Banner

Hírek

Ingyenes jogsegély-szolgáltatás a hivatalban

Kategória : Hírek módosítva: 2023.07.04 10:20

Tisztelt Ügyfeleink!

Január 23-ától ismét elérhető lesz hivatalunkban Dr. Lászlófi Gabriella ügyvéd asszony ingyenes jogi tanácsadása.
Változás: Február 20-án és 27-én nem lesz tanácsadás, ezt követően március 6-ától kezdődően, minden páros héten, hétfőnként, 13 és 16 óra között lesz lehetőség a tanácsadás igénybevételére.

Nyári ügyfélfogadás: Az ügyvédnő 2023. július 17-én lesz legközelebb elérhető, ezt követően augusztus 21-én.

Tovább

Lakossági hulladékszállítási információk

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.30 11:42

A hulladékgazdálkodás rendszere a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szervezésében 2023. július 1-től megújul, az előttünk álló időszakban egyre nagyobb szerepet kap a hulladékok újrahasznosítása és a körforgásos gazdaság.

Azon a 111 vidéki településen, ahol eddig a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. volt a közszolgáltató, a jövőben is cégünk látja el a hulladékszállítási és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A 111 vidéki településen 2023. július 3-tól lesznek változások a hulladékszállítás napjában a lakosságnál és a közületeknél. Társaságunk minden érintett vidéki önkormányzatnak megküldte a változásokról szóló tájékoztatót azzal, hogy a helyhatóság lehetőség szerint tegye közzé a helyben szokásos módon az információkat. Az ürítési napok a Hulladéknaptárban és Hulladék112 applikációban is elérhetőek. A kukákat a megadott napon kell reggel hat órára kitenni ürítésre, mint ahogy eddig történt.

A 2023. július 3-tól érvényes hulladéknaptár ide kattintva érhető el: Hulladéknaptár

Ugyancsak a megszokott helyeken állnak rendelkezésre a városban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ahol a műanyag, papír, üveg és fém csomagolóanyagokat lehet díjmentesen, válogatva elhelyezni.

2023. július 3-tól a jobb logisztikai kiszolgálás érdekében változik a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 37 vidéki hulladékudvar nyitva tartása.

A hulladékudvarok új nyitva tartása ide kattintva érhető el: Hulladékudvarok új nyitva tartása

A hulladékudvarok 2023. július 3-tól továbbra is külön térítés nélkül, ezzel együtt a korábbiaknál kicsit nagyobb odafigyeléssel vehetőek igénybe a háztartásból származó hulladékok elhelyezésére. A hulladékudvarba beszállítani kívánt hulladékot az udvarban hulladék fajtánként mérlegelni szükséges, ezért kérjük, hogy a behozni kívánt anyagokat már válogatva, mérlegelhető formában hozza el a létesítménybe. Az ügyfelek folyamatos kiszolgálása érdekében a vidéki hulladékudvarokban egyszerre egy beszállítást végző jármű tartózkodhat. A hulladékudvarba az utolsó beszállítás megkezdése zárás előtt húsz perccel lehetséges. A jogosultság igazolása továbbra is lakcímkártya, a közszolgáltatásról szóló hulladékdíj számla szolgál. A hulladékudvarok továbbra is a lakosság kiszolgálására működnek, a hulladékudvarokban a jövőben is háztartási mennyiségben történik a befogadás.

A hulladékudvarok mennyiségi befogadási rendje ide kattintva érhető el: Hulladékudvarok mennyiségi befogadási rendje

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. igyekszik gyorsítani a mérlegelés folyamatát, ugyanakkor a cég legjobb szándéka ellenére is előfordulhat, hogy a hulladékudvari beszállítás több időt vesz majd igénybe, mint korábban. A cég megköszöni az ügyfelek türelmét és megértését.

