Lakossági tájékoztató a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bővítéséről

Lakossági tájékoztató a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bővítéséről

 

TájékoztatóGönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi döntése alapján megtervezésre került a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése, egyúttal önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) keretében a beruházás finanszírozására. A pályázat eredménye egyelőre nem ismert, azonban a szoros ütemterv tarthatóságának biztosítása érdekében az önkormányzat a szükséges engedélyeztetési eljárásokat lefolytatta, a tervezett beruházás építési engedéllyel és jóváhagyott kiviteli tervvel rendelkezik.

A munkálatoknak a tervezett nyári leállás, valamint az alternatív napközbeni ellátás ideje alatt történő megvalósításának biztosítása érdekében az önkormányzat, mint az intézmény fenntartója nyilvános közbeszerzési eljárást hirdetett, amelynek ajánlattételi határideje március 25-én lejárt, a felhívásra kivitelezői ajánlat nem érkezett. Ennek alapvető indoka, hogy az időközben bekövetkezett orosz-ukrán konfliktus hatására az építőanyagok beszállítási láncolata olyan mértékben sérült, hogy az egyébként is szűk határidőkkel egyetlen kivitelező sem merte felvállalni a beruházás megkezdését. Önkormányzatunk álláspontja szerint jelen helyzetben ez a kisebbik rossz, hiszen az engedélyezett tervdokumentáció rendelkezésre áll, a már benyújtott pályázat nyertessége esetén pedig információink szerint kellő idő áll majd rendelkezésre annak megvalósítására. Mindannyiunk számára vállalhatatlan lett volna ugyanis, ha úgy indul meg a kivitelezés, hogy a részleges bontásra sor kerül, ugyanakkor a beruházás befejezése az építőanyagok hiánya miatt beláthatatlan időpontra húzódott volna. Ebben a helyzetben egyetlen felelős döntés hozható, a tervezett beruházást el kell halasztani.

Az önkormányzat intézményvezető asszonnyal azonnal megkezdte a szükséges egyeztetéseket, amelynek keretében bekértük a védőnőtől a várható gyereklétszámokat is, amelynek alapján az óvodai és bölcsődei működés az elkövetkező nevelési év során, ha szűkösen is, de biztosítható. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházás a 2023. évi nyári időszakban megvalósulhasson, azonban amennyiben a háborús helyzet elhúzódása miatt az építőipari beszállítók továbbra sem tudják a felmerülő igényeket kellő mértékben kielégíteni, abban az esetben alternatív megoldást kell találni az óvoda és bölcsőde további szakszerű, a szülők által megszokott színvonalon történő működtetése érdekében. Ezen lehetőségek kidolgozása folyamatban van, amelyről a település képviselő-testülete fog megfelelő időben döntést hozni az intézmény vezetésének bevonásával.

Fentiek értelmében az óvoda és bölcsőde nyári leállása az idei évben az előre tervezetthez képest a megszokott négy hétre rövidül, továbbá fenntartói szünet elrendelésére az idei nevelési évben nem kerül sor. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót az intézmény fogja közzétenni.

Ezúton is köszönjük a szülők türelmét és az eddig tanúsított nagyfokú együttműködését.

Gönyű, 2022. március 29.

Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!