Meghívó, képviselő-testületi ülés

MeghívóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő rendes ülését 2016. április 27-én (szerda) 17.00 órára összehívom, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Gönyű, Kossuth L. u. 67.)

Napirendi javaslat:

 1. Gönyűi Önkormányzati Kft. beszámolójának elfogadása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) bekezdésében foglaltak alapján
  (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 2. Gönyűi Önkormányzati Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
  (Előadó: Fehér Zsolt ügyvezető, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 3. A Gönyű SE beszámolójának elfogadása a sportöltöző első ütemére kapott támogatás felhasználásával kapcsolatban
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 4. 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztése
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 5. A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet beterjesztése
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 6. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete általános indokolásának és hatástanulmányának jóváhagyása
  (Előadó: dr. Kállai Erik jegyző)
 7. Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
  (Előadó: Major Gábor polgármester, Széphegyi Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke)
 8. Javaslat a következő tanítási, nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, szükség esetén az előírt csoport létszámtól való eltérés engedélyezésére
  (Előadók: Kelemenné Rácz Tímea óvodavezető)
 9. A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2015. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
  (Előadó: Némethy Veronika intézményvezető)
 10. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás jóváhagyása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 11. Az EEMI TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0019 számú projekttel kapcsolatos szabálytalansági döntésről hozott tájékoztatójának jóváhagyása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 12. Lakossági beadvány megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 13. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmének megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 14. Döntés a sportpálya bővítéséhez szükséges telkek megvásárlásáról
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 15. A Honismereti Egylettel kötendő támogatási szerződés ismételt megtárgyalása
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 16. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 17. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
  (Előadó: Major Gábor polgármester)
 18. Aktuális ügyek
  (Előadó: Major Gábor polgármester)

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gönyű, 2016. április 21.

Tisztelettel:
Major Gábor s.k.
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!