Lakossági tájékoztató a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

L A K O S S Á G I   T Á J É K O Z T A T Ó
a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

TájékoztatóA Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet és az 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat előírásai alapján, Gönyű község intézményvezetőivel egyetértésben az alábbi intézkedéseket rendelem el, illetve az alábbi tájékoztatást adom:

2020. március 16. (hétfő) napjától

  • a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskolában a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, a tanulók az intézményt nem látogathatják;
  • a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az elektronikus és telefonos ügyintézés ellátása továbbra is zavartalan;
  • a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által működtetett Gönyűi Idősek Klubja a tevékenységét felfüggeszti, az intézmény által ellátott házi gondozás korlátozásokkal kerül megvalósításra.

A mai nappal kihirdetett kormányrendelet az óvodai és bölcsődei rendkívüli szünet elrendelésének lehetőségét polgármesteri hatáskörbe utalta. Alapos megfontolás alapján a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde további intézkedésig nyitva tart. Ugyanakkor az intézmény kéri a szülőket, hogy az óvodába és bölcsődébe is kizárólag teljesen egészséges gyermek érkezzen. Amennyiben a szülő döntése alapján a gyermeket otthon tartja, abban az esetben azt az intézmény számára a szokott módon feltétlenül jeleznie kell. Kérünk minden szülőt, hogy készüljön fel arra, hogy az óvoda és bölcsőde bezárására napokon belül sor kerülhet.

A részletekkel kapcsolatban az intézményvezetők szolgálnak bővebb felvilágosítással.

A hatályos jogszabályok alapján zárt helyen a 100 főt meghaladó, nem zárt helyen pedig az 500 főt meghaladó rendezvények megtartása tilos. Mindazonáltal az önkormányzat a kisebb létszámú rendezvények megtartását is kerülendőnek tartja, és kéri, hogy mindenki felelősségteljesen járjon el.

Az önkormányzat kéri, hogy betegség észlelésével kapcsolatban minden lakossági szereplő a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el, a lakosság egészségének védelme érdekében nem tekinthető felelősségteljesnek a hatósági házi karantén elkerülésére vagy be nem tartására irányuló magatartás.

A koronavírussal kapcsolatos hiteles tájékoztatók a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvashatók.

Központi információs vonalak a 80/277-455 és 80/277-456 ingyenesen hívható telefonszámok, valamint a koronavirus###kukac###bm.gov.hu elektronikus levélcím.

Településünkön információt munkaidőben Árnits Adrienn közbiztonsági referens (96/544-090/6; 20/381-6558; titkarsag###kukac###gonyu.hu), valamint Szigethy Balázs jegyző (96/544-090/2; 20/259-6737; jegyzo###kukac###gonyu.hu) nyújt, aki halaszthatatlan esetben munkaidőn kívül is elérhető.

Köszönjük megértésüket és továbbra is számítunk szíves együttműködésükre.

 

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!