Koronavírus - helyi információk

Változások a gönyűi fogászati rendelés időtartamában (frissítve)

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:19

Változások a fogászati rendelés időtartamában:

Mivel 2020.03.16-tól minisztériumi rendelet alapján az állami fogászati ellátás keretein belül csak sürgősségi ellátás, (vagyis életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében végzett beavatkozás) végezhető az egészségügyi vészhelyzet időtartama alatt, a rendelési időt az alábbiak szerint módosítom:

Hétfő: 9.00-11.00h
Kedd: 15.00-17.00h
Szerda: 9.00-11.00h
Csütörtök: 15.00-17.00h
Péntek: 9.00-11.00h

 

Tisztelettel:
Dr Varga Beatrix
fogorvos

Tovább

Lakossági tájékoztató a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:17

L A K O S S Á G I   T Á J É K O Z T A T Ó
a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

TájékoztatóA Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet és az 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat előírásai alapján, Gönyű község intézményvezetőivel egyetértésben az alábbi intézkedéseket rendelem el, illetve az alábbi tájékoztatást adom:

2020. március 16. (hétfő) napjától

  • a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskolában a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, a tanulók az intézményt nem látogathatják;
  • a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az elektronikus és telefonos ügyintézés ellátása továbbra is zavartalan;
  • a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által működtetett Gönyűi Idősek Klubja a tevékenységét felfüggeszti, az intézmény által ellátott házi gondozás korlátozásokkal kerül megvalósításra.

A mai nappal kihirdetett kormányrendelet az óvodai és bölcsődei rendkívüli szünet elrendelésének lehetőségét polgármesteri hatáskörbe utalta. Alapos megfontolás alapján a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde további intézkedésig nyitva tart. Ugyanakkor az intézmény kéri a szülőket, hogy az óvodába és bölcsődébe is kizárólag teljesen egészséges gyermek érkezzen. Amennyiben a szülő döntése alapján a gyermeket otthon tartja, abban az esetben azt az intézmény számára a szokott módon feltétlenül jeleznie kell. Kérünk minden szülőt, hogy készüljön fel arra, hogy az óvoda és bölcsőde bezárására napokon belül sor kerülhet.

A részletekkel kapcsolatban az intézményvezetők szolgálnak bővebb felvilágosítással.

A hatályos jogszabályok alapján zárt helyen a 100 főt meghaladó, nem zárt helyen pedig az 500 főt meghaladó rendezvények megtartása tilos. Mindazonáltal az önkormányzat a kisebb létszámú rendezvények megtartását is kerülendőnek tartja, és kéri, hogy mindenki felelősségteljesen járjon el.

Az önkormányzat kéri, hogy betegség észlelésével kapcsolatban minden lakossági szereplő a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el, a lakosság egészségének védelme érdekében nem tekinthető felelősségteljesnek a hatósági házi karantén elkerülésére vagy be nem tartására irányuló magatartás.

A koronavírussal kapcsolatos hiteles tájékoztatók a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvashatók.

Központi információs vonalak a 80/277-455 és 80/277-456 ingyenesen hívható telefonszámok, valamint a koronavirus###kukac###bm.gov.hu elektronikus levélcím.

Településünkön információt munkaidőben Árnits Adrienn közbiztonsági referens (96/544-090/6; 20/381-6558; titkarsag###kukac###gonyu.hu), valamint Szigethy Balázs jegyző (96/544-090/2; 20/259-6737; jegyzo###kukac###gonyu.hu) nyújt, aki halaszthatatlan esetben munkaidőn kívül is elérhető.

Köszönjük megértésüket és továbbra is számítunk szíves együttműködésükre.

 

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Tájékoztató az időseknek nyújtott önkormányzati segítségről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:18

T Á J É K O Z T A T Ó
az időseknek nyújtott önkormányzati segítségről

 

TájékoztatóGönyű Község Önkormányzata különösen elkötelezett abban, hogy a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet idején is mindenben segítse időskorú lakosait.

Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden gönyűi időskorú lakos – függetlenül attól, hogy a házi segítségnyújtás rendszerében jelenleg ellátottnak minősül-e – a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézménynél jelezze, ha segítségre van szüksége a gyógyszerek kiváltása, a bevásárlás vagy az étkeztetés területén.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szociális intézmény kapacitása véges, így elsősorban a segítségre rászoruló, főként egyedül élő lakosaink jelentkezését várjuk.

