Koronavírus - helyi információk

Tájékoztató - az óvodás és bölcsődés gyermekek napközbeni felügyeletéről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.04.29 12:48

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
az óvodás és bölcsődés gyermekek napközbeni felügyeletéről


TájékoztatóA veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 2020. május 4-e (hétfő) napjától ügyeleti rend szerint fogadja a fertőző betegségben nem szenvedő azon óvodás és bölcsődés gyermekeket, akiknek törvényes képviselője különösen munkavégzés miatt ezt igényli.


Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy - a megfelelő felkészülés érdekében - igényeiket első körben április 30. (csütörtök) 12:00 óráig, majd ezt követően folyamatosan nyújtsák be az intézmény vezetőjének az ismert elérhetőségei egyikén.


Az ügyeletet igénybe vevő gyermekek számára a gyermekétkeztetés a megszokott rend és megszokott térítés ellenében biztosított.


A szülőnek a gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatban nyilatkozatot kell tennie, amelynek kitöltésére az első ügyeleti napon kerül sor.

 

Gönyű, 2020. április 29.

 

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Kézfertőtlenítő gél (Phago’rub Solution SPS) - termékismertető és biztonsági adatlap

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.05.21 11:34

Gönyű Község Önkormányzata által a 60 éven felüli lakosság számára biztosított kézfertőtlenítő gél (Phago’rub Solution SPS) ismertetője és biztonsági adatlapja:

Termékismertető Biztonsági adatlap
Termékismertető Biztonsági adatlap


Tovább

Rendelet a kijárási korlátozással kapcsolatban alkalmazandó kivételes szabályokról

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.04.24 00:23

Gönyű Község Polgármesterének a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott 7/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozással kapcsolatban alkalmazandó kivételes szabályokról

 

07/2020 (IV. 23.) rendelet

Tovább

Rendelet a kijárási korlátozással kapcsolatban alkalmazandó kivételes szabályokról

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.04.24 00:02

Gönyű Község Polgármesterének a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott 6/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozással kapcsolatban alkalmazandó kivételes szabályokról

 

06/2020 (IV. 17.) rendelet

Tovább

Közlemény a kijárási korlátozással kapcsolatban alkalmazandó kivételes szabályokról

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.04.24 00:02

KozlemenyMagyarország Kormánya a veszélyhelyzetre való tekintettel elrendelt kijárási korlátozás hatályát visszavonásig meghosszabbította.


Az önkormányzat az 5/2020. (IV. 10.) rendeletével 2020. április 10-e 10:00 órától 2020. április 13-a 24:00 óráig terjedő időtartamra az alábbi intézkedést vezeti be:

A Duna folyam Gönyű község közigazgatási területén lévő partszakaszán, valamint a közvetlenül kapcsolódó közterületeken, továbbá a közforgalom számára nyitva álló magánterületeken tartózkodni tilos.

A tilalom nem vonatkozik arra a személyre, aki Gönyű község közigazgatási területén életvitelszerűen lakik, és ezt a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolja.

A szabályok megtartásának ellenőrzésére a rendőrség, a polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal köztisztviselője, valamint a Gönyűi Polgárőr Egyesület szolgálatot teljesítő tagja jogosult.

A tilalom megsértése szabálysértésnek minősül, elkövetője ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


Gönyű, 2020. április 10.

Major Gábor
polgármester

Tovább

TÁJÉKOZTATÓ - gyermekétkeztetéssel kapcsolatban

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.04.07 13:28

Gönyűi Széchenyi István Általános Iskolában és a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsődében jogviszonnyal rendelkező gyermekek szülei részére

Tisztelt Szülők!


A koronavírus terjedése folytán fennálló veszélyhelyzet embert próbáló idők elé állít mindannyiunkat. A lakosság egészségének megóvása érdekében olyan kormányzati és helyi intézkedések meghozatalára volt szükség, amelyek - nyugodtan kimondhatjuk - mindannyiunk életét fenekestül felforgatták. A fennálló helyzet mind a döntéshozók, mind pedig az ezen fontos és elengedhetetlen döntéseket - az eddigi jó tapasztalataink alapján - nagy fegyelemmel és kitartással végrehajtó lakosaink számára újszerű, senki nem rendelkezik kidolgozott és bevált receptúrával, így minden tekintetben a lehetőségek keresése, a tapasztalatok feldolgozása, egyúttal - mint a navigációs rendszerek esetében is - újratervezés zajlik.

TájékoztatóA veszélyhelyzetben önkormányzatunk egyik fő feladatának tekinti, hogy folyamatosan segítse az arra rászorulókat, legyen szó idősről, fiatalról, betegről, önmagáról egészségi állapota vagy anyagi helyzete miatt gondoskodni nem tudóról. Ennek érdekében azonnal megtettük és folyamatosan meg is tesszük a szükséges lépéseket.