Az intézmények, közületek és cégek esetében, ha a kommunális hulladék mellett más típusú hulladék (pl.: lom, szelektíven válogatott csomagolási hulladék, zöldhulladék stb.) is keletkezik, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. korábbi tájékoztatásának megfelelően regisztrációs kötelezettség van a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. rendszerében a www.mohu.hu weboldalon. A lakosságnak nem kell regisztrálnia.

Forrás: GYHG weboldala - Lakossági hulladékszállítási információk - Vidék - GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tovább

Július 1-től megújul a hulladékgazdálkodás rendszere

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.28 09:32

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket és a lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodás rendszere a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szervezésében 2023. július 1-től megújul, az előttünk álló időszakban egyre nagyobb szerepet kap a hulladékok újrahasznosítása és a körforgásos gazdaság.

Mohu - tájékoztatóGönyű területén továbbra is a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi el a kommunális szolgáltatásokat. A hulladékokat feldolgozó létesítmények kiszolgálása érdekében cégünk elvégezte a szükséges optimalizálást, ennek eredményeként Gönyű területén a kommunális szolgáltatások 2023. július 3-tól az alábbiak szerint történnek.

 • Maradék hulladék (szürke kuka) ürítési napja minden páratlan hét kedd.
  Első, új, maradék hulladék ürítési nap dátum szerint: 2023. július 4.
 • Bio hulladék (barna kuka) ürítési napja minden hét szombat.
  Első, új, bio hulladék ürítési nap dátum szerint: 2023. július 8.
 • A háztól történő, szelektíven gyűjtött vegyes csomagolási hulladékok szállítási napja és gyakorisága nem változik.
 • Közületi (önkormányzat, iskolák, cégek) és társasházi hulladék ürítési napja minden hét kedd.
  Első, új, közületi, társasházi hulladék ürítési nap dátum szerint: 2023. július 4.
 • A hulladékgyűjtő edényt, kukát ürítési napon továbbra is reggel 6 órára kérjük kitenni ürítésre.
 • Legközelebbi hulladékudvar és nyitva tartása:
  Gönyű
  csütörtök 09:00-18:00
  vasárnap 10:00-14:00

Újdonság, hogy a hulladékudvarokban a beszállítani kívánt hulladékot az udvarban hulladék fajtánként mérlegelni szükséges, ezért kérjük, hogy a hulladékudvarba behozni kívánt anyagokat már válogatva, mérlegelhető formában hozza el a létesítménybe. A mérlegelés biztosíthatósága érdekében a hulladékudvarban egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat. A hulladékudvarba az utolsó beszállítás zárás előtt húsz perccel lehetséges. A hulladékudvari beszállítás több időt fog igénybe venni, ezért türelmet és megértést kérünk.

További kommunális szolgáltatási információk, hulladékudvari új házirend a www.gyhg.hu weboldalon, a Hulladék112 applikációban és a GYHG Facebook oldalán lesz olvasható.

Gönyű lakosságának türelmét, megértését és együttműködését megköszönve.

Tisztelettel
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tovább

Meghívó - rendkívüli testületi ülés; 2023. június 29.

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.28 08:13

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülését 2023. június 29-én (csütörtök) 18:30 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)


MeghívóNapirendi javaslat:

1.) Védőnői ellátással kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előadó: Major Gábor polgármester

2.) Hulladékgazdálkodási feladatellátással kapcsolatos jogszabálymódosítás
Előadó: Major Gábor polgármester

3.) Magyar Falu Program - ,,Út, híd, járda építése/felújítása" című, MFP-UHJ/2023 kódszámú program keretében pályázat benyújtása
Előadó: Major Gábor polgármester

4.) Gönyű kerékpárút- és járdafelújítás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

A 4.) napirendi pont tekintetében az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés megtartását indítványozom.

