezünk), forralni tilos. A kívánt szín elérése érdekében, tetszés szerint, piros ételszínezéket teszünk hozzá. A tejből és a pudingporból pudingot főzünk, a maradék kristálycukrot hozzá keverjük, hűlés közben kevergetjük, hogy ne bőrösödjön meg.

Ha minden hozzávaló kihűlt, elkezdjük betölteni, a pudingot átkeverjük, felverjük az előtte 24 órával behűtött tejszínt, hozzá adjuk a kikevert pudingos alapot, és formába töltjük. Hűtőszekrényben hűtjük.

Kb. 3 óra hűlés után a tortazseléből, a vízből és a cukorból zselét főzünk, a gyümölcsöket megtisztítjuk, felszeljük, kidíszítjük velük a süteményünk tetejét, majd a kicsit visszahűlt tortazselés oldattal leöntjük a gyümölcsöket, ezután ajánlatos 1 órára hűtőszekrénybe visszarakni, majd utána elfogyasztani. 😊

Ebből a mennyiségből kb. 16 szelet sütemény készül.

Süti 1. Süti 2. Süti - 3.
Tovább

Meghívó - rendkívüli, nyilvános testületi ülés; 2022. június 2.

Kategória : Hírek

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános testületi ülését 2022. június 2-án (csütörtök) 16:00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


Napirendi javaslat:

1.) Út- és járdafelújítás Gönyűn tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2022. május 30.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Meghívó - Trianon-emlékmű avatás / Összetartozásunk Tüze

Kategória : Hírek

Gönyű Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a trianoni emlékmű ünnepélyes avatására!

PlakátIdőpont: 2022. június 4. 19:00
Helyszín: Szent Péter és Pál Római Katolikus Templom kertje, Trianon emlékmű

Beszédet mond: Major Gábor polgármester

Az Egyház képviseletében
megszenteli: Dr. Maróti Gábor katolikus plébános
megáldja: Kovács Imola református lelkész; Vancsai József evangélikus lelkész


Közreműködik: Méder-Böjthe Zsombor

20:22-kor ismét fellobban az Összetartozásunk Tüze a Háry Dezső tér alatti Duna-parton
Minden megemlékezőt szeretettel várunk!


A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Tovább

Rendőrségi felhívás - webáruházak

Kategória : Hírek

Zsákbamacska?

Biztonságos online vásárlás - Ne kerüljön a „zsákba macska”!

FelhívásAz internet elterjedésével az online vásárlás és az online fizetés is egyre népszerűbb. Amíg a valós életben fizetés előtt személyesen meg tudjuk nézni a kiválasztott terméket, addig az online vásárlásnál erre nincsen lehetőségünk, ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt azonban kellő körültekintéssel csökkenthetjük és élvezhetjük az online vásárlás előnyeit.

Mire figyeljen?

Megrendelés

 • Csak biztonságos webáruházban és online- piactéren vásároljon!
 • Figyeljen a https:// vagy lakat szimbólum jelzésre a webcím előtt.
 • Győződjön meg a webáruház megbízhatóságáról. Olvassa el a vásárlói véleményeket.
 • Mindig kérjen megfelelő tájékoztatást a termékről, a jótállási feltételekről, a vásárlástól való elállás lehetőségéről, a szállítási költségekről, a szállítás idejéről és a csomag visszaküldésének módjáról.

Fizetés

 • Az áru kifizetése többféleképpen történhet.
 • Utánvétellel: a csomagot az átvételkor a postásnak vagy a futárnak fizeti. Mindig ellenőrizze, hogy a csomag bontatlan, nem sérült-e. Ha sérült ne vegye át.
 • Átutalással: személyesen a bankban vagy interneten keresztül a bank által működtetett biztonságos oldalon
 • Bankkártyával: fizetésnél meg kell adni a bankkártya adatait ezért csak a bank által működtetett oldalon vagy pénzforgalmi szolgáltatón (pl.: PayPal) keresztül egyenlítse ki a számlát.

Átvétel

 • Személyes átvétel: a terméket személyesen, az üzletben veheti át, így fizetés előtt meggyőződhet a rendelt termék minőségéről, illetve arról hogy azt kapja, amit rendelt.
 • Lakcímen futártól: a csomag tartalmáról akkor győződhet meg futár jelenlétében, ha a webshop a futárcéggel erre vonatkozó szerződést köt.

 

Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési alosztály

Tovább

Infoblokk

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

Plakát

Cities

Szúnyogposzter

Tájékoztató

Meghívó

Közlemény

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

MFP

Hasznos információk

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

NMHH plakát

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2023.06.02. 07:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 346 3
NO2 15 15
NOx 29 14
O3 27 15
NO 9 -
Szélirány É
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!