Tudva és látva azt, hogy milyen jelentős feladatokkal jár együtt a jelenlegi bezártság, hogy milyen nehéz a normál vagy netán otthoni munkavégzés mellett az intézmények zárva tartása miatt otthon lévő gyermekek nevelése, tanítása, állandó felügyelete, ezért jelen levelemmel a Tisztelt Szülőkhöz fordulok.

A gyermekétkeztetést a normál nevelési év során önkormányzatunk a Rábakész Kft-vel kötött szerződés alapján biztosítja, az ételek az óvoda konyháján kerülnek elkészítésre, onnan kerülnek az intézményekbe, végső soron pedig a gyermekek és a szociális ellátásban részesülök asztalára. Az iskola, ezt követően pedig az óvoda és bölcsőde kényszerű bezárásával megszűnt a lehetőség arra, hogy a gyermekek a szokott rendben, az intézményekben fogyaszthassák el az ebédet, ezzel párhuzamosan a szülőkre is nagyobb teher hárul.

Az önkormányzat igyekszik megtalálni a legjobb lehetőséget ennek a nem várt tehernek a csökkentésére, amely nehéz feladatunkban a Rábakész Kft. partnerként működik közre, ennek keretében került meghirdetésre az általuk a település bármely lakója számára biztosított igen kedvező árú menüajánlat is. Annak érdekében azonban, hogy településünk egyik kis lakója se szenvedjen szükséget, ugyanakkor figyelemmel legyünk arra is, hogy egészségvédelmi okokból kifejezetten szerencsétlen helyzetet teremthet az óvoda konyhája előtti, az ebédre való tömeges várakozás, szeretnénk szíves közreműködésüket kérni abban, hogy felmérhessük az étkeztetéssel kapcsolatos igényeket.

Ezúton kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a mellékelt nyomtatvány visszajuttatásával feltétlenül jelezzék számunkra, ha a gyermekek étkeztetését továbbra is meg tudják oldani, illetve azt is, ha erre nincs más lehetőségük és szeretnék az önkormányzat segítségét igénybe venni, mivel a konkrét megoldás kidolgozására csak az esetlegesen felmerülő igények ismeretében van lehetőségünk.

A nyomtatványt kitöltést és aláírást követően visszaküldhetik elektronikus úton a titkarsag###kukac###gonyu.hu levelezési címre, vagy bedobhatják a polgármesteri hivatal, avagy az érintett intézmények postaládáiba. A nyilatkozatot elektronikus úton is elérhetővé tesszük településünk honlapján (ide kattintva elérhető).

Köszönöm szíves együttműködésüket.

Gönyű, 2020. április 6.

Tisztelettel és köszönettel:


Major Gábor
polgármester

Tovább

Közlemény - kijárási korlátozásról és a kereskedelmi egységek igénybevételéről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.28 17:28

KÖZLEMÉNY - kijárási korlátozásról és a kereskedelmi egységek igénybevételéről


KözleményMagyarország Kormánya a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 28-a szombattól kezdődően az alábbi intézkedéseket vezette be:

 1. Mindenki köteles más emberekkel az érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, amelyet a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 2. Vendéglátó üzletben tartózkodni tilos. Kivételt képeznek az ott dolgozók, illetve engedélyezett az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 3. A lakóhely (magánlakás) elhagyására kizárólag az alábbi, alapos indokkal kerülhet sor:
 • a munkavégzés, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagok vásárlása;
 • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele;
 • az egyéni szabadidős sporttevékenység, amely kizárólag egyedül, vagy ugyanazon háztartásban élőkkel folytatható;
 • a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, valamint a hitéleti tevékenység gyakorlása;
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő üzletben (elsősorban élelmiszer és gyógyszertár, továbbá drogériai terméket, állateledelt és takarmányt, dohányterméket forgalmazó üzlet és üzemanyag-töltőállomás) történő vásárlás;
 • a fodrász, manikűrös, egyéb higiéniás szolgáltatások igénybevétele;
 • a gépjármű- és kerékpárszerviz igénybevétele;
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele;
 • a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele;
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő látogatása;
 • a szülői jogok és kötelezettségek ellátása, továbbá a magáról gondoskodni nem tudó személy részére történő segítségnyújtás.
 1. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, vagy gyógyszertárat kizárólag 9:00 és 12:00 óra közötti időben látogathatja, ezen idő alatt más személy ott nem tartózkodhat.
 2. Az előírások érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a feladata és felelőssége.
 3. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, egyéb rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bevonásával.
 4. Fenti intézkedések megsértése szabálysértésnek minősül, és elkövetője ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Kérem és várom szíves együttműködésüket! Kérdés esetén a 20/259-6737 telefonszámon vagy a jegyzo@gonyu.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Gönyű, 2020. március 28.