A képviselő-testületi ülésre a képviselők korábban szóban összehívásra kerültek.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gönyű, 2023. június 26.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Lakossági egyeztető fórum - Településrendezési terv

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.23 12:25

LAKOSSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM

MeghívóGönyű Község Önkormányzata tisztelettel hívja és várja Önt az Rp.I.241-17 munkaszámú, ”Gönyű, településrendezési terv módosítása” megnevezésű eljárás partnerségi véleményezési szakasza során a település honlapján 2023. június 23-án közzétételre kerülő településrendezési dokumentumok lakossági egyeztető fórumára.

A fórum helyszíne és időpontja:

Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)
2023. június 29. (csütörtök) 17:30 óra

A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv a lakossági fórumon a dokumentumok készítését végző Regioplan Kft. munkatársai által részletesen bemutatásra kerülnek. Szíves véleményeiket a lakossági fórumot követő 8. nap 12:00 óráig várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatalban, levélben a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. címen, vagy elektronikus levélben a jegyzo###kukac###gonyu.hu e-mail címen. A Környezeti értékelés dokumentációja a közzétételtől számított 30 napon belül véleményezhető a fenti módon.

A dokumentáció megtekinthető Gönyű község honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Gönyű, 2023. június 20.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Lakossági egyeztető fórum - TAK/TKR

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.23 12:19

LAKOSSÁGI EGYEZTETŐ FÓRUM

MeghívóGönyű Község Önkormányzata tisztelettel hívja és várja Önt az Rp.I.241-18 munkaszámú, ”Gönyű, Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása” megnevezésű eljárás véleményezési szakasza során a település honlapján 2023. június 23-án közzétételre kerülő településképi dokumentumok lakossági egyeztető fórumára.

A fórum helyszíne és időpontja:

Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)
2023. június 29. (csütörtök) 18:00 óra

A Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településkép védelméről szóló rendelet a lakossági fórumon a dokumentumok készítését végző Regioplan Kft. munkatársai által részletesen bemutatásra kerülnek. Szíves véleményeiket a lakossági fórumot követő 8. nap 12:00 óráig várjuk személyesen a Polgármesteri Hivatalban, levélben a 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. címen, vagy elektronikus levélben a jegyzo###kukac###gonyu.hu e-mail címen.

A dokumentáció megtekinthető Gönyű község honlapján, továbbá a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Gönyű, 2023. június 20.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Beszámoló - Gyermektáborok szervezése (VP6-19.2.1.-70-8-22)

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.20 15:00

Beszámoló a Pannónia Kincse Leader Egyesület „Gyermektáborok szervezése (VP6-19.2.1.-70-8-22)” című helyi felhívása kapcsán

Gönyű Gyorsan fejlődő település a Duna partján, a Bakony-ér és a falut délről ölelő 3200 hektáros erdő szomszédságában. A község mai gazdasági versenyképeségét az ipar és a hozzá kapcsolódó vízi, vasúti és közúti szállítás adja. A község vezetése igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, amely segítségével élhetőbbé, komfortosabbá válhatnak a községben élők mindennapjai. A cél az, hogy Gönyű nyugodt, egészséges és korszerű otthona legyen lakosainak és vonzó célpontja vendégeinek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2022-ben is minden lehetséges alkalmat és pályázati lehetőséget próbált kihasználni a község. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület „Gyermek táborok szervezése -VP6-19.2.1.-70-8-22” felhívás is jó alkalomnak bizonyult arra, hogy támogatást nyerjenek olyan program megvalósításához, mely által hozzájárulnak a gyermekek közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek. A tábor elsődleges célja az aktív részvételen alapul, hasznos szabadidős programok biztosítása a településen élő gyermekek számára.

A projekttábla is kihelyezésre került, illetve a lakosságot folyamatosan tájékoztattuk a helyi újságban. Ezáltal a projekt kapcsán a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségének az önkormányzat eleget tett.

 

További információ:

www.gonyu.hu
palyazatok###kukac###gonyu.hu

Tovább

Meghívó - rendes, nyilvános testületi ülés; 2023. június 22.

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.20 14:13

Gönyű Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

 

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes, nyilvános testületi ülését 2023. június 22-én (csütörtök) 16:30 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.)

