Közlemény

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a tárgyi ügyben arról tájékoztatja Gönyű, Nagyszentjános és Ács település lakosságát és az érintetteket, hogy a Fertő­ Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár, Pf. 4.; KSH: 15325756-8412-312-08; KÜJ: 100137800; KTJ: 101009143; a továbbiakban: Ügyfél) 2023. március 1-én a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely-rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, mely alapján közigazgatási eljárás indult.

1.) Az ügy tárgya: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság - a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely-rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása.
2.) Iktatási száma: GY/40/00806-1/2023.
3.) Az eljárás megindításának napja: 2023. március 1.
4.) Ügyintézési határidő: 45 nap,
5.) Ügyintéző neve: dr. Jagadics Zoltán, telefon: 96/896-137.
6.) A közleménynek a Hatóság ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: 2023. március 8.
A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.

7.) A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2023. március 1-én a Duna Erebe-szigeteki mellékág (1789,0-1785,3 fkm) tervezett vizes élőhely­ rekonstrukciójának előzetes vizsgálati eljárása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Az „Duna Erebe-szigeteki mellékág rekonstrukciója" projekt elsődleges célja a mellékágrendszer ökológiai állapotának javítása a vízpótlás mennyiségének és gyakoriságának növelésével, a feliszapolódott med­rek részbeni visszaállításával, a halak számára kedvezőbb ívó- és telelóhelyek kialakításával. Mindezek elősegítik a mellékágrendszer szárazföldi és vízi élőhelyeinek fenntarthatóságát, változatosságuk meg­őrzését. A projekt az Erebe-mellékágat 4,170 fkm hosszban érinti, felvízi oldalon 1789+475 fkm-től alvízi oldalon 1785+305 fkm-ig. A tervezett vízimunkákkal érintett települések a Duna jobb partján Gönyű, Nagyszentjános és Ács.
A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Khvr.)  3. sz. melléklet 127. pont b) és c) pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

8.) A tevékenység helye:
Nagyszentjános: 058/1, 049, 052 hrsz.-ú ingatlanok.
Gönyű: 02, 03/1 hrsz.-ú ingatlanok.
Ács: 082/26 hrsz. (kivett Duna folyam) kotrási anyag elhelyezéssel érintett 088 hrsz.-ú ingatlanok.

Hatásterület által érintett ingatlanok:
Gönyű : 03/1, 02, 04/6, 04/9, 04/8, 04/10, 04/12, 04/40, 05 hrsz.
Nagyszentjános: 049, 051/1, 055, 052, 053, 054, 056, 057, 058/1, 047/46, 047/24, 047/25, 047/26, 047/27, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, 047/14, 047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 047/19,  047/20,  047/21,  047/32,  047/33,  047/34,  047/35,  047/36,  047/37, 047/38, 047/39, 047/40, 047/41, 047/42, 060 hrsz.

9.) Az érintettek az eljárás során a kérelembe és mellékleteibe a Kormányhivatalnál az ügyfélszolgálati irodában, ügyfélfogadási időben, valamint a telepítés helye szerinti település jegyzőjénél tekint­hetnek be, továbbá a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton a Kormányhivatal honlapján tekinthetik meg:

https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58613bb5e0186bba3d4c455d8/1780/-7228367838774502314/00806-3-2023.zip

10.) Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, ill. a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan észrevételt lehet tenni a Kormányhivatalnál, a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.

11.) Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:
a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.
b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélykö­teles-e vagy nem.
c) Meghatározza a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit.
d) A tevékenység mely egyéb, a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában kezdhető meg.

12.) A kérelmező ügyfél neve: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

13.) A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatásul közli, hogy a tárgyi ügyet teljes eljárásban bírálja el, így a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

14.) A határidő túllépésének jogkövetkezményei az általános közigazgatásirendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!