 

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Ebéd az óvoda konyhájából

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.28 17:03

Az önkormányzat több éve áll szerződéses viszonyban a Rábakész Kft-vel az óvodai konyha üzemeltetésére vonatkozóan. A jelenlegi helyzetben, a többi vendéglátó egységhez hasonlóan, az óvoda konyhája is több nehézséggel szembesült, melyek az ott dolgozók munkahelyeit is érintik. A vállalkozó a munkahelyek védelme érdekében elérhetővé teszi menüjét a falu minden lakosa számára. Úgy gondoljuk, hogy ez például az otthonról dolgozó, közben gyerekekkel tanuló édesanyáknak is segítséget jelenthet. A menüről a www.rabakesz.hu oldalon tudnak tájékozódni, ahol kétféle ajánlatot is találnak minden hétköznapra. Nem szükséges egész hétre rendelni, lehet csak napokra is, de előző héten be kell fizetni a következő heti étkezés díját. Hétfőn és csütörtökön van befizetés (akár bankkártyával vagy SZÉP kártyával is) 8 órától 10 óráig az óvoda konyhájában. Az ételt saját éthordóba is kérhetik, de rendelkezésre áll eldobható csomagolás is. Ételintolerancia esetén az érintettek egyeztessenek előzetesen a konyhával! A menü ára: 700 Ft/adag, a doboz 100 Ft.

Kérjük, hogy az étel átvételekor Önök is figyeljenek a biztonsági szabályok betartására, egyszerre csak egy fő lépjen be az ebédért, a többiek 2 méterenként várakozzanak!

Reméljük, hogy a szolgáltatás segítséget jelent a helyieknek a mindennapok gördülékenyebb szervezéséhez!

Major Gábor
polgármester

Tovább

Felhívás a házorvosi ellátással kapcsolatban

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.25 16:33

Lázas, köhögős, légúti fertőzés, nehézlégzés panaszait mutató betegeket a háziorvosi rendelőben személyes vizsgálatra nem fogadunk. Ők keressenek otthonról, telefonon, rendelési időben, hogy a panaszokat és a további tennivalókat megbeszélhessük a 06 30 904 63 67 számon.

A rendelő várójában a veszélyhelyzet ideje alatt egyszerre csak 2 személy tartózkodhat, a többiek a várón kívül, az udvaron egymástól legalább 2 m távolságot tartva várakozzanak.

Sok feladatot személyes orvos-beteg találkozás nélkül is el tudunk intézni. A leleteket a felhőben meg tudom nézni, gyógyszer felírása is megoldható személyes megjelenés nélkül. Amit lehet, személyes megjelenés nélkül igyekszünk elintézni.

E-recepteket bármelyik patikában, a beteg rokona, ismerőse is kiválthatja, ehhez a beteg TAJ száma és a kiváltó személy azonosító igazolványa szükséges.

A veszélyhelyzet tovább fog tartani, mint néhány hét, de az élet nem áll meg, a háziorvosi ellátás megváltozott, nehezített feltételek között ugyan, de tovább folyik.

Fontos, a háziorvosi ellátást érintő tájékoztatásokat a https://www.gonyu.hu/egeszsegugy és a facebook/Gönyűi lakosok csoportja oldalakra is kiteszem.

 

Mindannyiunk számára nehezített időszak előtt állunk, megértést kérek mindenkitől.

Dr. Bohner Péter
háziorvos

Tovább

Hirdetmény

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 08:04

H I R D E T M É N Y

kereskedelmi egységek ellenőrzéséről, rendezvények tartásáról

Ezúton tájékoztatom a kereskedelmi és a vendéglátó egységek üzemeltetőit, valamint a lakosságot, hogy Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban meghatározott előírásokra való tekintettel

rendkívüli hatósági ellenőrzéseket vezetek be.

HirdetményFelhívom a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályokat hivatalunk a jogalkotó céljának megfelelően értelmezi, tehát az árusított széles termékkör (pl. tartós élelmiszer) nem mentesít a veszélyhelyzeti szabályok betartása (pl. alkoholtartalmú italok kiszolgálása és helyben történő elfogyasztása) alól.

Ellenőrzéseinket szükség szerint a rendőrség, a népegészségügyi hatóság és az adóhatóság munkatársainak részvételével folytatjuk le.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy amellett, hogy a veszélyhelyzeti szabályok megsértése felveti az embertársaink iránti súlyos felelőtlenség kérdéskörét, szabálysértési eljárás keretében 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Tájékoztatom a meleg étel árusítására jogosult vendéglátó egységeket és a lakosságot, hogy étel kiszállítására 15 óra után is van jelenleg lehetőség. Felhívom a vendéglátó egységek figyelmét a higiéniai szabályok maximális betartására, és lehetőség szerint az érintés (személyes találkozás) nélküli kiszállítás lehetőségének megteremtésére.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy rendezvények tartása szigorúan tilos, amely körben a családi rendezvények megtartása sem lehetséges a továbbiakban. A jogszabály alapján kivételt képez jelenleg az esküvő és a temetés, azonban az esküvői polgári szertartás tekintetében a közeljövőben szigorú korlátozó intézkedések bevezetését tervezzük.

 

Gönyű, 2020. március 18.

 

Tisztelettel:
dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!