 

Napirendi iavaslat:

1.) Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről
Előadó: dr. Bohner Péter háziorvos, dr. Varga Beatrix fogorvos, Steingartné Bódis Anna Amália védőnő, dr. Csanaki Vida gyógyszerész

2.) Tájékoztató a település állategészségügyi helyzetéről
Előadó: dr. Sík Sándor állatorvos

3.) Tájékoztató a helyi társadalmi alapítványok munkájáról
Előadó: Burjánné Szigethy Mónika elnök, dr. Csanaki Vida elnök

4.) Tájékoztató a közétkeztetés helyzetéről
Előadó: Cseszregi Zoltánné intézményvezető, Pákozdi Ramóna intézményvezető, Kiss Béla igazgató, Jankó Ernő ügyvezető

5.) Beszámoló az önkormányzati társulások és egyéb szervezetek munkájáról
Előadó: Major Gábor polgármester

6.) Döntést igénylő ügyek

a)   Tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Major Gábor polgármester

b)  Településrendezési eszközök módosításának megindítása
Előadó: Major Gábor polgármester

c) Óvodai eszközbeszerzésre beérkezett ajánlatokról szóló döntéshozatal
Előadó: Major Gábor polgármester

7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Major Gábor polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

 

Gönyű, 2023. június 15.

Tisztelettel:
Major Gábor
polgármester

Tovább

Figyeljünk oda a nyári szünidő veszélyeire

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.16 08:03

Néhány óra múlva megszólal az utolsó csengő, elkezdődik a diákok által annyira várt vakáció Győr-Moson-Sopron vármegyében is.

A hosszú hónapok óta tartó bezártság után – letudva az év végi vizsgák feszültségeit – gyermekek, fiatalok sokasága élvezi ismét a nyári szabadságot. Az érzés mindannyiunk számára ismerős, hiszen valamikor mi is átéltük ugyanezt.

Ugyanakkor az is köztudott, hogy a felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé, vagy áldozatává válnak.

Tovább

Felhívás - nyári diákmunka

Kategória : Hírek módosítva: 2023.06.14 16:04

Kedves Diákok!

2023-ban ismét lehetőség nyílik az önkormányzatoknál és önkormányzati fenntartású intézményeknél diákok foglalkoztatására.

FelhívásA  programban azok a nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt, akik:

A program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik be a 25. életévüket.

A program időtartama: 2023.07.03. - 2023.07.21.

Munkabér: bruttó 174.000 Ft/hó, 6 órás foglalkoztatás keretében.

A jelentkezéssel kapcsolatban Böröcz Esztertől kérhető bővebb tájékoztatás, a Gönyűi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében vagy telefonon: +3696/544-090/3.

Jelentkezési határidő: 2023.06.20. 12:00

Major Gábor
polgármester

Tovább

Infoblokk

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022

Projekttábla

TOP-PLUSZ-3.3.1.-21-GM1-2022

Projekttábla

gkp_kerdoiv_small.jpg

uefa_2024_fociterasz_2024.jpg

mobilizalt_kormanyablak_gonyu_20240621.jpg

Defibrillátor az egészségháznál
Defibrillátor
(Kossuth Lajos u. 97. - orvosi rendelő mellett, falra függesztett dobozban)

A defibrillátor eszköz üzemkész állapotban van, vészhelyzet esetén azonnal használatba vehető.

Használatát a bekapcsolást követően,
a gép által lejátszott magyar nyelvű
hangüzenetek segítik.

A defibrillátor
használati útmutatója letölthető itt.

Leader-palyazat

Projekt

Cities

Ifjúsági lelkisegély

Iskolaőr plakát

Közlemény

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Madárinfluenza

MFP

Hasznos információk

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2020.08.30. 23:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 358 3
NO2 3 3
NOx 7 3
O3 68 37
NO 2 -
Szélirány ÉNY
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!