Megkereséseiket Vizkeleti Zsoltné Éva fogadja munkaidőben a 20/377-9987 telefonszámon.

Amennyiben a pandémiás helyzettel kapcsolatban merül fel kérdésük, a koronavírussal kapcsolatos hiteles tájékoztatók a központi információs vonalakon, a 80/277-455 és 80/277-456 ingyenesen hívható telefonszámokon kérhetők.

 

Településünkön információt munkaidőben Árnits Adrienn közbiztonsági referens (96/544-090/6; 20/381-6558; titkarsag###kukac###gonyu.hu), valamint Szigethy Balázs jegyző (96/544-090/2; 20/259-6737; jegyzo###kukac###gonyu.hu) nyújt, aki halaszthatatlan esetben munkaidőn kívül is elérhető.

Figyeljünk egymásra, tegyünk egymásért!

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:


Major Gábor
polgármester

Tovább

Hirdetmény - ügyfélfogadás felfüggesztéséről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:17

Hirdetmény - ügyfélfogadás felfüggesztéseMagyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel

a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadást
2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan időre felfüggesztem.

Az elektronikus úton (e-Önkormányzat Portál) történő ügyintézés továbbra is biztosított.

 

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken, valamint e-mailben továbbra is szíves rendelkezésükre állnak. Halaszthatatlan és indokolt esetben a személyes ügyfélfogadás külön jegyzői engedély alapján biztosított.

 

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Tájékoztató - elmarad a látásvizsgálat

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:16

Ezúton értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a 2020. március 18-án tartandó látásvizsgálat elmarad a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézményben. Megértésüket köszönjük!


Pákozdi Ramóna
Intézményvezető

Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény

Tovább

Veszélyhelyzeti információ

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:45

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével 2020. március 11. (szerda) 15:00 órai hatállyal a pandémiás helyzetre való tekintettel az egész országra kiterjedő veszélyhelyzetet hirdetett, ezáltal különleges jogrendet léptetett életbe.

VirusA veszélyhelyzettel kapcsolatban Magyarország Alaptörvénye, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, továbbá a következő napokban várható a kidolgozott részletszabályokat tartalmazó joganyagok megjelenése.

Veszélyhelyzet esetében – amely várható időtartama hónapokra tehető – a polgári védelmi feladatokat a katasztrófavédelmi szervek, valamint a polgármester látja el, a különleges jogrend pedig lehetőséget biztosít, egyúttal meghatározott esetekben kötelezettséget állapít meg egyes jogszabályoktól való eltérésre, speciális és azonnali intézkedések megtételére, amelyek mind a lakosság egészségének védelmét, valamint a vagyonbiztonságot szolgálják.

Önkormányzatunk folyamatos kapcsolatot tart fenn az érintett hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel, valamint rendszeres egyeztetéseket folytat településünk intézményeinek vezetőivel, az egészségügyi szolgáltatókkal és a polgárőrséggel.

A polgármesteri hivatal a polgármester munkájának támogatása, valamint a helyi lakosság lehető legmagasabb szintű tájékoztatása érdekében a jövőben is rendszeresen közzéteszi a rendelkezésre álló újabb információkat, irányadó útmutatásokat a község honlapján, valamint Facebook oldalán.

Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minden esetben őrizze meg nyugalmát, ugyanakkor kérem, hogy lehetőség szerint – a népegészségügyi javaslatoknak megfelelően – minden érintkezést csökkentsünk minimálisra, továbbá kérem, hogy fordítsunk kiemelt figyelmet embertársainkra, szükség esetén nyújtsunk segítséget ezekben az embert próbáló időkben.

Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak Major Gábor polgármester úrhoz, Árnits Adrienn közbiztonsági referenshez (96/544-090/6; 20/381-6558; titkarsag###kukac###gonyu.hu) munkaidőben, valamint Szigethy Balázs jegyzőhöz (96/544-090/2; 20/259-6737; jegyzo###kukac###gonyu.hu) munkaidőn kívül is.

Mindenben számítunk szíves együttműködésükre!

 

Gönyű, 2020. március 11.

 

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!