Közlemény - MEDLOG átrakó állomás előzetes vizsgálati eljárás

Iktatószám: GY/40/04811-6/2023.
Ügyintéző: dr. Mozga Nikoletta, Szitterné Lengyel Judit
Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: MEDLOG Gönyű Terminál Zrt., a Gönyű külterület 098/2 hrsz. alatt létesülő intermodális átrakó állomásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás - Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy

 

KÖZLEMÉNY

KözleményA Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján közhírré teszi a MEDLOG Gönyű Terminál Zrt. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. statisztikai számjel: 32056550- 5210-114-01, a továbbiakban: Ügyfél) képviselője kérelmére indult – a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 90. pontja (Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény méretmegkötés feltétel nélkül) szerinti eljárásra vonatkozóan a következőket:

 1. Az ügy tárgya: MEDLOG Gönyű Terminál Zrt., a Gönyű külterület 098/2 hrsz. alatt létesülő intermodális átrakó állomásra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
 2. Iktatási száma: GY/40/04811-4/2023.
 3. Az eljárás megindulásának napja: 2023. október 19. Az előterjesztett kérelem teljes eljárásban kerül elbírálásra.
 4. Az ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Mozga Nikoletta, email: kornyezetvedelem###kukac###gyor.gov.hu, tel.: (96) 896-137
 5. Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 45 nap
 6. Ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei: Ha a hatóság a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.
 7. A közleménynek a Kormányhivatal ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap
  A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.
 8. A tevékenység hatásterülete: Gönyű község közigazgatási területe.
 9. Az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció elérhetősége:
  https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58a09c6da018b6b57bf614ec5/2051/-7822299822298113994/04811-a.zip
 10. Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, valamint a környezeti hatásvizsgálat szükségességére közvetlenül a Kormányhivatalnál lehet észrevételt tenni a közlemény megjelenését követő 21 napon belül.
 11. Az ügyben a Kormányhivatal döntése az alábbiakra vonatkozhat a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján:
  a) Felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan.
  b) A tevékenység környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles-e vagy sem.
  c) Melyek a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei.
  d) A tevékenység mely egyéb engedély birtokában kezdhető meg.
 12. Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) és (1a) bekezdése és 1. számú mellékletének 4.1. pontja értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!