Lakcím bejelentéshez szükséges

  • személyes megjelenés, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazás
  • kiskorú gyermek esetén szülője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében gondnoka, gyámság alá helyezett személy esetében gyámja megjelenése
  • erre rendszeresített nyomtatvány (lakcímbejelentő lap) kitöltése
  • magántulajdonú ingatlan esetében pontos helyrajzi szám
  • érvényes személyazonosító igazolvány,útlevél, illetve új típusú vezetői engedély
  • befogadott személy esetében a szállásadó rovatban a lakás tulajdonosának, vagy haszonélvezőjének aláírása
  • önkormányzati lakás esetében 30 napon belüli, érvényesített bérleti szerződés
  • az eljárás illetékmentes (elveszett, eltulajdonított lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása 1.000 Ft.- , cserélt okmány névváltozás miatt 500 Ft.-)
  • kiskorú gyermek esetén a lakcímbejelentő lapot mindkét szülő aláírásával hitelesíteni kell, illetve a születési anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges
  • cégtulajdonú lakás esetében a lakcímbejelentő lapot a cég képviselője aláírásával és a cég hivatalos bélyegzőjével hitelesíti, illetve a kérelemhez aláírási címpéldány csatolása szükséges.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!