Közterületek használata

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

 

KapubejáróRemélhetőleg lassan kitavaszodik, így elérkezik az ideje a kerti munkák mellett a lakókörnyezet megszépítésének is. Sok esetben ez nagyobb léptékű munkákkal is együtt jár, ezek közül most a kapubejárókra és az árkok helyzetére térnék ki részletesebben.

Sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy a közterületeinken hozzájárulás nélkül zajlanak beavatkozások. Teljesen logikus és alapvető ugyanakkor, hogy minden ilyen jellegű munkához, tehát például a kapubejárók átalakításához, térkövezéséhez, járdaszakasz burkolásához, árkok befedéséhez minden esetben szükséges a tulajdonos engedélye. A közterületeink tulajdonosa az önkormányzat, a tulajdonosi jogokat a jogszabályaink alapján a polgármester gyakorolja.

Közterület a közhasználatra szolgáló olyan, az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá az országos közút részét képező járda és zöldterület. A közterületek tehát a közösség használatában állnak, ugyanakkor azokkal kapcsolatos rendelkezési joga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosnak, tehát kizárólag az önkormányzatnak van. Nem meglepő ez, hiszen a szomszéd kertjében sem építünk járdát vagy akár épületet…

A közterületek használatának szabályait az alábbi rendelet határozza meg:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/183268

 

Kapubejáró, járda, parkoló létesítése, vagy a közterületet végleges jelleggel megváltoztató egyéb beavatkozás esetén a polgármesterhez benyújtandó kérelemhez műszaki leírást és fotót vagy látványtervet kell benyújtani a megváltoztatni kívánt közterületről, különös tekintettel a műszaki megoldás, az anyag- és színhasználat részletezésére vonatkozóan.

További lényeges rendelkezés, hogy közterület végleges jelleggel történő megváltoztatására irányuló kérelem esetén hozzájárulás kizárólag abban az esetben adható, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy a közterületi szakaszt érintő közérdekű beruházás (például közműrendszer kialakítás, járdaépítés, növénytelepítési program) esetén a beavatkozással érintett terület átalakítása esetében mindennemű kártérítési vagy kártalanítási igényről lemond.

 

Hasonló a helyzet az ingatlanok előtti közterületi árkokkal kapcsolatban is. Gyakorta fel-fellángoló tendencia, hogy a kényelmesebb ingatlantulajdonosok a nagyszámú gépjárműveikkel nem kívánnak a saját udvarukba bejárni, ezért inkább az árkok betemetésével alakítanak ki parkolót maguknak a házuk előtt. Mindez természetesen teljesen szabálytalan, emellett hátrányosan érinti a belvízvédelmi intézkedéseket is. Településünk jelentős részén a közterületi csapadékvíz elvezetését nem gravitációs rendszerű csatornák, hanem szikkasztó árkok biztosítják. Ezek bármely okból, bármilyen módon történő betemetése az árok funkcióját lehetetleníti el, hiszen az esővíznek vagy eleve nincs hová távoznia, vagy a valamilyen anyaggal (kő, levél, lenyírt fű stb.) betemetett, esetleg teljes spektrumú gyomirtóval kipusztított árkok nem tudják az esővíz elszikkasztását biztosítani. Ezen felgyűlő csapadékvíz egy nagyobb esőzés során súlyos problémákat tud okozni az ingatlanok (beleértve a szabályos árokkal rendelkező szomszédos ingatlanok) tulajdonosainak.

Az árkok önkényes átalakítása, betemetése jogszabálysértésnek minősül, amely akár 200 ezer forint közigazgatási bírság kiszabásával is járhat.

A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban kiemelendő továbbá, hogy az adott ingatlanon keletkező csapadékvizet az érintett ingatlanon belül kell elszikkasztani, tehát a lakó- és egyéb épületek csapadékcsatornái, csapadékvize nem vezethető ki a közterületre.

 

Habár valamennyien szívesen feledkeznénk meg erről, ám a jogosultságokhoz gyakorta kötelezettségek is párosulnak. Nincs ez máshogy a közterületek esetében sem, a közterületek használatának jogosultsága együtt jár a gondozásukkal való kötelezettséggel is. Sokan meglepődéssel fogadják mindezt, ám ez sem újszerű rendelkezés, a telkek előtti fűnyírás, lombsöprés, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, a növények és fák gondozása hosszú évtizedek (vagy inkább évszázadok) óta a lakóingatlanok tulajdonosának feladata.

Az ezzel kapcsolatos szabályokat az alábbi rendelet határozza meg:

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/183412

 

Ezúton is köszönjük és továbbra is kérjük szíves együttműködésüket. A részletszabályokkal, esetleges kérdéseikkel kapcsolatban keressék bátran hivatalunkat!

 

Önökkel, Önökért dolgozunk.

 

Szigethy Balázs
jegyző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!