Közlemény

KözleményGönyű és Kolozsnéma kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza. Mindkét faluban hagyománya van a hajózásnak, kiváló hajósok kerültek ki közülük. A XX. századi történelem viharai úgy hozták, hogy a kitelepítések után több kolozsnémai Gönyűn találta meg számítását, itt alapított családot.

A települések közös múltján alapszik a sok évre visszanyúló testvértelepülési kapcsolat, ami nem csupán egy aláírt papír, hanem élő kapcsolatot is jelent. A két falu civil szervezetei rendszeresen részt vesznek a Duna túlsó oldalán zajló rendezvényeken, és a két önkormányzat partnerségben valósít meg egy kulturális és turisztikai témájú projektet az Interreg V-A Szlovákia Magyarország program keretén belül, Nature/Danubeparks címmel.

Erre a pályázatra és ezekre a tapasztalatokra építve vágott bele a két önkormányzat egy új, közös projektbe, melynek célja, hogy a két település lakosai jobban megismerjék a szomszéd falu értékeit, hagyományait, az önkormányzatok mellett a lakosok között is kapcsolat jöjjön létre, javuljon a kölcsönös megértés, ill. új szakmai és szolgáltatói együttműködések jöjjenek létre az intézmények és vállalkozások között. Ezt a kapcsolódást segíti, hogy a Duna mindkét oldalán úszómű létesült, ami hozzájárul egymás közvetlen eléréséhez.

Céljainkhoz eszközül egy közös rendezvény megvalósítását választottuk. A kétnapos fesztivál egyik napján Gönyűn, másik napján Kolozsnémán zajlanak a programok. Ekkor használjuk a Gönyű Község Önkormányzata által vásárolt ledfalat is. A rendezvény nem elsősorban a kívülről jövő, ismert fellépőkre koncentrál, azok csak a reklámcélokat segítik. A kísérő- és színpadi programok elsősorban a helyi tudásra építenek. Erre példa a helyi termékeket árusító piac vagy a civil szervezek bevonásával létrehozott „kalandpálya”. A fesztivált hagyományteremtő szándékkal szervezzük.

A projekt végére terveink szerint új együttműködések alakulnak ki a két település szervezetei és lakosai között, mely új projektek és kezdeményezések létrejöttét hozza magával.

A jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapra támogatásával valósul meg.

www.rdvegtc-spf.eu

 

Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!