Lakhatást elősegítő települési támogatás

Az eljárás kérelemre indul, nyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető Gönyű Község honlapjáról.

Szükséges mellékletek:

 • a kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kártyája
 • az egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek utolsó havi jövedelméről szóló igazolás havi rendszeres jövedelmek esetében, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolás, nyugdíjasok esetében a tárgyév januárjában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás 
 • fenti személyek vagyonnyilatkozatai
 • mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott személygépkocsi esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okirat
 • igazolás az együtt élők tartozásmentességéről (helyi adó és szennyvízcsatorna tekintetében)
 • 16 éven felüli gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyának igazolása
 • álláskereső esetében a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás, vagy határozat, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat
 • gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírósági határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat
 • az energiaszolgáltató által kibocsátott utolsó havi számla, amelyen szerepel az ügyfélszám és a folyósítási azonosító 

A támogatás formája: Természetbeni támogatás a kérelmező által megjelölt energiaszolgáltató felé utalással

A támogatásra való jogosultság egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatára:
Többszemélyes háztartásban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyszemélyes háztartás esetén 250 %-a

A támogatás időtartama: A kérelem benyújtása hónapjától a tárgyév végéig havonta

A támogatás összege: 5.000.-Ft/hó

A támogatás további feltételei:

 • A kérelem benyújtását megelőzően legalább két év bejelentett lakóhely, vagy tartózkodási hely Gönyűn, és életvitelszerű itt élés.
 • Lakókörnyezet rendben tartása, melyet környezettanulmánnyal ellenőriz az önkormányzat.
 • A kérelmező az ingatlanát nem hasznosíthatja albérletbe adással vagy más módon
 • Az ingatlanra vonatkozóan nem állhat fenn tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése

A lakhatást elősegítő települési támogatásban részesülő védett fogyasztónak minősül az energiaszolgáltatók előtt

Ügyintézési határidő: 21 nap

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!